Image
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Yrkesbeskrivelse

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.

Audiopedagoger har spesialpedagogisk utdanning og utreder, veileder og gir opptrening til mennesker med hørselsvansker.

Vanlige arbeidsoppgaver for audiopedagogen:

 • utrede hørsel og hørselsfunksjon
 • kartlegge lytteutvikling, språk og kommunikasjonsferdigheter
 • lyttetrening for barn, unge og voksne med høreapparat eller cochlea implantat
 • vurdere læringsmiljøer i barnehage og skole
 • veilede barnehager og skoler om tekniske og pedagogiske tiltak
 • veilede foreldre til barn med hørselsvansker
 • veilede mennesker med hørselsvansker
 • behandle mennesker med øresus og lydoverfølsomhet

Mange mennesker som får høreapparat eller implantat (cochlea implantat) vil trenge hjelp til å trene opp hørsel og språkoppfattelse, og dette er en viktig del av audiopedagogens arbeid. En audiopedagog må holde seg oppdatert på forskning innen sitt fagfelt.

Som audiopedagog samarbeider du med mange andre yrkesgrupper. Hvem det vil være avhenger av om du jobber innenfor opplæring- eller helsesektoren. I mange tilfeller vil du samarbeide med audiografer, audioingeniører og leger, deriblant øre-nese-halsspesialist.

 

Hvor jobber audiopedagoger ?

Som audiopedagog kan du jobbe på ulike steder, avhengig av om du jobber med barn eller voksne. Eksempel på vanlige arbeidssteder er Statped, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), hørselsavdelinger på sykehus, hjelpemiddelsentraler, barnehager og skoler. Audiopedagoger kan også være selvstendig næringsdrivende og drive privat praksis. 

Personlige egenskaper

Som audiopedagog jobber du tett sammen med mennesker med hørselsvansker og deres omgivelser. Du må derfor ha god forståelse for den enkeltes situasjon. I tillegg må du ha gode kommunikasjonsevner og være empatisk. Som audiopedagog bør du ha kunnskap om tegnspråk og døves kultur. 

Utdanning

Audiopedagogikk er en mastergrad som bygger på en treårig bachelorgrad. Alternativt kan du søke på bakgrunn av lærer-, faglærer-, førskolelærer-, PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) eller barnevernspedagogutdanning av minimum tre års varighet.

Du kan ta en fulltidsmaster med fordypning i audiopedagogikk ved UIO eller en erfaringsbasert deltidsmaster ved NTNU

Hva jobber audiopedagogikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 7242 - Spesialpedagogikk
 • 624204 - Spesialpedagogikk, 2. avd.

Hva er de vanligste utdanningene for audiopedagoger ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Audiopedagog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2340104 - AUDIOPEDAGOG

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 10. mars 2021, av Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF)