Image
Siviløkonom

Yrkesbeskrivelse

Siviløkonom

Siviløkonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

En siviløkonom har en bred utdanningsbakgrunn innen økonomisk-administrative fagområder. Dette gjør en siviløkonom i stand til å arbeide i mange ulike deler av en organisasjon, i ulike funksjoner og arbeidsområder. Svært mange siviløkonomer arbeider som topp- eller mellomledere i virksomhetene de er ansatt i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en siviløkonom:

 • administrasjon og ledelse
 • finansiering av bedrifter/virksomheter
 • økonomisk analyse, regnskap, budsjett og prognosearbeid
 • samfunnsøkonomisk analyse
 • prosjektledelse
 • revisjon, innkjøp og logistikk
 • markedsføring, PR og kommunikasjon
 • personalutvikling/HR
 • ekstern konsulentvirksomhet

Det er også mange siviløkonomer som driver med undervisning, forskning eller utredningsarbeid.

Hvor jobber siviløkonomer ?

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært allsidig. Mange jobber i det private næringslivet – for eksempel med bank og forsikring, revisjon, i olje- og gassektoren, innenfor reiselivet, i IT-bransjen og med transport og shipping. Andre finner seg arbeid innenfor offentlig forvaltning, i departementer, på universiteter og høgskoler eller i ideelle organisasjoner.

Personlige egenskaper

En siviløkonom må være analytisk anlagt og kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig. Du må kunne motivere deg for å jobbe med ledelse av prosjekter og med ulike fagområder og personer.

Utdanning

Siviløkonom er en beskyttet tittel. For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag.

Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå. På masternivå kan studentene, avhengig av utdanningssted, velge fordypninger innen samfunnsøkonomi, finans, strategi og ledelse, markedsføring, økonomistyring, logistikk med mer.

Etter- og videreutdanning
Siviløkonomer er kvalifisert for opptak til videre doktorgradsstudier. Organisasjonen Econa tilbyr også en rekke forskjellige kurs.

Hva jobber siviløkonomutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 741107 - Høyere avdeling for siviløkonomer, uspesifisert
 • 741133 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741105 - Siviløkonomutdanning, CEMS-master
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig

Bedrifter

Siviløkonom i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2541137 - BANKANALYTIKER (SIVILØKONOM)
 • 2541101 - SIVILØKONOM
 • 2541106 - CONTROLLER
 • 2541113 - BUSINESS CONTROLLER
 • 2541107 - CASH MANAGEMENT CONTROLLER
 • 2541111 - CREDIT CONTROLLER
 • 2541112 - FINANCIAL CONTROLLER
 • 2541110 - LOGISTIKK CONTROLLER
 • 2541104 - RISIKO CONTROLLER (BANK)
 • 3412112 - CONTROLLER (FORSIKRING)
 • 2541108 - KREDITTANALYTIKER
 • 2541114 - KONSERNØKONOM
 • 2541117 - BEDRIFTSØKONOM
 • 2541119 - ØKONOMIKOORDINATOR
 • 2541121 - KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541122 - SENIOR CONTROLLER
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541128 - FORRETNINGSANALYTIKER
 • 2541136 - KREDITORANSVARLIG
 • 2541138 - MARKEDSOVERVÅKER (ØKONOMI)
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541103 - PROSJEKTØKONOM
 • 2541129 - RISK ACCOUNT MANAGER
 • 2541124 - RÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541135 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541123 - SENIOR KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541132 - SENIOR ØKONOMIKONSULENT
 • 2541126 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 2541131 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541105 - ØKONOMIKONSULENT
 • 2541142 - TRAINEE (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541141 - RÅDGIVER (NÆRINGSPOLITIKK)

Sist kvalitetssikret den 05. september 2019, av Econa