Journalist med skriveblokk utenfor hotell.
Yrkesbeskrivelse

Journalist

favoritt ikon

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Som journalist samler du inn opplysninger, som du analyserer og vurderer, før du formidler disse gjennom medier som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasiner eller tidsskrifter. 

Ofte er du ansatt i en redaksjon og jobber med et bestemt område, for eksempel nyheter, sport, kultur, underholdning eller utenriks. I små redaksjoner jobber journalister ofte innenfor flere ulike områder. Noen journalister spesialiserer seg også innenfor ulike medier, for eksempel som videojournalist.

Vanlige arbeidsoppgaver for en journalist:

  • samle inn informasjon gjennom observasjoner, intervjuer, videoer og bilder
  • bearbeide informasjonen, for eksempel gjennom å skrive en artikkel
  • presentere informasjonen for lesere, lyttere og seere i form av artikler, reportasjer eller notiser
  • kildepleie og kildekontakt
  • forberede intervjuer eller debatter
  • finne bakgrunnsinformasjon (research)

Journalist er ikke en beskyttet tittel, og hvem som helst kan kalle seg journalist. Journalistrollen utøves innenfor etiske og juridiske regler, som blant annet er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Språket og fremstillingen av en sak skal utformes innenfor disse rammene. Å se en sak fra flere sider, stille kritiske spørsmål og beskytte sine kilder, er noen av de viktigste journalistikkfaglige prinsippene.

Journalisten har sin lojalitet hos publikum, og skal basere sine saker på frie vurderinger. Det betyr at en journalist ikke skal la seg presse til å formidle informasjon i tråd med andres interesser. Yrket må ikke forveksles med kommunikasjonsrådgiver eller informasjonskonsulent, som jobber med å formidle bestemte budskap på vegne av en oppdragsgiver.

Hvor jobber journalister?

Som journalist kan du jobbe i mediebedrifter som avisredaksjoner, magasiner, ukeblader, radiostasjoner, TV-stasjoner eller nettredaksjoner. En del personer med bakgrunn fra journalistikk går senere over til å jobbe i offentlige og private informasjons- og kommunikasjonsavdelinger.

Journalisten kan blant annet arbeide som researcher, reporter, programleder eller produsent. En del jobber som avis- eller webredaktører i etermedier eller trykt presse.

Personlige egenskaper

En journalist bør være samfunnsengasjert, kreativ og nysgjerrig. God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning. Du må like å omgås mennesker og du må kunne arbeide under tidspress.

Utdanning

Hva jobber journalistikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for journalister?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Journalist
Deltid
Alle sektorer
1 115 personer
555 personer
560 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
45 770 kr
45 030 kr
46 530 kr
549 240 kr
540 360 kr
558 360 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
46 360 kr
45 560 kr
47 170 kr
556 320 kr
546 720 kr
566 040 kr
Journalist
Heltid
Alle sektorer
6 153 personer
2 601 personer
3 552 personer
Ca 302 kr
Ca 293 kr
Ca 309 kr
48 960 kr
47 530 kr
50 030 kr
587 520 kr
570 360 kr
600 360 kr
Ca 302 kr
Ca 293 kr
Ca 309 kr
49 300 kr
47 730 kr
50 510 kr
591 600 kr
572 760 kr
606 120 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
50 780 kr
48 630 kr
52 350 kr
609 360 kr
583 560 kr
628 200 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
52 390 kr
49 810 kr
54 280 kr
628 680 kr
597 720 kr
651 360 kr
Journalist
Privat
7 209 personer
3 120 personer
4 089 personer
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 650 kr
47 310 kr
49 870 kr
583 800 kr
567 720 kr
598 440 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 900 kr
47 430 kr
50 260 kr
586 800 kr
569 160 kr
603 120 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
50 360 kr
48 270 kr
51 920 kr
604 320 kr
579 240 kr
623 040 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
51 890 kr
49 390 kr
53 760 kr
622 680 kr
592 680 kr
645 120 kr
Journalist
Deltid
Privat
1 112 personer
552 personer
560 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 490 kr
43 860 kr
45 110 kr
533 880 kr
526 320 kr
541 320 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
45 770 kr
45 030 kr
46 530 kr
549 240 kr
540 360 kr
558 360 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 287 kr
46 360 kr
45 570 kr
47 170 kr
556 320 kr
546 840 kr
566 040 kr
Journalist
Heltid
Privat
6 097 personer
2 568 personer
3 529 personer
Ca 302 kr
Ca 294 kr
Ca 309 kr
49 000 kr
47 570 kr
50 060 kr
588 000 kr
570 840 kr
600 720 kr
Ca 302 kr
Ca 294 kr
Ca 309 kr
49 350 kr
47 780 kr
50 550 kr
592 200 kr
573 360 kr
606 600 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
50 790 kr
48 640 kr
52 360 kr
609 480 kr
583 680 kr
628 320 kr
Ca 314 kr
Ca 300 kr
Ca 323 kr
52 410 kr
49 830 kr
54 300 kr
628 920 kr
597 960 kr
651 600 kr
Journalist
Alle sektorer
7 268 personer
3 156 personer
4 112 personer
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 640 kr
47 300 kr
49 860 kr
583 680 kr
567 600 kr
598 320 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 308 kr
48 880 kr
47 410 kr
50 230 kr
586 560 kr
568 920 kr
602 760 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
50 340 kr
48 260 kr
51 910 kr
604 080 kr
579 120 kr
622 920 kr
Ca 311 kr
Ca 298 kr
Ca 320 kr
51 870 kr
49 370 kr
53 750 kr
622 440 kr
592 440 kr
645 000 kr
Programleder i TV eller radio
Heltid
Alle sektorer
315 personer
158 personer
157 personer
Ca 292 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 320 kr
45 950 kr
48 670 kr
567 840 kr
551 400 kr
584 040 kr
Ca 292 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 320 kr
45 950 kr
48 670 kr
567 840 kr
551 400 kr
584 040 kr
Ca 325 kr
Ca 296 kr
Ca 355 kr
52 700 kr
47 940 kr
57 490 kr
632 400 kr
575 280 kr
689 880 kr
Ca 325 kr
Ca 296 kr
Ca 355 kr
53 340 kr
48 750 kr
57 960 kr
640 080 kr
585 000 kr
695 520 kr
Programleder i TV eller radio
Privat
392 personer
199 personer
193 personer
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
46 670 kr
45 480 kr
48 570 kr
560 040 kr
545 760 kr
582 840 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
46 670 kr
45 480 kr
48 570 kr
560 040 kr
545 760 kr
582 840 kr
Ca 320 kr
Ca 291 kr
Ca 350 kr
51 790 kr
47 180 kr
56 620 kr
621 480 kr
566 160 kr
679 440 kr
Ca 320 kr
Ca 291 kr
Ca 350 kr
52 400 kr
47 930 kr
57 090 kr
628 800 kr
575 160 kr
685 080 kr
Programleder i TV eller radio
Heltid
Privat
313 personer
157 personer
156 personer
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
45 990 kr
49 100 kr
569 040 kr
551 880 kr
589 200 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
45 990 kr
49 100 kr
569 040 kr
551 880 kr
589 200 kr
Ca 326 kr
Ca 296 kr
Ca 355 kr
52 750 kr
47 970 kr
57 560 kr
633 000 kr
575 640 kr
690 720 kr
Ca 326 kr
Ca 296 kr
Ca 355 kr
53 380 kr
48 780 kr
58 010 kr
640 560 kr
585 360 kr
696 120 kr
Programleder i TV eller radio
Alle sektorer
394 personer
200 personer
194 personer
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
46 140 kr
45 480 kr
48 570 kr
553 680 kr
545 760 kr
582 840 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
46 140 kr
45 480 kr
48 570 kr
553 680 kr
545 760 kr
582 840 kr
Ca 319 kr
Ca 291 kr
Ca 349 kr
51 740 kr
47 150 kr
56 560 kr
620 880 kr
565 800 kr
678 720 kr
Ca 319 kr
Ca 291 kr
Ca 349 kr
52 360 kr
47 900 kr
57 050 kr
628 320 kr
574 800 kr
684 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold