Gjennomgått i samarbeid med NHO - mat og drikke, Velgskog.no 10. juli 2023

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.

Arbeidsoppgaver

Fylkesskogmesteren er ansatt hos Statsforvalteren og jobber med forvaltning, administrasjon og rådgivning innen skogbruk i landets fylker. Fylkesskogmestre er en del av en landbruksavdeling i fylket, og jobber spesielt rettet mot skogbruk og næringsutvikling knyttet til skog.

Vanlige arbeidsoppgaver for fylkesskogmesteren:

 • koordinere skogbruksplanleggingen og skogsveier i fylket 
 • utvikle nærings- og miljøtiltak i skogbruket
 • overvåke skogskade
 • forvalte skogfond og tilskuddsordninger
 • ha kontakt og samarbeid med kommuner, skognæring og forskningsmiljøer
 • koordinere oppgaver knyttet til prosjekter og kompetanseheving

I hvert fylke kan det være ansatt flere fylkesskogmestre. Disse har gjerne ulike ansvarsområder. Eksempler på ansvarsområder kan være trebruk, bioenergi, skogbiologi, skogskjøtsel, skogskader, landbruksveier, driftsteknikk, skogbruksplanlegging, miljøutfordringer og klimaspørsmål. 

Arbeidet foregår gjerne i nært samarbeid med andre fagfolk, deriblant kommunale skogbrukssjefer.

Fylkesskogmestere kan også ha stillingstitler som rådgiver, seniorrådgiver, overingeniør eller senioringeniør. 

Hvor jobber fylkesskogmestere?

Fylkesskogmesteren er ansatt hos Statsforvalteren i et av landets fylker.

Bli med en fylkesskogmester på jobb

Hvordan er det å jobbe som fylkesskogmester?

Intervjuer

Mann med briller og svart genser

Fylkesskogmester

Mathis Lunde

– Jeg får nesten hver dag spørsmål jeg ikke har fått før, forteller Mathis.
portrett av Christina Qvam Heggertveit

Fylkesskogmester

Christina Qvam Heggertveit

Som fylkesskogmester fokuserer Christina Qvam Heggertveit på hvordan ressurser fra skogen kan bidra til det grønne skiftet.

Passer jeg til å bli fylkesskogmester?

For å jobbe som fylkesskogmester bør du være engasjert, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha høy kompetanse innen skogbruk, miljø og næringsutvikling. Fylkesskogmesterne har gjerne mye erfaring fra offentlig landbruksforvaltning og kjennskap til kommunal styring.

Hva tjener fylkesskogmestere?

Hvordan utdanner du deg til fylkesskogmester?

Det kreves som regel høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Eksempler på relevant utdanning kan være skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Etter- og videreutdanning
Fylkesskogmester kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner samt ledelse, økonomi, juss eller administrasjon.

Hva jobber skogbruksutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 774102 - Master, skogbruksfag, toårig
 • 774101 - Cand.agric.-utdanning, skogfag
 • 7741 - Skogbruk
 • 674105 - Bachelor, utmarksforvaltning, treårig
 • 674101 - Høgskolekandidat, skogbruksfag, treårig
 • 6741 - Skogbruk

Bedrifter: Hvor jobber fylkesskogmestere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fylkesskogmestere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2212104 - FYLKESSKOGMESTER
 • 1227127 - FYLKESSKOGSJEF

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall

Gartner

Som gartner jobber du innen plante- og grønnsaksproduksjon og har god kunnskap om plantenes vekst og utvikling.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.