Overstyrmannen sitter ved kontrollpanelene på brua på et skip.
Yrkesbeskrivelse

Overstyr­mann

favoritt ikon

Som overstyrmann har du ansvar for skipets stabilitet og for lasting og lossing.

Som overstyrmann er du kapteinens nestkommanderende og stedfortreder på handels- og passasjerskip. Du jobber skift og må regne med å være om bord i lengre perioder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en overstyrmann:

 • hovedansvar for laste- og losseoperasjoner og behandling av last
 • ansvar for skipets stabilitet, sikkerhet og vedlikehold på dekk
 • administrativt arbeid
 • være medisinsk ansvarlig om bord
 • beherske elektroniske kart, radar og andre høyteknologiske verktøy for å navigere og gjennomføre en sikker reise

Overstyrmann hører med skipets ledergruppe sammen med kaptein, maskinsjef og førstemaskinist. På et skip er det som regel en kaptein, en overstyrmann og to-tre styrmenn. Antallet ansatte om bord varierer mellom skipstyper og fartsområder.

Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter blir du styrmann, så overstyrmann og eventuelt til slutt kaptein.

Overstyrmann samarbeider tett med de andre styrmennene. De følger overstyrmannens plan for lasting og lossing, og sørger for at det blir lastet i henhold til denne.

Styrmann, los, overstyrmann og kaptein går under betegnelsen dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer ut fra hvilken type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide som styrmann på en ferje i en trang norsk fjordarm og på en tankbåt som frakter lass rundt i verden. I yrket samarbeider du med flere yrkesgrupper, som for eksempel matroser, losermotormenn og maskinister.

Hvor jobber overstyrmenn?

Overstyrmannen arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvann, for eksempel tankskip, offshorefartøy og hurtigbåt. Hvis du vil seile i internasjonale farvann, må du være oppmerksom på at plettfri vandel ofte er et krav for å få visum i flere land.

Etter lengre tid som styrmann kan du også arbeide på land med administrasjon, personalledelse, kvalitets- og sikkerhetsarbeid, i rederiadministrasjon, maritime bedrifter eller i offentlig sjøforvaltning.

Personlige egenskaper

Som overstyrmann er det viktig å være besluttsom, effektiv og nøyaktig. Du må være serviceinnstilt, glad i å samarbeide og like å arbeide tett med mange mennesker. Du bør være glad i å inspirere og lede andre.

Utdanning

For å bli overstyrmann må du ha godkjent helseattest, godt fargesyn og god hørsel. Dersom du har diabetes, allergi og/eller astma vil du bli vurdert spesielt før du får godkjent helseattest. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

 • Med et fagbrev kan du ta en toårig grad i nautikk ved en teknisk fagskole. Etterpå må du ha seilingstid med systematisk opplæring, ofte som kadett, og ta nødvendige sertifikater for å bli styrmann, og deretter overstyrmann.

  Fartstid som kreves som kadett for å få sertifikat:

  • 6 måneder effektiv fartstid (tid om bord) med opplæring for dem som har fagbrev som matros/fisker
  • 12 måneder effektiv fartstid (tid om bord) med opplæring for dem som ikke har fagbrev som matros/fisker
  • 1 måned effektiv fartstid (tid om bord) for dem som har 36 måneder fartstid som matros/fisker før de begynner på sin utdanning

 • Teorien dekker alle navigasjonssertifikatene opp til klasse 1 sjøkaptein. Sammenlignet med teknisk fagskole er studiet mer teoretisk og inneholder blant annet flere ledelsesfag. Etter endt utdanning må du ha 12 måneders systematisk opplæring for å få nødvendige sertifikater. I denne perioden kalles du ofte for kadett. Når du har fått ditt første sertifikat blir du ofte ansatt som første eller annenstyrmann. Forfremmelsen til overstyrmann kommer etter hvert som du har opparbeidet deg erfaring.

Etter- og videreutdanning
Overstyrmannen må holde seg oppdatert innen fagområdet. Det er derfor jevnlig tilbud om spesialkurs og oppdateringskurs. Det er også mulig å videreutdanne seg til kaptein, men som regel kommer forfremmelsen etter hvert som du opparbeider deg erfaring.

