Jente med høreapparat
Yrkesbeskrivelse

Audio­pedagog

favoritt ikon

En audiopedagog hjelper mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.

Audiopedagoger utreder, veileder og gir opptrening til mennesker med hørselsvansker. For eksempel kan du jobbe med mennesker som ikke oppfatter tale godt nok, og dermed får utfordringer med kommunikasjon, eller indre og ytre lyder kan bli en stor plage (øresus og lydoverfølsomhet).

Audiopedagoger har spesialpedagogikkutdanning og jobber med mennesker i alle aldre og på ulike områder. Mange mennesker som får høreapparat eller implantat (cochlea implantat) vil trenge hjelp til å trene opp hørsel og språkoppfattelse, og dette er en viktig del av audiopedagogens arbeid. 

Vanlige arbeidsoppgaver for audiopedagogen:

  • kartlegge språkoppfattelsen
  • trene kommunikasjon og lytteevne med ulike metoder
  • veilede barnehager og skoler om tekniske og pedagogiske tiltak
  • veilede foreldre med hørselshemmede barn
  • behandle mennesker som strever med lyder

Som audiopedagog samarbeider du med mange andre yrkesgrupper. Hvem det vil være avhenger av om du jobber innenfor opplæring- eller helsesektoren, men i mange tilfeller vil du samarbeide med audiografer, audioingeniører og leger, deriblant øre-nese-halsspesialist.

 

Personlige egenskaper

Som audiopedagog jobber du tett sammen med mennesker med hørselsvansker og du må derfor ha god forståelse for deres situasjon. I tillegg må du ha gode kommunikasjonsevner og være empatisk.

Hvor jobber audiopedagoger?

Som audiopedagog kan du jobbe på ulike steder, avhengig av om du jobber med barn eller voksne. Eksempel på vanlige arbeidssteder er statlige kompetansesentre, Statped, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), hørselsavdelinger på sykehus, hjelpemiddelsentraler, barnehager og skoler. Audiopedagoger kan også være selvstendig næringsdrivende og drive privat praksis. 

Utdanning

Audiopedagogikk er en mastergrad som bygger på en treårig bachelorgrad. Alternativt kan du søke på bakgrunn av lærer-, faglærer-, førskolelærer-, PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) eller barnevernspedagogutdanning av minimum tre års varighet.

Se oversikt over utdanningssteder

Etter- og videreutdanning
Mastergrad i audiopedagogikk kvalifiserer til å søke opptak til doktorgradsstudier. En audiopedagog må holde seg oppdatert på forskning innen sitt fagfelt.

Hva er de vanligste utdanningene for audiopedagoger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber audiopedagikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønn avhenger av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass og sektor.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Kirurger under operasjon.

Kirurg

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesi­­sykepleier

Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Lærer som ser på hva to elever gjør på et nettbrett.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosialeferdigheter.

Osteopat behandler nakke

Osteopat

En osteopat be­arbeider vev og manipulerer ledd i behandling av sykdommer og plager.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrett­utøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Mannleg fysioterapeut bøyer på pasientens fot.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Tannlege undersøker munnen til liggende pasient.

Tannlege

Som tannlege behandler du tenner.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Bioingeniør bruker dråpeteller til å helle væske i et reagensglass.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør har du ansvar for det tekniske arbeidet i medisinske laboratorier.

En etikett klistres på en eske med tabletter.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter, og gir råd til kunder i apotek.

En kvinnelig apotekteknikar jobbar på laben.

Apotek­tekniker

Apotek­teknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.