Gjennomgått i samarbeid med Den Norske Veterinærforening 14. desember 2022

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Arbeidsoppgaver

Som klinisk veterinær forebygger og behandler du sykdommer hos dyr. Mange veterinærer jobber også med å sikre god dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og trygg mat - og folkehelse. Dette kalles "én helse-tankegang". Dyrlegen gir også råd og veiledning til dyreeiere. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en veterinær:

 • diagnostisering og behandling av syke dyr
 • diagnostisering og behandling av fisk, for eksempel ved oppdrettsanlegg 
 • rådgivning og forebyggende helsearbeid
 • kontroll av produksjon og omsetting av næringsmidler
 • laboratoriearbeid
 • undervisning
 • forskning
 • forvaltning

 

Når du utdanner deg som veterinær, er du innom alle fagområdene som listes ovenfor. Som ferdig veterinær har du spesialkompetanse innen dyrehelse og sykdomslære, men også allsidig kompetanse innenfor mange områder som handler om folkehelse. Dette gir deg mulighet til å ha mange forskjellige roller og oppgaver i arbeidslivet. Du kan jobbe innen mer tradisjonell veterinærpraksis med produksjonsdyr, hest og smådyr, og du kan også jobbe med forvaltning, forskning og beredskapsarbeid. 

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærer i Norge. Ved endt utdanning får du tittelen cand.med.vet. 

Veterinærer i klinisk praksis jobber ofte tett med dyrepleiere som en del av et fagteam på en dyreklinikk.

Hvor jobber veterinærer?

Mange veterinærer jobber i private veterinærpraksiser. Veterinærer jobber også i Mattilsynet, oppdrettsnæring, offentlige departementer, legemiddelindustrien, på laboratorier, i interesseorganisasjoner, legemiddelindustri eller forsikringsbransjen. Veterinærer kan også jobbe innen undervisning og forskning, for eksempel ved Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Intervjuer

Veterinær Benedikte med to små lam i armene.

Veterinær

Benedikte Helljesen

Benedicte jobber med et bredt sjikt av pasienter, fra kjæledyr til husdyr og er nå under spesialisering som øyelyser på smådyr.

Viktige egenskaper

Du må være glad i dyr og mennesker. Du må interessere deg for medisin og hvordan kroppen er bygd opp, hvordan den fungerer og hva som skjer ved sykdom. Dette er avgjørende fordi det er en stor del av utdanningen. Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men også være selvstendig og kunne takle krevende situasjoner. 

Veterinærens arbeidshverdag krever ofte god fysikk. Du må tåle uforutsigbarhet og arbeid på kvelds- og nattetid. 

Lønn

Utdanning

Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU er et profesjonsstudium som fører fram til autorisasjon som veterinær. Studiet tar fra 5,5 til 6 år. 

Det finnes mange muligheter for videre utdanning innen veterinærmedisin. Noen eksempler er doktorgrad, diplomatutdanning og legespesialisering innen ulike fagområder, spesialiserte mastergradstudium, ledelse, og forvaltning.

Det er mulig til å ta veterinærutdanning i utlandet. Mattilsynet gir autorisasjon til veterinærer med utdanning fra andre land.

Les mer om veterinærutdanning i utlandet hos ANSA.

De vanligste jobbene blant veterinærutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 867105 - Ph.d.-program, veterinærmedisin
 • 867104 - Lic.med.vet.-utdanning
 • 867101 - Dr.med.vet.-utdanning
 • 771106 - Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig
 • 771101 - Cand.scient.-utdanning, fiskehelse
 • 767102 - Utenlandsveterinærer, tilleggskurs
 • 767101 - Cand.med.vet.-utdanning

Veterinærer kan spesialisere seg innen ulike felt.

 • akvakultursykdommer – fisk
 • hestesykdommer
 • næringsmiddelhygiene
 • produksjonsdyrsykdommer – småfe
 • produksjonsdyrsykdommer – storfe
 • produksjonsdyrsykdommer – svin
 • produksjonsdyrsykdommer – fjørfe
 • smådyrsykdommer – kjæledyr som hund, katt og kanin

Bedrifter som ansetter veterinærer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med veterinærer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2223111 - VETERINÆR
 • 2223112 - DYRLEGE
 • 2223113 - FORSKER (VETERINÆR)
 • 2223110 - OVERVETERINÆR
 • 2223109 - AVDELINGSVETERINÆR
 • 2223108 - KONTROLLVETERINÆR
 • 2223107 - TILSYNSVETERINÆR
 • 2223106 - VETERINÆRINSPEKTØR
 • 2223105 - SPESIALVETERINÆR
 • 2223104 - KLINIKKVETERINÆR
 • 2223103 - KOMMUNEVETERINÆR
 • 2223102 - DISTRIKTSVETERINÆR
 • 2223101 - BYVETERINÆR
 • 1228142 - FYLKESVETERINÆR
 • 1210119 - VETERINÆRDIREKTØR

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.