Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker
Yrkesbeskrivelse

Vekter

favoritt ikon

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Som vekter er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • vakthold av områder som store arbeidsplasser, parkeringsplasser, kjøpesentre, museer eller eiendommer
  • kontroll og tilsyn av tekniske installasjoner
  • bistå butikker eller firmaer ved tilkallingsalarm
  • betjene resepsjoner
  • forebygge uønskede situasjoner
  • håndtere konflikter
  • ha oppsyn med overvåkingsanlegg
  • rapportere avvik og observasjoner
  • planlegge sikkerhetstiltak
  • veilede publikum

Vekterjobben kan være stasjonær eller patruljerende.

Stasjonær vektertjeneste vil si at en vekter arbeider for en bestemt kunde og har ansvaret for sikkerheten der. Det kan skje gjennom adgangskontroll, kontrollrunder, overvåkning av tekniske anlegg og resepsjonstjeneste. Hvis vekteren jobber på for eksempel et kjøpesenter eller en T-banestasjon, vil han eller hun også bistå og veilede ansatte og publikum og bidra til at området er trygt og sikkert for alle.

Patruljerende tjenester foregår mellom flere kunder og kan for eksempel være mobiltjeneste på kveld og natt. Da kjører vekteren mellom kundene og utfører kontrolltjenester der.

I tillegg kan vektere jobbe med verditransport, telle penger i pengesentraler og lignende.

Som vekter kan du også jobbe i trafikken, eksempelvis ved å dirigere trafikk ved asfaltering på veien eller kjøre ledebil. Du kan også være vaktmannskap på eksempelvis utesteder, idretts- eller konsertarrangementer. 

For å jobbe som vekter må du være fylt 18 år og ha tilfredsstillende vandel.

Hvor jobber vektere?

Som vekter kan du jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere – for eksempel vakttjenesten i regjeringsbygningene og Stortinget. 

Personlige egenskaper

Som vekter må du være selvstendig, kunne ta initiativ og har god vurderingsevne. Du må også være serviceinnstilt. Andre viktige egenskaper er empati og evne til å håndtere konflikter. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Utdanning

For å bli faglært vekter kan du ta sikkerhetsfag i videregående opplæring. Du kan også ta vekterkurs i regi av vekterselskapene. Vekterkursene som tilbys gjennom selskapene dekker den lovpålagte minimumsutdanningen som kreves gjennom Lov om vaktvirksomhet for å kunne jobbe som vekter.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber sikkerhetsfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for vektere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vekter
Heltid
Alle sektorer
4 041 personer
878 personer
3 163 personer
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 221 kr
35 410 kr
34 390 kr
35 780 kr
424 920 kr
412 680 kr
429 360 kr
Ca 219 kr
Ca 212 kr
Ca 221 kr
36 150 kr
34 770 kr
36 630 kr
433 800 kr
417 240 kr
439 560 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 230 kr
36 800 kr
34 890 kr
37 330 kr
441 600 kr
418 680 kr
447 960 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 230 kr
38 530 kr
36 030 kr
39 220 kr
462 360 kr
432 360 kr
470 640 kr
Vekter
Deltid
Alle sektorer
7 237 personer
1 850 personer
5 387 personer
Ca 212 kr
Ca 209 kr
Ca 214 kr
34 410 kr
33 860 kr
34 600 kr
412 920 kr
406 320 kr
415 200 kr
Ca 212 kr
Ca 209 kr
Ca 214 kr
34 600 kr
34 020 kr
34 790 kr
415 200 kr
408 240 kr
417 480 kr
Ca 222 kr
Ca 218 kr
Ca 224 kr
36 040 kr
35 290 kr
36 300 kr
432 480 kr
423 480 kr
435 600 kr
Ca 222 kr
Ca 218 kr
Ca 224 kr
36 750 kr
35 910 kr
37 040 kr
441 000 kr
430 920 kr
444 480 kr
Vekter
Heltid
Privat
3 590 personer
782 personer
2 808 personer
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 218 kr
35 030 kr
34 230 kr
35 300 kr
420 360 kr
410 760 kr
423 600 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 218 kr
35 730 kr
34 640 kr
36 070 kr
428 760 kr
415 680 kr
432 840 kr
Ca 223 kr
Ca 212 kr
Ca 226 kr
36 110 kr
34 370 kr
36 590 kr
433 320 kr
412 440 kr
439 080 kr
Ca 223 kr
Ca 212 kr
Ca 226 kr
37 700 kr
35 470 kr
38 310 kr
452 400 kr
425 640 kr
459 720 kr
Vekter
Deltid
Privat
7 013 personer
1 799 personer
5 214 personer
Ca 212 kr
Ca 209 kr
Ca 214 kr
34 360 kr
33 830 kr
34 590 kr
412 320 kr
405 960 kr
415 080 kr
Ca 212 kr
Ca 209 kr
Ca 214 kr
34 540 kr
33 990 kr
34 780 kr
414 480 kr
407 880 kr
417 360 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
Ca 223 kr
35 930 kr
35 190 kr
36 190 kr
431 160 kr
422 280 kr
434 280 kr
Ca 222 kr
Ca 217 kr
Ca 223 kr
36 600 kr
35 790 kr
36 890 kr
439 200 kr
429 480 kr
442 680 kr
Vekter
Heltid
Statlig
394 personer
326 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 270 kr
42 980 kr
43 690 kr
515 760 kr
524 280 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 270 kr
44 530 kr
45 510 kr
534 360 kr
546 120 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 265 kr
41 790 kr
42 880 kr
501 480 kr
514 560 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 265 kr
44 870 kr
46 180 kr
538 440 kr
554 160 kr
Vekter
Deltid
Statlig
168 personer
139 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
36 020 kr
36 020 kr
432 240 kr
432 240 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
36 910 kr
36 870 kr
442 920 kr
442 440 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 247 kr
39 610 kr
40 090 kr
475 320 kr
481 080 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca 247 kr
41 930 kr
42 550 kr
503 160 kr
510 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjenter jobber for å skape trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Los på losbåten.

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

En blomster­dekoratør lager blomster­arbeider til arrangementer og begivenheter.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Megler tar en person i hånda.

Megler

Meglere bidrar med forhandling og rådgivning mellom kjøpere og selgere, eller konfliktløsning mellom parter.