Gjennomgått i samarbeid med Norsk radiologisk forening 19. oktober 2022

Radiolog

En radiolog er en lege som har spesialisert seg på arbeid med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Arbeidsoppgaver

Radiologer er leger med spesialisering i det medisinske fagfeltet radiologi, som er læren om bruk av ioniserende stråler, lydbølger og elektromagnetiske bølger.

Som radiolog undersøker du organer i hele kroppen og stiller diagnose ved hjelp av bilder som er tatt ved bruk av røntgen, CT, ultralyd, gjennomlysning og MR. I tillegg utfører radiologen vevsprøvetaking og behandling av pasienter med bildetekniske metoder som manøvreringsverktøy.

Det er vanligvis radiografene som tar bildene, og radiologen som analyserer og beskriver bildene. Bildebeskrivelsen gir tilbakemelding om diagnose, og i mange tilfeller også råd om videre utredning. 

Radiologene har en avgjørende og svært sentral funksjon i diagnostikk og behandling i helsevesenet. 

Radiologen analyserer bilder tatt fra hele kroppen, som for eksempel av: 

 • lunger
 • skjelett, muskulatur og ledd
 • urinveier
 • blodårer
 • hjerne og ryggmarg 
 • mage og tarm
 • bryst (mammografi)

Radiologen kan derfor mye om kroppsdelenes normale oppbygning (anatomi) og sykdomslære (patologi).

Vanlige arbeidsoppgaver for radiologen:

 • undersøke organer i kroppen med bildediagnostikk som røntgen, CT, ultralyd og MR
 • analysere bilder, stille diagnose og eventuelt anbefale videre utredning
 • behandle pasienter under bildeveiledning med ultralyd, røntgengjennomlysning, CT eller MR, for eksempel for å:
  • ta vevsprøver (biopsi)
  • fjerne betennelsesvæske 
  • stanse blødninger eller
  • åpne tette blodårer
 • samarbeide tett med andre radiologer, leger, radiografer og andre yrkesgrupper
 • holde seg oppdatert, både medisinsk og teknologisk

Radiologi er et fag i konstant teknologisk utvikling, og radiologer deltar aktivt i innføring og bruk av programvare for å stille riktig diagnose, inkludert kunstig intelligens og maskinlæring. 

Hvor jobber radiologer?

De fleste radiologer i Norge arbeider ved bildediagnostiske sykehusavdelinger. Radiologen jobber også ved offentlige og private klinikker eller institutter. Avdelingene der radiologer arbeider går under flere forskjellige navn.

Hvordan er det å jobbe som radiolog?

Intervjuer

Radiolog Nikolaos Zantalis står i hvit legefrakk og smiler til kameraet. Han har sort skjegg og barbert hode.

Radiolog

Nikolaos Zantalis

Det er et sosialt og kjempespennende yrke der du samarbeider med alle retningene i medisinfaget, sier radiolog Nikolaos Zantalis.

Passer jeg til å bli radiolog?

Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner. Som radiolog jobber du som en del av et team og bør derfor ha gode samarbeidsegenskaper. Du må også kunne omgås pasienter i en sårbar livssituasjon med både empati og en profesjonell holdning. 

 

Hva tjener radiologer?

Hvordan utdanner du deg til radiolog?

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 763239 - Radiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763101 - Cand.med.-utdanning

Bedrifter: Hvor jobber radiologer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med radiologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2221141 - RADIOLOG

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.