Image
Kurator planlegger kunstutstilling

Yrkesbeskrivelse

Kurator

Som kurator planlegger og gjennomfører du utstillinger, ofte i museer og gallerier.

En kurator jobber med å skape utstillinger og bidrar både i det kreative og det administrative arbeidet.

Utstillingene kan være i offentlige eller private lokaler.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kurator:

 • planlegging, produksjon, formidling og gjennomføring av en utstilling
 • organisere og utvikle samlinger av kunstnerisk, historisk eller kulturell betydning
 • ha ansvar for å skaffe oppmerksomhet rundt utstillinger
 • arrangere spesielle visninger rettet mot ulike målgrupper
 • besvare henvendelser fra publikum og fagfolk
 • praktiske oppgaver knyttet til en utstilling

En kurator kan lage utstillinger for eksempel ut fra et tema, et kunstnerskap eller en tidsepoke. 

Hvor jobber kuratorer ?

Store museer og gallerier kan ha flere kuratorer ansatt, gjerne spesialisert på ulike områder. Mindre museer har ofte kun én museumskurator som har ansvar for mange ulike oppgaver og jobber med samlinger innen ulike fagområder.

Du kan også jobbe frilans som kurator.

Personlige egenskaper

En kurator har estetisk sans og er engasjert i formidling av kunst. Du bør være både kreativ, strukturert, praktisk anlagt og ha gode samarbeidsevner. Du bør også være god til å kommunisere både muntlig og skriftlig, og ha evnen til å videreformidle kunnskap.

Utdanning

Det kreves ingen bestemt utdanning for å bli kurator. En del kuratorer har bakgrunn som kunstnere, kritikere, konservatorer eller har annen akademisk bakgrunn.

I Norge tilbyr universitetet i Bergen masterprogram kuratorpraksis. Det finnes også noen skoler i utlandet som tilbyr kuratorutdanning.

 

Etter- og videreutdanning

I tillegg til kunstrelaterte studier, kan kurs og studier innen organisasjon, administrasjon, økonomi eller pedagogikk være relevant for deg som jobber som kurator.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 613426 - Bachelor, arkivvitenskap, treårig
 • 613424 - Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig
 • 613418 - Bachelor, kunst- og kulturvitenskap, treårig
 • 613407 - Kulturvern/kulturformidling, lavere nivå
 • 713402 - Cand.philol.-utdanning, etnologi (folkelivsgransking)
 • 713404 - Cand.philol.-utdanning, kulturstudium
 • 713409 - Mag.art.-utdanning, folkloristikk (folkeminnevitenskap)
 • 713413 - Master, kultur- og idéstudier, toårig
 • 713424 - Master, kulturhistorie og museologi, toårig
 • 713420 - Master, kulturminneforvaltning, toårig
 • 713412 - Master, kulturvitenskap, toårig
 • 713428 - Master, museologi og kulturarvstudier, toårig
 • 713411 - Master, tradisjonskunst, toårig

Bedrifter

Kurator i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2552120 - KURATOR (MUSEUM, GALLERI)
 • 2531120 - KURATOR (KUNST)

Sist kvalitetssikret den 03. november 2022, av Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for kultur, religion og samfunnsfag