Image
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn
Lenke
Foto: Ruben Lind, Bergen Bil og Båtinteriør AS

Yrkesbeskrivelse

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.

En bilsalmaker er spesialist på bilinnredninger og stopper og trekker bilseter og trekker tak og dører i biler. Yrkesutøvere arbeider mye med å lage skreddersydde løsninger til nyere bilmodeller, men kan også arbeide med veteranbiler. Bilsalmakeren arbeider også med innredninger og reparasjoner av seter mv til andre framkomstmidler som motorsykler, tog, fly, busser og båter. Arbeidet kan omfatte total renovering av innredninger eller mindre oppgaver som en solskjerm eller en mc-veske.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • stoppe og trekke om bilseter eller seter i andre framkomstmidler
  • rengjøre, farge og impregnere innredningsmaterialer
  • lage og montere seter, kapeller, puter, nedtrekkbare tak i biler etc.
  • samarbeide med kunden om å tilpasse bilsalmakerprodukter 

Bilsalmakeren arbeider mye med skinn og lær, men bruker også kunstskinn, vinyl og andre materialer, avhengig av hva som skal lages og kostnad for kunden.

Image
Et snøskutersete i skinn
Lenke
Ruben Lind, Bergen bil og båtinteriør AS
Lisens
All rights reserved

Hvor jobber Bilsalmakere ?

De fleste salmakere er selvstendig næringsdrivende med eget verksted. Noen er ansatt i mindre håndverksbedrifter og noen i bedrifter som arbeider med transportmidler.

Personlige egenskaper

Som bilsalmaker bør du være praktisk anlagt, være nøyaktig og ha blikk for form og farger. Evne til problemløsning og kundeservice er andre egenskaper som er nyttige.

Hva jobber Bilsalmakere som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 458215 - Bilsalmakerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for Bilsalmakere ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Bilsalmaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7436113 - BILSALMAKER

Sist kvalitetssikret den 23. februar 2022, av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling