Siviløkonom
Yrkesbeskrivelse

Sivil­økonom

favoritt ikon

Siviløkonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

En siviløkonom har en bred utdanningsbakgrunn innen økonomisk-administrative fagområder. Dette gjør en siviløkonom i stand til å arbeide i mange ulike deler av en organisasjon, i ulike funksjoner og arbeidsområder. Svært mange siviløkonomer arbeider som topp- eller mellomledere i virksomhetene de er ansatt i.

Vanlige arbeidsoppgaver for en siviløkonom:

  • administrasjon og ledelse
  • finansiering av bedrifter/virksomheter
  • økonomisk analyse, regnskap, budsjett og prognosearbeid
  • samfunnsøkonomisk analyse
  • prosjektledelse
  • revisjon, innkjøp og logistikk
  • markedsføring, PR og kommunikasjon
  • personalutvikling/ HR
  • ekstern konsulentvirksomhet

Det er også mange siviløkonomer som driver med undervisning, forskning eller utredningsarbeid.

Hvor jobber siviløkonomer?

Arbeidsmarkedet for siviløkonomer er svært allsidig. Mange jobber i det private næringslivet – for eksempel med bank og forsikring, revisjon, i olje- og gassektoren, innenfor reiselivet, i IT-bransjen og med transport og shipping. Andre finner seg arbeid innenfor offentlig forvaltning, i departementer, på universiteter og høgskoler eller i ideelle organisasjoner.

Personlige egenskaper

En siviløkonom må være analytisk anlagt og kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig. Du må kunne motivere deg for å jobbe med ledelse av prosjekter og med ulike fagområder og personer.

Utdanning

Siviløkonom er en beskyttet tittel. For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag.

Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå. På masternivå kan studentene, avhengig av utdanningssted, velge fordypninger innen samfunnsøkonomi, finans, strategi og ledelse, markedsføring, økonomistyring, logistikk med mer.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Siviløkonomer er kvalifisert for opptak til videre doktorgradsstudier. Organisasjonen Econa tilbyr også en rekke forskjellige kurs.

Hva jobber siviløkonomutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
12 848 personer
6 764 personer
6 084 personer
Ca 343 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
55 590 kr
51 650 kr
60 280 kr
667 080 kr
619 800 kr
723 360 kr
Ca 343 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
55 590 kr
51 650 kr
60 280 kr
667 080 kr
619 800 kr
723 360 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 406 kr
60 570 kr
55 960 kr
65 700 kr
726 840 kr
671 520 kr
788 400 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 406 kr
61 960 kr
57 190 kr
67 260 kr
743 520 kr
686 280 kr
807 120 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 412 personer
968 personer
444 personer
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
48 520 kr
54 380 kr
598 680 kr
582 240 kr
652 560 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
48 520 kr
54 380 kr
598 680 kr
582 240 kr
652 560 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 370 kr
54 260 kr
52 060 kr
59 900 kr
651 120 kr
624 720 kr
718 800 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 370 kr
54 810 kr
52 590 kr
60 490 kr
657 720 kr
631 080 kr
725 880 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Kommunal
651 personer
469 personer
182 personer
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
44 790 kr
44 200 kr
50 180 kr
537 480 kr
530 400 kr
602 160 kr
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
44 790 kr
44 200 kr
50 180 kr
537 480 kr
530 400 kr
602 160 kr
Ca 292 kr
Ca 282 kr
Ca 316 kr
47 270 kr
45 740 kr
51 190 kr
567 240 kr
548 880 kr
614 280 kr
Ca 292 kr
Ca 282 kr
Ca 316 kr
48 150 kr
46 630 kr
52 060 kr
577 800 kr
559 560 kr
624 720 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Kommunal
125 personer
113 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 590 kr
43 570 kr
523 080 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 790 kr
43 780 kr
525 480 kr
525 360 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Privat
9 634 personer
4 627 personer
5 007 personer
Ca 372 kr
Ca 352 kr
Ca 398 kr
60 270 kr
57 010 kr
64 490 kr
723 240 kr
684 120 kr
773 880 kr
Ca 372 kr
Ca 352 kr
Ca 398 kr
60 270 kr
57 010 kr
64 490 kr
723 240 kr
684 120 kr
773 880 kr
Ca 400 kr
Ca 373 kr
Ca 426 kr
64 830 kr
60 390 kr
68 940 kr
777 960 kr
724 680 kr
827 280 kr
Ca 400 kr
Ca 373 kr
Ca 426 kr
66 400 kr
61 820 kr
70 640 kr
796 800 kr
741 840 kr
847 680 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Privat
1 101 personer
701 personer
400 personer
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 580 kr
52 010 kr
55 640 kr
642 960 kr
624 120 kr
667 680 kr
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 580 kr
52 010 kr
55 640 kr
642 960 kr
624 120 kr
667 680 kr
Ca 353 kr
Ca 340 kr
Ca 380 kr
57 200 kr
55 070 kr
61 580 kr
686 400 kr
660 840 kr
738 960 kr
Ca 353 kr
Ca 340 kr
Ca 380 kr
57 870 kr
55 750 kr
62 230 kr
694 440 kr
669 000 kr
746 760 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Statlig
2 563 personer
1 668 personer
895 personer
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 306 kr
46 340 kr
44 730 kr
49 500 kr
556 080 kr
536 760 kr
594 000 kr
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 306 kr
46 340 kr
44 730 kr
49 500 kr
556 080 kr
536 760 kr
594 000 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 312 kr
47 930 kr
46 540 kr
50 520 kr
575 160 kr
558 480 kr
606 240 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 312 kr
48 760 kr
47 310 kr
51 460 kr
585 120 kr
567 720 kr
617 520 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Statlig
186 personer
154 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 570 kr
43 570 kr
522 840 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 570 kr
43 570 kr
522 840 kr
522 840 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca
45 750 kr
45 470 kr
549 000 kr
545 640 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca
45 890 kr
45 610 kr
550 680 kr
547 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 517 personer
5 108 personer
6 409 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
65 000 kr
57 460 kr
71 010 kr
780 000 kr
689 520 kr
852 120 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
66 060 kr
58 470 kr
72 110 kr
792 720 kr
701 640 kr
865 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
993 personer
531 personer
462 personer
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 100 kr
52 750 kr
73 220 kr
733 200 kr
633 000 kr
878 640 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 290 kr
52 990 kr
73 340 kr
735 480 kr
635 880 kr
880 080 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 244 personer
4 994 personer
6 250 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
65 170 kr
57 500 kr
71 300 kr
782 040 kr
690 000 kr
855 600 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
66 220 kr
58 500 kr
72 400 kr
794 640 kr
702 000 kr
868 800 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
974 personer
523 personer
451 personer
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 180 kr
52 910 kr
73 310 kr
734 160 kr
634 920 kr
879 720 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 370 kr
53 160 kr
73 420 kr
736 440 kr
637 920 kr
881 040 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
201 personer
117 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 620 kr
58 740 kr
691 440 kr
704 880 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 650 kr
58 950 kr
691 800 kr
707 400 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
59 520 kr
61 350 kr
714 240 kr
736 200 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
61 160 kr
63 050 kr
733 920 kr
756 600 kr
Finansanalytiker
Heltid
Alle sektorer
11 470 personer
4 922 personer
6 548 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 386 kr
58 330 kr
54 080 kr
62 500 kr
699 960 kr
648 960 kr
750 000 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 386 kr
58 330 kr
54 080 kr
62 500 kr
699 960 kr
648 960 kr
750 000 kr
Ca 399 kr
Ca 358 kr
Ca 429 kr
64 590 kr
58 060 kr
69 490 kr
775 080 kr
696 720 kr
833 880 kr
Ca 399 kr
Ca 358 kr
Ca 429 kr
65 020 kr
58 340 kr
70 030 kr
780 240 kr
700 080 kr
840 360 kr
Finansanalytiker
Deltid
Alle sektorer
980 personer
504 personer
476 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 347 kr
50 000 kr
47 500 kr
56 260 kr
600 000 kr
570 000 kr
675 120 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 347 kr
50 000 kr
47 500 kr
56 260 kr
600 000 kr
570 000 kr
675 120 kr
Ca 357 kr
Ca 314 kr
Ca 407 kr
57 880 kr
50 920 kr
65 930 kr
694 560 kr
611 040 kr
791 160 kr
Ca 357 kr
Ca 314 kr
Ca 407 kr
58 030 kr
51 020 kr
66 130 kr
696 360 kr
612 240 kr
793 560 kr
Finansanalytiker
Heltid
Kommunal
131 personer
Ca 318 kr
Ca
Ca
51 480 kr
617 760 kr
Ca 318 kr
Ca
Ca
51 480 kr
617 760 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
52 060 kr
624 720 kr
Ca 321 kr
Ca
Ca
52 480 kr
629 760 kr
Finansanalytiker
Heltid
Privat
10 722 personer
4 480 personer
6 242 personer
Ca 369 kr
Ca 338 kr
Ca 392 kr
59 710 kr
54 820 kr
63 440 kr
716 520 kr
657 840 kr
761 280 kr
Ca 369 kr
Ca 338 kr
Ca 392 kr
59 710 kr
54 820 kr
63 440 kr
716 520 kr
657 840 kr
761 280 kr
Ca 404 kr
Ca 363 kr
Ca 434 kr
65 480 kr
58 810 kr
70 270 kr
785 760 kr
705 720 kr
843 240 kr
Ca 404 kr
Ca 363 kr
Ca 434 kr
65 900 kr
59 060 kr
70 800 kr
790 800 kr
708 720 kr
849 600 kr
Finansanalytiker
Deltid
Privat
928 personer
470 personer
458 personer
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 349 kr
50 000 kr
47 440 kr
56 580 kr
600 000 kr
569 280 kr
678 960 kr
Ca 309 kr
Ca 293 kr
Ca 349 kr
50 000 kr
47 440 kr
56 580 kr
600 000 kr
569 280 kr
678 960 kr
Ca 360 kr
Ca 314 kr
Ca 411 kr
58 360 kr
50 940 kr
66 630 kr
700 320 kr
611 280 kr
799 560 kr
Ca 360 kr
Ca 314 kr
Ca 411 kr
58 510 kr
51 040 kr
66 830 kr
702 120 kr
612 480 kr
801 960 kr
Finansanalytiker
Heltid
Statlig
617 personer
374 personer
243 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
49 500 kr
48 630 kr
51 570 kr
594 000 kr
583 560 kr
618 840 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
49 500 kr
48 630 kr
51 570 kr
594 000 kr
583 560 kr
618 840 kr
Ca 319 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
51 750 kr
50 190 kr
54 140 kr
621 000 kr
602 280 kr
649 680 kr
Ca 319 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
52 380 kr
50 870 kr
54 690 kr
628 560 kr
610 440 kr
656 280 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Alle sektorer
1 185 personer
509 personer
676 personer
Ca 347 kr
Ca 329 kr
Ca 365 kr
56 250 kr
53 330 kr
59 210 kr
675 000 kr
639 960 kr
710 520 kr
Ca 347 kr
Ca 329 kr
Ca 365 kr
56 250 kr
53 330 kr
59 210 kr
675 000 kr
639 960 kr
710 520 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 445 kr
66 130 kr
58 270 kr
72 030 kr
793 560 kr
699 240 kr
864 360 kr
Ca 408 kr
Ca 360 kr
Ca 445 kr
66 780 kr
58 690 kr
72 860 kr
801 360 kr
704 280 kr
874 320 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Alle sektorer
156 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 000 kr
696 000 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 000 kr
696 000 kr
Ca 409 kr
Ca
Ca
66 270 kr
795 240 kr
Ca 409 kr
Ca
Ca
66 560 kr
798 720 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Kommunal
510 personer
277 personer
233 personer
Ca 324 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
52 530 kr
50 980 kr
54 170 kr
630 360 kr
611 760 kr
650 040 kr
Ca 324 kr
Ca 315 kr
Ca 334 kr
52 530 kr
50 980 kr
54 170 kr
630 360 kr
611 760 kr
650 040 kr
Ca 326 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
52 810 kr
51 380 kr
54 500 kr
633 720 kr
616 560 kr
654 000 kr
Ca 326 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
53 360 kr
51 800 kr
55 200 kr
640 320 kr
621 600 kr
662 400 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Heltid
Privat
609 personer
205 personer
404 personer
Ca 415 kr
Ca 372 kr
Ca 431 kr
67 200 kr
60 240 kr
69 820 kr
806 400 kr
722 880 kr
837 840 kr
Ca 415 kr
Ca 372 kr
Ca 431 kr
67 200 kr
60 240 kr
69 820 kr
806 400 kr
722 880 kr
837 840 kr
Ca 483 kr
Ca 421 kr
Ca 515 kr
78 310 kr
68 270 kr
83 400 kr
939 720 kr
819 240 kr
1 000 800 kr
Ca 483 kr
Ca 421 kr
Ca 515 kr
79 020 kr
68 700 kr
84 250 kr
948 240 kr
824 400 kr
1 011 000 kr
Rådgiver/forsker, samfunnsøkonomi
Deltid
Privat
113 personer
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 040 kr
720 480 kr
Ca 371 kr
Ca
Ca
60 040 kr
720 480 kr
Ca 443 kr
Ca
Ca
71 840 kr
862 080 kr
Ca 443 kr
Ca
Ca
72 100 kr
865 200 kr
Regnskapsfører
Heltid
Alle sektorer
14 744 personer
9 744 personer
5 000 personer
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 312 kr
47 400 kr
45 900 kr
50 580 kr
568 800 kr
550 800 kr
606 960 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 312 kr
47 400 kr
45 900 kr
50 580 kr
568 800 kr
550 800 kr
606 960 kr
Ca 314 kr
Ca 299 kr
Ca 345 kr
50 920 kr
48 400 kr
55 810 kr
611 040 kr
580 800 kr
669 720 kr
Ca 314 kr
Ca 299 kr
Ca 345 kr
52 130 kr
49 590 kr
57 080 kr
625 560 kr
595 080 kr
684 960 kr
Regnskapsfører
Deltid
Alle sektorer
4 543 personer
3 415 personer
1 128 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 292 kr
44 670 kr
44 330 kr
47 240 kr
536 040 kr
531 960 kr
566 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 292 kr
44 670 kr
44 330 kr
47 240 kr
536 040 kr
531 960 kr
566 880 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 317 kr
47 510 kr
46 540 kr
51 430 kr
570 120 kr
558 480 kr
617 160 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 317 kr
47 820 kr
46 860 kr
51 700 kr
573 840 kr
562 320 kr
620 400 kr
Regnskapsfører
Heltid
Kommunal
1 269 personer
962 personer
307 personer
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
42 830 kr
42 330 kr
45 420 kr
513 960 kr
507 960 kr
545 040 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
42 830 kr
42 330 kr
45 420 kr
513 960 kr
507 960 kr
545 040 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
44 640 kr
43 850 kr
47 120 kr
535 680 kr
526 200 kr
565 440 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 170 kr
44 420 kr
47 520 kr
542 040 kr
533 040 kr
570 240 kr
Regnskapsfører
Deltid
Kommunal
240 personer
193 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 870 kr
42 820 kr
514 440 kr
513 840 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 920 kr
42 870 kr
515 040 kr
514 440 kr
Regnskapsfører
Heltid
Privat
13 178 personer
8 570 personer
4 608 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 316 kr
47 920 kr
46 530 kr
51 260 kr
575 040 kr
558 360 kr
615 120 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 316 kr
47 920 kr
46 530 kr
51 260 kr
575 040 kr
558 360 kr
615 120 kr
Ca 319 kr
Ca 303 kr
Ca 349 kr
51 630 kr
49 010 kr
56 500 kr
619 560 kr
588 120 kr
678 000 kr
Ca 319 kr
Ca 303 kr
Ca 349 kr
52 920 kr
50 270 kr
57 830 kr
635 040 kr
603 240 kr
693 960 kr
Regnskapsfører
Deltid
Privat
4 275 personer
3 199 personer
1 076 personer
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 293 kr
45 000 kr
44 680 kr
47 540 kr
540 000 kr
536 160 kr
570 480 kr
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 293 kr
45 000 kr
44 680 kr
47 540 kr
540 000 kr
536 160 kr
570 480 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 320 kr
47 820 kr
46 800 kr
51 880 kr
573 840 kr
561 600 kr
622 560 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 320 kr
48 150 kr
47 140 kr
52 170 kr
577 800 kr
565 680 kr
626 040 kr
Regnskapsfører
Heltid
Statlig
297 personer
212 personer
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca
44 330 kr
43 460 kr
531 960 kr
521 520 kr
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca
44 330 kr
43 460 kr
531 960 kr
521 520 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca
46 080 kr
44 570 kr
552 960 kr
534 840 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca
47 040 kr
45 570 kr
564 480 kr
546 840 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Alle sektorer
7 793 personer
3 500 personer
4 293 personer
Ca 317 kr
Ca 296 kr
Ca 345 kr
51 280 kr
48 010 kr
55 830 kr
615 360 kr
576 120 kr
669 960 kr
Ca 317 kr
Ca 296 kr
Ca 345 kr
51 280 kr
48 010 kr
55 830 kr
615 360 kr
576 120 kr
669 960 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 384 kr
57 920 kr
52 620 kr
62 240 kr
695 040 kr
631 440 kr
746 880 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 384 kr
58 480 kr
53 210 kr
62 770 kr
701 760 kr
638 520 kr
753 240 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Alle sektorer
784 personer
466 personer
318 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 700 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 400 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 700 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 400 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 300 kr
45 950 kr
52 260 kr
579 600 kr
551 400 kr
627 120 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 620 kr
46 180 kr
52 750 kr
583 440 kr
554 160 kr
633 000 kr
Forsikringsagenter
Heltid
Privat
7 738 personer
3 468 personer
4 270 personer
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 345 kr
51 300 kr
48 060 kr
55 940 kr
615 600 kr
576 720 kr
671 280 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 345 kr
51 300 kr
48 060 kr
55 940 kr
615 600 kr
576 720 kr
671 280 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 385 kr
58 020 kr
52 700 kr
62 340 kr
696 240 kr
632 400 kr
748 080 kr
Ca 358 kr
Ca 325 kr
Ca 385 kr
58 580 kr
53 290 kr
62 870 kr
702 960 kr
639 480 kr
754 440 kr
Forsikringsagenter
Deltid
Privat
776 personer
460 personer
316 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 640 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 284 kr
44 720 kr
44 350 kr
45 990 kr
536 640 kr
532 200 kr
551 880 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 390 kr
46 030 kr
52 340 kr
580 680 kr
552 360 kr
628 080 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 323 kr
48 720 kr
46 260 kr
52 830 kr
584 640 kr
555 120 kr
633 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.