Nettverkstekniker jobber foran PC
Yrkesbeskrivelse

Nettverks­tekniker

favoritt ikon

En nettverkstekniker feilsøker, drifter og forbedrer datanettverk.

Som nettverkstekniker drifter du nettverk og jobber systematisk for å forbedre ytelsen på systemer. Nettverksteknikeren bør ha god kjennskap til og kunne sammenligne ulike tekniske løsninger for å sikre at bedriften har et optimalt nettverkssystem.

Vanlige arbeidsoppgaver for en nettverkstekniker:

  • planlegge, installere og konfigurere nettverk
  • konfigurasjonsendringer og feilsøking ved endringer på eksempelvis servere og skytjenester
  • sikre at nettverkssikkerheten er ivaretatt, for eksempel at lokale nettverk er koblet opp sikkert mot internett og at brannmurteknologien er forsvarlig
  • nettverksdesign, planlegging og ledelse av IT-prosjekter
  • kontakt kunder og leverandører

Du bør ha scripting-kompetanse og kjennskap til programvaredefinert nettverk (SDN). Som nettverksadministrator har du ansvar for å kommunisere med nettverksarkitekter og eksterne leverandører.

Hvor jobber nettverksteknikere?

Nettverkstekniker er ansatt i store og mellomstore bedrifter.

Personlige egenskaper

En nettverkstekniker må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk, målrettet og nøyaktig, og være i stand til å planlegge, ta beslutninger, lede og følge opp. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige.

Utdanning

Det finnes ingen bestemt utdanning for å bli nettverkstekniker. Du kan eksempelvis utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universitet.

Hva er de vanligste utdanningene for nettverksteknikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Systemadministrator
Heltid
Alle sektorer
1 152 personer
314 personer
838 personer
Ca 318 kr
Ca 300 kr
Ca 326 kr
51 580 kr
48 550 kr
52 770 kr
618 960 kr
582 600 kr
633 240 kr
Ca 318 kr
Ca 300 kr
Ca 326 kr
51 580 kr
48 550 kr
52 770 kr
618 960 kr
582 600 kr
633 240 kr
Ca 342 kr
Ca 319 kr
Ca 351 kr
55 420 kr
51 600 kr
56 850 kr
665 040 kr
619 200 kr
682 200 kr
Ca 342 kr
Ca 319 kr
Ca 351 kr
57 150 kr
52 880 kr
58 760 kr
685 800 kr
634 560 kr
705 120 kr
Systemadministrator
Heltid
Privat
1 092 personer
304 personer
788 personer
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 324 kr
51 360 kr
48 670 kr
52 500 kr
616 320 kr
584 040 kr
630 000 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 324 kr
51 360 kr
48 670 kr
52 500 kr
616 320 kr
584 040 kr
630 000 kr
Ca 341 kr
Ca 318 kr
Ca 350 kr
55 260 kr
51 550 kr
56 690 kr
663 120 kr
618 600 kr
680 280 kr
Ca 341 kr
Ca 318 kr
Ca 350 kr
56 980 kr
52 840 kr
58 570 kr
683 760 kr
634 080 kr
702 840 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Alle sektorer
610 personer
536 personer
Ca 337 kr
Ca
Ca 340 kr
54 620 kr
55 030 kr
655 440 kr
660 360 kr
Ca 337 kr
Ca
Ca 340 kr
54 620 kr
55 030 kr
655 440 kr
660 360 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 350 kr
56 560 kr
56 740 kr
678 720 kr
680 880 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 350 kr
58 250 kr
58 480 kr
699 000 kr
701 760 kr
Nettverks- eller systemtekniker, IKT
Heltid
Privat
548 personer
480 personer
Ca 344 kr
Ca
Ca 345 kr
55 650 kr
55 900 kr
667 800 kr
670 800 kr
Ca 344 kr
Ca
Ca 345 kr
55 650 kr
55 900 kr
667 800 kr
670 800 kr
Ca 355 kr
Ca
Ca 356 kr
57 470 kr
57 720 kr
689 640 kr
692 640 kr
Ca 355 kr
Ca
Ca 356 kr
59 140 kr
59 440 kr
709 680 kr
713 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ung IKT-servicemedarbeidar jobbar på PC.

IKT-service­med­arbeider

En IKT-service­med­arbeider jobber med drift og vedlikehold av nettverk og software, brukerstøtte og service.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobber du med systemutvikling og drift av maskiner eller systemer.

Spillprogrammerer skriv kode.

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber med å lage spillopplevelser.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer og oppdaterer du maskinvare, programvare og nettverk.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Spill­designer

En spill­designer lager dataspill.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du meget gode kunnskaper om data­teknologi.

En animatør sitter foran ein skjerm og tegner.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjons­designer

Interaksjons­designeren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

Dataelektroniker hjelper noen over skype

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.