Image
Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Yrkesbeskrivelse

Saksbehandler

Som saksbehandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Yrkestittelen saksbehandler er en fellesbetegnelse for ulike yrker i både offentlige og private virksomheter.

Vanlige arbeidsoppgaver for saksbehandleren:

 • gjøre utredninger og vurderinger av saker, notater, søknader og lignende
 • utrede, drøfte og legge fram saker for politiske organer
 • ta avgjørelser om sakene skal godkjennes eller ei
 • lese korrektur
 • betjene kunder
 • delta i utviklings- og analyseprosjekter

Det daglige arbeidet kan variere fra arbeidssted til arbeidssted. Mange bedrifter har behov for saksbehandlere med spesialkompetanse innenfor et fagfelt. Ofte vil en saksbehandler ha høyere utdanning innenfor fagområdet han eller hun jobber med.

Saksbehandleren har i mange tilfeller faglig bakgrunn som jurist, økonom eller annen utdanning.

Saksbehandlere samarbeider tett med offentlig forvaltning, avdelinger og høyere administrative organ. I mange tilfeller er derfor juridisk kompetanse og kunnskap om offentlige prosesser nyttig.

Hvor jobber saksbehandlere ?

Som saksbehandler kan du være ansatt i stat, kommune eller fylkeskommune, men også i private firmaer som eksempelvis i en bank eller i et forsikringsselskap.

Personlige egenskaper

Saksbehandlere må være strukturerte, ha evnen til å jobbe etter planer og ha en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er viktig å være serviceinnstilt.

Utdanning

Saksbehandlere har ofte en bakgrunn som økonomjurist, samfunnsviter eller annen administrativ og organisatorisk utdanning.

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere skreddersydde videreutdanninger for saksbehandlere. Videreutdanning innenfor temaer som juss, økonomi eller offentlig forvaltning er ofte etterspurt.

Bedrifter

Saksbehandler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3431122 - SAKSBEHANDLER (KONTORARBEID)
 • 3412118 - SAKSBEHANDLER (FORSIKRING)
 • 2411115 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2413111 - SAKSBEHANDLER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2512153 - SAKSBEHANDLER (HR)
 • 2512152 - LAVERE SAKSBEHANDLER (FORSKNINGSADMINISTRASJON)
 • 2512151 - LAVERE SAKSBEHANDLER (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 2419109 - SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON - USPESIFISERT)
 • 3449116 - SAKSBEHANDLER, LAVERE (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3111117 - BYGGESAKSBEHANDLER
 • 2412111 - JURIDISK SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3443104 - LAVERE SAKSBEHANDLER I TRYGDEETATEN
 • 4131115 - MATERIALSAKSBEHANDLER
 • 3418137 - SAKSBEHANDLER (BANK)
 • 3449117 - SAKSBEHANDLER (FØRERKORT)
 • 3449118 - SAKSBEHANDLER (IMPORTLISENS)
 • 2412110 - SAKSBEHANDLER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2413125 - SAKSBEHANDLER (NAUTIKK, OFFENTLIG ADM.)
 • 3443106 - SAKSBEHANDLER (OFF. SOSIALE YTELSER)
 • 2541135 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)

Sist kvalitetssikret den 01. februar 2017, av Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal)