Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Bore- og vedlikeholds­operatør

favoritt ikon

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.

Bore- og vedlikeholdsoperatøren er en brønnoperatør som arbeider i olje- og gassnæringen.

Arbeidet foregår på faste og flyttbare rigger, båter og plattformer til havs. Boring er grunnlaget for olje- og gassutvinning, og er hovedaktiviteten fram til produksjon, prøveproduksjon og plugging av brønner.

Vanlige arbeidsoppgaver for bore- og vedlikeholdsoperatøren:

  • delta i alle faser av boreoperasjonen
  • kontrollere boreslam og vedlikeholde boreslamsystemer
  • vedlikeholde mekanisk, elektrisk og hydraulisk utstyr
  • rapportere avvik
  • planlegge og tilrettelegge arbeid
  • ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet ( HMS) – både i arbeidstiden og på fritiden

Boreoperasjonene er nesten fullautomatiserte med store og kompliserte fjernopererte løfteinnretninger. De fleste selskaper bruker databaserte styringssystemer til å styre aktiviteter.

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, så du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel.

I dette yrket stilles det krav til helse og funksjonsdyktighet.

Hvor jobber bore- og vedlikeholdsoperatører?

En boreoperatør jobber i olje- og gassnæringen. Som boreoperatør jobber du offshore på en båt, rigg eller plattform.

Personlige egenskaper

Som bore- og vedlikeholdsoperatør må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

 

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i boreoperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber boreoperatørutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Deltid
Alle sektorer
141 personer
122 personer
Ca 434 kr
Ca
Ca 443 kr
70 360 kr
71 790 kr
844 320 kr
861 480 kr
Ca 434 kr
Ca
Ca 443 kr
75 400 kr
77 830 kr
904 800 kr
933 960 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 441 kr
70 080 kr
71 450 kr
840 960 kr
857 400 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 441 kr
79 360 kr
81 490 kr
952 320 kr
977 880 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Heltid
Alle sektorer
1 639 personer
155 personer
1 484 personer
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 368 kr
59 370 kr
57 650 kr
59 640 kr
712 440 kr
691 800 kr
715 680 kr
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 368 kr
63 210 kr
58 600 kr
64 010 kr
758 520 kr
703 200 kr
768 120 kr
Ca 419 kr
Ca 414 kr
Ca 420 kr
67 940 kr
66 990 kr
68 040 kr
815 280 kr
803 880 kr
816 480 kr
Ca 419 kr
Ca 414 kr
Ca 420 kr
75 690 kr
71 150 kr
76 170 kr
908 280 kr
853 800 kr
914 040 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Privat
1 778 personer
174 personer
1 604 personer
Ca 369 kr
Ca 356 kr
Ca 370 kr
59 700 kr
57 640 kr
59 930 kr
716 400 kr
691 680 kr
719 160 kr
Ca 369 kr
Ca 356 kr
Ca 370 kr
63 640 kr
58 510 kr
64 370 kr
763 680 kr
702 120 kr
772 440 kr
Ca 420 kr
Ca 410 kr
Ca 421 kr
68 090 kr
66 480 kr
68 270 kr
817 080 kr
797 760 kr
819 240 kr
Ca 420 kr
Ca 410 kr
Ca 421 kr
75 940 kr
70 600 kr
76 520 kr
911 280 kr
847 200 kr
918 240 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Deltid
Privat
140 personer
121 personer
Ca 434 kr
Ca
Ca 443 kr
70 360 kr
71 790 kr
844 320 kr
861 480 kr
Ca 434 kr
Ca
Ca 443 kr
75 400 kr
77 830 kr
904 800 kr
933 960 kr
Ca 434 kr
Ca
Ca 442 kr
70 280 kr
71 680 kr
843 360 kr
860 160 kr
Ca 434 kr
Ca
Ca 442 kr
79 600 kr
81 780 kr
955 200 kr
981 360 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Heltid
Privat
1 638 personer
155 personer
1 483 personer
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 368 kr
59 370 kr
57 650 kr
59 670 kr
712 440 kr
691 800 kr
716 040 kr
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 368 kr
63 210 kr
58 600 kr
64 040 kr
758 520 kr
703 200 kr
768 480 kr
Ca 420 kr
Ca 414 kr
Ca 420 kr
67 960 kr
66 990 kr
68 060 kr
815 520 kr
803 880 kr
816 720 kr
Ca 420 kr
Ca 414 kr
Ca 420 kr
75 720 kr
71 150 kr
76 190 kr
908 640 kr
853 800 kr
914 280 kr
Kontrolloperatør raffineringsanlegg
Alle sektorer
1 780 personer
174 personer
1 606 personer
Ca 368 kr
Ca 356 kr
Ca 370 kr
59 690 kr
57 640 kr
59 920 kr
716 280 kr
691 680 kr
719 040 kr
Ca 368 kr
Ca 356 kr
Ca 370 kr
63 620 kr
58 510 kr
64 350 kr
763 440 kr
702 120 kr
772 200 kr
Ca 420 kr
Ca 410 kr
Ca 421 kr
68 070 kr
66 480 kr
68 230 kr
816 840 kr
797 760 kr
818 760 kr
Ca 420 kr
Ca 410 kr
Ca 421 kr
75 910 kr
70 600 kr
76 470 kr
910 920 kr
847 200 kr
917 640 kr
Boreoperatør
Deltid
Alle sektorer
1 029 personer
108 personer
921 personer
Ca 358 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 980 kr
53 910 kr
58 180 kr
695 760 kr
646 920 kr
698 160 kr
Ca 358 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
61 700 kr
54 600 kr
62 350 kr
740 400 kr
655 200 kr
748 200 kr
Ca 357 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 820 kr
53 970 kr
58 170 kr
693 840 kr
647 640 kr
698 040 kr
Ca 357 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
64 010 kr
56 180 kr
64 720 kr
768 120 kr
674 160 kr
776 640 kr
Boreoperatør
Heltid
Alle sektorer
11 177 personer
867 personer
10 310 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
60 180 kr
58 360 kr
60 360 kr
722 160 kr
700 320 kr
724 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
65 840 kr
62 870 kr
66 090 kr
790 080 kr
754 440 kr
793 080 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
60 360 kr
56 460 kr
60 690 kr
724 320 kr
677 520 kr
728 280 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
68 860 kr
63 480 kr
69 310 kr
826 320 kr
761 760 kr
831 720 kr
Boreoperatør
Privat
12 204 personer
974 personer
11 230 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 372 kr
60 060 kr
58 300 kr
60 240 kr
720 720 kr
699 600 kr
722 880 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 372 kr
65 600 kr
62 470 kr
65 880 kr
787 200 kr
749 640 kr
790 560 kr
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
60 200 kr
56 310 kr
60 530 kr
722 400 kr
675 720 kr
726 360 kr
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 374 kr
68 550 kr
63 010 kr
69 020 kr
822 600 kr
756 120 kr
828 240 kr
Boreoperatør
Deltid
Privat
1 029 personer
108 personer
921 personer
Ca 358 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 980 kr
53 910 kr
58 180 kr
695 760 kr
646 920 kr
698 160 kr
Ca 358 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
61 700 kr
54 600 kr
62 350 kr
740 400 kr
655 200 kr
748 200 kr
Ca 357 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
57 820 kr
53 970 kr
58 170 kr
693 840 kr
647 640 kr
698 040 kr
Ca 357 kr
Ca 333 kr
Ca 359 kr
64 010 kr
56 180 kr
64 720 kr
768 120 kr
674 160 kr
776 640 kr
Boreoperatør
Heltid
Privat
11 175 personer
866 personer
10 309 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
60 180 kr
58 360 kr
60 360 kr
722 160 kr
700 320 kr
724 320 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 373 kr
65 840 kr
62 870 kr
66 090 kr
790 080 kr
754 440 kr
793 080 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
60 360 kr
56 480 kr
60 690 kr
724 320 kr
677 760 kr
728 280 kr
Ca 373 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
68 860 kr
63 510 kr
69 310 kr
826 320 kr
762 120 kr
831 720 kr
Boreoperatør
Alle sektorer
12 206 personer
975 personer
11 231 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 372 kr
60 060 kr
58 300 kr
60 240 kr
720 720 kr
699 600 kr
722 880 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 372 kr
65 600 kr
62 460 kr
65 870 kr
787 200 kr
749 520 kr
790 440 kr
Ca 372 kr
Ca 347 kr
Ca 374 kr
60 200 kr
56 290 kr
60 530 kr
722 400 kr
675 480 kr
726 360 kr
Ca 372 kr
Ca 347 kr
Ca 374 kr
68 550 kr
62 980 kr
69 020 kr
822 600 kr
755 760 kr
828 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold