Brannkonstabel slukker brann
Yrkesbeskrivelse

Brannkonstabel

favoritt ikon

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

En brannkonstabel slokker branner, redder mennesker og dyr og utfører sikkerhetsarbeid. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en brannkonstabel:

  • brannslokking
  • røykdykking
  • frigjøring av omkomne eller skadde personer
  • livreddende førstehjelp
  • redningsarbeid ved hjelp av tau som for eksempel nedfiring
  • sikring av ulykkessted

Forebyggende arbeid er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Brannkonstabler passer på at brannforskriftene følges i bygninger, nybygg, institusjoner, industrianlegg og på skip. De utfører jevnlig inspeksjoner og kontroller. Informasjonsvirksomhet og opplæring for å unngå ulykker er også viktig.

Brannvesenet bistår også publikum med en rekke servicefunksjoner, for eksempel ved innlåsinger og heisstopp.  

En del brannkonstabler er også redningsdykkere, og har dykking som en del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du blant annet med branningeniør og røykdykker

Hvor jobber brannkonstabler?

Brannkonstabler jobber i kommunale brannvesen, og er ansatt heltid- og deltid.  

Personlige egenskaper

Arbeidet som brannkonstabel stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet og du må kunne svømme. Du kan ikke ha klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstabler må både kunne samarbeide og la seg lede. Du må også kunne beholde roen i stressende og farlige situasjoner.

Utdanning

Norges brannskole er ansvarlig for utdanningen av norske brannkonstabler. Yrkesutdanningen består av internopplæring for brannkonstabler, et nettbasert kurs i brannvern og grunnkurs ved Norges brannskole.

Se Norges brannskole for nærmere informasjon

Opptakskrav
For å bli tatt opp til grunnkurs må du ha gjennomført internopplæring i brannvesenet. Kravene for å bli tatt opp til internopplæring varierer fra brannvesen til brannvesen. Normalt kreves gjennomført videregående opplæring, i tillegg kommer forskjellige krav til fysisk og psykisk helse.

 

Etter- og videreutdanning
Norges brannskole organiserer en lederutdanning og en spesialutdanning for yrkesutdannede brannkonstabler. Du kan ta kurs for å videreutdanne deg til røykdykker eller redningsdykker. Ved Høgskolen Stord/Haugesund kan brannkonstabler videreutdanne seg til branningeniør.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Brannkonstabel
Heltid
Alle sektorer
3 052 personer
131 personer
2 921 personer
Ca 306 kr
Ca 284 kr
Ca 306 kr
49 520 kr
45 990 kr
49 620 kr
594 240 kr
551 880 kr
595 440 kr
Ca 306 kr
Ca 284 kr
Ca 306 kr
52 700 kr
47 040 kr
52 930 kr
632 400 kr
564 480 kr
635 160 kr
Ca 310 kr
Ca 286 kr
Ca 311 kr
50 240 kr
46 330 kr
50 410 kr
602 880 kr
555 960 kr
604 920 kr
Ca 310 kr
Ca 286 kr
Ca 311 kr
54 440 kr
48 250 kr
54 710 kr
653 280 kr
579 000 kr
656 520 kr
Brannkonstabel
Deltid
Alle sektorer
6 025 personer
262 personer
5 763 personer
Ca 262 kr
Ca 228 kr
Ca 268 kr
42 430 kr
36 880 kr
43 460 kr
509 160 kr
442 560 kr
521 520 kr
Ca 262 kr
Ca 228 kr
Ca 268 kr
43 190 kr
36 910 kr
44 330 kr
518 280 kr
442 920 kr
531 960 kr
Ca 315 kr
Ca 247 kr
Ca 323 kr
51 050 kr
39 970 kr
52 310 kr
612 600 kr
479 640 kr
627 720 kr
Ca 315 kr
Ca 247 kr
Ca 323 kr
52 680 kr
41 050 kr
54 000 kr
632 160 kr
492 600 kr
648 000 kr
Brannkonstabel
Heltid
Kommunal
2 463 personer
2 378 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca 303 kr
49 020 kr
49 070 kr
588 240 kr
588 840 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 303 kr
51 860 kr
52 010 kr
622 320 kr
624 120 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 305 kr
49 280 kr
49 360 kr
591 360 kr
592 320 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 305 kr
52 850 kr
52 990 kr
634 200 kr
635 880 kr
Brannkonstabel
Deltid
Kommunal
5 827 personer
200 personer
5 627 personer
Ca 273 kr
Ca 233 kr
Ca 275 kr
44 250 kr
37 720 kr
44 580 kr
531 000 kr
452 640 kr
534 960 kr
Ca 273 kr
Ca 233 kr
Ca 275 kr
45 150 kr
38 450 kr
45 480 kr
541 800 kr
461 400 kr
545 760 kr
Ca 333 kr
Ca 274 kr
Ca 336 kr
53 930 kr
44 320 kr
54 410 kr
647 160 kr
531 840 kr
652 920 kr
Ca 333 kr
Ca 274 kr
Ca 336 kr
55 440 kr
45 560 kr
55 940 kr
665 280 kr
546 720 kr
671 280 kr
Brannkonstabel
Heltid
Privat
485 personer
443 personer
Ca 331 kr
Ca
Ca 333 kr
53 680 kr
54 010 kr
644 160 kr
648 120 kr
Ca 331 kr
Ca
Ca 333 kr
59 950 kr
60 780 kr
719 400 kr
729 360 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 322 kr
51 080 kr
52 130 kr
612 960 kr
625 560 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 322 kr
58 200 kr
59 780 kr
698 400 kr
717 360 kr
Brannkonstabel
Deltid
Privat
196 personer
134 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca 215 kr
35 220 kr
34 820 kr
422 640 kr
417 840 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 215 kr
35 260 kr
35 100 kr
423 120 kr
421 200 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 241 kr
38 440 kr
39 050 kr
461 280 kr
468 600 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca 241 kr
40 540 kr
41 720 kr
486 480 kr
500 640 kr
Brannkonstabel
Heltid
Statlig
104 personer
100 personer
Ca 335 kr
Ca
Ca 329 kr
54 220 kr
53 320 kr
650 640 kr
639 840 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 329 kr
58 410 kr
57 510 kr
700 920 kr
690 120 kr
Ca 426 kr
Ca
Ca 419 kr
69 080 kr
67 890 kr
828 960 kr
814 680 kr
Ca 426 kr
Ca
Ca 419 kr
74 620 kr
73 460 kr
895 440 kr
881 520 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vekter

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.