Yrkesbeskrivelse

Pølsemaker

Pølsemakeren jobber med produksjon av pølser og andre kjøttvarer.

Som pølsemaker jobber du i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, farser, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff.

I mindre håndverksbedrifter arbeider pølsemakeren også med å bearbeide kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer.

Pølsemakeren kan også arbeide i kjøttdisker. Da vil en del av jobben være å selge kjøttvarer og veilede kunder.

Pølsemakere må kunne mye om råvarene og de ulike bearbeidingsprosessene. Som pølsemaker må du være bevisst på økonomi og unngå svinn.

Du må også ha kunnskap om regelverk innenfor mattrygghet og hygiene.

I det daglige arbeidet jobber pølsemakeren med både håndverktøy og mer avanserte maskiner. Det er derfor viktig at du også har kunnskap om HMS.

 

 

Hvor jobber pølsemakere ?

Som pølsemaker kan du arbeide i industribedrifter, i mer håndverkspregede kjøttbedrifter, spesialbutikker eller i ferskvareavdelinger i butikk.

Personlige egenskaper

Som pølsemaker må du være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne arbeide planmessig, raskt og effektivt.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i pølsemakerfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber pølsemakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 458113 - Pølsemakerfaget, Vg3

Bedrifter

Pølsemaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7411104 - PØLSEMAKER
  • 7411108 - PØLSEMAKERIARBEIDER

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2022, av Faglig råd for restaurant og matfag