Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.
Yrkesbeskrivelse

Produktutvikler fiskefôr

favoritt ikon

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Produktutviklere som arbeider med fiskefôr ser etter hvordan eksisterende produkter kan forbedres og nye produkter utvikles.

Produktutvikleren studerer fiskens ernæringsbehov. Du må undersøke sammenhengen mellom fôr og fôrråvarer, fiskens vekst, helse, smak og kvalitet. Deretter finner produktutvikleren ut hvordan fôret best kan settes sammen for å dekke fiskens behov.

Produktutvikleren tilpasser, tester og forandrer fôret. Som produktutvikler jobber du med både forskere og kunder, og samarbeider med andre i bedriften.

Hvor jobber produktutviklere fiskefôr?

Produktutvikler jobber for fôrprodusenter, og jobber både ute i anlegg og på laboratorier.

Personlige egenskaper

Du bør være analytisk og like å ta til deg ny kunnskap da feltet er i stadig utvikling. Du bør være kreativ, nysgjerrig og idérik.

Utdanning

Det finnes flere utdanningsmuligheter for å bli produktutvikler av fiskefôr. I tillegg til utdanningene nevnt nedenfor, kan du kan studere biologi, ernæringsfysiologi, veterinærstudiet og bioingeniørstudiet. Også andre utdanninger kan lede til jobb som produktutvikler av fiskefôr.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Deltid
Alle sektorer
11 681 personer
5 359 personer
6 322 personer
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
31 580 kr
31 420 kr
31 710 kr
378 960 kr
377 040 kr
380 520 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
32 350 kr
31 930 kr
32 710 kr
388 200 kr
383 160 kr
392 520 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 530 kr
32 060 kr
32 920 kr
390 360 kr
384 720 kr
395 040 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
34 690 kr
33 670 kr
35 530 kr
416 280 kr
404 040 kr
426 360 kr
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Heltid
Alle sektorer
13 104 personer
3 962 personer
9 142 personer
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 213 kr
33 820 kr
32 710 kr
34 500 kr
405 840 kr
392 520 kr
414 000 kr
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 213 kr
34 900 kr
33 390 kr
35 830 kr
418 800 kr
400 680 kr
429 960 kr
Ca 216 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 970 kr
33 420 kr
35 640 kr
419 640 kr
401 040 kr
427 680 kr
Ca 216 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
37 390 kr
35 160 kr
38 350 kr
448 680 kr
421 920 kr
460 200 kr
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Deltid
Privat
11 643 personer
5 333 personer
6 310 personer
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
31 580 kr
31 410 kr
31 710 kr
378 960 kr
376 920 kr
380 520 kr
Ca 195 kr
Ca 194 kr
Ca 196 kr
32 350 kr
31 920 kr
32 720 kr
388 200 kr
383 040 kr
392 640 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 530 kr
32 040 kr
32 920 kr
390 360 kr
384 480 kr
395 040 kr
Ca 201 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
34 690 kr
33 650 kr
35 530 kr
416 280 kr
403 800 kr
426 360 kr
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
Heltid
Privat
13 075 personer
3 945 personer
9 130 personer
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 213 kr
33 820 kr
32 710 kr
34 490 kr
405 840 kr
392 520 kr
413 880 kr
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 213 kr
34 910 kr
33 400 kr
35 830 kr
418 920 kr
400 800 kr
429 960 kr
Ca 216 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 970 kr
33 410 kr
35 650 kr
419 640 kr
400 920 kr
427 800 kr
Ca 216 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
37 390 kr
35 160 kr
38 360 kr
448 680 kr
421 920 kr
460 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker