Gjennomgått i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag 03. november 2022

Kurator

Som kurator planlegger og gjennomfører du utstillinger, ofte i museer og gallerier.

Arbeidsoppgaver

En kurator jobber med å skape utstillinger og bidrar både i det kreative og det administrative arbeidet.

Utstillingene kan være i offentlige eller private lokaler.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kurator:

 • planlegging, produksjon, formidling og gjennomføring av en utstilling
 • organisere og utvikle samlinger av kunstnerisk, historisk eller kulturell betydning
 • ha ansvar for å skaffe oppmerksomhet rundt utstillinger
 • arrangere spesielle visninger rettet mot ulike målgrupper
 • besvare henvendelser fra publikum og fagfolk
 • praktiske oppgaver knyttet til en utstilling

En kurator kan lage utstillinger for eksempel ut fra et tema, et kunstnerskap eller en tidsepoke. 

Hvor jobber kuratorer?

Store museer og gallerier kan ha flere kuratorer ansatt, gjerne spesialisert på ulike områder. Mindre museer har ofte kun én museumskurator som har ansvar for mange ulike oppgaver og jobber med samlinger innen ulike fagområder.

Du kan også jobbe frilans som kurator.

Intervjuer

En kvinne lener seg mot en utstoppet bjørn. Hun er ikledd en grønn genser og har briller. Hun smiler mot kamera.

Kurator

Miriam Cohen Kiel

På det idylliske Randsfjordmuseet på Dokka, åpner Miriam dører til ukjente rom i lokalhistorien. Rom som ikke har vært så mye i søkelyset før.

Viktige egenskaper

En kurator har estetisk sans og er engasjert i formidling av kunst. Du bør være både kreativ, strukturert, praktisk anlagt og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være god til å kommunisere både muntlig og skriftlig, og ha evnen til å videreformidle kunnskap.

Lønn

Utdanning

Det kreves ingen bestemt utdanning for å bli kurator. En del kuratorer har bakgrunn som kunstnere, kritikere, konservatorer eller har annen akademisk bakgrunn.

I Norge tilbyr universitetet i Bergen masterprogram kuratorpraksis. Det finnes også noen skoler i utlandet som tilbyr kuratorutdanning.

 

Etter- og videreutdanning

I tillegg til kunstrelaterte studier, kan kurs og studier innen organisasjon, administrasjon, økonomi eller pedagogikk være relevant for deg som jobber som kurator.

De som jobber som kuratorer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 713428 - Master, museologi og kulturarvstudier, toårig
 • 713424 - Master, kulturhistorie og museologi, toårig
 • 713420 - Master, kulturminneforvaltning, toårig
 • 713413 - Master, kultur- og idéstudier, toårig
 • 713412 - Master, kulturvitenskap, toårig
 • 713411 - Master, tradisjonskunst, toårig
 • 713409 - Mag.art.-utdanning, folkloristikk (folkeminnevitenskap)
 • 713404 - Cand.philol.-utdanning, kulturstudium
 • 713402 - Cand.philol.-utdanning, etnologi (folkelivsgransking)
 • 613426 - Bachelor, arkivvitenskap, treårig
 • 613424 - Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig
 • 613418 - Bachelor, kunst- og kulturvitenskap, treårig
 • 613407 - Kulturvern/kulturformidling, lavere nivå
 • 713202 - Mag.art.-utdanning, kunsthistorie
 • 713909 - Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig

Bedrifter som ansetter kuratorer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kuratorer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2552120 - KURATOR (MUSEUM, GALLERI)
 • 2531120 - KURATOR (KUNST)
 • 2552120 - KURATOR (MUSEUM, GALLERI)
 • 1229132 - AVDELINGSLEDER (MUSEUM)
 • 2552120 - KURATOR (MUSEUM, GALLERI)
 • 1319103 - MUSEUMSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1210142 - MUSEUMSBESTYRER (OVER 9 ANSATTE)
 • 1229109 - MUSEUMSDIREKTØR
 • 2531115 - MUSEUMSFORMIDLER
 • 3131112 - MUSEUMSFOTOGRAF
 • 2531122 - SAMLINGSFORVALTER (MUSEUM)
 • 2552119 - UTSTILLINGSKOORDINATOR (KUNSTNERISK ARBEID, MUSEUM,GALLERI)
 • 2531117 - GALLERILEDER (KUNSTGALLERI)
 • 2531116 - GALLERIMEDARBEIDER (KUNSTGALLERI)
 • 2552119 - UTSTILLINGSKOORDINATOR (KUNSTNERISK ARBEID, MUSEUM,GALLERI)
 • 2531120 - KURATOR (KUNST)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.