Hva jobber nautikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dekksoffiserer og loser
Deltid
Alle sektorer
433 personer
9 personer
424 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca 287 kr
46 420 kr
46 440 kr
557 040 kr
557 280 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca 287 kr
46 420 kr
46 440 kr
557 040 kr
557 280 kr
Ca 320 kr
Ca 256 kr
Ca 322 kr
51 870 kr
41 510 kr
52 090 kr
622 440 kr
498 120 kr
625 080 kr
Ca 320 kr
Ca 256 kr
Ca 322 kr
52 600 kr
41 510 kr
52 830 kr
631 200 kr
498 120 kr
633 960 kr
Dekksoffiserer og loser
Heltid
Alle sektorer
6 511 personer
152 personer
6 359 personer
Ca 362 kr
Ca 315 kr
Ca 364 kr
58 720 kr
51 070 kr
58 910 kr
704 640 kr
612 840 kr
706 920 kr
Ca 362 kr
Ca 315 kr
Ca 364 kr
58 720 kr
51 070 kr
58 910 kr
704 640 kr
612 840 kr
706 920 kr
Ca 373 kr
Ca 311 kr
Ca 375 kr
60 490 kr
50 440 kr
60 730 kr
725 880 kr
605 280 kr
728 760 kr
Ca 373 kr
Ca 311 kr
Ca 375 kr
62 090 kr
51 920 kr
62 330 kr
745 080 kr
623 040 kr
747 960 kr
Dekksoffiserer og loser
Deltid
Privat
407 personer
7 personer
400 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca 291 kr
46 930 kr
47 200 kr
563 160 kr
566 400 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca 291 kr
46 930 kr
47 200 kr
563 160 kr
566 400 kr
Ca 323 kr
Ca 235 kr
Ca 324 kr
52 290 kr
38 000 kr
52 540 kr
627 480 kr
456 000 kr
630 480 kr
Ca 323 kr
Ca 235 kr
Ca 324 kr
53 020 kr
38 000 kr
53 280 kr
636 240 kr
456 000 kr
639 360 kr
Dekksoffiserer og loser
Heltid
Privat
6 084 personer
140 personer
5 944 personer
Ca 357 kr
Ca 310 kr
Ca 359 kr
57 880 kr
50 150 kr
58 200 kr
694 560 kr
601 800 kr
698 400 kr
Ca 357 kr
Ca 310 kr
Ca 359 kr
57 880 kr
50 150 kr
58 200 kr
694 560 kr
601 800 kr
698 400 kr
Ca 372 kr
Ca 305 kr
Ca 373 kr
60 200 kr
49 470 kr
60 450 kr
722 400 kr
593 640 kr
725 400 kr
Ca 372 kr
Ca 305 kr
Ca 373 kr
61 420 kr
50 560 kr
61 670 kr
737 040 kr
606 720 kr
740 040 kr
Dekksoffiserer og loser
Heltid
Statlig
413 personer
12 personer
401 personer
Ca 407 kr
Ca
Ca 408 kr
65 890 kr
66 050 kr
790 680 kr
792 600 kr
Ca 407 kr
Ca
Ca 408 kr
70 630 kr
70 780 kr
847 560 kr
849 360 kr
Ca 403 kr
Ca 380 kr
Ca 404 kr
65 300 kr
61 620 kr
65 410 kr
783 600 kr
739 440 kr
784 920 kr
Ca 403 kr
Ca 380 kr
Ca 404 kr
72 430 kr
61 620 kr
72 570 kr
869 160 kr
739 440 kr
870 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Seilbåt på havet.

Kompositt­båtbygger

Kompositt­båtbyggeren produserer, vedlikeholder og reparerer båter av materialer som glassfiber og plast.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Styrmannen på jobb

Styr­mann

Som styr­mann jobber du på et passasjerskip eller et handelsskip, enten i Norge eller i utlandet. Du har et stort ansvar, blant annet for navigasjon og laste­operasjoner.

En matros på en supplybåt gjemmer seg bak en container mens han venter på at krankroken skal komme ned med returlast fra riggen.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, lasting og vakthold på båter.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nett­mann

En bas/nett­mann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Losbåten bringer losen ut til en båt

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Vedlikehold av båt

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.

Motormann

Motor­mann

En motor­mann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.