Gjennomgått i samarbeid med Norsk arbeidsmedisinsk forening 28. april 2022

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.

Arbeidsoppgaver

En arbeidsmedisiner er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet arbeidsmedisin, som handler om forholdet mellom arbeid og helse.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arbeidsmedisiner:

  • forebygge og behandle sykdommer og skader som oppstår i arbeidslivet
  • bistå arbeidsplasser med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø 
  • se etter sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykdommer
  • gjennomføre risikovurderinger av arbeidsplasser
  • foreslå og sette i gang forebyggende tiltak, gi råd om rettigheter og vurdere i hvilken grad arbeidstaker er i stand til å arbeide

Som arbeidsmedisiner har du kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke de ansattes helse. Dette kan være organisatoriske- og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og fysiske arbeidsmiljøfaktorer som støy, støv, vibrasjoner, kjemisk påvirkning eller ergonomiske faktorer. 

Arbeidsrelaterte sykdommer kan være lungesykdommer (for eksempel astma og KOLS), sykdommer i nervesystemet (for eksempel løsemiddelskade), hudsykdommer, vibrasjonsskade, hørselsskade, muskel- og skjelettplager, kreftsykdommer og allergi.

Arbeidsmedisineren har en konsultasjonsrolle overfor myndigheter, institusjoner, bedrifter og fagforeninger og gir råd om sammenheng mellom arbeid og helse.

Mange arbeidsmedisinere driver med eller har drevet med forskning.

I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Hvor jobber arbeidsmedisinere?

De fleste arbeidsmedisinere jobber enten i bedriftshelsetjenesten eller ved en av landets seks arbeidsmedisinske avdelinger. Andre arbeidsmedisinere jobber for eksempel hos Arbeidstilsynet, Flymedisinsk institutt eller Nav.

Hvordan er det å jobbe som arbeidsmedisiner?

Intervjuer

Arbeidsmedisineren på vei nedover korridoren på sykehuset.

Arbeidsmedisiner

Kari Merete Dalen

Å være i jobb er så viktig for folk, og å kunne gi mitt bidrag til at folk kan stå i jobben er både meningsfylt, variert og spennende, sier Kari Merete Dalen.

Passer jeg til å bli arbeidsmedisiner?

Som arbeidsmedisiner må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må være selvstendig og ha god vurderingsevne. 

Hva tjener arbeidsmedisinere?

Hvordan utdanner du deg til arbeidsmedisiner?

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt.

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Bedrifter: Hvor jobber arbeidsmedisinere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med arbeidsmedisinere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2221145 - ARBEIDSMEDISINER
  • 2221137 - BEDRIFTSOVERLEGE
  • 2221105 - BEDRIFTSLEGE

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.