Image
En marinbiolog undersøker tang i fjæra

Yrkesbeskrivelse

Marinbiolog

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

Som marinbiolog er du utdannet biolog. Du forsker og analyserer funn innen mange ulike fagområder som for eksempel fiskeri- og akvakultur, havforskning, genetikk, taksonomi, populasjonsdynamikk og økosystemovervåking. Marinbiologi er et stort fagfelt med mange krysninger til andre fagfelt, og du jobber ofte på tvers av de tradisjonelle faglige inndelingene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en marinbiolog

  • dra på tokt- og feltarbeid
  • undersøke, samle inn prøver og observere
  • bearbeide og analysere funnene på laboratoriet
  • jobbe med teknologisk utstyr og/eller dataverktøy
  • skrive rapporter
  • øke kunnskapen om livet i havet

Arbeidshverdagen varierer mye avhengig av hvor du er ansatt. Marinbiologen kan være ansatt innen offentlig forvaltning eller på en forsknings- og utdanningsinstitusjon. Jobben kan være å overvåke og forske på de forskjellige artene i havet, eller arbeide som konsulent for bedrifter som har behov for kunnskap om marine miljøer.

Som marinbiolog arbeider du blant annet med fiskearters bestand, muligheter for oppdrett av nye arter, økologiske konsekvenser for maritimt liv ved oljeutvinning og veldig mye annet. Med erfaring og kompetanse innen marin biologi kan du også bidra i jakten på nye enzymer og mulige virkestoffer fra naturen som kan bli til ny medisin.

Fagfeltet er beslektet med blant annet fiskehelsebiologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, bioteknologi og havforskning.

Hvor jobber marinbiologer ?

Marinbiologer jobber som forskere, ingeniører og teknikere i fiskerinæringen, forskningsinstitusjoner, utdanningssektoren og i konsulentfirma. Det er også mulig å jobbe i offentlig sektor hvor det tas avgjørelser om reguleringer av bestander og forvaltning av marine ressurser, som for eksempel Fiskeridirektoratet.

Personlige egenskaper

Som marinbiolog må du være interessert i biologi, og da spesielt i livet i havet. Du må like å jobbe ute i felten, det vil si å være ute i naturen og utføre forskningsarbeid. En del av arbeidet handler om å analysere og rapportere, og du må være i stand til å jobbe analytisk og strukturert.

Utdanning

Utdanningen som marinbiolog er en mastergrad. Denne bygger på en bachelorgrad i biologi eller lignende retninger innen biologi. For å jobbe som forsker eller spesialisert ingeniør er det vanlig å ha doktorgrad.

Hva jobber marinbiologutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
  • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi

Hva er de vanligste utdanningene for marinbiologer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Marinbiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2211111 - MARINBIOLOG

Sist kvalitetssikret den 22. mars 2022, av Havforskningsinstituttet