Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker på Strømmen Storsenter.
Yrkesbeskrivelse

Vekter

favoritt ikon

Vekterens jobb er å forebygge lovbrudd og ulykker, samt håndtere konflikter.

Som vekter er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. Mange vektere jobber i bedrifter og sørger for trygghet der.

Innholdet i vekterjobben kan variere.

Vanlige arbeidsoppgaver for vektere kan være:

  • forebygge kriminelle handlinger
  • planlegge sikkerhetstiltak
  • sørge for sikkerhet på eiendommer
  • håndtere konflikter
  • jobbe med overvåkingsanlegg
  • parkeringskontroll på private P-plasser

En stasjonærvakt sikrer et område mens en adgangsvakt har vakthold ved en inngang eller en bom. Du kan også jobbe som sikkerhetsvakt i en bank. Som mobilvakt kjører eller går du runder på flere steder per døgn og rapporterer om uregelmessigheter, ser etter branntilløp og ser etter innbrudd som eventuelt rapporteres til politi. Mobiltjenesten blir gjerne utført om natten eller i helger.

Vektere kan også jobbe med verditransport, telle penger i pengesentraler og lignende. Som vekter kan du også jobbe i trafikken, eksempelvis ved å dirigere trafikk ved asfaltering på veien eller kjøre ledebil. 

For å jobbe som vekter må du være fylt 18 år og ha tilfredsstillende vandel.

Hvor jobber vektere?

Som vekter kan man jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere – for eksempel flyplasser.

Som vekter kan du jobbe enten i stasjonærtjeneste, mobiltjeneste eller du kan jobbe på en alarmsentral.

Personlige egenskaper

For å bli vekter må du være selvstendig, serviceinnstilt, ta initiativ og ha god vurderingsevne. Andre viktige egenskaper er empati, snarrådighet og evne til konflikthåndtering. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Utdanning

For å bli vekter kan du kan ta sikkerhetsfag i videregående opplæring, men du kan også ta vekterkurs i regi av vekterselskapene.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber sikkerhetsfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for vektere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vektere
Deltid
Alle sektorer
6 310 personer
1 696 personer
4 614 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 199 kr
32 090 kr
31 730 kr
32 240 kr
385 080 kr
380 760 kr
386 880 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 199 kr
32 190 kr
31 840 kr
32 340 kr
386 280 kr
382 080 kr
388 080 kr
Ca 201 kr
Ca 197 kr
Ca 202 kr
32 510 kr
31 870 kr
32 770 kr
390 120 kr
382 440 kr
393 240 kr
Ca 201 kr
Ca 197 kr
Ca 202 kr
32 940 kr
32 260 kr
33 210 kr
395 280 kr
387 120 kr
398 520 kr
Vektere
Heltid
Alle sektorer
4 827 personer
1 033 personer
3 794 personer
Ca 207 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 540 kr
32 840 kr
33 750 kr
402 480 kr
394 080 kr
405 000 kr
Ca 207 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
34 220 kr
33 430 kr
34 450 kr
410 640 kr
401 160 kr
413 400 kr
Ca 212 kr
Ca 199 kr
Ca 216 kr
34 380 kr
32 200 kr
34 980 kr
412 560 kr
386 400 kr
419 760 kr
Ca 212 kr
Ca 199 kr
Ca 216 kr
35 910 kr
33 410 kr
36 600 kr
430 920 kr
400 920 kr
439 200 kr
Vektere
Deltid
Privat
6 133 personer
1 655 personer
4 478 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 199 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 190 kr
384 600 kr
380 400 kr
386 280 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 199 kr
32 150 kr
31 810 kr
32 280 kr
385 800 kr
381 720 kr
387 360 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 202 kr
32 410 kr
31 780 kr
32 660 kr
388 920 kr
381 360 kr
391 920 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 202 kr
32 810 kr
32 150 kr
33 070 kr
393 720 kr
385 800 kr
396 840 kr
Vektere
Heltid
Privat
4 406 personer
976 personer
3 430 personer
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 210 kr
32 690 kr
33 420 kr
398 520 kr
392 280 kr
401 040 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 810 kr
33 270 kr
34 040 kr
405 720 kr
399 240 kr
408 480 kr
Ca 209 kr
Ca 197 kr
Ca 212 kr
33 800 kr
31 970 kr
34 320 kr
405 600 kr
383 640 kr
411 840 kr
Ca 209 kr
Ca 197 kr
Ca 212 kr
35 160 kr
33 140 kr
35 740 kr
421 920 kr
397 680 kr
428 880 kr
Vektere
Deltid
Statlig
138 personer
26 personer
112 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
35 520 kr
35 520 kr
426 240 kr
426 240 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 219 kr
36 090 kr
36 230 kr
433 080 kr
434 760 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
Ca 227 kr
36 210 kr
34 100 kr
36 700 kr
434 520 kr
409 200 kr
440 400 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
Ca 227 kr
37 900 kr
34 100 kr
38 370 kr
454 800 kr
409 200 kr
460 440 kr
Vektere
Heltid
Statlig
396 personer
55 personer
341 personer
Ca 252 kr
Ca
Ca 255 kr
40 880 kr
41 360 kr
490 560 kr
496 320 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca 255 kr
43 110 kr
43 800 kr
517 320 kr
525 600 kr
Ca 250 kr
Ca 224 kr
Ca 255 kr
40 540 kr
36 260 kr
41 230 kr
486 480 kr
435 120 kr
494 760 kr
Ca 250 kr
Ca 224 kr
Ca 255 kr
43 840 kr
36 260 kr
44 730 kr
526 080 kr
435 120 kr
536 760 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker