Gjennomgått i samarbeid med Kabinansattes forbund 26. november 2021

Kabinpersonale fly

Som kabinpersonale har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Arbeidsoppgaver

Kabinpersonale er fellesbetegnelsen på flyvertinner, flyverter, stewarder og pursere. Purseren er arbeidslederen for besetningen om bord på den aktuelle flyvningen. Steward er en yrkestittel som brukes om bord på flyruter mellom kontinenter hvor stewarden har ansvaret for mat, drikke, oppdekning og servering og koordinerer dette med Purseren.

Kabinbesetningen sørger for sikkerheten til passasjerene om bord, og er trent på å håndtere eventuelle nødsituasjoner som f.eks. å evakuere et fly og slukke brann. Videre skal kabinpersonalet sørge for at ombordstigningen går smidig slik at flyet kan gå på rute, yte service og evt servering til passasjerene i løpet av flyreisen, samt yte førstehjelp dersom noen blir syk eller skader seg. Kabinbesetningen blir opplært og godt trent på å gi medisinsk førstehjelp.

Vanlige arbeidsoppgaver for kabinbesetning:

 • gjennomføre en briefing med resten av besetningen inkludert pilotene før flyvningen
 • sjekke at nødutstyr er i orden og riktig plassert om bord i flyet
 • kontrollere at mat og annet er lastet i riktig antall
 • ønske passasjerene velkommen under ombordstigning
 • klargjøre og sikre kabinen før avgang og landing
 • demonstrere sikkerhetsrutiner, og sjekke at alle passasjerer er forsvarlig fastspent
 • svare på spørsmål fra passasjerene under reisen og hjelpe dem med praktiske ting i kabinen
 • servere og selge mat, drikke og evt. taxfree-varer
 • informere om sikkerhetsprosedyrene og servicen om bord
 • sørge for at passasjerene kommer seg trygt av flyet og takke for turen.

I dette yrket må du jobbe skift og ofte til ugunstige tider av døgnet.

Hvor jobber kabinbpersonale fly?

Kabinbesetning er ansatt i luftfartsselskaper som utfører rute- og charterflyvninger. 

Intervjuer

Portrettbilde av Marlene Sandberg

Kabinpersonal fly

Marlene Sandberg

På mange måter er kabinpersonalet brannmenn, sykepleiere og politimenn. Vi fungerer også som barnehagepersonell for barn som reiser alene. Det er mange ulike roller i denne jobben.

Viktige egenskaper

Som kabinpersonale må du være ansvarsbevisst, serviceorientert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha høy stressterskel og kunne handle raskt i stressende og pressede situasjoner. Videre må du være punktlig og fleksibel, siden både arbeidstiden, hvor du flyr- og hvem du jobber sammen med i kabinen, kan variere fra dag til dag. Du må også ha høy arbeidskapasitet da arbeidsdagene ofte er svært lange og med få pauser.

Lønn

Utdanning

De fleste flyselskaper arrangerer egne kurs for kabinpersonale. Kursets varighet er ca 4-6 uker. Kurset må bestås før man får jobbkontrakt.

Opptakskrav

Opptakskravene varierer fra selskap til selskap. Generelt er det nødvendig med normalt syn, god fysisk og mental helse, plettfri vandel og gode engelskkunnskaper. I tillegg til gode engelskkunnskaper er det en fordel om du også kan flere fremmedspråk. Erfaring fra serviceyrker eller helsevesenet er en stor fordel.

De som jobber som kabinbpersonale fly har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter kabinbpersonale fly

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kabinbpersonale fly

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5111105 - KABINPERSONALE
 • 5111108 - CABIN ATTENDANT
 • 5111106 - AIRPURSER
 • 5111104 - FLYVERTINNE
 • 5111122 - HOSTESS (LUFTFARTØY)
 • 5111119 - STEWARD (LUFTFARTØY)
 • 5111117 - KABINSJEF
 • 5111116 - AIRSTEWARD
 • 5111115 - CABIN CHIEF
 • 5111114 - PURSER (TRANSPORT)
 • 5111109 - STEWARDESS (LUFTFARTØY)
 • 5111107 - HOST (LUFTFARTØY)
 • 5111103 - FLYVERT

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

Relaterte lenker