Veterinær undersøker storfe med stetoskop.
Yrkesbeskrivelse

Veterinær

favoritt ikon

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Som klinisk veterinær forebygger og behandler du sykdommer hos dyr. Dyrlegen gir også råd og veiledning til dyreeiere. Mange veterinærer jobber også med mattrygghet, dyrevelferd, folkehelse og fiskehelse. Disse delene av veterinæryrket er ikke like kjent som den «tradisjonelle dyrlegen», men er viktige arbeidsområder for veterinærer. 

Veterinærer jobber ofte tett med dyrepleiere på smådyrklinikker. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en veterinær:

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • fiskehelse
 • rådgivning og forebyggende helsearbeid
 • kontroll av produksjon og omsetting av næringsmidler
 • laboratoriearbeid
 • undervisning og forskning

Under utdanningen kan du spesialisere deg innenfor blant annet akvamedisin, hestemedisin, mattrygghet, produksjonsdyrmedisin og smådyrmedisin. Det er også mulighet til å ta en forskerlinje i veterinærmedisin dersom du ønsker å bli forsker.

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærer i Norge. Ved endt utdanning får du tittelen cand.med.vet. 

Hvor jobber veterinærer?

Mange veterinærer jobber i private veterinærpraksiser. Veterinærer jobber også i Mattilsynet, oppdrettsnæring, offentlige departementer, legemiddelindustrien, på laboratorier, interesseorganisasjoner, legemiddelindustri eller forsikringsbransjen. Veterinærer kan også jobbe innen undervisning og forskning, for eksempel ved Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Spesialisering

Veterinærer kan spesialisere seg innen ulike felt.

Se spesialiseringer

 • akvakultursykdommer – fisk
 • hestesykdommer
 • næringsmiddelhygiene
 • produksjonsdyrsykdommer – småfe
 • produksjonsdyrsykdommer – storfe
 • produksjonsdyrsykdommer – svin
 • produksjonsdyrsykdommer – fjørfe
 • smådyrsykdommer – hund og katt

Personlige egenskaper

Du må være glad i dyr og mennesker, og interessere deg for medisin. Du må like å forstå hvordan kroppen er bygd opp, hvordan den fungerer og hva som skjer ved sykdom. Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men også være selvstendig og kunne takle krevende situasjoner. 

Veterinærens arbeidshverdag krever ofte god fysikk. Du må tåle uforutsigbarhet og arbeid på kvelds- og nattetid. 

Utdanning

Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU er et profesjonsstudium som fører fram til autorisasjon som veterinær. Studiet tar fra 5,5 til 6 år. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber veterinærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Veterinærer
Deltid
Alle sektorer
442 personer
354 personer
88 personer
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 290 kr
45 170 kr
555 480 kr
542 040 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 290 kr
45 170 kr
555 480 kr
542 040 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
50 370 kr
48 680 kr
57 170 kr
604 440 kr
584 160 kr
686 040 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 353 kr
50 770 kr
49 120 kr
57 170 kr
609 240 kr
589 440 kr
686 040 kr
Veterinærer
Heltid
Alle sektorer
786 personer
532 personer
254 personer
Ca 298 kr
Ca 289 kr
Ca 314 kr
48 260 kr
46 760 kr
50 930 kr
579 120 kr
561 120 kr
611 160 kr
Ca 298 kr
Ca 289 kr
Ca 314 kr
48 260 kr
46 760 kr
50 930 kr
579 120 kr
561 120 kr
611 160 kr
Ca 310 kr
Ca 300 kr
Ca 331 kr
50 250 kr
48 660 kr
53 560 kr
603 000 kr
583 920 kr
642 720 kr
Ca 310 kr
Ca 300 kr
Ca 331 kr
50 730 kr
49 100 kr
54 120 kr
608 760 kr
589 200 kr
649 440 kr
Veterinærer
Deltid
Privat
392 personer
323 personer
69 personer
Ca 286 kr
Ca 281 kr
Ca
46 290 kr
45 490 kr
555 480 kr
545 880 kr
Ca 286 kr
Ca 281 kr
Ca
46 290 kr
45 490 kr
555 480 kr
545 880 kr
Ca 313 kr
Ca 303 kr
Ca 360 kr
50 760 kr
49 150 kr
58 300 kr
609 120 kr
589 800 kr
699 600 kr
Ca 313 kr
Ca 303 kr
Ca 360 kr
51 160 kr
49 600 kr
58 300 kr
613 920 kr
595 200 kr
699 600 kr
Veterinærer
Heltid
Privat
675 personer
460 personer
215 personer
Ca 292 kr
Ca 284 kr
Ca 321 kr
47 330 kr
46 000 kr
52 000 kr
567 960 kr
552 000 kr
624 000 kr
Ca 292 kr
Ca 284 kr
Ca 321 kr
47 330 kr
46 000 kr
52 000 kr
567 960 kr
552 000 kr
624 000 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 339 kr
50 660 kr
48 680 kr
54 900 kr
607 920 kr
584 160 kr
658 800 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 339 kr
51 180 kr
49 160 kr
55 510 kr
614 160 kr
589 920 kr
666 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold