Image
Trikk i gate i Oslo
Lenke
Keith Levit Photography

Yrkesbeskrivelse

Trikkefører

En trikkefører fører en trikk i passasjertrafikk langs oppsatte ruter og spor.

Som trikkefører har du ansvar for å frakte passasjerer på en sikker og komfortabel måte.

Vanlige arbeidsoppgaver for en trikkefører:

  • frakte passasjerer
  • følge bestemmelser og trafikkregler 
  • holde deg oppdatert på de seneste ruteendringer og annen trafikkinformasjon
  • informere om ulike typer avvik

Som trikkefører må du klare å holde oversikt i et uoversiktlig bybilde og være dyktig til å lese trafikken. 

Hvert tredje år må du gjennomføre et repetisjonskurs innen sikkerhet og avlegge eksamen. Du må fornye helsegodkjenning hvert femte år frem til du fyller 45 år, og deretter hvert tredje år frem til fylte 60. Etter fylte 60 må du fornye din helsegodkjenning hvert år. 

Som trikkefører må du være forberedt på å jobbe turnus. Yrket trikkefører kalles også vognfører.  

Hvor jobber trikkeførere ?

Trikkeføreren jobber i transportselskaper som opererer med trikk. Det finnes trikk i Oslo, Bergen og Trondheim.

Personlige egenskaper

Du må kunne håndtere stress og uventede situasjoner på en rolig måte. Som trikkefører bør du være serviceinnstilt, løsningsorientert og trives med mennesker rundt deg. Det er viktig å være kundeorientert, ansvarsbevisst og punktlig. 

Utdanning

Trikkeførerutdanningen gis av trikkeselskapene. Utdanningen foregår på dag og kveldstid og varer omtrent 11 uker. Undervisningen inneholder både teori og praksis. Her blir du veiledet frem til å kunne føre trikken på egen hånd. Du må avlegge og bestå eksamener underveis i kurset, og det legges spesielt vekt på sikkerhet og kundeorientering. Andre felt som blir dekket er vogntyper, takster og infrastruktur. Utdanningen er lønnet.

Trikkeselskaper:

Opptakskrav

Opptakskravene er førerkort klasse B og du må være over 20 år. Du må ha godt fargesyn og god helse, og bli helsegodkjent i henhold til Statens jernbanetilsyns helseforskrift. Du må kunne snakke og skrive flytende norsk. Du må også forstå og kunne kommunisere på engelsk.

Etter- og videreutdanning
Hvert enkelt trikkeselskap sørger for kursing og kompetanseutvikling for sine ansatte.

Hva er de vanligste utdanningene for trikkeførere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Trikkefører i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8322102 - TRIKKEFØRER
  • 8322101 - SPORVOGNFØRER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. februar 2018, av Sporveien