Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Som vekter er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • vakthold av områder som store arbeidsplasser, parkeringsplasser, kjøpesentre, museer eller eiendommer
 • kontroll og tilsyn av tekniske installasjoner
 • bistå butikker eller firmaer ved tilkallingsalarm
 • betjene resepsjoner
 • forebygge uønskede situasjoner
 • håndtere konflikter
 • ha oppsyn med overvåkingsanlegg
 • rapportere avvik og observasjoner
 • planlegge sikkerhetstiltak
 • veilede publikum

Vekterjobben kan være stasjonær eller patruljerende.

Stasjonær vektertjeneste vil si at en vekter arbeider for en bestemt kunde og har ansvaret for sikkerheten der. Det kan skje gjennom adgangskontroll, kontrollrunder, overvåkning av tekniske anlegg og resepsjonstjeneste. Hvis vekteren jobber på for eksempel et kjøpesenter eller en T-banestasjon, vil han eller hun også bistå og veilede ansatte og publikum og bidra til at området er trygt og sikkert for alle.

Patruljerende tjenester foregår mellom flere kunder og kan for eksempel være mobiltjeneste på kveld og natt. Da kjører vekteren mellom kundene og utfører kontrolltjenester der.

I tillegg kan vektere jobbe med verditransport, telle penger i pengesentraler og lignende.

Som vekter kan du også jobbe i trafikken, eksempelvis ved å dirigere trafikk ved asfaltering på veien eller kjøre ledebil. Du kan også være vaktmannskap på eksempelvis utesteder, idretts- eller konsertarrangementer. 

For å jobbe som vekter må du være fylt 18 år og ha tilfredsstillende vandel.

Hvor jobber vektere ?

Som vekter kan du jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere – for eksempel vakttjenesten i regjeringsbygningene og Stortinget. 

Personlige egenskaper

Som vekter må du være selvstendig, kunne ta initiativ og har god vurderingsevne. Du må også være serviceinnstilt. Andre viktige egenskaper er empati og evne til å håndtere konflikter. Ellers er det en fordel å ha normalt syn og hørsel.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber sikkerhetsfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 482901 - Sikkerhetsfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for vektere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Vekter i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5164102 - VEKTER
 • 5164103 - VEKTER-LEDER
 • 5164104 - SECURITAS
 • 5164101 - SIKKERHETSVAKT
 • 5164106 - VAKTBETJENT
 • 5164105 - VAKTSJEF
 • 9152130 - TRAFIKKBETJENT (PARKERING)
 • 9152110 - PARKERINGSVAKT
 • 9152101 - ORDENSVAKT
 • 9152105 - DØRVAKT

Sist kvalitetsikret den 04. juni 2019, av Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagforbundet, seksjon for samferdsel og teknisk