Brannkonstabel slukker brann
Yrkesbeskrivelse

Brannkonstabel

favoritt ikon

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

En brannkonstabel slokker branner, redder mennesker og dyr og utfører sikkerhetsarbeid. Brannkonstabel går også under tittelen brannmann. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en brannkonstabel:

  • brannslokking
  • røykdykking
  • frigjøring av omkomne eller skadde personer
  • livreddende førstehjelp
  • redningsarbeid ved hjelp av tau som for eksempel nedfiring
  • sikring av ulykkessted

Forebyggende arbeid er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Brannkonstabler passer på at brannforskriftene følges i bygninger, nybygg, institusjoner, industrianlegg og på skip. De utfører jevnlig inspeksjoner og kontroller. Informasjonsvirksomhet og opplæring for å unngå ulykker er også viktig.

Brannvesenet bistår også publikum med en rekke servicefunksjoner, for eksempel ved innlåsinger og heisstopp.  

En del brannkonstabler er også redningsdykkere, og har dykking som en del av jobben. Som brannkonstabel samarbeider du blant annet med branningeniør og røykdykker

Hvor jobber brannkonstabler?

Brannkonstabler jobber i kommunale brannvesen, og er ansatt heltid- og deltid.  

Personlige egenskaper

Arbeidet som brannkonstabel stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet og du må kunne svømme. Du kan ikke ha klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er gruppebasert og brannkonstabler må både kunne samarbeide og la seg lede. Du må også kunne beholde roen i stressende og farlige situasjoner.

Utdanning

Norges brannskole er ansvarlig for utdanningen av norske brannkonstabler. Yrkesutdanningen består av internopplæring for brannkonstabler, et nettbasert kurs i brannvern og grunnkurs ved Norges brannskole.

Se Norges brannskole for nærmere informasjon

Opptakskrav
For å bli tatt opp til grunnkurs må du ha gjennomført internopplæring i brannvesenet. Kravene for å bli tatt opp til internopplæring varierer fra brannvesen til brannvesen. Normalt kreves gjennomført videregående opplæring, i tillegg kommer forskjellige krav til fysisk og psykisk helse.

 

Etter- og videreutdanning
Norges brannskole organiserer en lederutdanning og en spesialutdanning for yrkesutdannede brannkonstabler. Du kan ta kurs for å videreutdanne deg til røykdykker eller redningsdykker. Ved Høgskolen Stord/Haugesund kan brannkonstabler videreutdanne seg til branningeniør.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Brannkonstabel
Deltid
Alle sektorer
5 841 personer
226 personer
5 615 personer
Ca 252 kr
Ca 213 kr
Ca 255 kr
40 780 kr
34 490 kr
41 350 kr
489 360 kr
413 880 kr
496 200 kr
Ca 252 kr
Ca 213 kr
Ca 255 kr
41 590 kr
34 550 kr
42 250 kr
499 080 kr
414 600 kr
507 000 kr
Ca 299 kr
Ca 229 kr
Ca 306 kr
48 470 kr
37 090 kr
49 540 kr
581 640 kr
445 080 kr
594 480 kr
Ca 299 kr
Ca 229 kr
Ca 306 kr
50 080 kr
38 160 kr
51 200 kr
600 960 kr
457 920 kr
614 400 kr
Brannkonstabel
Heltid
Alle sektorer
3 063 personer
121 personer
2 942 personer
Ca 294 kr
Ca 267 kr
Ca 294 kr
47 580 kr
43 270 kr
47 690 kr
570 960 kr
519 240 kr
572 280 kr
Ca 294 kr
Ca 267 kr
Ca 294 kr
50 660 kr
43 940 kr
50 900 kr
607 920 kr
527 280 kr
610 800 kr
Ca 295 kr
Ca 266 kr
Ca 296 kr
47 720 kr
43 070 kr
47 910 kr
572 640 kr
516 840 kr
574 920 kr
Ca 295 kr
Ca 266 kr
Ca 296 kr
51 860 kr
44 620 kr
52 160 kr
622 320 kr
535 440 kr
625 920 kr
Brannkonstabel
Kommunal
8 181 personer
261 personer
7 920 personer
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 291 kr
47 080 kr
44 470 kr
47 150 kr
564 960 kr
533 640 kr
565 800 kr
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 291 kr
49 440 kr
45 410 kr
49 580 kr
593 280 kr
544 920 kr
594 960 kr
Ca 295 kr
Ca 268 kr
Ca 296 kr
47 740 kr
43 460 kr
47 900 kr
572 880 kr
521 520 kr
574 800 kr
Ca 295 kr
Ca 268 kr
Ca 296 kr
51 030 kr
45 150 kr
51 250 kr
612 360 kr
541 800 kr
615 000 kr
Brannkonstabel
Deltid
Kommunal
5 696 personer
180 personer
5 516 personer
Ca 259 kr
Ca 218 kr
Ca 261 kr
41 990 kr
35 320 kr
42 330 kr
503 880 kr
423 840 kr
507 960 kr
Ca 259 kr
Ca 218 kr
Ca 261 kr
42 910 kr
35 530 kr
43 290 kr
514 920 kr
426 360 kr
519 480 kr
Ca 311 kr
Ca 250 kr
Ca 314 kr
50 430 kr
40 430 kr
50 920 kr
605 160 kr
485 160 kr
611 040 kr
Ca 311 kr
Ca 250 kr
Ca 314 kr
52 070 kr
42 200 kr
52 550 kr
624 840 kr
506 400 kr
630 600 kr
Brannkonstabel
Heltid
Kommunal
2 485 personer
2 404 personer
Ca 292 kr
Ca
Ca 292 kr
47 290 kr
47 320 kr
567 480 kr
567 840 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 292 kr
49 980 kr
50 080 kr
599 760 kr
600 960 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 292 kr
47 250 kr
47 350 kr
567 000 kr
568 200 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 292 kr
50 850 kr
51 010 kr
610 200 kr
612 120 kr
Brannkonstabel
Privat
622 personer
538 personer
Ca 306 kr
Ca
Ca 309 kr
49 570 kr
49 990 kr
594 840 kr
599 880 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca 309 kr
55 400 kr
56 830 kr
664 800 kr
681 960 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 294 kr
46 340 kr
47 630 kr
556 080 kr
571 560 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 294 kr
52 450 kr
54 400 kr
629 400 kr
652 800 kr
Brannkonstabel
Deltid
Privat
143 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca
34 210 kr
410 520 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca
34 410 kr
412 920 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca
36 220 kr
434 640 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca
37 630 kr
451 560 kr
Brannkonstabel
Heltid
Privat
479 personer
441 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca 310 kr
50 030 kr
50 200 kr
600 360 kr
602 400 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 310 kr
56 880 kr
57 600 kr
682 560 kr
691 200 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca 301 kr
47 900 kr
48 810 kr
574 800 kr
585 720 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca 301 kr
54 740 kr
56 130 kr
656 880 kr
673 560 kr
Brannkonstabel
Alle sektorer
8 904 personer
347 personer
8 557 personer
Ca 292 kr
Ca 246 kr
Ca 293 kr
47 300 kr
39 790 kr
47 450 kr
567 600 kr
477 480 kr
569 400 kr
Ca 292 kr
Ca 246 kr
Ca 293 kr
49 930 kr
40 210 kr
50 180 kr
599 160 kr
482 520 kr
602 160 kr
Ca 295 kr
Ca 256 kr
Ca 297 kr
47 830 kr
41 440 kr
48 140 kr
573 960 kr
497 280 kr
577 680 kr
Ca 295 kr
Ca 256 kr
Ca 297 kr
51 600 kr
42 860 kr
52 020 kr
619 200 kr
514 320 kr
624 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken