Image
Kabinansatt og passasjerer.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kabinpersonale fly

Som kabinpersonale har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Kabinpersonale er fellesbetegnelsen på flyvertinner, flyverter, stewarder og pursere. Purseren er arbeidslederen for besetningen om bord på den aktuelle flyvningen. Steward er en yrkestittel som brukes om bord på flyruter mellom kontinenter hvor stewarden har ansvaret for mat, drikke, oppdekning og servering og koordinerer dette med Purseren.

Kabinbesetningen sørger for sikkerheten til passasjerene om bord, og er trent på å håndtere eventuelle nødsituasjoner som f.eks. å evakuere et fly og slukke brann. Videre skal kabinpersonalet sørge for at ombordstigningen går smidig slik at flyet kan gå på rute, yte service og evt servering til passasjerene i løpet av flyreisen, samt yte førstehjelp dersom noen blir syk eller skader seg. Kabinbesetningen blir opplært og godt tren på å gi medisinsk førstehjelp.

Vanlige arbeidsoppgaver for kabinbesetning:

 • gjennomføre en briefing med resten av besetningen inkludert pilotene før flyvningen
 • sjekke at nødutstyr er i orden og riktig plassert om bord i flyet
 • kontrollere at mat og annet er lastet i riktig antall
 • ønske passasjerene velkommen under ombordstigning
 • klargjøre og sikre kabinen før avgang og landing
 • demonstrere sikkerhetsrutiner, og sjekke at alle passasjerer er forsvarlig fastspent
 • svare på spørsmål fra passasjerene under reisen og hjelpe dem med praktiske ting i kabinen
 • servere og selge mat, drikke og evt. taxfree-varer
 • informere om sikkerhetsprosedyrene og servicen om bord
 • sørge for at passasjerene kommer seg trygt av flyet og takke for turen.

I dette yrket må du jobbe skift og ofte til ugunstige tider av døgnet.

Hvor jobber kabinbpersonale fly ?

Kabinbesetning er ansatt i luftfartsselskaper som utfører rute- og charterflyvninger. 

Personlige egenskaper

Som kabinpersonale må du være ansvarsbevisst, serviceorientert og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha høy stressterskel og kunne handle raskt i stressende og pressede situasjoner. Videre må du være punktlig og fleksibel, siden både arbeidstiden, hvor du flyr- og hvem du jobber sammen med i kabinen, kan variere fra dag til dag. Du må også ha høy arbeidskapasitet da arbeidsdagene ofte er svært lange og med få pauser.

Utdanning

De fleste flyselskaper arrangerer egne kurs for kabinpersonale. Kursets varighet er ca 4-6 uker. Kurset må bestås før man får jobbkontrakt.

Opptakskrav

Opptakskravene varierer fra selskap til selskap. Generelt er det nødvendig med normalt syn, god fysisk og mental helse, plettfri vandel og gode engelskkunnskaper. I tillegg til gode engelskkunnskaper er det en fordel om du også kan flere fremmedspråk. Erfaring fra serviceyrker eller helsevesenet er en stor fordel.

Hva er de vanligste utdanningene for kabinbpersonale fly ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Kabinpersonale fly i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5111106 - AIRPURSER
 • 5111116 - AIRSTEWARD
 • 5111108 - CABIN ATTENDANT
 • 5111115 - CABIN CHIEF
 • 5111103 - FLYVERT
 • 5111104 - FLYVERTINNE
 • 5111105 - KABINPERSONALE
 • 5111117 - KABINSJEF
 • 5111114 - PURSER (TRANSPORT)
 • 5111107 - HOST (LUFTFARTØY)
 • 5111122 - HOSTESS (LUFTFARTØY)
 • 5111119 - STEWARD (LUFTFARTØY)
 • 5111109 - STEWARDESS (LUFTFARTØY)

Sist kvalitetssikret den 26. november 2021, av Kabinansattes forbund