Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Bore- og vedlikeholds­operatør

favoritt ikon

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Bore- og vedlikeholdsoperatøren er en brønnoperatør som arbeider i olje- og gassnæringen.

Arbeidet foregår på faste og flyttbare rigger, båter og plattformer til havs. Boring er grunnlaget for olje- og gassutvinning, og er hovedaktiviteten fram til produksjon, prøveproduksjon og plugging av brønner.

Vanlige arbeidsoppgaver for bore- og vedlikeholdsoperatøren:

  • delta i alle faser av boreoperasjonen
  • kontrollere boreslam og vedlikeholde boreslamsystemer
  • vedlikeholde mekanisk, elektrisk og hydraulisk utstyr
  • rapportere avvik
  • planlegge og tilrettelegge arbeid
  • ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet ( HMS) – både i arbeidstiden og på fritiden

Boreoperasjonene er nesten fullautomatiserte med store og kompliserte fjernopererte løfteinnretninger. De fleste selskaper bruker databaserte styringssystemer til å styre aktiviteter.

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, så du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel.

I dette yrket stilles det krav til helse og funksjonsdyktighet.

Hvor jobber bore- og vedlikeholdsoperatører?

En boreoperatør jobber i olje- og gassnæringen. Som boreoperatør jobber du offshore på en båt, rigg eller plattform.

Personlige egenskaper

Som bore- og vedlikeholdsoperatør må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

 

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i boreoperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber boreoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Heltid
Alle sektorer
1 732 personer
160 personer
1 572 personer
Ca 379 kr
Ca 370 kr
Ca 380 kr
61 450 kr
59 860 kr
61 640 kr
737 400 kr
718 320 kr
739 680 kr
Ca 379 kr
Ca 370 kr
Ca 380 kr
65 940 kr
60 950 kr
66 440 kr
791 280 kr
731 400 kr
797 280 kr
Ca 433 kr
Ca 427 kr
Ca 433 kr
70 080 kr
69 250 kr
70 160 kr
840 960 kr
831 000 kr
841 920 kr
Ca 433 kr
Ca 427 kr
Ca 433 kr
77 830 kr
73 330 kr
78 280 kr
933 960 kr
879 960 kr
939 360 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Heltid
Privat
1 731 personer
160 personer
1 571 personer
Ca 379 kr
Ca 370 kr
Ca 381 kr
61 470 kr
59 860 kr
61 650 kr
737 640 kr
718 320 kr
739 800 kr
Ca 379 kr
Ca 370 kr
Ca 381 kr
65 970 kr
60 950 kr
66 450 kr
791 640 kr
731 400 kr
797 400 kr
Ca 433 kr
Ca 427 kr
Ca 433 kr
70 100 kr
69 250 kr
70 190 kr
841 200 kr
831 000 kr
842 280 kr
Ca 433 kr
Ca 427 kr
Ca 433 kr
77 850 kr
73 330 kr
78 320 kr
934 200 kr
879 960 kr
939 840 kr
Boreoperatør
Heltid
Alle sektorer
11 945 personer
930 personer
11 015 personer
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
62 650 kr
61 340 kr
62 720 kr
751 800 kr
736 080 kr
752 640 kr
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
68 940 kr
65 910 kr
69 180 kr
827 280 kr
790 920 kr
830 160 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
62 580 kr
59 120 kr
62 870 kr
750 960 kr
709 440 kr
754 440 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
71 430 kr
65 850 kr
71 890 kr
857 160 kr
790 200 kr
862 680 kr
Boreoperatør
Deltid
Alle sektorer
917 personer
115 personer
802 personer
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
56 930 kr
54 260 kr
56 960 kr
683 160 kr
651 120 kr
683 520 kr
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
61 460 kr
55 190 kr
62 140 kr
737 520 kr
662 280 kr
745 680 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
57 220 kr
53 900 kr
57 590 kr
686 640 kr
646 800 kr
691 080 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
64 800 kr
56 060 kr
65 780 kr
777 600 kr
672 720 kr
789 360 kr
Boreoperatør
Heltid
Privat
11 944 personer
930 personer
11 014 personer
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
62 650 kr
61 340 kr
62 720 kr
751 800 kr
736 080 kr
752 640 kr
Ca 387 kr
Ca 379 kr
Ca 387 kr
68 940 kr
65 910 kr
69 180 kr
827 280 kr
790 920 kr
830 160 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
62 580 kr
59 120 kr
62 870 kr
750 960 kr
709 440 kr
754 440 kr
Ca 386 kr
Ca 365 kr
Ca 388 kr
71 430 kr
65 850 kr
71 890 kr
857 160 kr
790 200 kr
862 680 kr
Boreoperatør
Deltid
Privat
917 personer
115 personer
802 personer
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
56 930 kr
54 260 kr
56 960 kr
683 160 kr
651 120 kr
683 520 kr
Ca 351 kr
Ca 335 kr
Ca 352 kr
61 460 kr
55 190 kr
62 140 kr
737 520 kr
662 280 kr
745 680 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
57 220 kr
53 900 kr
57 590 kr
686 640 kr
646 800 kr
691 080 kr
Ca 353 kr
Ca 333 kr
Ca 355 kr
64 800 kr
56 060 kr
65 780 kr
777 600 kr
672 720 kr
789 360 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbunnsinstallasjoner

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Brønnoperatør jobber offshore.

Brønn­operatør

En brønn­operatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.