Kvalitetssikret av Brannvernforeningen 13. juni 2023

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Arbeidsoppgaver

En brannkonstabel slokker branner, redder mennesker og dyr og utfører sikkerhetsarbeid. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en brannkonstabel:

 • brannslokking
 • røykdykking
 • frigjøring av omkomne eller skadde personer
 • livreddende førstehjelp
 • redningsarbeid ved hjelp av tau som for eksempel nedfiring
 • sikring av ulykkessted

Forebyggende arbeid er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Brannkonstabler passer på at brannforskriftene følges i bygninger, nybygg, institusjoner, industrianlegg og på skip. De utfører jevnlig inspeksjoner og kontroller. Informasjonsvirksomhet og opplæring for å unngå ulykker er også viktig.

Brannvesenet bistår også publikum med en rekke servicefunksjoner, for eksempel ved innlåsinger og heisstopp.  

En del brannkonstabler er også redningsdykkere, og har dykking som en del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du blant annet med branningeniør og røykdykker

Hvor jobber brannkonstabler?

Brannkonstabler jobber i kommunale brannvesen, og er ansatt heltid- og deltid.  

Intervjuer

Brannkonstabel Svein Magne Helgevold er avbildet inne på brannstasjonen. Han er iført mørkeblå tskjorte, og vi ser overkropp og ansikt. Han ser i kamera og smiler. I bakgrunnen ser vi skap med klær og røykdykkerutstyr.

Brannkonstabel

Svein Magne Helgevold

I løpet av en vakt kan alarmen gå når som helst. Da skal vi være i bilen og på vei ut porten i løpet av maks 90 sekunder, forteller brannkonstabel Svein Magne.

Viktige egenskaper

Arbeidet som brannkonstabel stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet og du må kunne svømme. Du kan ikke ha klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstabler må både kunne samarbeide og la seg lede. Du må også kunne beholde roen i stressende og farlige situasjoner.

Lønn

Utdanning

For å bli brannkonstabel må du først få deg jobb som aspirant/vikar i et brannvesen. Der får du internopplæring og avslutter med et 8-ukers kurs, grunnkurset, på Norges brannskole. Norges brannskole er ansvarlig for utdanningen av norske brannkonstabler. Utdanningen er ikke en åpen utdanning alle kan søke på. 

Se Norges brannskole for nærmere informasjon

Opptakskrav
For å bli tatt opp til grunnkurs må du ha gjennomført internopplæring i brannvesenet. Det vil si at du må ha fått deg en jobb som aspirant/vikar på brannvesenet. Kravene for å bli tatt opp til aspirant/vikar varierer fra brannvesen til brannvesen. Normalt kreves gjennomført videregående opplæring, i tillegg kommer forskjellige krav til fysisk og psykisk helse.

 

Etter- og videreutdanning
Norges brannskole organiserer en lederutdanning og en spesialutdanning for yrkesutdannede brannkonstabler. Du kan ta kurs for å videreutdanne deg til røykdykker eller redningsdykker

Arbeidsmarked

Bedrifter med brannkonstabler

 • 5161101 - BRANNKONSTABEL
 • 5161107 - BRANNFORMANN
 • 5161116 - BRANNMESTER
 • 5161106 - UNDERBRANNMESTER
 • 5161117 - OVERBRANNMESTER
 • 5161115 - ALARMOPERATØR
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 5161108 - ASPIRANT (BRANNVESEN)
 • 5161105 - UTRYKNINGSLEDER (BRANNVESEN)
 • 5161102 - BRANNVAKT
 • 1227164 - VARABRANNSJEF
 • 1227269 - BRIGADESJEF (BRANN- OG FEIERVESEN)
 • 5161120 - BEREDSKAPSLEDER (BRANNVESEN)
 • 1227172 - VARABRANNMESTER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.