Siviløkonom
Yrkesbeskrivelse

Sivil­økonom

favoritt ikon

Siviløkonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

En siviløkonom har en bred utdanningsbakgrunn innen økonomisk-administrative fagområder. Dette gjør en siviløkonom i stand til å arbeide i mange ulike deler av en organisasjon, i ulike funksjoner og arbeidsområder. Svært mange siviløkonomer arbeider som topp- eller mellomledere i virksomhetene de er ansatt i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en siviløkonom:

  • administrasjon og ledelse
  • finansiering av bedrifter/virksomheter
  • økonomisk analyse, regnskap, budsjett og prognosearbeid
  • samfunnsøkonomisk analyse
  • prosjektledelse
  • revisjon, innkjøp og logistikk
  • markedsføring, PR og kommunikasjon
  • personalutvikling/ HR
  • ekstern konsulentvirksomhet

Det er også mange siviløkonomer som driver med undervisning, forskning eller utredningsarbeid.

Hvor jobber siviløkonomer?

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært allsidig. Mange jobber i det private næringslivet – for eksempel med bank og forsikring, revisjon, i olje- og gassektoren, innenfor reiselivet, i IT-bransjen og med transport og shipping. Andre finner seg arbeid innenfor offentlig forvaltning, i departementer, på universiteter og høgskoler eller i ideelle organisasjoner.

Personlige egenskaper

En siviløkonom må være analytisk anlagt og kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig. Du må kunne motivere deg for å jobbe med ledelse av prosjekter og med ulike fagområder og personer.

Utdanning

Siviløkonom er en beskyttet tittel. For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag.

Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå. På masternivå kan studentene, avhengig av utdanningssted, velge fordypninger innen samfunnsøkonomi, finans, strategi og ledelse, markedsføring, økonomistyring, logistikk med mer.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Siviløkonomer er kvalifisert for opptak til videre doktorgradsstudier. Organisasjonen Econa tilbyr også en rekke forskjellige kurs.

Hva jobber siviløkonomutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 428 personer
1 013 personer
415 personer
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 311 kr
47 860 kr
47 010 kr
50 380 kr
574 320 kr
564 120 kr
604 560 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 311 kr
47 860 kr
47 010 kr
50 380 kr
574 320 kr
564 120 kr
604 560 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 345 kr
51 820 kr
50 370 kr
55 960 kr
621 840 kr
604 440 kr
671 520 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 345 kr
52 350 kr
50 860 kr
56 600 kr
628 200 kr
610 320 kr
679 200 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
12 768 personer
6 686 personer
6 082 personer
Ca 327 kr
Ca 304 kr
Ca 360 kr
52 950 kr
49 230 kr
58 330 kr
635 400 kr
590 760 kr
699 960 kr
Ca 327 kr
Ca 304 kr
Ca 360 kr
52 950 kr
49 230 kr
58 330 kr
635 400 kr
590 760 kr
699 960 kr
Ca 358 kr
Ca 329 kr
Ca 390 kr
58 010 kr
53 340 kr
63 150 kr
696 120 kr
640 080 kr
757 800 kr
Ca 358 kr
Ca 329 kr
Ca 390 kr
59 440 kr
54 580 kr
64 790 kr
713 280 kr
654 960 kr
777 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Kommunal
791 personer
589 personer
202 personer
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 298 kr
43 000 kr
41 740 kr
48 330 kr
516 000 kr
500 880 kr
579 960 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 298 kr
43 000 kr
41 740 kr
48 330 kr
516 000 kr
500 880 kr
579 960 kr
Ca 276 kr
Ca 266 kr
Ca 304 kr
44 700 kr
43 060 kr
49 290 kr
536 400 kr
516 720 kr
591 480 kr
Ca 276 kr
Ca 266 kr
Ca 304 kr
45 450 kr
43 790 kr
50 080 kr
545 400 kr
525 480 kr
600 960 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Kommunal
135 personer
119 personer
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 340 kr
40 310 kr
484 080 kr
483 720 kr
Ca 249 kr
Ca 249 kr
Ca
40 340 kr
40 310 kr
484 080 kr
483 720 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca
41 690 kr
41 070 kr
500 280 kr
492 840 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca
41 890 kr
41 290 kr
502 680 kr
495 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Kommunal
656 personer
470 personer
186 personer
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 298 kr
43 230 kr
42 070 kr
48 330 kr
518 760 kr
504 840 kr
579 960 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 298 kr
43 230 kr
42 070 kr
48 330 kr
518 760 kr
504 840 kr
579 960 kr
Ca 278 kr
Ca 268 kr
Ca 305 kr
45 070 kr
43 370 kr
49 380 kr
540 840 kr
520 440 kr
592 560 kr
Ca 278 kr
Ca 268 kr
Ca 305 kr
45 890 kr
44 180 kr
50 210 kr
550 680 kr
530 160 kr
602 520 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Privat
10 581 personer
5 237 personer
5 344 personer
Ca 358 kr
Ca 334 kr
Ca 383 kr
57 920 kr
54 030 kr
62 010 kr
695 040 kr
648 360 kr
744 120 kr
Ca 358 kr
Ca 334 kr
Ca 383 kr
57 920 kr
54 030 kr
62 010 kr
695 040 kr
648 360 kr
744 120 kr
Ca 381 kr
Ca 354 kr
Ca 408 kr
61 800 kr
57 380 kr
66 040 kr
741 600 kr
688 560 kr
792 480 kr
Ca 381 kr
Ca 354 kr
Ca 408 kr
63 370 kr
58 750 kr
67 810 kr
760 440 kr
705 000 kr
813 720 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Privat
1 088 personer
722 personer
366 personer
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca 323 kr
50 830 kr
50 330 kr
52 310 kr
609 960 kr
603 960 kr
627 720 kr
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca 323 kr
50 830 kr
50 330 kr
52 310 kr
609 960 kr
603 960 kr
627 720 kr
Ca 338 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
54 760 kr
53 600 kr
57 460 kr
657 120 kr
643 200 kr
689 520 kr
Ca 338 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
55 410 kr
54 210 kr
58 190 kr
664 920 kr
650 520 kr
698 280 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Privat
9 493 personer
4 515 personer
4 978 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 385 kr
58 330 kr
54 170 kr
62 430 kr
699 960 kr
650 040 kr
749 160 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 385 kr
58 330 kr
54 170 kr
62 430 kr
699 960 kr
650 040 kr
749 160 kr
Ca 384 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
62 270 kr
57 750 kr
66 370 kr
747 240 kr
693 000 kr
796 440 kr
Ca 384 kr
Ca 356 kr
Ca 410 kr
63 910 kr
59 190 kr
68 180 kr
766 920 kr
710 280 kr
818 160 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Statlig
2 824 personer
1 873 personer
951 personer
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 050 kr
42 900 kr
47 460 kr
528 600 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 050 kr
42 900 kr
47 460 kr
528 600 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
45 730 kr
44 350 kr
48 400 kr
548 760 kr
532 200 kr
580 800 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
46 520 kr
45 110 kr
49 260 kr
558 240 kr
541 320 kr
591 120 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Statlig
205 personer
172 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
41 960 kr
41 710 kr
503 520 kr
500 520 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
41 960 kr
41 710 kr
503 520 kr
500 520 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
44 200 kr
43 860 kr
530 400 kr
526 320 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca
44 350 kr
44 040 kr
532 200 kr
528 480 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Statlig
2 619 personer
1 701 personer
918 personer
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 480 kr
42 900 kr
47 460 kr
533 760 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 275 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 480 kr
42 900 kr
47 460 kr
533 760 kr
514 800 kr
569 520 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
45 810 kr
44 380 kr
48 450 kr
549 720 kr
532 560 kr
581 400 kr
Ca 283 kr
Ca 274 kr
Ca 299 kr
46 640 kr
45 180 kr
49 330 kr
559 680 kr
542 160 kr
591 960 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Alle sektorer
14 196 personer
7 699 personer
6 497 personer
Ca 324 kr
Ca 303 kr
Ca 360 kr
52 560 kr
49 100 kr
58 330 kr
630 720 kr
589 200 kr
699 960 kr
Ca 324 kr
Ca 303 kr
Ca 360 kr
52 560 kr
49 100 kr
58 330 kr
630 720 kr
589 200 kr
699 960 kr
Ca 356 kr
Ca 328 kr
Ca 388 kr
57 620 kr
53 080 kr
62 900 kr
691 440 kr
636 960 kr
754 800 kr
Ca 356 kr
Ca 328 kr
Ca 388 kr
58 990 kr
54 250 kr
64 500 kr
707 880 kr
651 000 kr
774 000 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
986 personer
546 personer
440 personer
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 010 kr
50 780 kr
66 550 kr
684 120 kr
609 360 kr
798 600 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 140 kr
50 920 kr
66 660 kr
685 680 kr
611 040 kr
799 920 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 261 personer
4 942 personer
6 319 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
62 820 kr
55 060 kr
68 890 kr
753 840 kr
660 720 kr
826 680 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
63 700 kr
55 860 kr
69 820 kr
764 400 kr
670 320 kr
837 840 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Privat
11 978 personer
5 366 personer
6 612 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
62 690 kr
54 820 kr
69 040 kr
752 280 kr
657 840 kr
828 480 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
63 520 kr
55 580 kr
69 930 kr
762 240 kr
666 960 kr
839 160 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
962 personer
534 personer
428 personer
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 230 kr
50 950 kr
66 920 kr
686 760 kr
611 400 kr
803 040 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 360 kr
51 090 kr
67 030 kr
688 320 kr
613 080 kr
804 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 016 personer
4 832 personer
6 184 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
62 960 kr
55 100 kr
69 110 kr
755 520 kr
661 200 kr
829 320 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
63 830 kr
55 910 kr
70 030 kr
765 960 kr
670 920 kr
840 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Statlig
176 personer
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 770 kr
681 240 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 920 kr
683 040 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
58 160 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
59 630 kr
715 560 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
168 personer
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 850 kr
682 200 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca
57 010 kr
684 120 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 310 kr
699 720 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
59 810 kr
717 720 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Alle sektorer
12 247 personer
5 488 personer
6 759 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
62 540 kr
54 780 kr
68 810 kr
750 480 kr
657 360 kr
825 720 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
63 380 kr
55 540 kr
69 710 kr
760 560 kr
666 480 kr
836 520 kr
Finansanalytiker
Deltid
Alle sektorer
1 011 personer
537 personer
474 personer
Ca 301 kr
Ca 283 kr
Ca 333 kr
48 840 kr
45 830 kr
53 870 kr
586 080 kr
549 960 kr
646 440 kr
Ca 301 kr
Ca 283 kr
Ca 333 kr
48 840 kr
45 830 kr
53 870 kr
586 080 kr
549 960 kr
646 440 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 380 kr
55 030 kr
49 840 kr
61 510 kr
660 360 kr
598 080 kr
738 120 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 380 kr
55 080 kr
49 890 kr
61 570 kr
660 960 kr
598 680 kr
738 840 kr
Finansanalytiker
Heltid
Alle sektorer
10 336 personer
4 301 personer
6 035 personer
Ca 345 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 870 kr
51 250 kr
60 000 kr
670 440 kr
615 000 kr
720 000 kr
Ca 345 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 870 kr
51 250 kr
60 000 kr
670 440 kr
615 000 kr
720 000 kr
Ca 382 kr
Ca 343 kr
Ca 411 kr
61 950 kr
55 550 kr
66 510 kr
743 400 kr
666 600 kr
798 120 kr
Ca 382 kr
Ca 343 kr
Ca 411 kr
62 340 kr
55 840 kr
66 960 kr
748 080 kr
670 080 kr
803 520 kr
Finansanalytiker
Kommunal
144 personer
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 350 kr
604 200 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 600 kr
607 200 kr
Finansanalytiker
Heltid
Kommunal
131 personer
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 570 kr
594 840 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 570 kr
594 840 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 320 kr
603 840 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 590 kr
607 080 kr
Finansanalytiker
Privat
10 536 personer
4 364 personer
6 172 personer
Ca 350 kr
Ca 320 kr
Ca 375 kr
56 670 kr
51 830 kr
60 720 kr
680 040 kr
621 960 kr
728 640 kr
Ca 350 kr
Ca 320 kr
Ca 375 kr
56 670 kr
51 830 kr
60 720 kr
680 040 kr
621 960 kr
728 640 kr
Ca 386 kr
Ca 345 kr
Ca 415 kr
62 570 kr
55 970 kr
67 160 kr
750 840 kr
671 640 kr
805 920 kr
Ca 386 kr
Ca 345 kr
Ca 415 kr
62 930 kr
56 220 kr
67 600 kr
755 160 kr
674 640 kr
811 200 kr
Finansanalytiker
Deltid
Privat
962 personer
504 personer
458 personer
Ca 304 kr
Ca 283 kr
Ca 339 kr
49 170 kr
45 770 kr
54 930 kr
590 040 kr
549 240 kr
659 160 kr
Ca 304 kr
Ca 283 kr
Ca 339 kr
49 170 kr
45 770 kr
54 930 kr
590 040 kr
549 240 kr
659 160 kr
Ca 342 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 430 kr
49 920 kr
62 060 kr
665 160 kr
599 040 kr
744 720 kr
Ca 342 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 480 kr
49 970 kr
62 120 kr
665 760 kr
599 640 kr
745 440 kr
Finansanalytiker
Heltid
Privat
9 574 personer
3 860 personer
5 714 personer
Ca 352 kr
Ca 322 kr
Ca 376 kr
57 080 kr
52 220 kr
60 850 kr
684 960 kr
626 640 kr
730 200 kr
Ca 352 kr
Ca 322 kr
Ca 376 kr
57 080 kr
52 220 kr
60 850 kr
684 960 kr
626 640 kr
730 200 kr
Ca 388 kr
Ca 348 kr
Ca 416 kr
62 930 kr
56 380 kr
67 350 kr
755 160 kr
676 560 kr
808 200 kr
Ca 388 kr
Ca 348 kr
Ca 416 kr
63 310 kr
56 650 kr
67 800 kr
759 720 kr
679 800 kr
813 600 kr
Finansanalytiker
Statlig
667 personer
394 personer
273 personer
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 312 kr
47 770 kr
47 010 kr
50 540 kr
573 240 kr
564 120 kr
606 480 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 312 kr
47 770 kr
47 010 kr
50 540 kr
573 240 kr
564 120 kr
606 480 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 318 kr
49 520 kr
48 130 kr
51 510 kr
594 240 kr
577 560 kr
618 120 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 318 kr
50 050 kr
48 680 kr
52 010 kr
600 600 kr
584 160 kr
624 120 kr
Finansanalytiker
Heltid
Statlig
631 personer
369 personer
262 personer
Ca 295 kr
Ca 291 kr
Ca 312 kr
47 850 kr
47 080 kr
50 610 kr
574 200 kr
564 960 kr
607 320 kr
Ca 295 kr
Ca 291 kr
Ca 312 kr
47 850 kr
47 080 kr
50 610 kr
574 200 kr
564 960 kr
607 320 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 319 kr
49 580 kr
48 130 kr
51 640 kr
594 960 kr
577 560 kr
619 680 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 319 kr
50 130 kr
48 700 kr
52 150 kr
601 560 kr
584 400 kr
625 800 kr
Finansanalytiker
Alle sektorer
11 347 personer
4 838 personer
6 509 personer
Ca 343 kr
Ca 314 kr
Ca 370 kr
55 590 kr
50 940 kr
60 000 kr
667 080 kr
611 280 kr
720 000 kr
Ca 343 kr
Ca 314 kr
Ca 370 kr
55 590 kr
50 940 kr
60 000 kr
667 080 kr
611 280 kr
720 000 kr
Ca 380 kr
Ca 341 kr
Ca 409 kr
61 630 kr
55 200 kr
66 330 kr
739 560 kr
662 400 kr
795 960 kr
Ca 380 kr
Ca 341 kr
Ca 409 kr
62 000 kr
55 480 kr
66 770 kr
744 000 kr
665 760 kr
801 240 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Alle sektorer
179 personer
116 personer
Ca 355 kr
Ca
Ca 419 kr
57 500 kr
67 950 kr
690 000 kr
815 400 kr
Ca 355 kr
Ca
Ca 419 kr
57 500 kr
67 950 kr
690 000 kr
815 400 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca 472 kr
67 460 kr
76 540 kr
809 520 kr
918 480 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca 472 kr
67 530 kr
76 600 kr
810 360 kr
919 200 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Alle sektorer
1 153 personer
502 personer
651 personer
Ca 336 kr
Ca 314 kr
Ca 358 kr
54 500 kr
50 830 kr
58 060 kr
654 000 kr
609 960 kr
696 720 kr
Ca 336 kr
Ca 314 kr
Ca 358 kr
54 500 kr
50 830 kr
58 060 kr
654 000 kr
609 960 kr
696 720 kr
Ca 393 kr
Ca 341 kr
Ca 432 kr
63 610 kr
55 290 kr
70 020 kr
763 320 kr
663 480 kr
840 240 kr
Ca 393 kr
Ca 341 kr
Ca 432 kr
64 340 kr
55 880 kr
70 850 kr
772 080 kr
670 560 kr
850 200 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Kommunal
550 personer
302 personer
248 personer
Ca 312 kr
Ca 304 kr
Ca 324 kr
50 560 kr
49 170 kr
52 500 kr
606 720 kr
590 040 kr
630 000 kr
Ca 312 kr
Ca 304 kr
Ca 324 kr
50 560 kr
49 170 kr
52 500 kr
606 720 kr
590 040 kr
630 000 kr
Ca 315 kr
Ca 306 kr
Ca 326 kr
50 980 kr
49 500 kr
52 810 kr
611 760 kr
594 000 kr
633 720 kr
Ca 315 kr
Ca 306 kr
Ca 326 kr
51 500 kr
49 950 kr
53 420 kr
618 000 kr
599 400 kr
641 040 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Kommunal
514 personer
282 personer
232 personer
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 325 kr
50 630 kr
49 250 kr
52 620 kr
607 560 kr
591 000 kr
631 440 kr
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 325 kr
50 630 kr
49 250 kr
52 620 kr
607 560 kr
591 000 kr
631 440 kr
Ca 315 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
51 080 kr
49 560 kr
52 930 kr
612 960 kr
594 720 kr
635 160 kr
Ca 315 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
51 620 kr
50 020 kr
53 560 kr
619 440 kr
600 240 kr
642 720 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Privat
711 personer
234 personer
477 personer
Ca 399 kr
Ca 351 kr
Ca 428 kr
64 590 kr
56 820 kr
69 390 kr
775 080 kr
681 840 kr
832 680 kr
Ca 399 kr
Ca 351 kr
Ca 428 kr
64 590 kr
56 820 kr
69 390 kr
775 080 kr
681 840 kr
832 680 kr
Ca 467 kr
Ca 396 kr
Ca 504 kr
75 710 kr
64 190 kr
81 700 kr
908 520 kr
770 280 kr
980 400 kr
Ca 467 kr
Ca 396 kr
Ca 504 kr
76 510 kr
64 860 kr
82 570 kr
918 120 kr
778 320 kr
990 840 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Privat
134 personer
Ca 418 kr
Ca
Ca
67 690 kr
812 280 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca
67 690 kr
812 280 kr
Ca 474 kr
Ca
Ca
76 710 kr
920 520 kr
Ca 474 kr
Ca
Ca
76 760 kr
921 120 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Privat
577 personer
196 personer
381 personer
Ca 399 kr
Ca 350 kr
Ca 422 kr
64 560 kr
56 700 kr
68 330 kr
774 720 kr
680 400 kr
819 960 kr
Ca 399 kr
Ca 350 kr
Ca 422 kr
64 560 kr
56 700 kr
68 330 kr
774 720 kr
680 400 kr
819 960 kr
Ca 467 kr
Ca 397 kr
Ca 503 kr
75 630 kr
64 260 kr
81 480 kr
907 560 kr
771 120 kr
977 760 kr
Ca 467 kr
Ca 397 kr
Ca 503 kr
76 490 kr
64 980 kr
82 420 kr
917 880 kr
779 760 kr
989 040 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Alle sektorer
1 332 personer
565 personer
767 personer
Ca 337 kr
Ca 315 kr
Ca 360 kr
54 550 kr
50 960 kr
58 330 kr
654 600 kr
611 520 kr
699 960 kr
Ca 337 kr
Ca 315 kr
Ca 360 kr
54 550 kr
50 960 kr
58 330 kr
654 600 kr
611 520 kr
699 960 kr
Ca 394 kr
Ca 342 kr
Ca 434 kr
63 830 kr
55 370 kr
70 380 kr
765 960 kr
664 440 kr
844 560 kr
Ca 394 kr
Ca 342 kr
Ca 434 kr
64 520 kr
55 930 kr
71 170 kr
774 240 kr
671 160 kr
854 040 kr
Regnskapsfører
Deltid
Alle sektorer
4 627 personer
3 490 personer
1 137 personer
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
43 050 kr
42 710 kr
45 000 kr
516 600 kr
512 520 kr
540 000 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 278 kr
43 050 kr
42 710 kr
45 000 kr
516 600 kr
512 520 kr
540 000 kr
Ca 282 kr
Ca 276 kr
Ca 302 kr
45 610 kr
44 770 kr
48 970 kr
547 320 kr
537 240 kr
587 640 kr
Ca 282 kr
Ca 276 kr
Ca 302 kr
45 930 kr
45 090 kr
49 290 kr
551 160 kr
541 080 kr
591 480 kr
Regnskapsfører
Heltid
Alle sektorer
14 363 personer
9 515 personer
4 848 personer
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 309 kr
45 860 kr
44 630 kr
50 000 kr
550 320 kr
535 560 kr
600 000 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 309 kr
45 860 kr
44 630 kr
50 000 kr
550 320 kr
535 560 kr
600 000 kr
Ca 305 kr
Ca 290 kr
Ca 336 kr
49 470 kr
46 910 kr
54 490 kr
593 640 kr
562 920 kr
653 880 kr
Ca 305 kr
Ca 290 kr
Ca 336 kr
50 570 kr
48 010 kr
55 590 kr
606 840 kr
576 120 kr
667 080 kr
Regnskapsfører
Kommunal
1 479 personer
1 151 personer
328 personer
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 267 kr
40 900 kr
40 420 kr
43 310 kr
490 800 kr
485 040 kr
519 720 kr
Ca 252 kr
Ca 250 kr
Ca 267 kr
40 900 kr
40 420 kr
43 310 kr
490 800 kr
485 040 kr
519 720 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 530 kr
