Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon 20. oktober 2022

Siviløkonom

Siviløkonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Arbeidsoppgaver

En siviløkonom har en bred utdanningsbakgrunn innen økonomisk-administrative fagområder. Dette gjør en siviløkonom i stand til å arbeide i mange ulike deler av en organisasjon, i ulike funksjoner og arbeidsområder. Svært mange siviløkonomer arbeider som topp- eller mellomledere i virksomhetene de er ansatt i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en siviløkonom:

 • administrasjon og ledelse
 • finansiering av bedrifter/virksomheter
 • økonomisk analyse, regnskap, budsjett og prognosearbeid
 • samfunnsøkonomisk analyse
 • prosjektledelse
 • revisjon, innkjøp og logistikk
 • markedsføring, PR og kommunikasjon
 • personalutvikling/HR
 • ekstern konsulentvirksomhet

Det er også mange siviløkonomer som driver med undervisning, forskning eller utredningsarbeid.

Hvor jobber siviløkonomer?

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært allsidig. Mange jobber i det private næringslivet – for eksempel med bank og forsikring, revisjon, i olje- og gassektoren, innenfor reiselivet, i IT-bransjen og med transport og shipping. Andre finner seg arbeid innenfor offentlig forvaltning, i departementer, på universiteter og høgskoler eller i ideelle organisasjoner.

Hvordan er det å jobbe som siviløkonom?

Intervjuer

En ung mann står rett opp og ned med hendene i lommene på buksen, og smiler til kameraet. Han har mørkblondt, kort hår. Mannen har på hvit skjorte, mørkeblå dressjakke og beige bukser.

Siviløkonom

Jesper Minge Jansen

- Det er behov for siviløkonomens kompetanse i nær sagt alle bransjer, sier Jesper.
Portrett av siviløkonom

Siviløkonom

Mariell Landaas Sunde

– Som siviløkonom bør man også være analytisk anlagt, fremoverlent og løsningsorientert, sier Mariell Landaas Sunde.

Passer jeg til å bli siviløkonom?

En siviløkonom må være analytisk anlagt og kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig. Du må kunne motivere deg for å jobbe med ledelse av prosjekter og med ulike fagområder og personer.

Hva tjener siviløkonomer?

Hvordan utdanner du deg til siviløkonom?

Siviløkonom er en beskyttet tittel. For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag.

Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå. På masternivå kan studentene, avhengig av utdanningssted, velge fordypninger innen samfunnsøkonomi, finans, strategi og ledelse, markedsføring, økonomistyring, logistikk med mer.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Siviløkonomer er kvalifisert for opptak til videre doktorgradsstudier. Organisasjonen Econa tilbyr også en rekke forskjellige kurs.

Hva jobber siviløkonomutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 741133 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741107 - Høyere avdeling for siviløkonomer, uspesifisert
 • 741105 - Siviløkonomutdanning, CEMS-master
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig

Bedrifter: Hvor jobber siviløkonomer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med siviløkonomer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3412112 - CONTROLLER (FORSIKRING)
 • 2541142 - TRAINEE (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541141 - RÅDGIVER (NÆRINGSPOLITIKK)
 • 2541138 - MARKEDSOVERVÅKER (ØKONOMI)
 • 2541137 - BANKANALYTIKER (SIVILØKONOM)
 • 2541136 - KREDITORANSVARLIG
 • 2541135 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 2541132 - SENIOR ØKONOMIKONSULENT
 • 2541131 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541129 - RISK ACCOUNT MANAGER
 • 2541128 - FORRETNINGSANALYTIKER
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541126 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541124 - RÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541123 - SENIOR KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541122 - SENIOR CONTROLLER
 • 2541121 - KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541119 - ØKONOMIKOORDINATOR
 • 2541117 - BEDRIFTSØKONOM
 • 2541114 - KONSERNØKONOM
 • 2541113 - BUSINESS CONTROLLER
 • 2541112 - FINANCIAL CONTROLLER
 • 2541111 - CREDIT CONTROLLER
 • 2541110 - LOGISTIKK CONTROLLER
 • 2541108 - KREDITTANALYTIKER
 • 2541107 - CASH MANAGEMENT CONTROLLER
 • 2541106 - CONTROLLER
 • 2541105 - ØKONOMIKONSULENT
 • 2541104 - RISIKO CONTROLLER (BANK)
 • 2541103 - PROSJEKTØKONOM
 • 2541101 - SIVILØKONOM

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.

Relaterte lenker