Illustrasjonsbilde av kontoransatte
Yrkesbeskrivelse

Saks­behandler

favoritt ikon

Som saksbehandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Yrkestittelen saksbehandler er en fellesbetegnelse for ulike yrker i både offentlige og private virksomheter.

Vanlige arbeidsoppgaver for saksbehandleren:

  • gjøre utredninger og vurderinger av saker, notater, søknader og lignende
  • utrede, drøfte og legge fram saker for politiske organer
  • ta avgjørelser om sakene skal godkjennes eller ei
  • lese korrektur
  • betjene kunder
  • delta i utviklings- og analyseprosjekter

Det daglige arbeidet kan variere fra arbeidssted til arbeidssted. Mange bedrifter har behov for saksbehandlere med spesialkompetanse innenfor et fagfelt. Ofte vil en saksbehandler ha høyere utdanning innenfor fagområdet han eller hun jobber med.

Saksbehandleren har i mange tilfeller faglig bakgrunn som jurist, økonom eller annen utdanning.

Saksbehandlere samarbeider tett med offentlig forvaltning, avdelinger og høyere administrative organ. I mange tilfeller er derfor juridisk kompetanse og kunnskap om offentlige prosesser nyttig.

Hvor jobber saksbehandlere?

Som saksbehandler kan du være ansatt i stat, kommune eller fylkeskommune, men også i private firmaer som eksempelvis i en bank eller i et forsikringsselskap.

Personlige egenskaper

Saksbehandlere må være strukturerte, ha evnen til å jobbe etter planer og ha en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er viktig å være serviceinnstilt.

Utdanning

Saksbehandlere har ofte en bakgrunn som økonomjurist, samfunnsviter eller annen administrativ og organisatorisk utdanning.

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere skreddersydde videreutdanninger for saksbehandlere. Videreutdanning innenfor temaer som juss, økonomi eller offentlig forvaltning er ofte etterspurt.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
63 060 personer
39 690 personer
23 370 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 410 kr
48 150 kr
54 260 kr
604 920 kr
577 800 kr
651 120 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
51 110 kr
48 690 kr
55 250 kr
613 320 kr
584 280 kr
663 000 kr
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 643 personer
5 414 personer
2 229 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
44 610 kr
49 450 kr
550 560 kr
535 320 kr
593 400 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 010 kr
44 730 kr
49 630 kr
552 120 kr
536 760 kr
595 560 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
19 120 personer
12 591 personer
6 529 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 040 kr
47 790 kr
51 460 kr
588 480 kr
573 480 kr
617 520 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 440 kr
48 130 kr
51 970 kr
593 280 kr
577 560 kr
623 640 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 127 personer
2 341 personer
786 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 090 kr
44 090 kr
48 460 kr
541 080 kr
529 080 kr
581 520 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 190 kr
44 180 kr
48 600 kr
542 280 kr
530 160 kr
583 200 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 951 personer
3 681 personer
3 270 personer
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
59 520 kr
53 910 kr
65 830 kr
714 240 kr
646 920 kr
789 960 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
60 160 kr
54 370 kr
66 670 kr
721 920 kr
652 440 kr
800 040 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 304 personer
771 personer
533 personer
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 530 kr
45 560 kr
50 600 kr
570 360 kr
546 720 kr
607 200 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 610 kr
45 650 kr
50 670 kr
571 320 kr
547 800 kr
608 040 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
36 989 personer
23 418 personer
13 571 personer
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
49 410 kr
47 430 kr
52 820 kr
592 920 kr
569 160 kr
633 840 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
50 290 kr
48 090 kr
54 080 kr
603 480 kr
577 080 kr
648 960 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 212 personer
2 302 personer
910 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 060 kr
44 850 kr
49 670 kr
552 720 kr
538 200 kr
596 040 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 240 kr
45 000 kr
49 940 kr
554 880 kr
540 000 kr
599 280 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Alle sektorer
5 659 personer
4 013 personer
1 646 personer
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 270 kr
41 830 kr
41 190 kr
43 750 kr
501 960 kr
494 280 kr
525 000 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 270 kr
41 830 kr
41 190 kr
43 750 kr
501 960 kr
494 280 kr
525 000 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 283 kr
43 000 kr
41 820 kr
45 860 kr
516 000 kr
501 840 kr
550 320 kr
Ca 265 kr
Ca 258 kr
Ca 283 kr
43 360 kr
42 130 kr
46 330 kr
520 320 kr
505 560 kr
555 960 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Alle sektorer
2 412 personer
1 866 personer
546 personer
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
38 780 kr
38 620 kr
40 430 kr
465 360 kr
463 440 kr
485 160 kr
Ca 239 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
38 780 kr
38 620 kr
40 430 kr
465 360 kr
463 440 kr
485 160 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 010 kr
39 380 kr
42 650 kr
480 120 kr
472 560 kr
511 800 kr
Ca 247 kr
Ca 243 kr
Ca 263 kr
40 090 kr
39 440 kr
42 790 kr
481 080 kr
473 280 kr
513 480 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Kommunal
3 789 personer
2 994 personer
795 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 265 kr
41 690 kr
41 350 kr
43 000 kr
500 280 kr
496 200 kr
516 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 265 kr
41 690 kr
41 350 kr
43 000 kr
500 280 kr
496 200 kr
516 000 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
41 920 kr
41 520 kr
43 400 kr
503 040 kr
498 240 kr
520 800 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
42 210 kr
41 800 kr
43 740 kr
506 520 kr
501 600 kr
524 880 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Kommunal
1 737 personer
1 488 personer
249 personer
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 253 kr
38 820 kr
38 750 kr
41 020 kr
465 840 kr
465 000 kr
492 240 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 253 kr
38 820 kr
38 750 kr
41 020 kr
465 840 kr
465 000 kr
492 240 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 790 kr
39 560 kr
41 520 kr
477 480 kr
474 720 kr
498 240 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 860 kr
39 620 kr
41 700 kr
478 320 kr
475 440 kr
500 400 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Privat
906 personer
373 personer
533 personer
Ca 271 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
43 860 kr
41 820 kr
45 740 kr
526 320 kr
501 840 kr
548 880 kr
Ca 271 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
43 860 kr
41 820 kr
45 740 kr
526 320 kr
501 840 kr
548 880 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 301 kr
46 310 kr
42 850 kr
48 730 kr
555 720 kr
514 200 kr
584 760 kr
Ca 286 kr
Ca 265 kr
Ca 301 kr
46 590 kr
43 160 kr
48 980 kr
559 080 kr
517 920 kr
587 760 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Privat
424 personer
202 personer
222 personer
Ca 250 kr
Ca 241 kr
Ca 262 kr
40 550 kr
38 970 kr
42 450 kr
486 600 kr
467 640 kr
509 400 kr
Ca 250 kr
Ca 241 kr
Ca 262 kr
40 550 kr
38 970 kr
42 450 kr
486 600 kr
467 640 kr
509 400 kr
Ca 267 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
43 270 kr
40 030 kr
46 570 kr
519 240 kr
480 360 kr
558 840 kr
Ca 267 kr
Ca 247 kr
Ca 287 kr
43 400 kr
40 150 kr
46 710 kr
520 800 kr
481 800 kr
560 520 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Heltid
Statlig
964 personer
646 personer
318 personer
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 269 kr
40 930 kr
39 970 kr
43 580 kr
491 160 kr
479 640 kr
522 960 kr
Ca 253 kr
Ca 247 kr
Ca 269 kr
40 930 kr
39 970 kr
43 800 kr
491 160 kr
479 640 kr
525 600 kr
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 291 kr
44 120 kr
42 590 kr
47 210 kr
529 440 kr
511 080 kr
566 520 kr
Ca 272 kr
Ca 263 kr
Ca 291 kr
44 810 kr
43 050 kr
48 380 kr
537 720 kr
516 600 kr
580 560 kr
Saksbehandler i offentlig forvaltning
Deltid
Statlig
251 personer
176 personer
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca
36 830 kr
37 410 kr
441 960 kr
448 920 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca
36 830 kr
37 410 kr
441 960 kr
448 920 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca
37 070 kr
37 310 kr
444 840 kr
447 720 kr
Ca 229 kr
Ca 230 kr
Ca
37 110 kr
37 360 kr
445 320 kr
448 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken