Image
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Yrkesbeskrivelse

Jordmor

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du utfører også svangerskapskontroller og oppfølging i barseltiden.

En jordmor har ansvar for, og følger opp, den fødende under fødselen og er stort sett den som tar imot barnet når det blir født. Dersom det oppstår noe underveis i fødselen tilkaller jordmor en fødselslege. Jordmor samarbeider med fødselslege og barnelege dersom en fødsel krever dette.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordmoren:

 • hjelpe til under fødselen og ta seg av moren og det nyfødte barnet
 • ta imot gravide til svangerskapskontroll og forberede paret på fødsel og tiden etter fødselen
 • ta imot gravide til rutineultralyd omtrent når kvinnen er gravid i uke 18
 • gi informasjon om svangerskap, fødsel, smertelindring, kosthold, livsstil og foreldrerollen 
 • gi fødselsforberedende kurs

Etter fødselen kan jordmor veilede moren om amming og gi informasjon om mors helse etter fødsel og om seksualitet. Jordmødre jobber også med generell kvinnehelse, som gynekologiske rutinekontroller og prevensjonsveiledning. Jordmødre kan ta celleprøver fra livmorhalsen og sette inn spiral. Som jordmor har du ansvar for kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. 

Jordmødre har egen autorisasjon fra Helsedirektoratet, i tillegg til autorisasjon som sykepleier.

Hvor jobber jordmødre ?

Som jordmor kan du jobbe ulike steder i den offentlige helsetjenesten og i privat sektor. De fleste er ansatt ved fødeavdelinger på sykehus, på mindre fødestuer, helsestasjoner eller private jordmorklinikker. Du kan også jobbe innen undervisning, forskning og helseadministrasjon. Som jordmor kan du ha privat praksis med ansvar for svangerskapsomsorg og foreldreforberedende kurs. Flere jordmødre tilbyr også privat hjemmefødsel.

Personlige egenskaper

Jordmødre jobber med mennesker og må like å omgås folk. Evne til å vise omsorg og empati er viktig. Du må være selvstendig og kunne ta viktige avgjørelser på egen hånd, siden du ofte kan oppleve akutte situasjoner.

Utdanning

For å bli jordmor må du først ta en bachelorgrad i sykepleie, ha minimum ett års yrkespraksis som sykepleier, og deretter en toårig spesialisering innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og kvinnehelse. 

Etter- og videreutdanning
Det finnes mange muligheter for etter- og videreutdanning for jordmødre, blant annet videreutdanning innen ultralyddiagnostikk, ammeveiledning, akupunktur (som smertelindring i fødsel), juss og helseadministrasjon.

Hva jobber jordmorutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 761105 - Jordmorutdanning, toårig
 • 761107 - Master, jordmorfag, toårig
 • 661102 - Jordmorutdanning, ettårig
 • 661118 - Videreutdanning for jordmødre

Bedrifter

Jordmor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230111 - ASSISTERENDE OVERJORDMOR
 • 2230108 - AVDELINGSJORDMOR
 • 2230125 - DISTRIKTSJORDMOR
 • 2230102 - JORDMOR
 • 2230120 - KOMMUNEJORDMOR
 • 2230105 - OVERJORDMOR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 28. februar 2019, av Den norske jordmorforening