Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

Nettverkstekniker

En nettverkstekniker feilsøker, drifter og forbedrer datanettverk.

Arbeidsoppgaver

Som nettverkstekniker drifter du nettverk og jobber systematisk for å forbedre ytelsen på systemer. Nettverksteknikeren bør ha god kjennskap til og kunne sammenligne ulike tekniske løsninger for å sikre at bedriften har et optimalt nettverkssystem.

Vanlige arbeidsoppgaver for en nettverkstekniker:

 • planlegge, installere og konfigurere nettverk
 • konfigurasjonsendringer og feilsøking ved endringer på eksempelvis servere og skytjenester
 • sikre at nettverkssikkerheten er ivaretatt, for eksempel at lokale nettverk er koblet opp sikkert mot internett og at brannmurteknologien er forsvarlig
 • nettverksdesign, planlegging og ledelse av IT-prosjekter
 • kontakt kunder og leverandører

Du bør ha scripting-kompetanse og kjennskap til programvaredefinert nettverk (SDN). Som nettverksadministrator har du ansvar for å kommunisere med nettverksarkitekter og eksterne leverandører.

Hvor jobber nettverksteknikere?

Nettverkstekniker er ansatt i store og mellomstore bedrifter.

Bli med en nettverkstekniker på jobb

Hvordan er det å jobbe som nettverkstekniker?

Intervjuer

En mann i mørkeblå t-skjorte sitter foran en pc innendørs

Nettverkstekniker

Karl Jhudiel Silvano Hansen

– Det er alltid etterspørsel etter nettverksteknikere, forteller Karl.

Viktige egenskaper for en nettverkstekniker

En nettverkstekniker må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk, målrettet og nøyaktig, og være i stand til å planlegge, ta beslutninger, lede og følge opp. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige.

Hva tjener nettverksteknikere?

Hvordan utdanner du deg til nettverkstekniker?

Det finnes ingen bestemt utdanning for å bli nettverkstekniker. Du kan eksempelvis utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universitet.

Hvilke utdanninger er vanligst for nettverksteknikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 654129 - Bachelor, drift av nettverk og datasystemer, treårig
 • 554144 - Fagskoleutdanning, datateknologi, server- og nettverksdrift, ettårig
 • 554104 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon
 • 554113 - Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, toårig
 • 554106 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet
 • 554121 - Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig
 • 554164 - Fagskoleutdanning, nettverk- og systemadministrasjon, 120 studiepoeng
 • 554122 - Fagskoleutdanning, nettverks- og systemadministrasjon, ettårig
 • 554127 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 1½-årig
 • 554128 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 8 måneder
 • 554129 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, ettårig
 • 554123 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, 8 måneder
 • 554124 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, ettårig
 • 554125 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig
 • 554126 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – sikkerhet, ettårig
 • 554130 - Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig
 • 754122 - Master, nettverks- og systemadministrasjon, toårig
 • 554108 - Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, 1½-årig
 • 554109 - Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, ettårig
 • 554110 - Fagskoleutdanning, Cisco-konsulent, halvårig

Bedrifter: Hvor jobber nettverksteknikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med nettverksteknikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
 • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
 • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektroniker

En dataelektroniker installerer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer elektroniske installasjoner og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.
En datanalytiker sitter foran en pc og programmerer

Dataanalytiker (data scientist)

En data scientist eller dataanalytiker jobber med å behandle og analysere store datamengder.
E-sportsutøvere på turnering.

E-sportsutøver

Som e-sportsutøver holder du på med e-sport i både organisert og uorganisert form.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.
Geokjemiker jobber med apparater

Geokjemiker

En geokjemiker undersøker kjemiske prosesser i jordas indre og overflate, havet og atmosfæren.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designer

Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.
Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-servicemedarbeider

En IKT-servicemedarbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.
 Mann filmer med et lite kamera på et stativ

Innholdsprodusent

En innholdsprodusent jobber gjerne for en oppdragsgiver eller bedrift med å lage innhold om forskjellige tema og produkter til ulike kanaler og plattformer.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesigner

Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.