En statsmeteorolog foran et værkart
Yrkesbeskrivelse

Meteorolog

favoritt ikon

Meteorologen lager og presenterer værvarsler og værprognoser basert på data fra atmosfærens tilstand.

Meteorologen lager værvarsler og værprognoser basert på dataobservasjoner og analyser av atmosfærens tilstand. En del av jobben kan være å presentere værvarslene i forskjellige media som radio, aviser, TV, på Twitter og i andre sosiale medier.

Som meteorolog lager du mer spesialiserte værprognoser til luftfart, veitrafikk, landbruk og kraftbransjen. Du lager også vind- og bølgevarsler til fiskerflåten og offshorebransjen.

Ettersom det lages værvarsler hele døgnet, må du som meteorolog regne med skiftende arbeidstider. En offentlig ansatt meteorolog, som jobber med værvarsling, kalles statsmeteorolog.

Mange meteorologer jobber med klimaforskning og annen relevant forskning og utvikling innen meteorologi.

Meteorologer kan jobbe på prosjekter som er et samarbeid på tvers av ulike organisasjoner, bedrifter og fagområder.

Som meteorolog bør du ha interesse for matematikk, fysikk, datateknikk, vær og klima. 

Hvor jobber meteorologer?

Meteorologer arbeider ved værvarslingsinstitusjoner som Meteorologisk institutt og Storm Weather Center. Mange meteorologer jobber innen forskning og utvikling, enten ved Meteorologisk institutt, universitetene, eller ulike forsknings- og miljøinstitutter som NILU, CICERO eller Bjerknessenteret. Noen jobber også for andre bransjer som energiselskaper.

Personlige egenskaper

Som statsmeteorolog er formidling ofte også en del av hverdagen, og det er naturligvis en fordel å like dette. Nøyaktighet og ansvarsbevissthet er også viktige egenskaper for meteorologer.

Utdanning

For å bli meteorolog trenger du en mastergrad i meteorologi.

Oversikt over utdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan bygge på en mastergrad ved å ta doktorgrad. Dette forutsetter at du har en stipendiatstilling. Det er også mulig å søke stipendiatstillinger i utlandet.

Hva jobber meteorologiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Meteorologer
Heltid
Alle sektorer
211 personer
94 personer
117 personer
Ca 304 kr
Ca
Ca 319 kr
49 240 kr
51 750 kr
590 880 kr
621 000 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 319 kr
49 240 kr
51 750 kr
590 880 kr
621 000 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 328 kr
50 770 kr
47 860 kr
53 110 kr
609 240 kr
574 320 kr
637 320 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 328 kr
52 280 kr
47 860 kr
54 910 kr
627 360 kr
574 320 kr
658 920 kr
Meteorologer
Heltid
Statlig
182 personer
82 personer
100 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca 311 kr
48 880 kr
50 390 kr
586 560 kr
604 680 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 311 kr
48 880 kr
50 390 kr
586 560 kr
604 680 kr
Ca 305 kr
Ca 294 kr
Ca 314 kr
49 410 kr
47 620 kr
50 880 kr
592 920 kr
571 440 kr
610 560 kr
Ca 305 kr
Ca 294 kr
Ca 314 kr
51 060 kr
47 620 kr
52 840 kr
612 720 kr
571 440 kr
634 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold