Image
Kjemiker står ved et kontrollpanel i et laboratorium.

Yrkesbeskrivelse

Marin bioteknolog

Marine bioteknologer jobber ofte som produktutviklere.

En marin bioteknolog jobber for å finne ut hvordan man kan utvinne og utvikle nye produkter fra marine arter, mikroorganismer, og fra plante- og dyreceller.

Som marin bioteknolog er du i stor grad produktutvikler. Gjennom langvarig og avansert forskning utvikles nye produkter av råvarer fra havet. Som marin bioteknolog har du god kompetanse innen en rekke lignende fagfelt som kjemi, mikrobiologi og cellebiologi. Et lignende yrke er bioteknolog.

Vanlige arbeidsoppgaver for marine bioteknologer:

 • forsking på hvordan man kan hente ut verdifulle komponenter fra marint råstoff, mikroorganismer, plante- eller dyreceller
 • forske på hvordan det er mulig å produsere mat til den økende befolkningen i verden, med de ressurser havet har å by på
 • samarbeide tett med fiskerinæringen for å utnytte ressursene fra havet bedre enn det gjøres i dag
 • produktutvikling av alt fra medisiner og mat til kosmetikk og kosttilskudd
 • finne, lese og sette seg inn i ny forskning 
 • planlegge, gjennomføre og bearbeide laboratorieforsøk
 • skrive rapporter 

Hvor jobber marine bioteknologer ?

En marin bioteknolog kan være ansatt i en rekke ulike stillinger som forsker, laboratorieleder, leder i bioteknologibedrifter eller driftsleder i farmasi-, næringsmiddel- og oppdrettsindustrien. Mange er også ingeniører ved universiteter, høgskoler eller forskningsinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Som marin bioteknolog må du ha interesse for realfag, nyskapende teknologi og ny kunnskap. 

Utdanning

Bachelorgrad i marin bioteknologi tilbys ved flere høgskoler eller universiteter. Du kan også studere bioteknologi, og spesialisere deg innenfor marin bioteknologi senere i studiet.

Hva jobber bioteknologutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 852209 - Ph.d.-program, bioteknologi
 • 752218 - Master, bioteknologi, toårig
 • 752216 - Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig
 • 651511 - Bachelor, marin bioteknologi, treårig
 • 652210 - Bachelor, bioteknologi, treårig

Bedrifter

Marin bioteknolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)
 • 2211111 - MARINBIOLOG

Sist kvalitetssikret den 25. mai 2022, av Nofima