Gjennomgått i samarbeid med TROFI Tromsø 13. september 2023

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Arbeidsoppgaver

Produktutviklere som arbeider med fiskefôr ser etter hvordan eksisterende produkter kan forbedres og nye produkter utvikles.

Vanlige arbeidsoppgaver for en produktutvikler av fiskefôr:

  • studere fiskens ernæringsbehov
  • undersøke sammenhengen mellom fôr og råvarer og fiskens vekst, helse, smak og kvalitet
  • finne ut hvordan du setter sammen råvarer til et fôr som best dekker fiskens behov
  • tilpasser, tester og forandrer fôret.

Som produktutvikler jobber du med både forskere, andre kollegaer og kunder.

Hvor jobber produktutviklere fiskefôr?

Produktutvikler jobber for fôrprodusenter, og jobber både ute i anlegg og på laboratorier.

Intervjuer

Portrettbilde av produktutvikler fiskefôr Maja Erichsen. Hun har på seg en rød skjorte og bakgrunnen er grå.

Produktutvikler fiskefôr

Maja Erichsen

Min jobb er å koordinere de ulike forsøkene og sørge for at disse settes i gang, følge dem opp underveis, og ikke minst motta og analysere resultater, forteller Maja Erichsen.

Viktige egenskaper

Du bør være analytisk og like å ta til deg ny kunnskap da feltet er i stadig utvikling. Du bør være kreativ, nysgjerrig og idérik.

Lønn

Bedrifter som ansetter produktutviklere fiskefôr

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med produktutviklere fiskefôr

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 8274118 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEFOR)
  • 8274121 - PRODUKSJONSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)
  • 8274119 - ARBEIDSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)
  • 8274120 - SKIFTLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.