Yrkesbeskrivelse

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Bore- og vedlikeholdsoperatøren er en boreoperatør som arbeider i olje- og gassnæringen

Arbeidet foregår på faste og flyttbare rigger, båter og plattformer til havs. Boring er grunnlaget for olje- og gassutvinning, og er hovedaktiviteten fram til produksjon, prøveproduksjon og plugging av brønner.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • delta i alle faser av boreoperasjonen
 • kontrollere boreslam og vedlikeholde boreslamsystemer
 • vedlikeholde mekanisk, elektrisk og hydraulisk utstyr
 • rapportere avvik
 • planlegge og tilrettelegge arbeid
 • ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) – både i arbeidstiden og på fritiden

Boreoperasjonene er nesten fullautomatiserte med store og kompliserte fjernopererte løfteinnretninger. De fleste selskaper bruker databaserte styringssystemer til å styre aktiviteter.

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, så du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel.

I dette yrket stilles det krav til helse og funksjonsdyktighet.

Hvor jobber bore- og vedlikeholdsoperatører ?

En boreoperatør jobber i olje- og gassnæringen. Som boreoperatør jobber du offshore på en båt, rigg eller plattform.

Personlige egenskaper

Som bore- og vedlikeholdsoperatør må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

 

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i boreoperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber boreoperatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 558409 - Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig
 • 558404 - Fagskoleutdanning, boring
 • 558403 - Teknisk fagskole, linje for petroleumsteknologi, toårig
 • 555105 - Teknisk fagskole, prosessteknikk
 • 458402 - Boreoperatørfaget, Vg3

Bedrifter

Bore- og vedlikeholdsoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8113105 - ASSISTERENDE BORER
 • 8113119 - BOREARBEIDER
 • 8113101 - BOREDEKKSARBEIDER
 • 8113121 - BORER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113103 - DIAMANTBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113128 - OFFSHORE-ARBEIDER
 • 8113123 - OLJEBORER
 • 8113115 - OPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113129 - SPESIALARBEIDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113102 - BRØNNBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113117 - ROUGHNECK (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113127 - SENIOR OPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113114 - MASKINROMSOPERATØR (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)
 • 8113122 - TÅRNMANN
 • 8113126 - TRAINEE (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113110 - FORMANN (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113125 - TÅRNARBEIDER
 • 8113130 - ARBEIDSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113116 - ASSISTERENDE TÅRNARBEIDER
 • 8113104 - DRILLER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8113133 - BORE - OG VEDLIKEHOLDSOPERATØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. januar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag