Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Bore- og vedlikeholds­operatør

favoritt ikon

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Bore- og vedlikeholdsoperatøren er en brønnoperatør som arbeider i olje- og gassnæringen. Arbeidet foregår på faste og flyttbare rigger, båter og plattformer til havs. Boring er grunnlaget for olje- og gassutvinning, og er hovedaktiviteten fram til produksjon, prøveproduksjon og plugging av brønner.

Vanlige arbeidsoppgaver for bore- og vedlikeholdsoperatøren:

  • delta i alle faser av boreoperasjonen
  • kontrollere boreslam og vedlikeholde boreslamsystemer
  • vedlikeholde mekanisk, elektrisk og hydraulisk utstyr
  • rapportere avvik
  • planlegge og tilrettelegge arbeid
  • ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet ( HMS) – både i arbeidstiden og på fritiden

Boreoperasjonene er nesten fullautomatiserte med store og kompliserte fjernopererte løfteinnretninger. De fleste selskaper bruker databaserte styringssystemer til å styre aktiviteter.

Hvor jobber bore- og vedlikeholdsoperatører?

En boreoperatør jobber i olje- og gassnæringen. Boreoperatøren jobber offshore på en båt, rigg eller plattform.

Personlige egenskaper

En bore- og vedlikeholdsoperatør må kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Du må kunne samarbeide og kommunisere godt med andre faggrupper.  For å oppnå kvalitet i arbeidet er det ofte mange som jobber med de samme oppgavene.

Samarbeid er spesielt viktig for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner.

Evnen til å tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr er avgjørende.

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, og du må være innstilt på å jobbe i turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø er gode kommunikasjonsevner og engelsk kunnskaper en fordel.

Det stilles krav til helse og funksjonsdyktighet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber boreoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for bore- og vedlikeholdsoperatører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Deltid
Alle sektorer
103 personer
Ca 439 kr
Ca
Ca
71 070 kr
852 840 kr
Ca 439 kr
Ca
Ca
75 220 kr
902 640 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
67 180 kr
806 160 kr
Ca 415 kr
Ca
Ca
73 730 kr
884 760 kr
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Heltid
Alle sektorer
1 599 personer
136 personer
1 463 personer
Ca 349 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
56 530 kr
51 040 kr
56 950 kr
678 360 kr
612 480 kr
683 400 kr
Ca 349 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
59 840 kr
51 660 kr
60 470 kr
718 080 kr
619 920 kr
725 640 kr
Ca 390 kr
Ca 340 kr
Ca 395 kr
63 170 kr
55 090 kr
63 920 kr
758 040 kr
661 080 kr
767 040 kr
Ca 390 kr
Ca 340 kr
Ca 395 kr
69 190 kr
57 660 kr
70 260 kr
830 280 kr
691 920 kr
843 120 kr
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Deltid
Privat
102 personer
Ca 439 kr
Ca
Ca
71 070 kr
852 840 kr
Ca 439 kr
Ca
Ca
75 220 kr
902 640 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca
67 430 kr
809 160 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca
74 020 kr
888 240 kr
Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
Heltid
Privat
1 598 personer
136 personer
1 462 personer
Ca 349 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
56 530 kr
51 040 kr
56 960 kr
678 360 kr
612 480 kr
683 520 kr
Ca 349 kr
Ca 315 kr
Ca 352 kr
59 840 kr
51 660 kr
60 480 kr
718 080 kr
619 920 kr
725 760 kr
Ca 390 kr
Ca 340 kr
Ca 395 kr
63 190 kr
55 090 kr
63 940 kr
758 280 kr
661 080 kr
767 280 kr
Ca 390 kr
Ca 340 kr
Ca 395 kr
69 210 kr
57 660 kr
70 280 kr
830 520 kr
691 920 kr
843 360 kr
Operatører innen boring
Deltid
Alle sektorer
1 073 personer
118 personer
955 personer
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
54 670 kr
51 960 kr
54 910 kr
656 040 kr
623 520 kr
658 920 kr
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
57 010 kr
52 820 kr
57 360 kr
684 120 kr
633 840 kr
688 320 kr
Ca 336 kr
Ca 317 kr
Ca 338 kr
54 510 kr
51 430 kr
54 810 kr
654 120 kr
617 160 kr
657 720 kr
Ca 336 kr
Ca 317 kr
Ca 338 kr
59 030 kr
53 430 kr
59 580 kr
708 360 kr
641 160 kr
714 960 kr
Operatører innen boring
Heltid
Alle sektorer
10 920 personer
831 personer
10 089 personer
Ca 357 kr
Ca 341 kr
Ca 358 kr
57 790 kr
55 280 kr
58 060 kr
693 480 kr
663 360 kr
696 720 kr
Ca 357 kr
Ca 341 kr
Ca 358 kr
62 170 kr
57 760 kr
62 610 kr
746 040 kr
693 120 kr
751 320 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 363 kr
58 280 kr
52 600 kr
58 750 kr
699 360 kr
631 200 kr
705 000 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 363 kr
65 240 kr
57 510 kr
65 880 kr
782 880 kr
690 120 kr
790 560 kr
Operatører innen boring
Deltid
Privat
1 073 personer
118 personer
955 personer
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
54 670 kr
51 960 kr
54 910 kr
656 040 kr
623 520 kr
658 920 kr
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 339 kr
57 010 kr
52 820 kr
57 360 kr
684 120 kr
633 840 kr
688 320 kr
Ca 336 kr
Ca 317 kr
Ca 338 kr
54 510 kr
51 430 kr
54 810 kr
654 120 kr
617 160 kr
657 720 kr
Ca 336 kr
Ca 317 kr
Ca 338 kr
59 030 kr
53 430 kr
59 580 kr
708 360 kr
641 160 kr
714 960 kr
Operatører innen boring
Heltid
Privat
10 918 personer
830 personer
10 088 personer
Ca 357 kr
Ca 341 kr
Ca 358 kr
57 790 kr
55 280 kr
58 070 kr
693 480 kr
663 360 kr
696 840 kr
Ca 357 kr
Ca 341 kr
Ca 358 kr
62 170 kr
57 760 kr
62 620 kr
746 040 kr
693 120 kr
751 440 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 363 kr
58 290 kr
52 620 kr
58 750 kr
699 480 kr
631 440 kr
705 000 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 363 kr
65 250 kr
57 540 kr
65 880 kr
783 000 kr
690 480 kr
790 560 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold