Image
Leger ser på røntgenbilde.

Yrkesbeskrivelse

Radiolog

En radiolog er en røntgenlege som jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Radiologer er leger med spesialisering innen det medisinske fagfeltet radiologi, som er læren om bruk av ioniserende stråler, lydbølger og elektromagnetiske bølger.

Som radiolog bruker du bildeveiledede metoder som røntgen, CT, ultralyd, gjennomlysning og MR til å stille diagnose. Alle organer i kroppen kan undersøkes ved hjelp av bildediagnostikk.

Selve bildetakingen gjøres i de fleste tilfeller av radiografene. Radiologen analyserer bildene og gir tilbakemelding om diagnosen eller anbefaler videre utredning til klinikken og legen som har bedt om undersøkelsen.

Eksempler på undersøkelser som radiologen utfører:

 • vanlige røntgenundersøkelser av skjelett og lunger
 • urinveisundersøkelser
 • undersøkelse og behandling av blodårer og organer
 • undersøkelser av sentralnervesystemet
 • mage- og tarmundersøkelser
 • mammografi
 • computertomografi-skanning (CT)
 • magnetisk resonansskanning (MR)

I radiologi behandler også legen pasientene ved bruk av ulike bildediagnostiske metoder. Under bildeveiledning med ultralyd, gjennomlysning, CT eller MR tas eksempelvis vevsprøver, dreneres pusslommer, behandles blødning eller åpnes tette blodkar hos pasienter med hjerneslag (intervensjonsradiologi).

Radiologen arbeider selvstendig og samarbeider tett med radiografer og andre assistenter. Godt samarbeid mellom andre leger og radiologer er helt nødvendig for å stille riktige diagnoser og for å gi en korrekt og effektiv behandling.

Radiologi er et fag i konstant teknologisk utvikling. Røntgenleger deltar aktivt i innføring og bruk av programvare for å stille riktig diagnose, inkludert kunstig intelligens og maskinlæring. I dette yrket må du derfor være innstilt på å holde deg oppdatert, både medisinsk og teknologisk.

Hvor jobber radiologer ?

De fleste radiologer i Norge arbeider ved bildediagnostiske sykehusavdelinger, som tidligere ble kalt røntgenavdelinger. Radiologen jobber også ved offentlige og private klinikker eller institutter. Avdelingene der radiologer arbeider går under flere forskjellige navn.

Personlige egenskaper

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner. Som radiolog jobber du som en del av et team og bør derfor ha gode samarbeidsegenskaper. Du må også kunne omgås pasienter i en sårbar livssituasjon med både empati og en profesjonell holdning. 

 

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber radiologutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763103 - Master of Philosophy, medisinske fag
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763239 - Radiologi, spesialistutdanning for leger

Hva er de vanligste utdanningene for radiologer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Radiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221141 - RADIOLOG

Sist kvalitetsikret den 10. april 2019, av Norsk radiologisk forening