Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. januar 2022

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Arbeidsoppgaver

 

Vanlige arbeidsoppgaver for brønnoperatører i mekaniske kabeloperasjoner:

 • installere avansert utstyr nede i brønnene for å innhente informasjon om formasjon, reservoar, produksjonsegenskaper og forandringer i løpet av olje-/gassfeltets levetid
 • koble sammen, teste og vedlikeholde mekaniske kabler og brønnverktøy
 • velge ut og klargjøre mekanisk trekke- og setteverktøy
 • klargjøre og rigge opp trykkontrollutstyr og annet utstyr på faste og flytende innretninger
 • vurdere og velge ut mekaniske kabeltyper, plugger, låser, ventiler og annet utstyr
 • planlegge og utføre arbeid på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet
 • kunne iverksette nødvendige tiltak for å avverge farlige situasjoner

Brønnoperatøren for mekaniske kabeloperasjoner skal også følge nødprosedyrer og betjene utstyr for stengning av brønn i en nødssituasjon.

Arbeidet er rettet mot brønner som har direkte kommunikasjon med olje- og gassreservoarer. Arbeidet foregår under krevende forhold, og det stilles svært strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Vanligvis oppholder man seg 14 dager i strekk på båt, rigg eller plattform. Dette innebærer at du må regne med lange arbeidsdager, og du må være innstilt på å jobbe turnus.

Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø, er gode engelskkunnskaper en fordel.

Det stilles krav til helse og funksjonsdyktighet.

Yrket har mange likhetstrekk med brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner.

Hvor jobber brønnoperatører for mekaniske kabeloperasjoner?

En fagarbeider i kabeloperasjonsfaget arbeider på faste installasjoner og flyttbare plattformer hvor det drives med leteboring, produksjonsboring og produksjon av olje og gass. Kabeloperatøren vil også kunne arbeide på land med klargjøring, vedlikehold og reparasjon av kabelutstyr. 

Intervjuer

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner Thomas Bjorland iført hjelm og orange kjeledress ute på plattform.

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

Thomas Bjorland

Thomas Bjorland ønsket seg et yrke som ikke er A4. Det sikret han seg gjennom å utdanne seg til brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner. Ute på ulike plattformer vet han aldri helt hva som venter i løpet av en arbeidsdag.

Viktige egenskaper

Som brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner må du kunne arbeide planmessig, rasjonelt og ansvarlig. Samarbeid er en viktig del av jobben for å ivareta egen og andres sikkerhet under krevende og kritiske operasjoner. Derfor må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må også være fleksibel, for å kunne tilpasse deg nye metoder og nytt utstyr.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i brønnfag, mekaniske kabeloperasjoner, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

De som jobber som brønnoperatører for mekaniske kabeloperasjoner har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjonerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 558409 - Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig
 • 558401 - Teknisk fagskole, linje for boreteknikk
 • 458412 - Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner, Vg3
 • 458404 - Brønnfaget, kabeloperasjoner, VK II

Arbeidsmarked

Bedrifter med brønnoperatører for mekaniske kabeloperasjoner

 • 8114109 - MEKANISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114107 - MEKANISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114105 - WIRELINETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.