Gjennomgått i samarbeid med Brannvernforeningen 13. juni 2023

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Arbeidsoppgaver

En brannkonstabel slokker branner, redder mennesker og dyr og utfører sikkerhetsarbeid. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en brannkonstabel:

 • brannslokking
 • røykdykking
 • frigjøring av omkomne eller skadde personer
 • livreddende førstehjelp
 • redningsarbeid ved hjelp av tau som for eksempel nedfiring
 • sikring av ulykkessted

Forebyggende arbeid er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Brannkonstabler passer på at brannforskriftene følges i bygninger, nybygg, institusjoner, industrianlegg og på skip. De utfører jevnlig inspeksjoner og kontroller. Informasjonsvirksomhet og opplæring for å unngå ulykker er også viktig.

Brannvesenet bistår også publikum med en rekke servicefunksjoner, for eksempel ved innlåsinger og heisstopp.  

En del brannkonstabler er også redningsdykkere, og har dykking som en del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du blant annet med branningeniør og røykdykker

Hvor jobber brannkonstabler?

Brannkonstabler jobber i kommunale brannvesen, og er ansatt heltid- og deltid.  

Bli med en brannkonstabel på jobb

Hvordan er det å jobbe som brannkonstabel?

Intervjuer

En mann med mørkt hår og skjegg. Han har på seg utrykningsdrakt. Han er inne.

Brann­kon­sta­bel

Vemund Storås

– Det er utrolig givende hvis vi er ute på en brann eller ulykke, og vi klarer å hjelpe folk å komme fra det i god behold, sier Vemund.
Brannkonstabel Svein Magne Helgevold er avbildet inne på brannstasjonen. Han er iført mørkeblå tskjorte, og vi ser overkropp og ansikt. Han ser i kamera og smiler. I bakgrunnen ser vi skap med klær og røykdykkerutstyr.

Brannkonstabel

Svein Magne Helgevold

I løpet av en vakt kan alarmen gå når som helst. Da skal vi være i bilen og på vei ut porten i løpet av maks 90 sekunder, forteller brannkonstabel Svein Magne.

Passer jeg til å bli brannkonstabel?

Arbeidet som brannkonstabel stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet og du må kunne svømme. Du kan ikke ha klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstabler må både kunne samarbeide og la seg lede. Du må også kunne beholde roen i stressende og farlige situasjoner.

Hva tjener brannkonstabler?

Hvordan utdanner du deg til brannkonstabel?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Brann- og redningsskolen har en rekke kurs og videreutdanninger for ansatte i brann og redningsvesenet. 

Bedrifter: Hvor jobber brannkonstabler?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med brannkonstabler

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5161101 - BRANNKONSTABEL
 • 5161107 - BRANNFORMANN
 • 5161116 - BRANNMESTER
 • 5161106 - UNDERBRANNMESTER
 • 5161117 - OVERBRANNMESTER
 • 5161115 - ALARMOPERATØR
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 5161108 - ASPIRANT (BRANNVESEN)
 • 5161105 - UTRYKNINGSLEDER (BRANNVESEN)
 • 5161102 - BRANNVAKT
 • 1227164 - VARABRANNSJEF
 • 1227269 - BRIGADESJEF (BRANN- OG FEIERVESEN)
 • 5161120 - BEREDSKAPSLEDER (BRANNVESEN)
 • 1227172 - VARABRANNMESTER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.