Yrkesbeskrivelse

Jordmor

favoritt ikon

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

Jordmorens hovedoppgaver er å bistå kvinner under svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av den nye familien i tiden som følger etterpå. Jordmødre bistår ved normale fødsler, og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp hvis det oppstår problemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

  • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
  • ta imot gravide til svangerskapskontroll og forberede paret på fødsel og tiden etter fødselen
  • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen 
  • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral.

Jordmødre har egen autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og medmenneskelighet er viktig. Jordmoryrket krever at du er selvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjoner der du må ta viktige avgjørelser på egenhånd.

Hvor jobber jordmødre?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Yrket åpner også for arbeidsmuligheter innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Utdanning

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgradsykepleiere. Deretter tar du  en toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur, jus og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Spesialsykepleiere

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

9 715 personer

8 229 personer
1 486 personer

Ca 280 kr

Ca 280 kr
Ca 290 kr

45 200 kr

45 000 kr
46 400 kr

534 000 kr

532 800 kr
546 000 kr

Spesialsykepleiere og jordmødre

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

1 978 personer

1 884 personer
94 personer

Ca 260 kr

Ca 260 kr

41 600 kr

41 500 kr

494 400 kr

494 400 kr

Spesialsykepleiere og jordmødre

Heltidsansatte

Helse- og omsorgstjenester

Kommune og fylke

1 690 personer

1 518 personer
172 personer

Ca 270 kr

Ca 270 kr

43 700 kr

43 600 kr

517 200 kr

518 400 kr
513 600 kr

Spesialsykepleiere og jordmødre

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

685 personer

Ca 290 kr

47 400 kr

540 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold