Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 28. januar 2022

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Arbeidsoppgaver

Bore- og vedlikeholdsoperatøren er en boreoperatør som arbeider i olje- og gassnæringen

Arbeidet foregår på faste og flyttbare rigger, båter og plattformer til havs. Boring er grunnlaget for olje- og gassutvinning, og er hovedaktiviteten fram til produksjon, prøveproduksjon og plugging av brønner.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • delta i alle faser av boreoperasjonen
 • kontrollere boreslam og vedlikeholde boreslamsystemer
 • vedlikeholde mekanisk, elektrisk og hydraulisk utstyr
 • rapportere avvik
 • planlegge og tilrettelegge arbeid
 • ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) – både i arbeidstiden og på fritiden

Boreoperasjonene er nesten fullautomatiserte med store og kompliserte fjernopererte løfteinnretninger. De fleste selskaper bruker databaserte styringssystemer til å styre aktiviteter.

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, så du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel.

I dette yrket stilles det krav til helse og funksjonsdyktighet.

Hvor jobber bore- og vedlikeholdsoperatører?

En boreoperatør jobber i olje- og gassnæringen. Som boreoperatør jobber du offshore på en båt, rigg eller plattform.

Hvordan er det å jobbe som bore- og vedlikeholdsoperatør?

Intervjuer

En mann i oransje arbeidsklær. Han jobber på en flyterigg.

Bore – og vedlikeholdsoperatør

Mats Moen

Den beste måten å få jobb på som bore- og vedlikeholdsoperatør er å gå videregåendeveien. Fordi når du er lærling, så er du på et slags toårig langt jobbintervju hvor du kan vise hva du kan og hvor flink er du, mener Mats Moen.

Viktige egenskaper for en bore- og vedlikeholdsoperatør

Som bore- og vedlikeholdsoperatør må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

 

 

 

Hva tjener bore- og vedlikeholdsoperatører?

Hvordan utdanner du deg til bore- og vedlikeholdsoperatør?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i boreoperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber boreoperatørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 558409 - Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig
 • 558404 - Fagskoleutdanning, boring
 • 558403 - Teknisk fagskole, linje for petroleumsteknologi, toårig
 • 555105 - Teknisk fagskole, prosessteknikk
 • 458402 - Boreoperatørfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber bore- og vedlikeholdsoperatører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bore- og vedlikeholdsoperatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8113133 - BORE - OG VEDLIKEHOLDSOPERATØR
 • 8113130 - ARBEIDSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113129 - SPESIALARBEIDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113128 - OFFSHORE-ARBEIDER
 • 8113127 - SENIOR OPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113126 - TRAINEE (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113125 - TÅRNARBEIDER
 • 8113123 - OLJEBORER
 • 8113122 - TÅRNMANN
 • 8113121 - BORER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113119 - BOREARBEIDER
 • 8113117 - ROUGHNECK (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113116 - ASSISTERENDE TÅRNARBEIDER
 • 8113115 - OPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113114 - MASKINROMSOPERATØR (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)
 • 8113110 - FORMANN (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113105 - ASSISTERENDE BORER
 • 8113104 - DRILLER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113103 - DIAMANTBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113102 - BRØNNBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113101 - BOREDEKKSARBEIDER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.