41 860 kr
44 880 kr
510 360 kr
502 320 kr
538 560 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 940 kr
42 280 kr
45 230 kr
515 280 kr
507 360 kr
542 760 kr
Regnskapsfører
Deltid
Kommunal
253 personer
207 personer
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 690 kr
476 280 kr
476 280 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 690 kr
476 280 kr
476 280 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 640 kr
40 420 kr
487 680 kr
485 040 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 690 kr
40 460 kr
488 280 kr
485 520 kr
Regnskapsfører
Heltid
Kommunal
1 226 personer
944 personer
282 personer
Ca 254 kr
Ca 250 kr
Ca 269 kr
41 170 kr
40 540 kr
43 520 kr
494 040 kr
486 480 kr
522 240 kr
Ca 254 kr
Ca 250 kr
Ca 269 kr
41 170 kr
40 540 kr
43 520 kr
494 040 kr
486 480 kr
522 240 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 760 kr
42 050 kr
45 140 kr
513 120 kr
504 600 kr
541 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
43 210 kr
42 520 kr
45 510 kr
518 520 kr
510 240 kr
546 120 kr
Regnskapsfører
Privat
17 183 personer
11 610 personer
5 573 personer
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 309 kr
46 000 kr
44 890 kr
50 000 kr
552 000 kr
538 680 kr
600 000 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 309 kr
46 000 kr
44 890 kr
50 000 kr
552 000 kr
538 680 kr
600 000 kr
Ca 306 kr
Ca 291 kr
Ca 337 kr
49 560 kr
47 100 kr
54 620 kr
594 720 kr
565 200 kr
655 440 kr
Ca 306 kr
Ca 291 kr
Ca 337 kr
50 600 kr
48 130 kr
55 690 kr
607 200 kr
577 560 kr
668 280 kr
Regnskapsfører
Deltid
Privat
4 347 personer
3 258 personer
1 089 personer
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 430 kr
43 120 kr
45 660 kr
521 160 kr
517 440 kr
547 920 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 430 kr
43 120 kr
45 660 kr
521 160 kr
517 440 kr
547 920 kr
Ca 284 kr
Ca 278 kr
Ca 305 kr
45 960 kr
45 100 kr
49 350 kr
551 520 kr
541 200 kr
592 200 kr
Ca 284 kr
Ca 278 kr
Ca 305 kr
46 300 kr
45 440 kr
49 680 kr
555 600 kr
545 280 kr
596 160 kr
Regnskapsfører
Heltid
Privat
12 836 personer
8 352 personer
4 484 personer
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 190 kr
50 000 kr
558 960 kr
542 280 kr
600 000 kr
Ca 288 kr
Ca 279 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 190 kr
50 000 kr
558 960 kr
542 280 kr
600 000 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca 341 kr
50 220 kr
47 550 kr
55 190 kr
602 640 kr
570 600 kr
662 280 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca 341 kr
51 390 kr
48 730 kr
56 340 kr
616 680 kr
584 760 kr
676 080 kr
Regnskapsfører
Statlig
328 personer
244 personer
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca
42 940 kr
41 490 kr
515 280 kr
497 880 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca
42 940 kr
41 490 kr
515 280 kr
497 880 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca
44 340 kr
43 000 kr
532 080 kr
516 000 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca
45 020 kr
43 700 kr
540 240 kr
524 400 kr
Regnskapsfører
Heltid
Statlig
301 personer
219 personer
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca
43 380 kr
41 920 kr
520 560 kr
503 040 kr
Ca 268 kr
Ca 259 kr
Ca
43 380 kr
41 920 kr
520 560 kr
503 040 kr
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca
44 600 kr
43 220 kr
535 200 kr
518 640 kr
Ca 275 kr
Ca 267 kr
Ca
45 310 kr
43 960 kr
543 720 kr
527 520 kr
Regnskapsfører
Alle sektorer
18 990 personer
13 005 personer
5 985 personer
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 305 kr
45 500 kr
44 200 kr
49 340 kr
546 000 kr
530 400 kr
592 080 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 305 kr
45 500 kr
44 200 kr
49 340 kr
546 000 kr
530 400 kr
592 080 kr
Ca 302 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
48 890 kr
46 530 kr
53 970 kr
586 680 kr
558 360 kr
647 640 kr
Ca 302 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
49 870 kr
47 500 kr
54 990 kr
598 440 kr
570 000 kr
659 880 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
768 personer
480 personer
288 personer
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 259 kr
41 440 kr
41 320 kr
41 890 kr
497 280 kr
495 840 kr
502 680 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 259 kr
41 440 kr
41 320 kr
41 890 kr
497 280 kr
495 840 kr
502 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 307 kr
46 280 kr
44 490 kr
49 740 kr
555 360 kr
533 880 kr
596 880 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 307 kr
46 520 kr
44 700 kr
50 050 kr
558 240 kr
536 400 kr
600 600 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 775 personer
3 504 personer
4 271 personer
Ca 297 kr
Ca 277 kr
Ca 327 kr
48 150 kr
44 860 kr
53 020 kr
577 800 kr
538 320 kr
636 240 kr
Ca 297 kr
Ca 277 kr
Ca 327 kr
48 150 kr
44 860 kr
53 020 kr
577 800 kr
538 320 kr
636 240 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 365 kr
54 820 kr
49 550 kr
59 150 kr
657 840 kr
594 600 kr
709 800 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 365 kr
55 350 kr
50 120 kr
59 650 kr
664 200 kr
601 440 kr
715 800 kr
Forsikringsagenter
Privat
8 476 personer
3 945 personer
4 531 personer
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 325 kr
47 610 kr
44 680 kr
52 670 kr
571 320 kr
536 160 kr
632 040 kr
Ca 294 kr
Ca 276 kr
Ca 325 kr
47 610 kr
44 680 kr
52 670 kr
571 320 kr
536 160 kr
632 040 kr
Ca 336 kr
Ca 304 kr
Ca 364 kr
54 410 kr
49 190 kr
58 890 kr
652 920 kr
590 280 kr
706 680 kr
Ca 336 kr
Ca 304 kr
Ca 364 kr
54 930 kr
49 740 kr
59 380 kr
659 160 kr
596 880 kr
712 560 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
757 personer
473 personer
284 personer
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
41 490 kr
41 400 kr
41 890 kr
497 880 kr
496 800 kr
502 680 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
41 490 kr
41 400 kr
41 890 kr
497 880 kr
496 800 kr
502 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 308 kr
46 390 kr
44 580 kr
49 890 kr
556 680 kr
534 960 kr
598 680 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 308 kr
46 630 kr
44 790 kr
50 200 kr
559 560 kr
537 480 kr
602 400 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 719 personer
3 472 personer
4 247 personer
Ca 298 kr
Ca 277 kr
Ca 328 kr
48 300 kr
44 870 kr
53 120 kr
579 600 kr
538 440 kr
637 440 kr
Ca 298 kr
Ca 277 kr
Ca 328 kr
48 300 kr
44 870 kr
53 120 kr
579 600 kr
538 440 kr
637 440 kr
Ca 339 kr
Ca 306 kr
Ca 366 kr
54 920 kr
49 620 kr
59 250 kr
659 040 kr
595 440 kr
711 000 kr
Ca 339 kr
Ca 306 kr
Ca 366 kr
55 460 kr
50 200 kr
59 750 kr
665 520 kr
602 400 kr
717 000 kr
Forsikringsagenter
Alle sektorer
8 543 personer
3 984 personer
4 559 personer
Ca 294 kr
Ca 275 kr
Ca 323 kr
47 580 kr
44 510 kr
52 350 kr
570 960 kr
534 120 kr
628 200 kr
Ca 294 kr
Ca 275 kr
Ca 323 kr
47 580 kr
44 510 kr
52 350 kr
570 960 kr
534 120 kr
628 200 kr
Ca 335 kr
Ca 303 kr
Ca 363 kr
54 310 kr
49 120 kr
58 790 kr
651 720 kr
589 440 kr
705 480 kr
Ca 335 kr
Ca 303 kr
Ca 363 kr
54 830 kr
49 660 kr
59 280 kr
657 960 kr
595 920 kr
711 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Finans

Finans­analytiker

En finans­analytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

En mann står og peker på en graf som er på et stort ark, mens han står foran sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.