Yrkesbeskrivelse

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.

E-sport står for elektronisk sport. E-sport er en samlebetegnelse på den organiserte delen av den elektroniske konkurransebaserte spillingen, og kan foregå på datamaskiner, spillkonsoller, eller mobil. Den uorganiserte spillingen kalles gjerne gaming. Les også om idrettsutøver.

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i organisert form. En e-sportsutøver kan delta i ligaer og turneringer.

E-sport består stort sett av videospill-konkurranser med flere spillere, ofte på lag, som konkurrerer mot hverandre. For å utvikle seg som spiller, er det vanlig å legge ned mye tid både gjennom individuelle og lagmessige treninger. I tillegg er det vanlig å gjennomføre og teste ut nye taktikker i treningskamper. Som e-sportsutøver kan du spille i flere ulike videospillsjangre, og de fleste er online multiplayer-spill. E-sport har også flere regler og rammer du som utøver må holde deg innenfor.

Vanlige arbeidsoppgaver for e-sportsutøver:

  • individuelle- og lagtreninger
  • fysiske møter med lagkamerater, gjerne med teambuilding og trening
  • møte sponsorer
  • delta på arrangementer med sponsorer
  • delta på turneringer
  • fokus på fysisk trening, kosthold og søvn
  • analysere demoer og egen prestasjon

For å lykkes som e-sportsutøver, kreves det mye trening og talent. Mange e-sportsutøvere velger å streame i tillegg for å bygge fanbase. 

Per i dag er det svært få nordmenn som lever av å være profesjonell e-sportsutøver. E-sport har vært stort i Asia og USA i flere tiår, og har de siste årene også vokst i Europa og Norge. 

I Norge er Telialigaen den største kontinuerlige begivenheten for e-sport. De store internasjonale, profesjonelle turneringene følges gjerne av flere millioner seere rundt om i verden.

Hvor jobber e-sportsutøvere ?

Profesjonelle e-sportsutøvere er gjerne ansatt i eller tilhører en e-sportsorganisasjon eller idrettsklubb. Utøvere innen individuelle e-sportsgrener trener og konkurrerer enten alene eller sammen med medlemmer fra sin egen klubb, i samarbeid med andre klubber eller med motstandere over nett.

Utøvere innen lagidrett er gjerne mer knyttet til sin klubb i det daglige arbeidet, men også dette kan foregå over nett. Organiseringen av utøvere i klubber kan variere mye fra e-sportsgren til e-sportsgren. 

Personlige egenskaper

Som e-sportsutøver bør du ha god koordinasjon, reaksjonsevne og være flink til å tenke strategisk og taktisk. Det er også viktig å ha gode kommunikasjonsevner for å koordinere lagbevegelser. Du bør være flink til å kunne konsentrere deg over lang tid. Du bør ha gode analytiske ferdigheter, for å bedømme egne og lagets prestasjoner. Selvdisiplin er også en viktig egenskap å ha slik at du opprettholder en strukturert treningshverdag.

Utdanning

Det er ingen formelle utdanningskrav for å bli e-sportsutøver. Noen folkehøgskoler tilbyr linjer innen e-sport. Flere videregående skoler tilbyr e-sport som et programfag i medier og kommunikasjon, idrettsfag eller studiespesialisering. Det er opp til skolen hvilke programfag som tilbys.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

E-sportsutøver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Norges e-sportforbund