Yrkesbeskrivelse

Trebåtbygger

En trebåtbygger bygger, reparerer og restaurerer båter.

En trebåtbygger arbeider med bygging eller reparasjon av trebåter. Tidligere var det vanlig at fiskebåter ble bygget i tre. I dag er det mest oppdrag knyttet til fritidsbåter og veteranbåter.

Båtbyggere arbeider med skrog, dekk, dekkshus, innredninger, rundholt og rigg. I Norge er det mange regionale båttyper og en del trebåtbyggere spesialiserer seg på tradisjonelle småbåter. Utøverne jobber hovedsakelig med tre, men kan også få oppdrag som omfatter komposittmaterialer eller metaller som stål og aluminium.

Trebåtbyggere bruker tradisjonelle byggemetoder som klink- og kravellbygging, men kan også arbeide med nyere byggeteknikker som stripplanking eller kaldbaking. Nye trebåter bygges i begrenset omfang, så de fleste håndverkerne jobber med renovering og restaurering.

Fagutøveren må ha god materialkunnskap og beherske ulike sammenføyningsmetoder, tekniske installasjoner, liming og overflatebehandling. Forståelse av tegning og konstruksjon er også nødvendig.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • planlegge arbeidsoppgave og velge materialer
 • stikke ut og tilpasse båtbord
 • skifte ut defekte deler som spant og rekkestøtter
 • drive skrog og dekk
 • lage innredning i båt
 • bygge småbåt etter mål

Hvor jobber trebåtbyggere ?

Trebåtbyggere kan være ansatt ved mindre verfteller slipper, men kan også være selvstendig næringsdrivende. Museumsverft eller fartøyvernsentrene har blitt viktige arbeidsplasser for mange trebåtbyggere.

Personlige egenskaper

En trebåtbygger bør være nøyaktig og ha godt håndlag. God forståelse av sammenhengen mellom form og bruk, samt estetisk sans er en fordel. Trebåtbyggeren bør kunne arbeide selvstendig, men også samarbeide med andre. God form kommer godt med i et fysisk krevende yrke.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber trebåtbyggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458317 - Trebåtbyggerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Trebåtbygger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7422102 - ARBEIDSLEDER (TREBÅTBYGGING)
 • 7422103 - FAGARBEIDER (TREBÅTBYGGING)
 • 7422105 - FORMANN (TREBÅTBYGGING)
 • 7422101 - TREBÅTBYGGER

Sist kvalitetssikret den 01. november 2021, av Norsk Håndverksinstiutt