Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon 20. oktober 2022

Økonomisjef

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Arbeidsoppgaver

Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • føre årsregnskap med noter og delårsregnskap
 • budsjetter og prognoser 
 • planlegge finansiering, investeringer og skatt
 • ha kontroll over forbruk og lønnsomhet
 • ha opplæring av ansatte i din avdeling
 • er med i bedriftens ledergruppe

Økonomisjefen er ofte leder for både økonomiavdelingen og regnskapsavdelingen. Det innebærer både faglig ansvar, lederoppgaver og personalansvar. Du er også selskapets bindeledd til revisor når årsoppgjøret skal godkjennes.

Andre titler for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, regnskapssjef, regnskapsdirektør og CFO.

Hvor jobber økonomisjefer?

Økonomisjefer jobber i privat næringsliv, organisasjoner eller i offentlig sektor.

Intervjuer

Portrettbilde av økonomisjef Sverre Naalsund i svart-hvitt foran en grå vegg

Økonomisjef

Sverre Naalsund

En økonomisjef må være systematisk, ryddig og innovativ i forhold til det å kunne ta i bruk nye systemer for at selskapet skal bli enda bedre, forteller Sverre Naalsund.

Viktige egenskaper

Som økonomisjef må du være teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Du må også ha evne til å lede og administrere.

Lønn

Utdanning

For å bli økonomisjef kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi og ledelse.

Etter- og videreutdanning
Innen økonomifaget finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved de fleste universitet og høgskoler i landet. Her kan du blant annet ta master innen økonomi og administrasjon, siviløkonomi, ledelse og organisasjonspsykologi. Det er også gode muligheter for videreutdanning i utlandet.

De som jobber som økonomisjefer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant økonomi- og administrasjonsutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 741118 - Revisoreksamen, høyere, 1½-årig
 • 741130 - Master, regnskap og revisjon – høyere revisorstudium, toårig
 • 741106 - Finansanalytiker, autoriseringsstudium
 • 741112 - Master of Science, økonomisk-administrative fag, toårig
 • 741107 - Høyere avdeling for siviløkonomer, uspesifisert
 • 741104 - Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741129 - Master, finansiell økonomi, toårig
 • 741199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 741121 - Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741115 - Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag
 • 759915 - Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, femårig
 • 734102 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 741108 - Master of Business Administration (MBA), 1½-årig
 • 641127 - Revisoreksamen, høyere, ettårig
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig
 • 641130 - Revisorutdanning, treårig
 • 641133 - Skatterevisorutdanning, 2. avd.

Bedrifter som ansetter økonomisjefer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med økonomisjefer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1231130 - ØKONOMISJEF
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 1226154 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226153 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226152 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226150 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226149 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1226141 - SEKSJONSLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1226107 - FILIALBESTYRER (BANK)
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1231113 - PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231123 - ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231133 - KOMMUNALSJEF (ØKONOMI OG FINANS)
 • 1120144 - FINANSRÅDMANN

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.

Relaterte lenker