Gjennomgått i samarbeid med Norsk Journalistlag 08. november 2022

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Arbeidsoppgaver

Som journalist samler du inn opplysninger som du analyserer og vurderer, før du formidler disse gjennom medier som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasiner eller tidsskrifter. 

Ofte er du ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, for eksempel nyheter, sport, kultur, underholdning eller utenriks. I små redaksjoner jobber journalister ofte innenfor flere ulike områder. Noen journalister spesialiserer seg også innenfor ulike medier, for eksempel som videojournalist.

Vanlige arbeidsoppgaver for en journalist:

 • samle inn informasjon gjennom observasjoner, intervjuer, videoer og bilder
 • bearbeide informasjonen, for eksempel gjennom å skrive en artikkel
 • presentere informasjonen for lesere, lyttere og seere i form av artikler, reportasjer eller notiser
 • kildepleie og kildekontakt
 • forberede intervjuer eller debatter
 • finne bakgrunnsinformasjon (research)

Journalist er ikke en beskyttet tittel, og hvem som helst kan kalle seg journalist. Journalistrollen utøves innenfor etiske og juridiske regler, som blant annet er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Det er viktig å se en sak fra flere sider, stille kritiske spørsmål og beskytte sine kilder.

Journalisten har sin lojalitet hos publikum, og skal basere sine saker på frie vurderinger. Det betyr at en journalist ikke skal la seg presse til å formidle informasjon i tråd med andres interesser. Journalister skal være samfunnets øyne og kontroll overfor regjering, Stortinget og domstolene, og derfor kaller vi ofte journalister for samfunnets vaktbikkje.

Yrket må ikke forveksles med kommunikasjonsrådgiver, som jobber med å formidle bestemte budskap på vegne av en oppdragsgiver.

Hvor jobber journalister?

Som journalist kan du jobbe i mediebedrifter som avisredaksjoner, magasiner, ukeblader, radiostasjoner, TV-stasjoner eller nettredaksjoner. En del personer med bakgrunn fra journalistikk går senere over til å jobbe i offentlige og private informasjons- og kommunikasjonsavdelinger.

Journalisten kan blant annet arbeide som researcher, reporter, programleder eller produsent. En del jobber som avis- eller webredaktører i etermedier eller trykt presse.

Intervjuer

En mann med mørkt, kort hår og grønn skjorte smiler til kamera. Bak ham er en hvit vegg og en murstein-vegg.

Journalist

Per-Atle Karlsen

– I min jobb er det ikke mange vanlige arbeidsdager, forteller Per-Atle.
Journalist Karina Rydningen Torberntsson står og smiler stort inn i kameraet mens hun holder en rød mikrofon der det står Avisa Oslo. Hun har håret stramt i en hestehale, og hvit genser med beige jakke utenpå.

Journalist

Karina Rydningen Torberntsson

Jeg får et innblikk i ulike liv, og i beste fall muligheten til å endre de til det bedre, forteller Karina om jobben som journalist.
Portrett av Dennis Siva Lie

Programleder

Dennis Siva Lie

Dennis studerte biologi da han bestemte seg for å satse på formidling av naturvitenskap. I dag har han drømmejobben som programleder i Newton på NRK.

Viktige egenskaper

En journalist bør være samfunnsengasjert, kreativ og nysgjerrig. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning. Du må like å omgås mennesker og du må kunne arbeide under tidspress.

Lønn

Utdanning

De som jobber som journalister har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant journalistikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 635299 - Journalistikk, uspesifisert, lavere nivå
 • 635205 - Bachelor, journalistikk, treårig
 • 635204 - Diplomstudiet, økonomi og næringslivsjournalistikk
 • 635202 - Høgskolekandidat, journalist, toårig
 • 6352 - Journalistikk
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
 • 535206 - Fagskoleutdanning, nettjournalistikk, halvårig
 • 535205 - Fagskoleutdanning, journalistikk, toårig
 • 535204 - Fagskoleutdanning, journalistikk
 • 535201 - Journalistikk og media, ettårig
 • 5352 - Journalistikk
 • 735201 - Cand.philol.-utdanning, journalistikk
 • 735103 - Cand.philol.-utdanning, media og massekommunikasjon
 • 735202 - Cand.polit.-utdanning, journalistikk
 • 735203 - Master, journalistikk, toårig

Bedrifter som ansetter journalister

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med journalister

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3491103 - JOURNALIST
 • 3491133 - REDAKTØR (REDAKSJONSMEDLEM)
 • 3491114 - NYHETSREDAKTØR
 • 3491119 - REDIGERER (AVIS)
 • 3491112 - FREELANCEJOURNALIST
 • 3491115 - REDAKSJONELL MEDARBEIDER (JOURNALIST)
 • 3492111 - PROGRAMLEDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3491146 - NYHETSLEDER (NETTAVIS)
 • 3491134 - KRITIKER (ANMELDER)
 • 3491125 - REDAKSJONSSEKRETÆR
 • 3491124 - DESKSJEF
 • 3491123 - DESKMEDARBEIDER
 • 3491122 - DESKARBEIDER
 • 3491119 - REDIGERER (AVIS)
 • 3491118 - REDAKSJONSASSISTENT (JOURNALIST)
 • 3491117 - FINANSJOURNALIST
 • 3491116 - UTENRIKSKORRESPONDENT
 • 3491110 - NETTJOURNALIST
 • 3491138 - PROSJEKTLEDER (AVIS)
 • 3492118 - PODKASTER
 • 3492103 - PROGRAMMEDARBEIDER (RADIO OG FJERNSYN)
 • 3492113 - RADIOREPORTER
 • 3492112 - FJERNSYNSREPORTER
 • 3491111 - NYHETSREPORTER
 • 2551116 - FILMKRITIKER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
En familerådgiver i samtale med en klient

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.