Image
Nettverkstekniker jobber foran PC

Yrkesbeskrivelse

Nettverkstekniker

En nettverkstekniker feilsøker, drifter og forbedrer datanettverk.

Som nettverkstekniker drifter du nettverk og jobber systematisk for å forbedre ytelsen på systemer. Nettverksteknikeren bør ha god kjennskap til og kunne sammenligne ulike tekniske løsninger for å sikre at bedriften har et optimalt nettverkssystem.

Vanlige arbeidsoppgaver for en nettverkstekniker:

  • planlegge, installere og konfigurere nettverk
  • konfigurasjonsendringer og feilsøking ved endringer på eksempelvis servere og skytjenester
  • sikre at nettverkssikkerheten er ivaretatt, for eksempel at lokale nettverk er koblet opp sikkert mot internett og at brannmurteknologien er forsvarlig
  • nettverksdesign, planlegging og ledelse av IT-prosjekter
  • kontakt kunder og leverandører

Du bør ha scripting-kompetanse og kjennskap til programvaredefinert nettverk (SDN). Som nettverksadministrator har du ansvar for å kommunisere med nettverksarkitekter og eksterne leverandører.

Hvor jobber nettverksteknikere ?

Nettverkstekniker er ansatt i store og mellomstore bedrifter.

Personlige egenskaper

En nettverkstekniker må være flink til å kommunisere, formidle og samarbeide. Du må arbeide systematisk, målrettet og nøyaktig, og være i stand til å planlegge, ta beslutninger, lede og følge opp. I mange tilfeller må du kunne beherske teknisk engelsk, siden brukerveiledninger ofte er engelskspråklige.

Utdanning

Det finnes ingen bestemt utdanning for å bli nettverkstekniker. Du kan eksempelvis utdanne deg på videregående nivå, studere IT-administrasjon på fagskolenivå eller ta utdanning ved høgskoler og universitet.

Hva er de vanligste utdanningene for nettverksteknikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Nettverkstekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2130165 - NETTVERKSADMINISTRATOR
  • 2130167 - NETTVERKSANALYTIKER
  • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
  • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)
  • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER

Sist kvalitetssikret den 03. februar 2022, av TietoEVRY