×

Feilmelding

Video server error: No response
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.
Yrkesbeskrivelse

Jordmor

favoritt ikon

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

Jordmorens hovedoppgaver er å bistå kvinner under svangerskap, hjelpe til under fødselen og ta seg av den nye familien i tiden som følger etterpå. Jordmødre bistår ved normale fødsler, og har ansvaret for å tilkalle nødvendig legehjelp hvis det oppstår problemer.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

  • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
  • ta imot gravide til svangerskapskontroll og forberede paret på fødsel og tiden etter fødselen
  • ta imot gravide til rutineultralyd omtrent når kvinnen er gravid i uke 18
  • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen 
  • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral. Jordmødre har ansvar for kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. 

Jordmødre har egen autorisasjon fra Helsedirektoratet, i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Hvor jobber jordmødre?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Yrket åpner også for arbeidsmuligheter innen undervisning, forskning og helseadministrasjon. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Flere jordmødre tilbyr også privat hjemmefødsel.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og medmenneskelighet er viktig. Jordmoryrket krever at du er selvstendig. Som jordmor kan du ofte oppleve akutte situasjoner der du må ta viktige avgjørelser på egen hånd.

Utdanning

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgrad i sykepleie, ha minimum ett års yrkespraksis som sykepleier, og deretter en toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse. 

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur (som smertelindring i fødsel), juss og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jordmødre
Deltid
Alle sektorer
1 814 personer
1 810 personer
4 personer
Ca 319 kr
Ca 319 kr
Ca
51 660 kr
51 670 kr
619 920 kr
620 040 kr
Ca 319 kr
Ca 319 kr
Ca
51 890 kr
51 900 kr
622 680 kr
622 800 kr
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca 323 kr
52 260 kr
52 260 kr
52 260 kr
627 120 kr
627 120 kr
627 120 kr
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca 323 kr
53 450 kr
53 440 kr
52 260 kr
641 400 kr
641 280 kr
627 120 kr
Jordmødre
Heltid
Alle sektorer
1 095 personer
1 093 personer
2 personer
Ca 305 kr
Ca 305 kr
Ca
49 430 kr
49 430 kr
593 160 kr
593 160 kr
Ca 305 kr
Ca 305 kr
Ca
49 910 kr
49 910 kr
598 920 kr
598 920 kr
Ca 302 kr
Ca 302 kr
Ca 336 kr
48 980 kr
48 970 kr
54 450 kr
587 760 kr
587 640 kr
653 400 kr
Ca 302 kr
Ca 302 kr
Ca 336 kr
50 500 kr
50 490 kr
54 450 kr
606 000 kr
605 880 kr
653 400 kr
Jordmødre
Deltid
Kommunal
427 personer
427 personer
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 880 kr
44 880 kr
538 560 kr
538 560 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 880 kr
44 880 kr
538 560 kr
538 560 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca
45 410 kr
45 410 kr
544 920 kr
544 920 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca
45 810 kr
45 810 kr
549 720 kr
549 720 kr
Jordmødre
Heltid
Kommunal
230 personer
230 personer
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca
45 920 kr
45 920 kr
551 040 kr
551 040 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca
45 920 kr
45 920 kr
551 040 kr
551 040 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
44 880 kr
44 880 kr
538 560 kr
538 560 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca
45 820 kr
45 820 kr
549 840 kr
549 840 kr
Jordmødre
Deltid
Statlig
1 365 personer
1 361 personer
4 personer
Ca 329 kr
Ca 329 kr
Ca
53 370 kr
53 370 kr
640 440 kr
640 440 kr
Ca 329 kr
Ca 329 kr
Ca
53 860 kr
53 860 kr
646 320 kr
646 320 kr
Ca 334 kr
Ca 334 kr
Ca 334 kr
54 180 kr
54 180 kr
54 180 kr
650 160 kr
650 160 kr
650 160 kr
Ca 334 kr
Ca 334 kr
Ca 334 kr
55 590 kr
55 580 kr
54 180 kr
667 080 kr
666 960 kr
650 160 kr
Jordmødre
Heltid
Statlig
844 personer
843 personer
1 personer
Ca 315 kr
Ca 314 kr
Ca
50 950 kr
50 940 kr
611 400 kr
611 280 kr
Ca 315 kr
Ca 314 kr
Ca
51 640 kr
51 630 kr
619 680 kr
619 560 kr
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca 362 kr
50 190 kr
50 180 kr
58 620 kr
602 280 kr
602 160 kr
703 440 kr
Ca 310 kr
Ca 310 kr
Ca 362 kr
51 890 kr
51 880 kr
58 620 kr
622 680 kr
622 560 kr
703 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold