Image
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Yrkesbeskrivelse

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.

Fylkesskogmesteren er ansatt hos Statsforvalteren og jobber med forvaltning, administrasjon og rådgivning innen skogbruk i landets fylker. Fylkesskogmestre er en del av en landbruksavdeling i fylket, og jobber spesielt rettet mot skogbruk og næringsutvikling knyttet til skog.

Vanlige arbeidsoppgaver for fylkesskogmesteren:

 • koordinere skogbruksplanleggingen og skogsveier i fylket 
 • utvikle nærings- og miljøtiltak i skogbruket
 • overvåke skogskade
 • forvalte skogfond og tilskuddsordninger
 • ha kontakt og samarbeid med kommuner, skognæring og forskningsmiljøer
 • koordinere oppgaver knyttet til prosjekter og kompetanseheving

I hvert fylke kan det være ansatt flere fylkesskogmestre. Disse har gjerne ulike ansvarsområder. Eksempler på ansvarsområder kan være trebruk, bioenergi, skogbiologi, skogskjøtsel, skogskader, landbruksveier, driftsteknikk, skogbruksplanlegging, miljøutfordringer og klimaspørsmål. 

Arbeidet foregår gjerne i nært samarbeid med andre fagfolk, deriblant kommunale skogbrukssjefer.

Fylkesskogmestere kan også ha stillingstitler som rådgiver, seniorrådgiver, overingeniør eller senioringeniør. 

Hvor jobber fylkesskogmestere ?

Fylkesskogmesteren er ansatt hos Statsforvalteren i et av landets fylker.

Personlige egenskaper

For å jobbe som fylkesskogmester bør du være engasjert, ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha høy kompetanse innen skogbruk, miljø og næringsutvikling. Fylkesskogmesterne har gjerne mye erfaring fra offentlig landbruksforvaltning og kjennskap til kommunal styring.

Utdanning

Det kreves som regel høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Eksempler på relevant utdanning kan være skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Etter- og videreutdanning
Fylkesskogmester kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner samt ledelse, økonomi, juss eller administrasjon.

Hva jobber skogbruksutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 7741 - Skogbruk
 • 774101 - Cand.agric.-utdanning, skogfag
 • 774102 - Master, skogbruksfag, toårig
 • 6741 - Skogbruk
 • 674105 - Bachelor, utmarksforvaltning, treårig
 • 674101 - Høgskolekandidat, skogbruksfag, treårig

Lønn

En fylkesskogmester tjener fra 404 000 kroner i året (Kilde: Hovedtariffavtalen i Staten 2016-2018).

Bedrifter

Fylkesskogmester i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2212104 - FYLKESSKOGMESTER
 • 1227127 - FYLKESSKOGSJEF

Sist kvalitetssikret den 10. mai 2019, av NHO mat og drikke - Velg skog