Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.
Yrkesbeskrivelse

Jordmor

favoritt ikon

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

En jordmor har ansvar for, og følger opp, den fødende under fødselen og er stort sett den som tar imot barnet når det blir født. Dersom det oppstår noe underveis i fødselen tilkaller jordmor en fødselslege. Jordmor samarbeider med fødselslege og barnelege dersom en fødsel krever dette.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

  • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
  • ta imot gravide til svangerskapskontroll og forberede paret på fødsel og tiden etter fødselen
  • ta imot gravide til rutineultralyd omtrent når kvinnen er gravid i uke 18
  • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen 
  • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral. Som jordmor har du ansvar for kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. 

Jordmødre har egen autorisasjon fra Helsedirektoratet, i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Hvor jobber jordmødre?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Du kan også jobbe innen undervisning, forskning og helseadministrasjon. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Flere jordmødre tilbyr også privat hjemmefødsel.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og empati er viktig. Du må være selvstendig og kunne ta viktige avgjørelser på egen hånd, siden du ofte kan oppleve akutte situasjoner.

Utdanning

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgrad i sykepleie, ha minimum ett års yrkespraksis som sykepleier, og deretter en toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse. 

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur (som smertelindring i fødsel), juss og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jordmor
Deltid
Alle sektorer
1 787 personer
1 783 personer
Ca 329 kr
Ca 329 kr
Ca
53 260 kr
53 260 kr
639 120 kr
639 120 kr
Ca 329 kr
Ca 329 kr
Ca
53 550 kr
53 550 kr
642 600 kr
642 600 kr
Ca 335 kr
Ca 335 kr
Ca
54 260 kr
54 260 kr
651 120 kr
651 120 kr
Ca 335 kr
Ca 335 kr
Ca
55 510 kr
55 510 kr
666 120 kr
666 120 kr
Jordmor
Heltid
Alle sektorer
1 136 personer
1 134 personer
Ca 317 kr
Ca 317 kr
Ca
51 400 kr
51 400 kr
616 800 kr
616 800 kr
Ca 317 kr
Ca 317 kr
Ca
51 920 kr
51 920 kr
623 040 kr
623 040 kr
Ca 315 kr
Ca 315 kr
Ca
51 080 kr
51 080 kr
612 960 kr
612 960 kr
Ca 315 kr
Ca 315 kr
Ca
52 750 kr
52 760 kr
633 000 kr
633 120 kr
Jordmor
Kommunal
700 personer
700 personer
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 670 kr
46 670 kr
560 040 kr
560 040 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 670 kr
46 670 kr
560 040 kr
560 040 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 680 kr
46 680 kr
560 160 kr
560 160 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
47 270 kr
47 270 kr
567 240 kr
567 240 kr
Jordmor
Deltid
Kommunal
430 personer
430 personer
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 250 kr
46 250 kr
555 000 kr
555 000 kr
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 250 kr
46 250 kr
555 000 kr
555 000 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 600 kr
46 600 kr
559 200 kr
559 200 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 830 kr
46 830 kr
561 960 kr
561 960 kr
Jordmor
Heltid
Kommunal
270 personer
270 personer
Ca 291 kr
Ca 291 kr
Ca
47 150 kr
47 150 kr
565 800 kr
565 800 kr
Ca 291 kr
Ca 291 kr
Ca
47 150 kr
47 150 kr
565 800 kr
565 800 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca
46 750 kr
46 750 kr
561 000 kr
561 000 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca
47 650 kr
47 650 kr
571 800 kr
571 800 kr
Jordmor
Statlig
2 180 personer
2 175 personer
Ca 333 kr
Ca 333 kr
Ca
53 890 kr
53 890 kr
646 680 kr
646 680 kr
Ca 333 kr
Ca 333 kr
Ca
54 610 kr
54 610 kr
655 320 kr
655 320 kr
Ca 336 kr
Ca 336 kr
Ca
54 490 kr
54 490 kr
653 880 kr
653 880 kr
Ca 336 kr
Ca 336 kr
Ca
56 230 kr
56 230 kr
674 760 kr
674 760 kr
Jordmor
Deltid
Statlig
1 331 personer
1 327 personer
Ca 341 kr
Ca 341 kr
Ca
55 310 kr
55 310 kr
663 720 kr
663 720 kr
Ca 341 kr
Ca 341 kr
Ca
55 880 kr
55 880 kr
670 560 kr
670 560 kr
Ca 349 kr
Ca 349 kr
Ca
56 470 kr
56 470 kr
677 640 kr
677 640 kr
Ca 349 kr
Ca 349 kr
Ca
58 010 kr
58 000 kr
696 120 kr
696 000 kr
Jordmor
Heltid
Statlig
849 personer
848 personer
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca
52 680 kr
52 680 kr
632 160 kr
632 160 kr
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca
53 580 kr
53 590 kr
642 960 kr
643 080 kr
Ca 324 kr
Ca 324 kr
Ca
52 550 kr
52 540 kr
630 600 kr
630 480 kr
Ca 324 kr
Ca 324 kr
Ca
54 490 kr
54 490 kr
653 880 kr
653 880 kr
Jordmor
Alle sektorer
2 923 personer
2 917 personer
Ca 321 kr
Ca 321 kr
Ca
52 070 kr
52 040 kr
624 840 kr
624 480 kr
Ca 321 kr
Ca 321 kr
Ca
52 460 kr
52 440 kr
629 520 kr
629 280 kr
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca
52 630 kr
52 620 kr
631 560 kr
631 440 kr
Ca 325 kr
Ca 325 kr
Ca
54 100 kr
54 090 kr
649 200 kr
649 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold