Gjennomgått i samarbeid med Nofima 25. mai 2022

Marin bioteknolog

Marine bioteknologer jobber ofte som produktutviklere.

Arbeidsoppgaver

En marin bioteknolog jobber for å finne ut hvordan man kan utvinne og utvikle nye produkter fra marine arter, mikroorganismer, og fra plante- og dyreceller.

Som marin bioteknolog er du i stor grad produktutvikler. Gjennom langvarig og avansert forskning utvikles nye produkter av råvarer fra havet. Som marin bioteknolog har du god kompetanse innen en rekke lignende fagfelt som kjemi, mikrobiologi og cellebiologi. Et lignende yrke er bioteknolog.

Vanlige arbeidsoppgaver for marine bioteknologer:

 • forsking på hvordan man kan hente ut verdifulle komponenter fra marint råstoff, mikroorganismer, plante- eller dyreceller
 • forske på hvordan det er mulig å produsere mat til den økende befolkningen i verden, med de ressurser havet har å by på
 • samarbeide tett med fiskerinæringen for å utnytte ressursene fra havet bedre enn det gjøres i dag
 • produktutvikling av alt fra medisiner og mat til kosmetikk og kosttilskudd
 • finne, lese og sette seg inn i ny forskning 
 • planlegge, gjennomføre og bearbeide laboratorieforsøk
 • skrive rapporter 

Hvor jobber marine bioteknologer?

En marin bioteknolog kan være ansatt i en rekke ulike stillinger som forsker, laboratorieleder, leder i bioteknologibedrifter eller driftsleder i farmasi-, næringsmiddel- og oppdrettsindustrien. Mange er også ingeniører ved universiteter, høgskoler eller forskningsinstitusjoner.

Hvordan er det å jobbe som marin bioteknolog?

Intervjuer

Monika Kopczyk jobber som marin bioteknololg

Marin bioteknolog

Monika Kopczyk

Monika Kopczyk synes det er spennende med et yrke som stadig er i utvikling. Som marin bioteknolog får hun blant annet bidra til å bruke avfall i produktutvikling.

Passer jeg til å bli marin bioteknolog?

Som marin bioteknolog må du ha interesse for realfag, nyskapende teknologi og ny kunnskap. 

Hva tjener marine bioteknologer?

Hvordan utdanner du deg til marin bioteknolog?

Bachelorgrad i marin bioteknologi tilbys ved flere høgskoler eller universiteter. Du kan også studere bioteknologi, og spesialisere deg innenfor marin bioteknologi senere i studiet.

Hva jobber bioteknologutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 852209 - Ph.d.-program, bioteknologi
 • 752218 - Master, bioteknologi, toårig
 • 752216 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig
 • 652210 - Bachelor, bioteknologi, treårig
 • 651511 - Bachelor, marin bioteknologi, treårig

Bedrifter: Hvor jobber marine bioteknologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med marine bioteknologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2211111 - MARINBIOLOG
 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.