Kvalitetssikret av Meteorologisk institutt, Meteorologisk institutt 07. august 2019

Meteorolog

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

Arbeidsoppgaver

Meteorologen lager og formidler værprognoser, forsker på vær, værmodeller og klima eller arbeider med andre vær-relaterte tema. 

Vanlige arbeidsoppgaver for meteorologer:

 • lage værprognoser ved hjelp av avanserte datamodeller og værobservasjoner fra hele verden
 • lage spesialiserte værprognoser til luftfart, veitrafikk og kraftbransjen samt andre store brukergrupper av værinformasjon som fiskeflåten og offshoreindustrien
 • presentere værvarslene i ulike mediekanaler som TV, radio, aviser, nettsteder som yr.no og storm.no, samt Twitter og andre sosiale medier
 • forske og drive prosjektarbeid innenfor vær, klima, datamodeller og formidling, både internt og tverrfaglig

Ettersom det lages værvarsler hele døgnet, året rundt, må du som meteorolog regne med å jobbe turnus

I dette yrket er det viktig å ha gode kunnskaper i IKT og du må være innstilt på å holde deg faglig oppdatert.

En offentlig ansatt meteorolog som jobber med værvarsling kalles statsmeteorolog.

 

Hvor jobber meteorologer ?

Meteorologer arbeider ved værvarslingsinstitusjoner som Meteorologisk institutt og StormGeo.

Som meteorolog kan du også jobbe med forskning og utvikling, enten ved Meteorologisk institutt, universitetene, eller ulike forsknings- og miljøinstitutter som NILU, CICERO eller Bjerknessenteret. Noen jobber også i andre bransjer, for eksempel energiselskaper. I dette yrket er det også muligheter for å jobbe i utlandet.

Intervjuer

Meteorolog

Martin Granerød

Martin Granerød sier det er en drøm å være meteorolog i et land som Norge. Alle er opptatt av været, og det skifter hele tiden. Akkurat det er en stor motivasjon for en som varsler været.

Viktige egenskaper

Du bør ha interesse for matematikk, fysikk, IKT, vær og klima. Hvis du arbeider som statsmeteorolog er formidling ofte en del av jobben, og da er det viktig at du kan formulere deg godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Du må ha gode samarbeidsevner. Nøyaktighet og ansvarsbevissthet er også viktige egenskaper for meteorologer.

Lønn

Utdanning

For å bli meteorolog trenger du høyere utdanning innen realfag, master eller tilsvarende, helst med spesialisering i meteorologi.

De vanligste jobbene blant geofagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 756901 - Master, geofag, toårig
 • 756213 - Master, geofysikk, toårig
 • 756207 - Cand.scient.-utdanning, geofysikk
 • 756206 - Cand.real.-utdanning, geofysikk
 • 756201 - Master of Philosophy, meteorology, toårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med meteorologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2112109 - FORSKER (METROLOGI)
 • 2112108 - SENIOR KONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2112107 - SJEFSKONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2112106 - VÆRVARSLINGSSJEF
 • 2112105 - STATSMETEOROLOG
 • 2112104 - METEOROLOG
 • 1226133 - SJEFSMETEOROLOG

Andre yrker

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.

Relaterte lenker