Veterinær undersøker storfe med stetoskop.
Yrkesbeskrivelse

Veterinær

favoritt ikon

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Som klinisk veterinær forebygger og behandler du sykdommer hos dyr. Dyrlegen gir også råd og veiledning til dyreeiere. Mange veterinærer jobber også med mattrygghet, dyrevelferd, folkehelse og fiskehelse. Disse delene av veterinæryrket er ikke like kjent som den «tradisjonelle dyrlegen», men er viktige arbeidsområder for veterinærer. 

Veterinærer jobber ofte tett med dyrepleiere på smådyrklinikker. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en veterinær:

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • fiskehelse
 • rådgivning og forebyggende helsearbeid
 • kontroll av produksjon og omsetting av næringsmidler
 • laboratoriearbeid
 • undervisning og forskning

Under utdanningen kan du spesialisere deg innenfor blant annet akvamedisin, hestemedisin, mattrygghet, produksjonsdyrmedisin og smådyrmedisin. Det er også mulighet til å ta en forskerlinje i veterinærmedisin dersom du ønsker å bli forsker.

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærer i Norge. Ved endt utdanning får du tittelen cand.med.vet. 

Hvor jobber veterinærer?

Mange veterinærer jobber i private veterinærpraksiser. Veterinærer jobber også i Mattilsynet, oppdrettsnæring, offentlige departementer, legemiddelindustrien, på laboratorier, interesseorganisasjoner, legemiddelindustri eller forsikringsbransjen. Veterinærer kan også jobbe innen undervisning og forskning, for eksempel ved Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Spesialisering

Veterinærer kan spesialisere seg innen ulike felt.

Se spesialiseringer

 • akvakultursykdommer – fisk
 • hestesykdommer
 • næringsmiddelhygiene
 • produksjonsdyrsykdommer – småfe
 • produksjonsdyrsykdommer – storfe
 • produksjonsdyrsykdommer – svin
 • produksjonsdyrsykdommer – fjørfe
 • smådyrsykdommer – hund og katt

Personlige egenskaper

Du må være glad i dyr og mennesker, og interessere deg for medisin. Du må like å forstå hvordan kroppen er bygd opp, hvordan den fungerer og hva som skjer ved sykdom. Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men også være selvstendig og kunne takle krevende situasjoner. 

Veterinærens arbeidshverdag krever ofte god fysikk. Du må tåle uforutsigbarhet og arbeid på kvelds- og nattetid. 

Utdanning

Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU er et profesjonsstudium som fører fram til autorisasjon som veterinær. Studiet tar fra 5,5 til 6 år. 

Det er mulig til å ta veterinærutdanning i utlandet. Mattilsynet gir autorisasjon til veterinærer med utdanning fra andre land.

Les mer om veterinærutdanning i utlandet hos ANSA.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber veterinærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Veterinær
Deltid
Alle sektorer
445 personer
367 personer
Ca 302 kr
Ca 296 kr
Ca
48 920 kr
47 910 kr
587 040 kr
574 920 kr
Ca 302 kr
Ca 296 kr
Ca
48 920 kr
47 910 kr
587 040 kr
574 920 kr
Ca 325 kr
Ca 316 kr
Ca
52 710 kr
51 230 kr
632 520 kr
614 760 kr
Ca 325 kr
Ca 316 kr
Ca
53 130 kr
51 670 kr
637 560 kr
620 040 kr
Veterinær
Heltid
Alle sektorer
886 personer
637 personer
249 personer
Ca 302 kr
Ca 292 kr
Ca 338 kr
49 000 kr
47 290 kr
54 830 kr
588 000 kr
567 480 kr
657 960 kr
Ca 302 kr
Ca 292 kr
Ca 338 kr
49 000 kr
47 290 kr
54 830 kr
588 000 kr
567 480 kr
657 960 kr
Ca 318 kr
Ca 303 kr
Ca 355 kr
51 470 kr
49 130 kr
57 460 kr
617 640 kr
589 560 kr
689 520 kr
Ca 318 kr
Ca 303 kr
Ca 355 kr
51 970 kr
49 640 kr
57 910 kr
623 640 kr
595 680 kr
694 920 kr
Veterinær
Privat
1 173 personer
900 personer
273 personer
Ca 301 kr
Ca 293 kr
Ca 360 kr
48 710 kr
47 450 kr
58 330 kr
584 520 kr
569 400 kr
699 960 kr
Ca 301 kr
Ca 293 kr
Ca 360 kr
48 710 kr
47 450 kr
58 330 kr
584 520 kr
569 400 kr
699 960 kr
Ca 322 kr
Ca 307 kr
Ca 368 kr
52 200 kr
49 800 kr
59 670 kr
626 400 kr
597 600 kr
716 040 kr
Ca 322 kr
Ca 307 kr
Ca 368 kr
52 690 kr
50 300 kr
60 120 kr
632 280 kr
603 600 kr
721 440 kr
Veterinær
Deltid
Privat
398 personer
335 personer
Ca 307 kr
Ca 300 kr
Ca
49 780 kr
48 670 kr
597 360 kr
584 040 kr
Ca 307 kr
Ca 300 kr
Ca
49 780 kr
48 670 kr
597 360 kr
584 040 kr
Ca 329 kr
Ca 320 kr
Ca
53 370 kr
51 800 kr
640 440 kr
621 600 kr
Ca 329 kr
Ca 320 kr
Ca
53 730 kr
52 180 kr
644 760 kr
626 160 kr
Veterinær
Heltid
Privat
775 personer
565 personer
210 personer
Ca 299 kr
Ca 288 kr
Ca 360 kr
48 500 kr
46 670 kr
58 250 kr
582 000 kr
560 040 kr
699 000 kr
Ca 299 kr
Ca 288 kr
Ca 360 kr
48 500 kr
46 670 kr
58 250 kr
582 000 kr
560 040 kr
699 000 kr
Ca 320 kr
Ca 303 kr
Ca 366 kr
51 860 kr
49 130 kr
59 220 kr
622 320 kr
589 560 kr
710 640 kr
Ca 320 kr
Ca 303 kr
Ca 366 kr
52 390 kr
49 670 kr
59 700 kr
628 680 kr
596 040 kr
716 400 kr
Veterinær
Statlig
110 personer
Ca 320 kr
Ca
Ca
51 920 kr
623 040 kr
Ca 320 kr
Ca
Ca
51 920 kr
623 040 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 030 kr
612 360 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca
51 550 kr
618 600 kr
Veterinær
Alle sektorer
1 331 personer
1 004 personer
327 personer
Ca 302 kr
Ca 294 kr
Ca 340 kr
49 000 kr
47 660 kr
55 060 kr
588 000 kr
571 920 kr
660 720 kr
Ca 302 kr
Ca 294 kr
Ca 340 kr
49 000 kr
47 660 kr
55 060 kr
588 000 kr
571 920 kr
660 720 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 357 kr
51 740 kr
49 650 kr
57 850 kr
620 880 kr
595 800 kr
694 200 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca 357 kr
52 220 kr
50 150 kr
58 280 kr
626 640 kr
601 800 kr
699 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken