Veterinær undersøker storfe med stetoskop.
Yrkesbeskrivelse

Veterinær

favoritt ikon

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Som klinisk veterinær forebygger og behandler du sykdommer hos dyr. Dyrlegen gir også råd og veiledning til dyreeiere. Mange veterinærer jobber også med mattrygghet, dyrevelferd, folkehelse og fiskehelse. Disse delene av veterinæryrket er ikke like kjent som den «tradisjonelle dyrlegen», men er viktige arbeidsområder for veterinærer. 

Veterinærer jobber ofte tett med dyrepleiere på smådyrklinikker. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en veterinær:

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • fiskehelse
 • rådgivning og forebyggende helsearbeid
 • kontroll av produksjon og omsetting av næringsmidler
 • laboratoriearbeid
 • undervisning og forskning

Under utdanningen kan du spesialisere deg innenfor blant annet akvamedisin, hestemedisin, mattrygghet, produksjonsdyrmedisin og smådyrmedisin. Det er også mulighet til å ta en forskerlinje i veterinærmedisin dersom du ønsker å bli forsker.

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærer i Norge. Ved endt utdanning får du tittelen cand.med.vet. 

Hvor jobber veterinærer?

Mange veterinærer jobber i private veterinærpraksiser. Veterinærer jobber også i Mattilsynet, oppdrettsnæring, offentlige departementer, legemiddelindustrien, på laboratorier, interesseorganisasjoner, legemiddelindustri eller forsikringsbransjen. Veterinærer kan også jobbe innen undervisning og forskning, for eksempel ved Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Spesialisering

Veterinærer kan spesialisere seg innen ulike felt.

Se spesialiseringer

 • akvakultursykdommer – fisk
 • hestesykdommer
 • næringsmiddelhygiene
 • produksjonsdyrsykdommer – småfe
 • produksjonsdyrsykdommer – storfe
 • produksjonsdyrsykdommer – svin
 • produksjonsdyrsykdommer – fjørfe
 • smådyrsykdommer – hund og katt

Personlige egenskaper

Du må være glad i dyr og mennesker, og interessere deg for medisin. Du må like å forstå hvordan kroppen er bygd opp, hvordan den fungerer og hva som skjer ved sykdom. Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, men også være selvstendig og kunne takle krevende situasjoner. 

Veterinærens arbeidshverdag krever ofte god fysikk. Du må tåle uforutsigbarhet og arbeid på kvelds- og nattetid. 

Utdanning

Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU er et profesjonsstudium som fører fram til autorisasjon som veterinær. Studiet tar fra 5,5 til 6 år. 

Det er mulig til å ta veterinærutdanning i utlandet. Mattilsynet gir autorisasjon til veterinærer med utdanning fra andre land.

Les mer om veterinærutdanning i utlandet hos ANSA.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber veterinærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Veterinær
Heltid
Alle sektorer
960 personer
688 personer
272 personer
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 344 kr
51 070 kr
49 930 kr
55 800 kr
612 840 kr
599 160 kr
669 600 kr
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 344 kr
51 070 kr
49 930 kr
55 800 kr
612 840 kr
599 160 kr
669 600 kr
Ca 328 kr
Ca 315 kr
Ca 359 kr
53 100 kr
51 100 kr
58 180 kr
637 200 kr
613 200 kr
698 160 kr
Ca 328 kr
Ca 315 kr
Ca 359 kr
53 710 kr
51 660 kr
58 910 kr
644 520 kr
619 920 kr
706 920 kr
Veterinær
Deltid
Alle sektorer
465 personer
385 personer
Ca 311 kr
Ca 307 kr
Ca
50 320 kr
49 800 kr
603 840 kr
597 600 kr
Ca 311 kr
Ca 307 kr
Ca
50 320 kr
49 800 kr
603 840 kr
597 600 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca
54 130 kr
52 820 kr
649 560 kr
633 840 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca
54 710 kr
53 480 kr
656 520 kr
641 760 kr
Veterinær
Heltid
Privat
860 personer
622 personer
238 personer
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 357 kr
50 000 kr
49 020 kr
57 810 kr
600 000 kr
588 240 kr
693 720 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 357 kr
50 000 kr
49 020 kr
57 810 kr
600 000 kr
588 240 kr
693 720 kr
Ca 329 kr
Ca 315 kr
Ca 366 kr
53 320 kr
51 050 kr
59 260 kr
639 840 kr
612 600 kr
711 120 kr
Ca 329 kr
Ca 315 kr
Ca 366 kr
53 980 kr
51 640 kr
60 080 kr
647 760 kr
619 680 kr
720 960 kr
Veterinær
Deltid
Privat
422 personer
355 personer
Ca 311 kr
Ca 309 kr
Ca
50 430 kr
50 000 kr
605 160 kr
600 000 kr
Ca 311 kr
Ca 309 kr
Ca
50 430 kr
50 020 kr
605 160 kr
600 240 kr
Ca 337 kr
Ca 329 kr
Ca
54 630 kr
53 220 kr
655 560 kr
638 640 kr
Ca 337 kr
Ca 329 kr
Ca
55 240 kr
53 900 kr
662 880 kr
646 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.