Image
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Yrkesbeskrivelse

Jordmor

En jordmor følger den gravide kvinnen under svangerskap, fødsel og barseltid. Jordmor tar også livmorhalsprøver, utfører veiledning i forbindelse med familieplanlegging og har samtaler i forkant av- og oppfølgning etter abort.

En jordmor har ansvar for, og følger opp, den fødende under fødselen og er den som tar imot barnet når det blir født, hvis alt er normalt. Dersom det oppstår problemer underveis i fødselen tilkaller jordmor en fødselslege og ev. også en barnelege hvis nødvendig.

I tillegg til svangerskap og fødsel jobber jordmødre med kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Dette inkluderer blant annet gynekologiske rutinekontroller med livmorhalsprøver, veiledning i forbindelse med familieplanlegging, samt innsetting av langtidsvirkende prevensjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

 • utføre svangerskapskontroll
 • gi fødselsforberedende kurs
 • informere den gravide om svangerskap, kosthold, livsstil og forberede paret på fødsel, tiden etter fødselen og foreldrerollen
 • utføre ultralyd i svangerskapet
 • forløse barnet og ta seg av mor og det nyfødte barnet i barseltiden
 • etterkontroll etter fødsel
 • veiledning i familieplanlegging og innsetting av langtidsvirkende prevensjon
 • celleprøvetaking fra livmorhalsen
 • helsestasjon for ungdom
 • samtaler i forbindelse med abort

Jordmor utdanningen er en masterutdanning som bygger på bachelorutdanning i sykepleie. Jordmødre har egen autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber jordmødre ?

Jordmødre jobber både i offentlige helsetjeneste og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer eller på helsestasjon i kommunen. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Noen jordmødre tilbyr også privat hjemmefødsel. Etter at jordmorutdanningen ble en masterutdanning er det flere jordmødre som jobber innen undervisning, forskning og helseadministrasjon.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og empati går hånd i hånd med å være bestemt i mange situasjoner. Du må være selvstendig og kunne ta viktige og raske avgjørelser i akutte situasjoner.

Utdanning

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgrad i sykepleie, ha minimum ett års yrkespraksis som sykepleier, og deretter en toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse. 

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur (som smertelindring i fødsel), juss og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 761105 - Jordmorutdanning, toårig
 • 761107 - Master, jordmorfag, toårig
 • 661102 - Jordmorutdanning, ettårig
 • 661118 - Videreutdanning for jordmødre

Lønn

Ifølge Den norske jordmorforenings lønnskalkulator for 2021 ligger gjennomsnittlig grunnlønn på 606 735. I tallene nedenfor er tillegg tatt med. 

Bedrifter

Jordmor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230111 - ASSISTERENDE OVERJORDMOR
 • 2230108 - AVDELINGSJORDMOR
 • 2230125 - DISTRIKTSJORDMOR
 • 2230102 - JORDMOR
 • 2230120 - KOMMUNEJORDMOR
 • 2230105 - OVERJORDMOR

Nyttige lenker

The International Confederation og Midwives

Sist kvalitetssikret den 25. mai 2022, av Den norske jordmorforening