Brannkonstabler som prøver å slukke et brennende hus
Yrkesbeskrivelse

Brannkonstabel

favoritt ikon

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

En brannkonstabel slokker branner, redder mennesker og dyr og utfører sikkerhetsarbeid. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en brannkonstabel:

  • brannslokking
  • røykdykking
  • frigjøring av omkomne eller skadde personer
  • livreddende førstehjelp
  • redningsarbeid ved hjelp av tau som for eksempel nedfiring
  • sikring av ulykkessted

Forebyggende arbeid er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Brannkonstabler passer på at brannforskriftene følges i bygninger, nybygg, institusjoner, industrianlegg og på skip. De utfører jevnlig inspeksjoner og kontroller. Informasjonsvirksomhet og opplæring for å unngå ulykker er også viktig.

Brannvesenet bistår også publikum med en rekke servicefunksjoner, for eksempel ved innlåsinger og heisstopp.  

En del brannkonstabler er også redningsdykkere, og har dykking som en del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du blant annet med branningeniør og røykdykker

Hvor jobber brannkonstabler?

Brannkonstabler jobber i kommunale brannvesen, og er ansatt heltid- og deltid.  

Personlige egenskaper

Arbeidet som brannkonstabel stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet og du må kunne svømme. Du kan ikke ha klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstabler må både kunne samarbeide og la seg lede. Du må også kunne beholde roen i stressende og farlige situasjoner.

Utdanning

Norges brannskole er ansvarlig for utdanningen av norske brannkonstabler. Yrkesutdanningen består av internopplæring for brannkonstabler, et nettbasert kurs i brannvern og grunnkurs ved Norges brannskole.

Se Norges brannskole for nærmere informasjon

Opptakskrav
For å bli tatt opp til grunnkurs må du ha gjennomført internopplæring i brannvesenet. Kravene for å bli tatt opp til internopplæring varierer fra brannvesen til brannvesen. Normalt kreves gjennomført videregående opplæring, i tillegg kommer forskjellige krav til fysisk og psykisk helse.

 

Etter- og videreutdanning
Norges brannskole organiserer en lederutdanning og en spesialutdanning for yrkesutdannede brannkonstabler. Du kan ta kurs for å videreutdanne deg til røykdykker eller redningsdykker. Ved Høgskolen Stord/Haugesund kan brannkonstabler videreutdanne seg til branningeniør.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Brannkonstabler
Deltid
Alle sektorer
5 711 personer
205 personer
5 506 personer
Ca 241 kr
Ca 209 kr
Ca 246 kr
39 060 kr
33 800 kr
39 790 kr
468 720 kr
405 600 kr
477 480 kr
Ca 241 kr
Ca 209 kr
Ca 246 kr
39 660 kr
33 870 kr
40 480 kr
475 920 kr
406 440 kr
485 760 kr
Ca 285 kr
Ca 224 kr
Ca 290 kr
46 180 kr
36 280 kr
47 040 kr
554 160 kr
435 360 kr
564 480 kr
Ca 285 kr
Ca 224 kr
Ca 290 kr
47 400 kr
37 020 kr
48 300 kr
568 800 kr
444 240 kr
579 600 kr
Brannkonstabler
Heltid
Alle sektorer
2 959 personer
89 personer
2 870 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
46 310 kr
46 380 kr
555 720 kr
556 560 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 286 kr
48 760 kr
48 860 kr
585 120 kr
586 320 kr
Ca 287 kr
Ca 247 kr
Ca 289 kr
46 540 kr
40 090 kr
46 740 kr
558 480 kr
481 080 kr
560 880 kr
Ca 287 kr
Ca 247 kr
Ca 289 kr
50 160 kr
40 090 kr
50 410 kr
601 920 kr
481 080 kr
604 920 kr
Brannkonstabler
Deltid
Kommunal
5 579 personer
173 personer
5 406 personer
Ca 250 kr
Ca 226 kr
Ca 253 kr
40 490 kr
36 690 kr
40 970 kr
485 880 kr
440 280 kr
491 640 kr
Ca 250 kr
Ca 226 kr
Ca 253 kr
41 180 kr
36 890 kr
41 680 kr
494 160 kr
442 680 kr
500 160 kr
Ca 296 kr
Ca 240 kr
Ca 299 kr
47 970 kr
38 910 kr
48 440 kr
575 640 kr
466 920 kr
581 280 kr
Ca 296 kr
Ca 240 kr
Ca 299 kr
49 170 kr
40 120 kr
49 640 kr
590 040 kr
481 440 kr
595 680 kr
Brannkonstabler
Heltid
Kommunal
2 395 personer
59 personer
2 336 personer
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
46 040 kr
46 100 kr
552 480 kr
553 200 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
48 240 kr
48 310 kr
578 880 kr
579 720 kr
Ca 284 kr
Ca 264 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
42 830 kr
46 080 kr
552 000 kr
513 960 kr
552 960 kr
Ca 284 kr
Ca 264 kr
Ca 284 kr
49 000 kr
42 830 kr
49 100 kr
588 000 kr
513 960 kr
589 200 kr
Brannkonstabler
Deltid
Privat
131 personer
Ca 204 kr
Ca
Ca
33 110 kr
397 320 kr
Ca 204 kr
Ca
Ca
33 220 kr
398 640 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca
34 570 kr
414 840 kr
Ca 213 kr
Ca
Ca
35 950 kr
431 400 kr
Brannkonstabler
Heltid
Privat
463 personer
28 personer
435 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca 308 kr
49 770 kr
49 880 kr
597 240 kr
598 560 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca 308 kr
56 290 kr
56 740 kr
675 480 kr
680 880 kr
Ca 297 kr
Ca 217 kr
Ca 302 kr
48 070 kr
35 180 kr
48 900 kr
576 840 kr
422 160 kr
586 800 kr
Ca 297 kr
Ca 217 kr
Ca 302 kr
54 870 kr
35 180 kr
56 060 kr
658 440 kr
422 160 kr
672 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold