Image
Journalist intervjuer kvinne

Yrkesbeskrivelse

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Som journalist samler du inn opplysninger, som du analyserer og vurderer, før du formidler disse gjennom medier som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasiner eller tidsskrifter. 

Ofte er du ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, for eksempel nyheter, sport, kultur, underholdning eller utenriks. I små redaksjoner jobber journalister ofte innenfor flere ulike områder. Noen journalister spesialiserer seg også innenfor ulike medier, for eksempel som videojournalist.

Vanlige arbeidsoppgaver for en journalist:

 • samle inn informasjon gjennom observasjoner, intervjuer, videoer og bilder
 • bearbeide informasjonen, for eksempel gjennom å skrive en artikkel
 • presentere informasjonen for lesere, lyttere og seere i form av artikler, reportasjer eller notiser
 • kildepleie og kildekontakt
 • forberede intervjuer eller debatter
 • finne bakgrunnsinformasjon (research)

Journalist er ikke en beskyttet tittel, og hvem som helst kan kalle seg journalist. Journalistrollen utøves innenfor etiske og juridiske regler, som blant annet er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Språket og fremstillingen av en sak skal utformes innenfor disse rammene. Å se en sak fra flere sider, stille kritiske spørsmål og beskytte sine kilder, er noen av de viktigste journalistikkfaglige prinsippene.

Journalisten har sin lojalitet hos publikum, og skal basere sine saker på frie vurderinger. Det betyr at en journalist ikke skal la seg presse til å formidle informasjon i tråd med andres interesser. Yrket må ikke forveksles med kommunikasjonsrådgiver eller informasjonskonsulent, som jobber med å formidle bestemte budskap på vegne av en oppdragsgiver.

Hvor jobber journalister ?

Som journalist kan du jobbe i mediebedrifter som avisredaksjoner, magasiner, ukeblader, radiostasjoner, TV-stasjoner eller nettredaksjoner. En del personer med bakgrunn fra journalistikk går senere over til å jobbe i offentlige og private informasjons- og kommunikasjonsavdelinger.

Journalisten kan blant annet arbeide som researcher, reporter, programleder eller produsent. En del jobber som avis- eller webredaktører i etermedier eller trykt presse.

Personlige egenskaper

En journalist bør være samfunnsengasjert, kreativ og nysgjerrig. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning. Du må like å omgås mennesker og du må kunne arbeide under tidspress.

Utdanning

Hva jobber journalistikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 5352 - Journalistikk
 • 535204 - Fagskoleutdanning, journalistikk
 • 535205 - Fagskoleutdanning, journalistikk, toårig
 • 535206 - Fagskoleutdanning, nettjournalistikk, halvårig
 • 535201 - Journalistikk og media, ettårig
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
 • 6352 - Journalistikk
 • 635205 - Bachelor, journalistikk, treårig
 • 635204 - Diplomstudiet, økonomi og næringslivsjournalistikk
 • 635202 - Høgskolekandidat, journalist, toårig
 • 635299 - Journalistikk, uspesifisert, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for journalister ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Journalist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3491117 - FINANSJOURNALIST
 • 3491112 - FREELANCEJOURNALIST
 • 3491103 - JOURNALIST
 • 3491110 - NETTJOURNALIST
 • 3491115 - REDAKSJONELL MEDARBEIDER (JOURNALIST)
 • 3491118 - REDAKSJONSASSISTENT (JOURNALIST)
 • 3491116 - UTENRIKSKORRESPONDENT
 • 3491125 - REDAKSJONSSEKRETÆR
 • 3492101 - PRODUCER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3492111 - PROGRAMLEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491134 - KRITIKER (ANMELDER)
 • 3491122 - DESKARBEIDER
 • 3491123 - DESKMEDARBEIDER
 • 3491124 - DESKSJEF
 • 3491119 - REDIGERER (AVIS)

Sist kvalitetssikret den 06. februar 2019, av Norsk Journalistlag, Norsk journalistlag