Yrkesbeskrivelse

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

En brannkonstabel slokker branner, redder mennesker og dyr og utfører sikkerhetsarbeid. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en brannkonstabel:

 • brannslokking
 • røykdykking
 • frigjøring av omkomne eller skadde personer
 • livreddende førstehjelp
 • redningsarbeid ved hjelp av tau som for eksempel nedfiring
 • sikring av ulykkessted

Forebyggende arbeid er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Brannkonstabler passer på at brannforskriftene følges i bygninger, nybygg, institusjoner, industrianlegg og på skip. De utfører jevnlig inspeksjoner og kontroller. Informasjonsvirksomhet og opplæring for å unngå ulykker er også viktig.

Brannvesenet bistår også publikum med en rekke servicefunksjoner, for eksempel ved innlåsinger og heisstopp.  

En del brannkonstabler er også redningsdykkere, og har dykking som en del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du blant annet med branningeniør og røykdykker

Hvor jobber brannkonstabler ?

Brannkonstabler jobber i kommunale brannvesen, og er ansatt heltid- og deltid.  

Personlige egenskaper

Arbeidet som brannkonstabel stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet og du må kunne svømme. Du kan ikke ha klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstabler må både kunne samarbeide og la seg lede. Du må også kunne beholde roen i stressende og farlige situasjoner.

Utdanning

For å bli brannkonstabel må du først få deg jobb som aspirant/vikar i et brannvesen. Der får du internopplæring og avslutter med et 8-ukers kurs, grunnkurset, på Norges brannskole. Norges brannskole er ansvarlig for utdanningen av norske brannkonstabler. Utdanningen er ikke en åpen utdanning alle kan søke på. 

Se Norges brannskole for nærmere informasjon

Opptakskrav
For å bli tatt opp til grunnkurs må du ha gjennomført internopplæring i brannvesenet. Det vil si at du må ha fått deg en jobb som aspirant/vikar på brannvesenet. Kravene for å bli tatt opp til aspirant/vikar varierer fra brannvesen til brannvesen. Normalt kreves gjennomført videregående opplæring, i tillegg kommer forskjellige krav til fysisk og psykisk helse.

 

Etter- og videreutdanning
Norges brannskole organiserer en lederutdanning og en spesialutdanning for yrkesutdannede brannkonstabler. Du kan ta kurs for å videreutdanne deg til røykdykker eller redningsdykker

Bedrifter

Brannkonstabel i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5161101 - BRANNKONSTABEL
 • 5161115 - ALARMOPERATØR
 • 5161108 - ASPIRANT (BRANNVESEN)
 • 5161107 - BRANNFORMANN
 • 5161116 - BRANNMESTER
 • 5161102 - BRANNVAKT
 • 5161117 - OVERBRANNMESTER
 • 5161113 - STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE)
 • 5161106 - UNDERBRANNMESTER
 • 5161105 - UTRYKNINGSLEDER (BRANNVESEN)

Sist kvalitetssikret den 14. mars 2019, av Norges brannskole