Image
Møbeltapetserer stopper en stol

Yrkesbeskrivelse

Møbeltapetserer

En møbeltapetserer reparerer og restaurerer polstrede møbler.

Som møbeltapetserer reparerer og restaurerer du gamle polstrede møbler og trekker nye møbler. Kvalitetsmøbler kan gå i arv, men de fleste stoppede møbler må etter hvert innom en møbeltapetserer for omtrekking. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en møbeltapetserer: 

 • skjære til møbeltekstiler
 • bygge opp møbelskrog med bæreunderlag av fjærer og stopp
 • trekke møbler med stoff eller lær
 • feste pyntebånd, knapper og nagler

Søm av puter og gardiner kan også inngå i arbeidet, samt reparasjon av rammeverk i møbler. For å gi kunder god rådgivning, bør du som møbeltapetserer ha god kunnskap om ulike stilperioder og stoffkvaliteter. Møbeltapetsereren bruker naturmaterialer som jute, krøllhår, alfagress, silke, bomull og ullstoff, men også ulike kunstmaterialer som skumplast og vatt. Til forskjell fra industritapetserere, bruker møbeltapetserere i stor grad håndverktøy, men trykkluftverktøy og symaskiner brukes. 

Hvor jobber møbeltapetserere ?

Møbeltapetserere arbeider oftest i små verksteder, mange er selvstendig næringsdrivende. Jobber for møbeltapetserere finnes i teatervirksomheter, møbelverksteder og møbelfabrikker.  

Personlige egenskaper

En møbeltapetserer må arbeide systematisk og nøyaktig. Du må også være opptatt av form og farger og ha god materialkunnskap. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber møbeltapetsererutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 458310 - Møbeltapetserer, videregående, avsluttende utdanning
 • 458311 - Møbeltapetsererfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for møbeltapetserere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Møbeltapetserer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7436107 - FAGARBEIDER (MØBELTAPETSERING)
 • 7436109 - FORMANN (MØBELTAPETSERING)
 • 7436101 - MØBELTAPETSERER
 • 7436105 - MØBELTAPETSERMESTER
 • 7436110 - PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELTAPETSERING)

Sist kvalitetsikret den 01. februar 2017, av Norsk Håndverksinstiutt