Gjennomgått i samarbeid med Havforskningsinstituttet 22. mars 2022

Marinbiolog

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.

Arbeidsoppgaver

Som marinbiolog er du utdannet biolog. Du forsker og analyserer funn innen mange ulike fagområder som for eksempel fiskeri- og akvakultur, havforskning, genetikk, taksonomi, populasjonsdynamikk og økosystemovervåking. Marinbiologi er et stort fagfelt med mange krysninger til andre fagfelt, og du jobber ofte på tvers av de tradisjonelle faglige inndelingene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en marinbiolog

 • dra på tokt- og feltarbeid
 • undersøke, samle inn prøver og observere
 • bearbeide og analysere funnene på laboratoriet
 • jobbe med teknologisk utstyr og/eller dataverktøy
 • skrive rapporter
 • øke kunnskapen om livet i havet

Arbeidshverdagen varierer mye avhengig av hvor du er ansatt. Marinbiologen kan være ansatt innen offentlig forvaltning eller på en forsknings- og utdanningsinstitusjon. Jobben kan være å overvåke og forske på de forskjellige artene i havet, eller arbeide som konsulent for bedrifter som har behov for kunnskap om marine miljøer.

Som marinbiolog arbeider du blant annet med fiskearters bestand, muligheter for oppdrett av nye arter, økologiske konsekvenser for maritimt liv ved oljeutvinning og veldig mye annet. Med erfaring og kompetanse innen marin biologi kan du også bidra i jakten på nye enzymer og mulige virkestoffer fra naturen som kan bli til ny medisin.

Fagfeltet er beslektet med blant annet fiskehelsebiologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, bioteknologi og havforskning.

Hvor jobber marinbiologer?

Marinbiologer jobber som forskere, ingeniører og teknikere i fiskerinæringen, forskningsinstitusjoner, utdanningssektoren og i konsulentfirma. Det er også mulig å jobbe i offentlig sektor hvor det tas avgjørelser om reguleringer av bestander og forvaltning av marine ressurser, som for eksempel Fiskeridirektoratet.

Intervjuer

Et portrettbilde av en kvinne med lyst, halvlangt hår. Hun er ikledd en hvit og gul genser og smiler mot kamera.

Marinbiolog

Frida Reinsfelt Klubb

– Jeg syns det er gøy med alle de rare og fine dyrene som finnes på bunnen. At jeg får jobbe med kartlegging av sårbare arter og naturtyper er veldig spennende, forteller marinbiolog Frida.

Viktige egenskaper

Som marinbiolog må du være interessert i biologi, og da spesielt i livet i havet. Du må like å jobbe ute i felten, det vil si å være ute i naturen og utføre forskningsarbeid. En del av arbeidet handler om å analysere og rapportere, og du må være i stand til å jobbe analytisk og strukturert.

Lønn

Utdanning

Utdanningen som marinbiolog er en mastergrad. Denne bygger på en bachelorgrad i biologi eller lignende retninger innen biologi. For å jobbe som forsker eller spesialisert ingeniør er det vanlig å ha doktorgrad.

De som jobber som marinbiologer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant marinbiologutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 7515 - Marin- og ferskvannsbiologi

Bedrifter som ansetter marinbiologer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med marinbiologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2211111 - MARINBIOLOG
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211112 - LIMNOLOG

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.