Gjennomgått i samarbeid med Den norske jordmorforening 25. mai 2022

Jordmor

En jordmor følger den gravide kvinnen under svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor tar også livmorhalsprøver, utfører veiledning i forbindelse med familieplanlegging og har samtaler i forkant av- og oppfølgning etter abort.

Arbeidsoppgaver

En jordmor har ansvar for, og følger opp, den fødende under fødselen og er den som tar imot barnet når det blir født, hvis alt er normalt. Dersom det oppstår problemer underveis i fødselen tilkaller jordmor en fødselslege og ev. også en barnelege hvis nødvendig.

I tillegg til svangerskap og fødsel jobber jordmødre med kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer blant annet gynekologiske rutinekontroller med livmorhalsprøver, veiledning i forbindelse med familieplanlegging, samt innsetting av langtidsvirkende prevensjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

 • utføre svangerskapskontroll
 • gi fødselsforberedende kurs
 • informere den gravide om svangerskap, kosthold, livsstil og forberede paret på fødsel, tiden etter fødselen og foreldrerollen
 • utføre ultralyd i svangerskapet
 • forløse barnet og ta seg av mor og det nyfødte barnet i barseltiden
 • etterkontroll etter fødsel
 • veiledning i familieplanlegging og innsetting av langtidsvirkende prevensjon
 • celleprøvetaking fra livmorhalsen
 • helsestasjon for ungdom
 • samtaler i forbindelse med abort

Jordmorutdanningen er en masterutdanning som bygger på bachelorutdanning i sykepleie. Jordmødre har egen autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber jordmødre?

Jordmødre jobber både i offentlige helsetjeneste og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer eller på helsestasjon i kommunen. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Noen jordmødre tilbyr også privat hjemmefødsel. Etter at jordmorutdanningen ble en masterutdanning er det flere jordmødre som jobber innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Bli med en jordmor på jobb

Hvordan er det å jobbe som jordmor?

Intervjuer

Jordmor i mørkeblå t-skjorte. Hun er på et barselhotell.

Jordmor

Antigone Abazi Nyborg

Noe av det største et menneske kan oppleve er møtet med et nytt liv som kommer til verden, sier jordmor Antigone Abazi Nyborg

Passer jeg til å bli jordmor?

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og empati går hånd i hånd med å være bestemt i mange situasjoner. Du må være selvstendig og kunne ta viktige og raske avgjørelser i akutte situasjoner.

Hva tjener jordmødre?

Ifølge Den norske jordmorforenings lønnskalkulator for 2021 ligger gjennomsnittlig grunnlønn på 606 735. I tallene nedenfor er tillegg tatt med. 

Hvordan utdanner du deg til jordmor?

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgrad i sykepleie, ha minimum ett års yrkespraksis som sykepleier, og deretter en toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse. 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur (som smertelindring i fødsel), juss og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 761107 - Master, jordmorfag, toårig
 • 761105 - Jordmorutdanning, toårig
 • 661118 - Videreutdanning for jordmødre
 • 661102 - Jordmorutdanning, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber jordmødre?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med jordmødre

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2230102 - JORDMOR
 • 2230125 - DISTRIKTSJORDMOR
 • 2230120 - KOMMUNEJORDMOR
 • 2230111 - ASSISTERENDE OVERJORDMOR
 • 2230108 - AVDELINGSJORDMOR
 • 2230105 - OVERJORDMOR

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.

Relaterte lenker

The International Confederation og Midwives