Siviløkonom
Yrkesbeskrivelse

Sivil­økonom

favoritt ikon

Siviløkonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

En siviløkonom har en bred utdanningsbakgrunn innen økonomisk-administrative fagområder. Dette gjør en siviløkonom i stand til å arbeide innen mange ulike deler av en organisasjon, innen ulike funksjoner og arbeidsområder. Svært mange siviløkonomer arbeider som topp- eller mellomledere i virksomhetene de er ansatt i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en siviløkonom:

  • administrasjon og ledelse
  • finansiering av bedrifter/virksomheter
  • økonomisk analyse; regnskap, budsjett og prognosearbeid
  • samfunnsøkonomisk analyse
  • prosjektledelse
  • revisjon, innkjøp og logistikk
  • markedsføring, PR og kommunikasjon
  • personalutvikling/ HR
  • ekstern konsulentvirksomhet

Det er også mange siviløkonomer som driver med undervisning, forskning eller utredningsarbeid.

Hvor jobber siviløkonomer?

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært allsidig. Mange jobber i det private næringslivet – eksempelvis med bank og forsikring, revisjon, i olje- og gassektoren, innenfor reiselivet, i IT-bransjen og med transport og shipping. Andre finner seg arbeid innenfor offentlig forvaltning, i departementer, på universiteter og høgskoler eller i ideelle organisasjoner.

Personlige egenskaper

Siviløkonomer må være analytisk anlagt og forståelse for metodefagene. Man må kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig. Siviløkonomer bør ha et bredt interessefelt innenfor fagområdene og være motivert for ledelse av prosjekter, fagområder og personer.

Utdanning

Siviløkonom er en beskyttet tittel. For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag.

Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå. På masternivå kan studentene, avhengig av utdanningssted, velge fordypninger innen samfunnsøkonomi, finans, strategi og ledelse, markedsføring, økonomistyring, logistikk med mer.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Siviløkonomer er kvalifisert for opptak til videre doktorgradsstudier. Organisasjonen Econa tilbyr også en rekke forskjellige kurs.

Hva jobber siviløkonomutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Revisorer, regnskapsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
1 574 personer
1 118 personer
456 personer
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 306 kr
45 830 kr
45 310 kr
49 520 kr
549 960 kr
543 720 kr
594 240 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 306 kr
45 830 kr
45 310 kr
49 520 kr
549 960 kr
543 720 kr
594 240 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 332 kr
49 790 kr
48 370 kr
53 820 kr
597 480 kr
580 440 kr
645 840 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 332 kr
50 390 kr
48 940 kr
54 490 kr
604 680 kr
587 280 kr
653 880 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
12 819 personer
6 777 personer
6 042 personer
Ca 314 kr
Ca 291 kr
Ca 347 kr
50 830 kr
47 200 kr
56 250 kr
609 960 kr
566 400 kr
675 000 kr
Ca 314 kr
Ca 291 kr
Ca 347 kr
50 830 kr
47 200 kr
56 250 kr
609 960 kr
566 400 kr
675 000 kr
Ca 343 kr
Ca 315 kr
Ca 375 kr
55 620 kr
51 020 kr
60 780 kr
667 440 kr
612 240 kr
729 360 kr
Ca 343 kr
Ca 315 kr
Ca 375 kr
56 900 kr
52 080 kr
62 310 kr
682 800 kr
624 960 kr
747 720 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Deltid
Kommunal
135 personer
119 personer
16 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 930 kr
38 800 kr
467 160 kr
465 600 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 930 kr
38 800 kr
467 160 kr
465 600 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 260 kr
39 880 kr
39 580 kr
42 110 kr
478 560 kr
474 960 kr
505 320 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 260 kr
40 220 kr
39 950 kr
42 110 kr
482 640 kr
479 400 kr
505 320 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Heltid
Kommunal
672 personer
480 personer
192 personer
Ca 260 kr
Ca 255 kr
Ca 291 kr
42 090 kr
41 250 kr
47 080 kr
505 080 kr
495 000 kr
564 960 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
Ca 291 kr
42 090 kr
41 250 kr
47 080 kr
505 080 kr
495 000 kr
564 960 kr
Ca 271 kr
Ca 261 kr
Ca 296 kr
43 960 kr
42 330 kr
48 010 kr
527 520 kr
507 960 kr
576 120 kr
Ca 271 kr
Ca 261 kr
Ca 296 kr
44 730 kr
43 130 kr
48 710 kr
536 760 kr
517 560 kr
584 520 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Deltid
Privat
1 232 personer
828 personer
404 personer
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 313 kr
49 070 kr
48 540 kr
50 780 kr
588 840 kr
582 480 kr
609 360 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 313 kr
49 070 kr
48 540 kr
50 780 kr
588 840 kr
582 480 kr
609 360 kr
Ca 322 kr
Ca 315 kr
Ca 340 kr
52 210 kr
51 000 kr
55 090 kr
626 520 kr
612 000 kr
661 080 kr
Ca 322 kr
Ca 315 kr
Ca 340 kr
52 920 kr
51 690 kr
55 840 kr
635 040 kr
620 280 kr
670 080 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Heltid
Privat
9 506 personer
4 583 personer
4 923 personer
Ca 345 kr
Ca 319 kr
Ca 370 kr
55 970 kr
51 670 kr
60 000 kr
671 640 kr
620 040 kr
720 000 kr
Ca 345 kr
Ca 319 kr
Ca 370 kr
55 970 kr
51 670 kr
60 000 kr
671 640 kr
620 040 kr
720 000 kr
Ca 368 kr
Ca 339 kr
Ca 394 kr
59 540 kr
54 900 kr
63 860 kr
714 480 kr
658 800 kr
766 320 kr
Ca 368 kr
Ca 339 kr
Ca 394 kr
61 000 kr
56 130 kr
65 540 kr
732 000 kr
673 560 kr
786 480 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Deltid
Statlig
207 personer
171 personer
36 personer
Ca 251 kr
Ca 248 kr
Ca
40 610 kr
40 180 kr
487 320 kr
482 160 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
Ca
40 610 kr
40 180 kr
487 320 kr
482 160 kr
Ca 265 kr
Ca 261 kr
Ca 282 kr
42 880 kr
42 290 kr
45 680 kr
514 560 kr
507 480 kr
548 160 kr
Ca 265 kr
Ca 261 kr
Ca 282 kr
43 020 kr
42 430 kr
45 680 kr
516 240 kr
509 160 kr
548 160 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Heltid
Statlig
2 641 personer
1 714 personer
927 personer
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 282 kr
43 110 kr
41 600 kr
45 650 kr
517 320 kr
499 200 kr
547 800 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 282 kr
43 110 kr
41 600 kr
45 650 kr
517 320 kr
499 200 kr
547 800 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 291 kr
44 490 kr
43 080 kr
47 090 kr
533 880 kr
516 960 kr
565 080 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 291 kr
45 250 kr
43 780 kr
47 950 kr
543 000 kr
525 360 kr
575 400 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
990 personer
549 personer
441 personer
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
52 930 kr
48 330 kr
60 370 kr
635 160 kr
579 960 kr
724 440 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
53 120 kr
48 560 kr
60 480 kr
637 440 kr
582 720 kr
725 760 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
10 972 personer
4 758 personer
6 214 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 090 kr
53 560 kr
66 860 kr
733 080 kr
642 720 kr
802 320 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 900 kr
54 330 kr
67 710 kr
742 800 kr
651 960 kr
812 520 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Privat
965 personer
534 personer
431 personer
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 000 kr
48 410 kr
60 410 kr
636 000 kr
580 920 kr
724 920 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 190 kr
48 650 kr
60 510 kr
638 280 kr
583 800 kr
726 120 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Privat
10 748 personer
4 658 personer
6 090 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
61 220 kr
53 620 kr
67 030 kr
734 640 kr
643 440 kr
804 360 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
62 020 kr
54 390 kr
67 860 kr
744 240 kr
652 680 kr
814 320 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Statlig
163 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 220 kr
662 640 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 110 kr
685 320 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 550 kr
702 600 kr
Finansanalytikere
Deltid
Alle sektorer
970 personer
497 personer
473 personer
Ca 289 kr
Ca 277 kr
Ca 315 kr
46 840 kr
44 900 kr
51 000 kr
562 080 kr
538 800 kr
612 000 kr
Ca 289 kr
Ca 277 kr
Ca 315 kr
46 840 kr
44 900 kr
51 000 kr
562 080 kr
538 800 kr
612 000 kr
Ca 334 kr
Ca 304 kr
Ca 370 kr
54 090 kr
49 200 kr
59 920 kr
649 080 kr
590 400 kr
719 040 kr
Ca 334 kr
Ca 304 kr
Ca 370 kr
54 230 kr
49 320 kr
60 090 kr
650 760 kr
591 840 kr
721 080 kr
Finansanalytikere
Heltid
Alle sektorer
9 634 personer
3 896 personer
5 738 personer
Ca 337 kr
Ca 309 kr
Ca 363 kr
54 560 kr
50 000 kr
58 790 kr
654 720 kr
600 000 kr
705 480 kr
Ca 337 kr
Ca 309 kr
Ca 363 kr
54 560 kr
50 000 kr
58 790 kr
654 720 kr
600 000 kr
705 480 kr
Ca 375 kr
Ca 335 kr
Ca 402 kr
60 730 kr
54 210 kr
65 150 kr
728 760 kr
650 520 kr
781 800 kr
Ca 375 kr
Ca 335 kr
Ca 402 kr
61 100 kr
54 460 kr
65 600 kr
733 200 kr
653 520 kr
787 200 kr
Finansanalytikere
Deltid
Privat
914 personer
461 personer
453 personer
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 325 kr
47 380 kr
44 970 kr
52 620 kr
568 560 kr
539 640 kr
631 440 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 325 kr
47 380 kr
44 970 kr
52 620 kr
568 560 kr
539 640 kr
631 440 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 375 kr
54 810 kr
49 590 kr
60 810 kr
657 720 kr
595 080 kr
729 720 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 375 kr
54 960 kr
49 710 kr
60 990 kr
659 520 kr
596 520 kr
731 880 kr
Finansanalytikere
Heltid
Privat
8 929 personer
3 469 personer
5 460 personer
Ca 344 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 790 kr
51 200 kr
59 870 kr
669 480 kr
614 400 kr
718 440 kr
Ca 344 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 790 kr
51 200 kr
59 870 kr
669 480 kr
614 400 kr
718 440 kr
Ca 381 kr
Ca 340 kr
Ca 407 kr
61 720 kr
55 120 kr
65 920 kr
740 640 kr
661 440 kr
791 040 kr
Ca 381 kr
Ca 340 kr
Ca 407 kr
62 080 kr
55 350 kr
66 370 kr
744 960 kr
664 200 kr
796 440 kr
Finansanalytikere
Heltid
Statlig
613 personer
372 personer
241 personer
Ca 287 kr
Ca 282 kr
Ca 303 kr
46 510 kr
45 650 kr
49 130 kr
558 120 kr
547 800 kr
589 560 kr
Ca 287 kr
Ca 282 kr
Ca 303 kr
46 510 kr
45 650 kr
49 130 kr
558 120 kr
547 800 kr
589 560 kr
Ca 298 kr
Ca 289 kr
Ca 312 kr
48 220 kr
46 770 kr
50 470 kr
578 640 kr
561 240 kr
605 640 kr
Ca 298 kr
Ca 289 kr
Ca 312 kr
48 640 kr
47 210 kr
50 850 kr
583 680 kr
566 520 kr
610 200 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Deltid
Alle sektorer
131 personer
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 580 kr
666 960 kr
Ca 343 kr
Ca
Ca
55 580 kr
666 960 kr
Ca 384 kr
Ca
Ca
62 170 kr
746 040 kr
Ca 384 kr
Ca
Ca
62 310 kr
747 720 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Heltid
Alle sektorer
1 144 personer
489 personer
655 personer
Ca 322 kr
Ca 306 kr
Ca 345 kr
52 180 kr
49 500 kr
55 830 kr
626 160 kr
594 000 kr
669 960 kr
Ca 322 kr
Ca 306 kr
Ca 345 kr
52 180 kr
49 500 kr
55 830 kr
626 160 kr
594 000 kr
669 960 kr
Ca 379 kr
Ca 331 kr
Ca 415 kr
61 350 kr
53 580 kr
67 150 kr
736 200 kr
642 960 kr
805 800 kr
Ca 379 kr
Ca 331 kr
Ca 415 kr
62 070 kr
54 080 kr
68 030 kr
744 840 kr
648 960 kr
816 360 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Heltid
Kommunal
516 personer
278 personer
238 personer
Ca 304 kr
Ca 294 kr
Ca 312 kr
49 170 kr
47 590 kr
50 540 kr
590 040 kr
571 080 kr
606 480 kr
Ca 304 kr
Ca 294 kr
Ca 312 kr
49 170 kr
47 590 kr
50 540 kr
590 040 kr
571 080 kr
606 480 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 315 kr
49 510 kr
48 160 kr
51 070 kr
594 120 kr
577 920 kr
612 840 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 315 kr
50 050 kr
48 670 kr
51 650 kr
600 600 kr
584 040 kr
619 800 kr
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
Heltid
Privat
569 personer
191 personer
378 personer
Ca 386 kr
Ca 335 kr
Ca 400 kr
62 460 kr
54 330 kr
64 770 kr
749 520 kr
651 960 kr
777 240 kr
Ca 386 kr
Ca 335 kr
Ca 400 kr
62 460 kr
54 330 kr
64 770 kr
749 520 kr
651 960 kr
777 240 kr
Ca 449 kr
Ca 382 kr
Ca 483 kr
72 810 kr
61 920 kr
78 310 kr
873 720 kr
743 040 kr
939 720 kr
Ca 449 kr
Ca 382 kr
Ca 483 kr
73 660 kr
62 380 kr
79 360 kr
883 920 kr
748 560 kr
952 320 kr
Regnskapsførere
Deltid
Alle sektorer
4 705 personer
3 565 personer
1 140 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 269 kr
41 930 kr
41 670 kr
43 610 kr
503 160 kr
500 040 kr
523 320 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 269 kr
41 930 kr
41 670 kr
43 610 kr
503 160 kr
500 040 kr
523 320 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 294 kr
44 470 kr
43 690 kr
47 580 kr
533 640 kr
524 280 kr
570 960 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 294 kr
44 780 kr
44 010 kr
47 860 kr
537 360 kr
528 120 kr
574 320 kr
Regnskapsførere
Heltid
Alle sektorer
13 958 personer
9 177 personer
4 781 personer
Ca 277 kr
Ca 267 kr
Ca 299 kr
44 940 kr
43 330 kr
48 460 kr
539 280 kr
519 960 kr
581 520 kr
Ca 277 kr
Ca 267 kr
Ca 299 kr
44 940 kr
43 330 kr
48 460 kr
539 280 kr
519 960 kr
581 520 kr
Ca 297 kr
Ca 282 kr
Ca 326 kr
48 120 kr
45 680 kr
52 820 kr
577 440 kr
548 160 kr
633 840 kr
Ca 297 kr
Ca 282 kr
Ca 326 kr
49 180 kr
46 730 kr
53 910 kr
590 160 kr
560 760 kr
646 920 kr
Regnskapsførere
Deltid
Kommunal
262 personer
221 personer
41 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 460 kr
38 460 kr
461 520 kr
461 520 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 460 kr
38 460 kr
461 520 kr
461 520 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 860 kr
39 560 kr
41 480 kr
478 320 kr
474 720 kr
497 760 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 940 kr
39 630 kr
41 480 kr
479 280 kr
475 560 kr
497 760 kr
Regnskapsførere
Heltid
Kommunal
1 208 personer
910 personer
298 personer
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 257 kr
39 710 kr
39 380 kr
41 670 kr
476 520 kr
472 560 kr
500 040 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 257 kr
39 710 kr
39 380 kr
41 670 kr
476 520 kr
472 560 kr
500 040 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
41 190 kr
40 690 kr
42 700 kr
494 280 kr
488 280 kr
512 400 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
41 620 kr
41 130 kr
43 110 kr
499 440 kr
493 560 kr
517 320 kr
Regnskapsførere
Deltid
Privat
4 415 personer
3 320 personer
1 095 personer
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 271 kr
42 280 kr
41 950 kr
43 930 kr
507 360 kr
503 400 kr
527 160 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 271 kr
42 280 kr
41 950 kr
43 930 kr
507 360 kr
503 400 kr
527 160 kr
Ca 276 kr
Ca 272 kr
Ca 295 kr
44 790 kr
44 000 kr
47 870 kr
537 480 kr
528 000 kr
574 440 kr
Ca 276 kr
Ca 272 kr
Ca 295 kr
45 120 kr
44 340 kr
48 160 kr
541 440 kr
532 080 kr
577 920 kr
Regnskapsførere
Heltid
Privat
12 445 personer
8 040 personer
4 405 personer
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 306 kr
45 540 kr
44 000 kr
49 550 kr
546 480 kr
528 000 kr
594 600 kr
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 306 kr
45 540 kr
44 000 kr
49 550 kr
546 480 kr
528 000 kr
594 600 kr
Ca 302 kr
Ca 286 kr
Ca 331 kr
48 920 kr
46 340 kr
53 610 kr
587 040 kr
556 080 kr
643 320 kr
Ca 302 kr
Ca 286 kr
Ca 331 kr
50 050 kr
47 460 kr
54 750 kr
600 600 kr
569 520 kr
657 000 kr
Regnskapsførere
Heltid
Statlig
305 personer
227 personer
78 personer
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca
42 330 kr
41 250 kr
507 960 kr
495 000 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca
42 330 kr
41 250 kr
507 960 kr
495 000 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
43 320 kr
42 180 kr
46 640 kr
519 840 kr
506 160 kr
559 680 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
44 160 kr
43 040 kr
46 640 kr
529 920 kr
516 480 kr
559 680 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
768 personer
510 personer
258 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 272 kr
41 460 kr
41 240 kr
44 090 kr
497 520 kr
494 880 kr
529 080 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 272 kr
41 460 kr
41 240 kr
44 090 kr
497 520 kr
494 880 kr
529 080 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 316 kr
45 650 kr
43 430 kr
51 180 kr
547 800 kr
521 160 kr
614 160 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 316 kr
45 860 kr
43 570 kr
51 560 kr
550 320 kr
522 840 kr
618 720 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 570 personer
3 388 personer
4 182 personer
Ca 290 kr
Ca 270 kr
Ca 315 kr
46 930 kr
43 680 kr
50 960 kr
563 160 kr
524 160 kr
611 520 kr
Ca 290 kr
Ca 270 kr
Ca 315 kr
46 930 kr
43 680 kr
50 960 kr
563 160 kr
524 160 kr
611 520 kr
Ca 331 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
53 590 kr
48 600 kr
57 630 kr
643 080 kr
583 200 kr
691 560 kr
Ca 331 kr
Ca 300 kr
Ca 356 kr
54 010 kr
49 060 kr
58 020 kr
648 120 kr
588 720 kr
696 240 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
749 personer
495 personer
254 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 273 kr
41 630 kr
41 340 kr
44 150 kr
499 560 kr
496 080 kr
529 800 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 273 kr
41 630 kr
41 340 kr
44 150 kr
499 560 kr
496 080 kr
529 800 kr
Ca 283 kr
Ca 269 kr
Ca 317 kr
45 800 kr
43 570 kr
51 330 kr
549 600 kr
522 840 kr
615 960 kr
Ca 283 kr
Ca 269 kr
Ca 317 kr
46 010 kr
43 710 kr
51 710 kr
552 120 kr
524 520 kr
620 520 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 483 personer
3 340 personer
4 143 personer
Ca 290 kr
Ca 270 kr
Ca 316 kr
47 050 kr
43 760 kr
51 180 kr
564 600 kr
525 120 kr
614 160 kr
Ca 290 kr
Ca 270 kr
Ca 316 kr
47 050 kr
43 760 kr
51 180 kr
564 600 kr
525 120 kr
614 160 kr
Ca 332 kr
Ca 301 kr
Ca 357 kr
53 730 kr
48 700 kr
57 780 kr
644 760 kr
584 400 kr
693 360 kr
Ca 332 kr
Ca 301 kr
Ca 357 kr
54 150 kr
49 160 kr
58 170 kr
649 800 kr
589 920 kr
698 040 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker

Andre yrker

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Finans

Finans­analytiker

En finans­analytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

En mann står og peker på en graf som er på et stort ark, mens han står foran sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom jobber du med drift og innkjøp i større virksomheter.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for økonomien og de ansatte på hotellet.

Personalsjef i samtale med medarbeider foran en data

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.