Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.
Yrkesbeskrivelse

Audio­pedagog

favoritt ikon

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.

Audiopedagoger har spesialpedagogisk utdanning og utreder, veileder og gir opptrening til mennesker med hørselsvansker.

Vanlige arbeidsoppgaver for audiopedagogen:

  • utrede hørsel og hørselsfunksjon
  • kartlegge lytteutvikling, språk og kommunikasjonsferdigheter
  • lyttetrening for barn, unge og voksne med høreapparat eller cochlea implantat
  • vurdere læringsmiljøer i barnehage og skole
  • veilede barnehager og skoler om tekniske og pedagogiske tiltak
  • veilede foreldre til barn med hørselsvansker
  • veilede mennesker med hørselsvansker
  • behandle mennesker med øresus og lydoverfølsomhet

Mange mennesker som får høreapparat eller implantat (cochlea implantat) vil trenge hjelp til å trene opp hørsel og språkoppfattelse, og dette er en viktig del av audiopedagogens arbeid. En audiopedagog må holde seg oppdatert på forskning innen sitt fagfelt.

Som audiopedagog samarbeider du med mange andre yrkesgrupper. Hvem det vil være avhenger av om du jobber innenfor opplæring- eller helsesektoren. I mange tilfeller vil du samarbeide med audiografer, audioingeniører og leger, deriblant øre-nese-halsspesialist.

 

Hvor jobber audiopedagoger?

Som audiopedagog kan du jobbe på ulike steder, avhengig av om du jobber med barn eller voksne. Eksempel på vanlige arbeidssteder er Statped, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), hørselsavdelinger på sykehus, hjelpemiddelsentraler, barnehager og skoler. Audiopedagoger kan også være selvstendig næringsdrivende og drive privat praksis. 

Personlige egenskaper

Som audiopedagog jobber du tett sammen med mennesker med hørselsvansker og deres omgivelser. Du må derfor ha god forståelse for den enkeltes situasjon. I tillegg må du ha gode kommunikasjonsevner og være empatisk. Som audiopedagog bør du ha kunnskap om tegnspråk og døves kultur. 

Utdanning

Audiopedagogikk er en mastergrad som bygger på en treårig bachelorgrad. Alternativt kan du søke på bakgrunn av lærer-, faglærer-, førskolelærer-, PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) eller barnevernspedagogutdanning av minimum tre års varighet.

Se oversikt over utdanningssteder

Hva jobber audiopedagogikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for audiopedagoger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Alle sektorer
1 993 personer
1 815 personer
178 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 293 kr
45 420 kr
45 330 kr
47 480 kr
545 040 kr
543 960 kr
569 760 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 293 kr
45 420 kr
45 330 kr
47 480 kr
545 040 kr
543 960 kr
569 760 kr
Ca 281 kr
Ca 281 kr
Ca 289 kr
45 580 kr
45 460 kr
46 880 kr
546 960 kr
545 520 kr
562 560 kr
Ca 281 kr
Ca 281 kr
Ca 289 kr
45 650 kr
45 530 kr
46 930 kr
547 800 kr
546 360 kr
563 160 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Alle sektorer
680 personer
638 personer
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca
44 670 kr
44 770 kr
536 040 kr
537 240 kr
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca
44 670 kr
44 770 kr
536 040 kr
537 240 kr
Ca 279 kr
Ca 279 kr
Ca
45 160 kr
45 140 kr
541 920 kr
541 680 kr
Ca 279 kr
Ca 279 kr
Ca
45 210 kr
45 190 kr
542 520 kr
542 280 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Kommunal
1 225 personer
1 166 personer
Ca 278 kr
Ca 277 kr
Ca
44 980 kr
44 930 kr
539 760 kr
539 160 kr
Ca 278 kr
Ca 277 kr
Ca
44 980 kr
44 930 kr
539 760 kr
539 160 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 150 kr
45 060 kr
541 800 kr
540 720 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 220 kr
45 130 kr
542 640 kr
541 560 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Kommunal
485 personer
473 personer
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 630 kr
44 570 kr
535 560 kr
534 840 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 630 kr
44 570 kr
535 560 kr
534 840 kr
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca
45 470 kr
45 340 kr
545 640 kr
544 080 kr
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca
45 510 kr
45 380 kr
546 120 kr
544 560 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Privat
176 personer
148 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 140 kr
42 090 kr
505 680 kr
505 080 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 140 kr
42 090 kr
505 680 kr
505 080 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
42 020 kr
41 640 kr
504 240 kr
499 680 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
42 140 kr
41 770 kr
505 680 kr
501 240 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Privat
120 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 000 kr
504 000 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 100 kr
505 200 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Statlig
592 personer
501 personer
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
47 730 kr
47 670 kr
572 760 kr
572 040 kr
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
47 730 kr
47 670 kr
572 760 kr
572 040 kr
Ca 294 kr
Ca 293 kr
Ca
47 550 kr
47 520 kr
570 600 kr
570 240 kr
Ca 294 kr
Ca 293 kr
Ca
47 590 kr
47 570 kr
571 080 kr
570 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Kjeveortoped

Kjeveortoped

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.