Gjennomgått i samarbeid med utdanning.no 21. mai 2024

Saksbehandler

Som saksbehandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Arbeidsoppgaver

Yrkestittelen saksbehandler er en fellesbetegnelse for ulike yrker i både offentlige og private virksomheter.

Vanlige arbeidsoppgaver for saksbehandleren:

 • gjøre utredninger og vurderinger av saker, notater, søknader og lignende
 • utrede, drøfte og legge fram saker for politiske organer
 • ta avgjørelser om sakene skal godkjennes eller ei
 • lese korrektur
 • betjene kunder og svare på henvendelser
 • delta i utviklings- og analyseprosjekter

Det daglige arbeidet kan variere fra arbeidssted til arbeidssted. Mange bedrifter har behov for saksbehandlere med spesialkompetanse innenfor et fagfelt. Ofte vil en saksbehandler ha høyere utdanning innenfor fagområdet han eller hun jobber med.

Saksbehandleren har i mange tilfeller faglig bakgrunn som jurist, økonom eller annen utdanning.

Saksbehandlere samarbeider tett med offentlig forvaltning, avdelinger og høyere administrative organ. I mange tilfeller er derfor juridisk kompetanse og kunnskap om offentlige prosesser nyttig.

Hvor jobber saksbehandlere?

Som saksbehandler kan du være ansatt i stat, kommune eller fylkeskommune, men også i private firmaer som eksempelvis i en bank eller i et forsikringsselskap.

Bli med en saksbehandler på jobb

Hvordan er det å jobbe som saksbehandler?

Intervjuer

portrettbilde av Mari Thoresen

Saksbehandler

Mari Thoresen

Mari Thoresen jobber som saksbehandler i NAV. Hennes oppgave er å vurdere søknader om barnebidrag.

Viktige egenskaper for en saksbehandler

Saksbehandlere må være strukturerte, ha evnen til å jobbe etter planer og ha en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Det er viktig å være serviceinnstilt, og ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og være beslutningsdyktig.

Hva tjener saksbehandlere?

Hvordan utdanner du deg til saksbehandler?

Saksbehandlere har ofte en bakgrunn som økonomjurist, samfunnsviter eller annen administrativ og organisatorisk utdanning.

Etter- og videreutdanning
Det finnes flere skreddersydde videreutdanninger for saksbehandlere. Videreutdanning innenfor temaer som juss, økonomi eller offentlig forvaltning er ofte etterspurt.

Bedrifter: Hvor jobber saksbehandlere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med saksbehandlere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 4131115 - MATERIALSAKSBEHANDLER
 • 3449118 - SAKSBEHANDLER (IMPORTLISENS)
 • 3449117 - SAKSBEHANDLER (FØRERKORT)
 • 3449116 - SAKSBEHANDLER, LAVERE (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3443106 - SAKSBEHANDLER (OFF. SOSIALE YTELSER)
 • 3443104 - LAVERE SAKSBEHANDLER I TRYGDEETATEN
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)
 • 3431122 - SAKSBEHANDLER (KONTORARBEID)
 • 3418137 - SAKSBEHANDLER (BANK)
 • 3412118 - SAKSBEHANDLER (FORSIKRING)
 • 3111117 - BYGGESAKSBEHANDLER
 • 2541135 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2512153 - SAKSBEHANDLER (HR)
 • 2512152 - LAVERE SAKSBEHANDLER (FORSKNINGSADMINISTRASJON)
 • 2512151 - LAVERE SAKSBEHANDLER (STUDIEADMINISTRASJON)
 • 2419109 - SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON - USPESIFISERT)
 • 2413125 - SAKSBEHANDLER (NAUTIKK, OFFENTLIG ADM.)
 • 2413111 - SAKSBEHANDLER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2412111 - JURIDISK SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412110 - SAKSBEHANDLER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411115 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 3431143 - LAVERE SAKSBEHANDLER (PERSONAL/HR)
 • 3443107 - SOSIONOM (SAKSBEHANDLING VELFERDSTJENESTER)
 • 3443109 - SOSIALFULLMEKTIG (SAKSBEHANDLING VELFERDSTJENESTER)
 • 3443110 - AVDELINGSSOSIONOM (SAKSBEHANDLING VELFERDSTJENESTER)
 • 3443111 - FAGKONSULENT (SAKSBEHANDLING VELFERDSTJENESTER)
 • 2413116 - RÅDGIVER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytiker

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.