En statsmeteorolog foran et værkart
Yrkesbeskrivelse

Meteorolog

favoritt ikon

Meteorologen lager og presenterer værvarsler og værprognoser basert på data fra atmosfærens tilstand.

Meteorologen lager værvarsler og værprognoser basert på dataobservasjoner og analyser av atmosfærens tilstand. En del av jobben kan være å presentere værvarslene i forskjellige media som radio, aviser, TV, på Twitter og i andre sosiale medier.

Som meteorolog lager du mer spesialiserte værprognoser til luftfart, veitrafikk, landbruk og kraftbransjen. Du lager også vind- og bølgevarsler til fiskerflåten og offshorebransjen.

Ettersom det lages værvarsler hele døgnet, må du som meteorolog regne med skiftende arbeidstider. En offentlig ansatt meteorolog som jobber med værvarsling kalles statsmeteorolog.

Mange meteorologer jobber med klimaforskning og annen relevant forskning og utvikling innen meteorologi.

Meteorologer kan jobbe på samarbeidsprosjekter på tvers av ulike organisasjoner, bedrifter og fagområder.

 

Hvor jobber meteorologer?

Meteorologer arbeider ved værvarslingsinstitusjoner som Meteorologisk institutt og StormGeo. Mange meteorologer jobber innen forskning og utvikling, enten ved Meteorologisk institutt, universitetene, eller ulike forsknings- og miljøinstitutter som NILU, CICERO eller Bjerknessenteret. Noen jobber også for andre bransjer, for eksempel energiselskaper.

Personlige egenskaper

Du bør ha interesse for matematikk, fysikk, datateknikk, vær og klima. Hvis du arbeider som statsmeteorolog er formidling ofte en del av jobben, og da er det viktig med gode kommunikasjonsevner. Nøyaktighet og ansvarsbevissthet er også viktige egenskaper for meteorologer.

Utdanning

For å bli meteorolog trenger du en mastergrad i meteorologi.

Oversikt over utdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan bygge på en mastergrad ved å ta doktorgrad. Dette forutsetter at du har en stipendiatstilling. Det er også mulig å søke stipendiatstillinger i utlandet.

Hva jobber meteorologiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Meteorolog
Heltid
Alle sektorer
220 personer
126 personer
Ca 312 kr
Ca
Ca 325 kr
50 610 kr
52 590 kr
607 320 kr
631 080 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca 325 kr
50 610 kr
52 590 kr
607 320 kr
631 080 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca 334 kr
51 650 kr
54 180 kr
619 800 kr
650 160 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca 334 kr
52 790 kr
55 360 kr
633 480 kr
664 320 kr
Meteorolog
Statlig
206 personer
116 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 319 kr
49 750 kr
51 610 kr
597 000 kr
619 320 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 319 kr
49 750 kr
51 610 kr
597 000 kr
619 320 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 316 kr
49 790 kr
51 120 kr
597 480 kr
613 440 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 316 kr
51 000 kr
52 380 kr
612 000 kr
628 560 kr
Meteorolog
Heltid
Statlig
189 personer
105 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 319 kr
49 750 kr
51 610 kr
597 000 kr
619 320 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 319 kr
49 750 kr
51 610 kr
597 000 kr
619 320 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 317 kr
49 880 kr
51 400 kr
598 560 kr
616 800 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 317 kr
51 140 kr
52 730 kr
613 680 kr
632 760 kr
Meteorolog
Alle sektorer
242 personer
102 personer
140 personer
Ca 312 kr
Ca 296 kr
Ca 325 kr
50 610 kr
47 980 kr
52 580 kr
607 320 kr
575 760 kr
630 960 kr
Ca 312 kr
Ca 296 kr
Ca 325 kr
50 610 kr
48 040 kr
52 580 kr
607 320 kr
576 480 kr
630 960 kr
Ca 319 kr
Ca 300 kr
Ca 334 kr
51 740 kr
48 650 kr
54 030 kr
620 880 kr
583 800 kr
648 360 kr
Ca 319 kr
Ca 300 kr
Ca 334 kr
52 840 kr
49 710 kr
55 160 kr
634 080 kr
596 520 kr
661 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold