Image
Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Yrkesbeskrivelse

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Produktutviklere som arbeider med fiskefôr ser etter hvordan eksisterende produkter kan forbedres og nye produkter utvikles.

Vanlige arbeidsoppgaver for en produktutvikler av fiskefôr:

  • studere fiskens ernæringsbehov
  • undersøke sammenhengen mellom fôr og råvarer og fiskens vekst, helse, smak og kvalitet
  • finne ut hvordan du setter sammen råvarer til et fôr som best dekker fiskens behov
  • tilpasser, tester og forandrer fôret.

Som produktutvikler jobber du med både forskere, andre kollegaer og kunder.

Hvor jobber produktutviklere fiskefôr ?

Produktutvikler jobber for fôrprodusenter, og jobber både ute i anlegg og på laboratorier.

Personlige egenskaper

Du bør være analytisk og like å ta til deg ny kunnskap da feltet er i stadig utvikling. Du bør være kreativ, nysgjerrig og idérik.

Utdanning

Det finnes flere utdanningsmuligheter for å bli produktutvikler av fiskefôr. Du kan for eksempel studere biologi, ernæringsfysiologi, veterinærstudier og bioingeniørstudier. Også andre utdanninger kan lede til jobb som produktutvikler av fiskefôr.

Bedrifter

Produktutvikler fiskefôr i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8274121 - PRODUKSJONSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)
  • 8274118 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEFOR)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 12. desember 2016, av Fiskeri- og habruksnæringens landsforbund / Sett Sjøbein