Image
Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Yrkesbeskrivelse

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Som klinisk veterinær forebygger og behandler du sykdommer hos dyr. Dyrlegen gir også råd og veiledning til dyreeiere. Mange veterinærer jobber også med mattrygghet, dyrevelferd, folkehelse og fiskehelse. Disse delene av veterinæryrket er ikke like kjent som den «tradisjonelle dyrlegen», men er viktige arbeidsområder for veterinærer. 

Veterinærer jobber ofte tett med dyrepleiere på smådyrklinikker. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en veterinær:

 • diagnostisering og behandling av syke dyr
 • diagnostisering og behandling av fisk, for eksempel ved oppdrettsanlegg 
 • rådgivning og forebyggende helsearbeid
 • kontroll av produksjon og omsetting av næringsmidler
 • laboratoriearbeid
 • undervisning og forskning

Under utdanningen kan du spesialisere deg innenfor blant annet akvamedisin, hestemedisin, mattrygghet, produksjonsdyrmedisin og smådyrmedisin. Det er også mulighet til å ta en forskerlinje i veterinærmedisin dersom du ønsker å bli forsker.

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærer i Norge. Ved endt utdanning får du tittelen cand.med.vet. 

Hvor jobber veterinærer ?

Mange veterinærer jobber i private veterinærpraksiser. Veterinærer jobber også i Mattilsynet, oppdrettsnæring, offentlige departementer, legemiddelindustrien, på laboratorier, i interesseorganisasjoner, legemiddelindustri eller forsikringsbransjen. Veterinærer kan også jobbe innen undervisning og forskning, for eksempel ved Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Veterinærer kan spesialisere seg innen ulike felt.

 • akvakultursykdommer – fisk
 • hestesykdommer
 • næringsmiddelhygiene
 • produksjonsdyrsykdommer – småfe
 • produksjonsdyrsykdommer – storfe
 • produksjonsdyrsykdommer – svin
 • produksjonsdyrsykdommer – fjørfe
 • smådyrsykdommer – kjæledyr som hund, katt og kanin

Personlige egenskaper

Du må være glad i dyr og mennesker. Du må interessere deg for medisin og hvordan kroppen er bygd opp, hvordan den fungerer og hva som skjer ved sykdom. Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men også være selvstendig og kunne takle krevende situasjoner. 

Veterinærens arbeidshverdag krever ofte god fysikk. Du må tåle uforutsigbarhet og arbeid på kvelds- og nattetid. 

Utdanning

Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU er et profesjonsstudium som fører fram til autorisasjon som veterinær. Studiet tar fra 5,5 til 6 år. 

Det er mulig til å ta veterinærutdanning i utlandet. Mattilsynet gir autorisasjon til veterinærer med utdanning fra andre land.

Les mer om veterinærutdanning i utlandet hos ANSA.

Hva jobber veterinærutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 867101 - Dr.med.vet.-utdanning
 • 867104 - Lic.med.vet.-utdanning
 • 867105 - Ph.d.-program, veterinærmedisin
 • 767101 - Cand.med.vet.-utdanning
 • 767102 - Utenlandsveterinærer, tilleggskurs
 • 771101 - Cand.scient.-utdanning, fiskehelse
 • 771106 - Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig

Bedrifter

Veterinær i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2223109 - AVDELINGSVETERINÆR
 • 2223101 - BYVETERINÆR
 • 2223102 - DISTRIKTSVETERINÆR
 • 2223112 - DYRLEGE
 • 2223113 - FORSKER (VETERINÆR)
 • 2223104 - KLINIKKVETERINÆR
 • 2223103 - KOMMUNEVETERINÆR
 • 2223108 - KONTROLLVETERINÆR
 • 2223110 - OVERVETERINÆR
 • 2223105 - SPESIALVETERINÆR
 • 2223107 - TILSYNSVETERINÆR
 • 2223111 - VETERINÆR
 • 2223106 - VETERINÆRINSPEKTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2019, av NMBU, NMBU