Undervisningsinspektør på en skole.
Yrkesbeskrivelse

Undervisnings­inspektør

favoritt ikon

Undervisningsinspektøren er en del av skoleledelsen, og legger til rette for undervisning og læring.

En undervisningsinspektør, også kalt studieinspektør eller avdelingsleder, er en skoleleder og del av skoleledelsen. Undervisningsinspektøren arbeider med undervisningstilbudet og den daglige administrative driften av skolen.

Som undervisningsinspektøren samarbeider du tett med rektor, lærere og andre ansatte ved skolen. I mange tilfeller vil undervisningsinspektøren opptre som rektors stedfortreder. Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilket nivå i skolen du jobber på, og i hvilken kommune du jobber i. 

Vanlige arbeidsoppgaver for undervisningsinspektøren:

  • eksamens- og timeplanlegging
  • organisere elevene ved skolen i klasser og grupper
  • se til at undervisningstilbudet er tilfredsstillende
  • følge opp lærere og andre ansatte på skolen
  • tilrettelegge for pedagogisk utvikling og bruk av pedagogiske hjelpemidler for lærerne
  • sørge for godt samarbeid blant lærere og elever

Undervisningsinspektøren er delaktig når det arrangeres eksamener og kurs. Ved mange skoler har undervisningsinspektøren også klasseromsundervisning.

Hvor jobber undervisningsinspektører?

Undervisningsinspektøren jobber i offentlige og private skoler på alle nivåer.

Personlige egenskaper

Du må kunne samarbeide og ha gode lederegenskaper. Du må ha evne til å gjennomføre prosjekter og klart definerte arbeidsoppgaver. I tillegg må du være flink til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives og arbeide godt.

Utdanning

Undervisningsinspektører er ofte lærere, men det er også vanlig med annen høyere utdanning innen fagområder som pedagogikk, organisasjonsteori, økonomi eller administrasjon. Kravene for ansettelse varierer, men på generell basis kreves det relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Dersom en del av stillingen er undervisning, gjelder kompetansekrav som for lærere. 

 

Hva jobber lærerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for undervisningsinspektører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Alle sektorer
7 060 personer
4 220 personer
2 840 personer
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 730 kr
45 730 kr
45 900 kr
548 760 kr
548 760 kr
550 800 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 730 kr
45 730 kr
45 900 kr
548 760 kr
548 760 kr
550 800 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
47 030 kr
46 660 kr
47 650 kr
564 360 kr
559 920 kr
571 800 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
47 130 kr
46 730 kr
47 790 kr
565 560 kr
560 760 kr
573 480 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Alle sektorer
20 020 personer
10 507 personer
9 513 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 790 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 480 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 790 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 480 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
46 760 kr
46 520 kr
47 030 kr
561 120 kr
558 240 kr
564 360 kr
Ca 289 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
47 590 kr
47 130 kr
48 100 kr
571 080 kr
565 560 kr
577 200 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Kommunal
5 561 personer
3 371 personer
2 190 personer
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 790 kr
45 730 kr
45 890 kr
549 480 kr
548 760 kr
550 680 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 790 kr
45 730 kr
45 890 kr
549 480 kr
548 760 kr
550 680 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
46 900 kr
46 630 kr
47 370 kr
562 800 kr
559 560 kr
568 440 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 020 kr
46 710 kr
47 550 kr
564 240 kr
560 520 kr
570 600 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Kommunal
18 570 personer
9 790 personer
8 780 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 810 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 720 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 810 kr
47 000 kr
561 720 kr
561 720 kr
564 000 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
46 710 kr
46 500 kr
46 950 kr
560 520 kr
558 000 kr
563 400 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
47 600 kr
47 150 kr
48 100 kr
571 200 kr
565 800 kr
577 200 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Privat
1 473 personer
828 personer
645 personer
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 285 kr
45 730 kr
45 490 kr
46 150 kr
548 760 kr
545 880 kr
553 800 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 285 kr
45 730 kr
45 490 kr
46 150 kr
548 760 kr
545 880 kr
553 800 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 301 kr
47 660 kr
46 900 kr
48 730 kr
571 920 kr
562 800 kr
584 760 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 301 kr
47 670 kr
46 910 kr
48 750 kr
572 040 kr
562 920 kr
585 000 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Privat
1 370 personer
661 personer
709 personer
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 289 kr
46 590 kr
46 460 kr
46 840 kr
559 080 kr
557 520 kr
562 080 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 289 kr
46 590 kr
46 460 kr
46 840 kr
559 080 kr
557 520 kr
562 080 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 350 kr
46 760 kr
47 900 kr
568 200 kr
561 120 kr
574 800 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 450 kr
46 850 kr
48 000 kr
569 400 kr
562 200 kr
576 000 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Alle sektorer
19 890 personer
15 555 personer
4 335 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 010 kr
43 020 kr
42 970 kr
516 120 kr
516 240 kr
515 640 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 050 kr
43 060 kr
43 030 kr
516 600 kr
516 720 kr
516 360 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Alle sektorer
58 512 personer
43 211 personer
15 301 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 520 kr
43 290 kr
44 160 kr
522 240 kr
519 480 kr
529 920 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 700 kr
43 430 kr
44 440 kr
524 400 kr
521 160 kr
533 280 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Kommunal
17 912 personer
14 057 personer
3 855 personer
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 270 kr
43 290 kr
43 170 kr
519 240 kr
519 480 kr
518 040 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 320 kr
43 330 kr
43 240 kr
519 840 kr
519 960 kr
518 880 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Kommunal
56 433 personer
41 776 personer
14 657 personer
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 600 kr
43 360 kr
44 270 kr
523 200 kr
520 320 kr
531 240 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 780 kr
43 510 kr
44 560 kr
525 360 kr
522 120 kr
534 720 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Privat
1 972 personer
1 493 personer
479 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 450 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 400 kr
496 920 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 460 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 520 kr
496 920 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Privat
2 037 personer
1 404 personer
633 personer
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 310 kr
41 220 kr
41 520 kr
495 720 kr
494 640 kr
498 240 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 330 kr
41 240 kr
41 550 kr
495 960 kr
494 880 kr
498 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold