Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.
Yrkesbeskrivelse

Jordmor

favoritt ikon

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

En jordmor har ansvar for, og følger opp, den fødende under fødselen og er stort sett den som tar imot barnet når det blir født. Dersom det oppstår noe underveis i fødselen tilkaller jordmor en fødselslege. Jordmor samarbeider med fødselslege og barnelege dersom en fødsel krever dette.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

  • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
  • ta imot gravide til svangerskapskontroll og forberede paret på fødsel og tiden etter fødselen
  • ta imot gravide til rutineultralyd omtrent når kvinnen er gravid i uke 18
  • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen 
  • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral. Som jordmor har du ansvar for kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. 

Jordmødre har egen autorisasjon fra Helsedirektoratet, i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Hvor jobber jordmødre?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Du kan også jobbe innen undervisning, forskning og helseadministrasjon. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Flere jordmødre tilbyr også privat hjemmefødsel.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og empati er viktig. Du må være selvstendig og kunne ta viktige avgjørelser på egen hånd, siden du ofte kan oppleve akutte situasjoner.

Utdanning

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgrad i sykepleie, ha minimum ett års yrkespraksis som sykepleier, og deretter en toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur (som smertelindring i fødsel), juss og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Jordmor
Heltid
Alle sektorer
1 202 personer
1 199 personer
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca
52 350 kr
52 350 kr
628 200 kr
628 200 kr
Ca 323 kr
Ca 323 kr
Ca
52 890 kr
52 890 kr
634 680 kr
634 680 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca
51 880 kr
51 870 kr
622 560 kr
622 440 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca
53 700 kr
53 690 kr
644 400 kr
644 280 kr
Jordmor
Deltid
Alle sektorer
1 767 personer
1 764 personer
Ca 334 kr
Ca 334 kr
Ca
54 070 kr
54 060 kr
648 840 kr
648 720 kr
Ca 334 kr
Ca 334 kr
Ca
54 380 kr
54 370 kr
652 560 kr
652 440 kr
Ca 340 kr
Ca 340 kr
Ca
55 140 kr
55 140 kr
661 680 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca 340 kr
Ca
56 570 kr
56 570 kr
678 840 kr
678 840 kr
Jordmor
Heltid
Kommunal
315 personer
315 personer
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca
48 750 kr
48 750 kr
585 000 kr
585 000 kr
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca
48 750 kr
48 750 kr
585 000 kr
585 000 kr
Ca 299 kr
Ca 299 kr
Ca
48 380 kr
48 380 kr
580 560 kr
580 560 kr
Ca 299 kr
Ca 299 kr
Ca
49 000 kr
49 000 kr
588 000 kr
588 000 kr
Jordmor
Deltid
Kommunal
443 personer
443 personer
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca
48 130 kr
48 130 kr
577 560 kr
577 560 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca
48 130 kr
48 130 kr
577 560 kr
577 560 kr
Ca 298 kr
Ca 298 kr
Ca
48 300 kr
48 300 kr
579 600 kr
579 600 kr
Ca 298 kr
Ca 298 kr
Ca
48 830 kr
48 830 kr
585 960 kr
585 960 kr
Jordmor
Heltid
Statlig
877 personer
874 personer
Ca 333 kr
Ca 333 kr
Ca
53 960 kr
53 950 kr
647 520 kr
647 400 kr
Ca 333 kr
Ca 333 kr
Ca
55 060 kr
55 040 kr
660 720 kr
660 480 kr
Ca 328 kr
Ca 328 kr
Ca
53 190 kr
53 180 kr
638 280 kr
638 160 kr
Ca 328 kr
Ca 328 kr
Ca
55 470 kr
55 450 kr
665 640 kr
665 400 kr
Jordmor
Deltid
Statlig
1 294 personer
1 291 personer
Ca 347 kr
Ca 347 kr
Ca
56 220 kr
56 200 kr
674 640 kr
674 400 kr
Ca 347 kr
Ca 347 kr
Ca
56 840 kr
56 820 kr
682 080 kr
681 840 kr
Ca 354 kr
Ca 353 kr
Ca
57 270 kr
57 260 kr
687 240 kr
687 120 kr
Ca 354 kr
Ca 353 kr
Ca
58 970 kr
58 960 kr
707 640 kr
707 520 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesial­­sykepleier innen psykisk helse

Som spesial­­sykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreft­­sykepleier

Kreft­­sykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

Kjeveortoped

Kjeveortoped

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid til stede når pasienter opereres.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandler du tenner.