Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 11. september 2023

Undervisningsinspektør

Undervisningsinspektøren er en del av skoleledelsen, og legger til rette for undervisning og læring.

Arbeidsoppgaver

En undervisningsinspektør, også kalt studieinspektør eller avdelingsleder, er en del av skoleledelsen. Undervisningsinspektører kalles stadig oftere avdelingsleder og noen steder assisterende rektor. 

Undervisningsinspektøren arbeider med undervisningstilbudet og den daglige administrative driften av skolen.

Som undervisningsinspektøren samarbeider du tett med rektor, lærere og andre ansatte ved skolen. I mange tilfeller vil undervisningsinspektøren opptre som rektors stedfortreder. Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvilket nivå i skolen du jobber på, hvor stor skolen er og i hvilken kommune du jobber i. Arbeidsoppgavene vil også ofte være overlappende med rektorens arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • organisere elevene ved skolen i klasser og grupper
 • se til at undervisningstilbudet er tilfredsstillende
 • eksamens- og timeplanlegging
 • følge opp lærere og andre ansatte på skolen
 • tilrettelegge for pedagogisk utvikling og bruk av pedagogiske hjelpemidler for lærerne
 • sørge for godt samarbeid blant lærere og elever

Undervisningsinspektøren kan være delaktig når det arrangeres eksamener og kurs. Ved mange skoler har undervisningsinspektøren også klasseromsundervisning.

Hvor jobber undervisningsinspektører?

Undervisningsinspektøren jobber i offentlige og private skoler på alle nivåer.

Hvordan er det å jobbe som undervisningsinspektør?

Intervjuer

Portrettbilde av avdelingsleder på barneskole Ine Cathrine Alsaker

Avdelingsleder på barneskole

Ine Cathrine Alsaker

– Som avdelingsleder får du en kombinasjon av administrativt arbeid og utviklingsarbeid, samtidig som du har tett kontakt med elevene, forteller Ine Cathrine.

Viktige egenskaper for en undervisningsinspektør

Du må kunne samarbeide og ha gode lederegenskaper. Du må ha evne til å gjennomføre prosjekter og klart definerte arbeidsoppgaver. I tillegg må du være flink til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives og arbeide godt.

Hva tjener undervisningsinspektører?

Hvordan utdanner du deg til undervisningsinspektør?

Undervisningsinspektører er ofte lærere, men det er også vanlig med annen høyere utdanning innen fagområder som pedagogikk, organisasjonsteori, økonomi eller administrasjon. Kravene for ansettelse varierer, men på generell basis kreves det relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Det blir også vanligere å etterspørre master i utdanningsledelse. Dersom en del av stillingen er undervisning, gjelder kompetansekrav som for lærere. 

 

Hvilke utdanninger er vanligst for undervisningsinspektører?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber lærerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 741122 - Master, utdanningsledelse, toårig
 • 724110 - Hovedfagskandidat, yrkespedagogikk
 • 649905 - Skoleledelse, videreutdanning
 • 6251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 6238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 6221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger

Bedrifter: Hvor jobber undervisningsinspektører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med undervisningsinspektører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1228114 - AVDELINGSLEDER (UNDERVISNING)
 • 2352114 - UNDERVISNINGSINSPEKTØR
 • 2352105 - INSPEKTØR (SKOLE)
 • 3310109 - UNDERVISNINGSINSPEKTØR (GRUNNSKOLE)
 • 2352120 - OPPLÆRINGSSJEF (I BEDRIFTER)
 • 2352119 - OPPLÆRINGSLEDER (I BEDRIFTER)
 • 2352118 - OPPLÆRINGSKONSULENT (I BEDRIFTER)
 • 2352117 - PLANLEGGER (HØGSKOLER)
 • 2352115 - UNDERVISNINGSLEDER
 • 2352113 - STUDIESJEF (FLERE ENN 3 MEDARBEIDERE)
 • 2352112 - STUDIEINSPEKTØR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2352111 - STUDIEVEILEDER
 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 2352110 - KURSUTVIKLER
 • 2352109 - SKOLERÅDGIVER
 • 2352108 - SKOLEINSPEKTØR
 • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER
 • 2352106 - FAGUTDANNINGSKONSULENT
 • 2352104 - HOVEDLÆRER
 • 2352103 - UTDANNINGSKONSULENT
 • 2352102 - UNDERVISNINGSKONSULENT
 • 5121108 - INTERNATLEDER

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren planlegger og gjennomfører aktiviteter for ulike brukere.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Relaterte lenker