Image
Undervisningsinspektør på en skole.

Yrkesbeskrivelse

Undervisningsinspektør

Undervisningsinspektøren er en del av skoleledelsen, og legger til rette for undervisning og læring.

En undervisningsinspektør, også kalt studieinspektør eller avdelingsleder, er en del av skoleledelsen. Undervisningsinspektører kalles stadig oftere avdelingsleder og noen steder assisterende rektor. 

Undervisningsinspektøren arbeider med undervisningstilbudet og den daglige administrative driften av skolen.

Som undervisningsinspektøren samarbeider du tett med rektor, lærere og andre ansatte ved skolen. I mange tilfeller vil undervisningsinspektøren opptre som rektors stedfortreder. Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvilket nivå i skolen du jobber på, hvor stor skolen er og i hvilken kommune du jobber i. Arbeidsoppgavene vil også ofte være overlappende med rektorens arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • organisere elevene ved skolen i klasser og grupper
 • se til at undervisningstilbudet er tilfredsstillende
 • eksamens- og timeplanlegging
 • følge opp lærere og andre ansatte på skolen
 • tilrettelegge for pedagogisk utvikling og bruk av pedagogiske hjelpemidler for lærerne
 • sørge for godt samarbeid blant lærere og elever

Undervisningsinspektøren kan være delaktig når det arrangeres eksamener og kurs. Ved mange skoler har undervisningsinspektøren også klasseromsundervisning.

Hvor jobber undervisningsinspektører ?

Undervisningsinspektøren jobber i offentlige og private skoler på alle nivåer.

Personlige egenskaper

Du må kunne samarbeide og ha gode lederegenskaper. Du må ha evne til å gjennomføre prosjekter og klart definerte arbeidsoppgaver. I tillegg må du være flink til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives og arbeide godt.

Utdanning

Undervisningsinspektører er ofte lærere, men det er også vanlig med annen høyere utdanning innen fagområder som pedagogikk, organisasjonsteori, økonomi eller administrasjon. Kravene for ansettelse varierer, men på generell basis kreves det relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Det blir også vanligere å etterspørre master i utdanningsledelse. Dersom en del av stillingen er undervisning, gjelder kompetansekrav som for lærere. 

 

Hva jobber lærerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 724110 - Hovedfagskandidat, yrkespedagogikk
 • 741122 - Master, utdanningsledelse, toårig
 • 6221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 6238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 6251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 649905 - Skoleledelse, videreutdanning

Hva er de vanligste utdanningene for undervisningsinspektører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Undervisningsinspektør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2352114 - UNDERVISNINGSINSPEKTØR
 • 2352118 - OPPLÆRINGSKONSULENT (I BEDRIFTER)
 • 2352102 - UNDERVISNINGSKONSULENT
 • 3310109 - UNDERVISNINGSINSPEKTØR (GRUNNSKOLE)
 • 2352108 - SKOLEINSPEKTØR
 • 2352115 - UNDERVISNINGSLEDER
 • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER
 • 2352105 - INSPEKTØR (SKOLE)
 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 2352103 - UTDANNINGSKONSULENT
 • 2352104 - HOVEDLÆRER
 • 2352106 - FAGUTDANNINGSKONSULENT
 • 2352109 - SKOLERÅDGIVER
 • 2352110 - KURSUTVIKLER
 • 2352111 - STUDIEVEILEDER
 • 2352112 - STUDIEINSPEKTØR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2352113 - STUDIESJEF (FLERE ENN 3 MEDARBEIDERE)
 • 2352117 - PLANLEGGER (HØGSKOLER)
 • 2352119 - OPPLÆRINGSLEDER (I BEDRIFTER)
 • 2352120 - OPPLÆRINGSSJEF (I BEDRIFTER)

Sist kvalitetssikret den 22. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning