Image
Økonomisjef

Yrkesbeskrivelse

Økonomisjef

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • føre årsregnskap med noter og delårsregnskap
 • budsjetter og prognoser 
 • planlegge finansiering, investeringer og skatt
 • ha kontroll over forbruk og lønnsomhet
 • ha opplæring av ansatte i din avdeling
 • er med i bedriftens ledergruppe

Økonomisjefen er ofte leder for både økonomiavdelingen og regnskapsavdelingen. Det innebærer både faglig ansvar, lederoppgaver og personalansvar. Du er også selskapets bindeledd til revisor når årsoppgjøret skal godkjennes.

Andre titler for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, regnskapssjef, regnskapsdirektør og CFO.

Hvor jobber økonomisjefer ?

Økonomisjefer jobber i privat næringsliv, organisasjoner eller i offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Som økonomisjef må du være teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Du må også ha evne til å lede og administrere.

Utdanning

For å bli økonomisjef kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi og ledelse.

Etter- og videreutdanning
Innen økonomifaget finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved de fleste universitet og høgskoler i landet. Her kan du blant annet ta master innen økonomi og administrasjon, siviløkonomi, ledelse og organisasjonspsykologi. Det er også gode muligheter for videreutdanning i utlandet.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 6411 - Økonomisk-administrative fag

Hva er de vanligste utdanningene for økonomisjefer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Økonomisjef i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226138 - AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226139 - AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING)
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 1226140 - AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1226102 - DEPOTSJEF
 • 1226103 - DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226115 - DISTRIKTSBANKSJEF
 • 1226126 - DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226125 - DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226107 - FILIALBESTYRER (BANK)
 • 1226104 - FILIALSJEF (BANK)
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1226105 - FONDSSJEF
 • 1226111 - FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF
 • 1226123 - FORSIKRINGSSJEF
 • 1226136 - FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON)
 • 1226127 - HAVARISJEF (FORSIKRING)
 • 1226124 - INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226110 - OMRÅDEBANKSJEF
 • 1226141 - SEKSJONSLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226143 - SEKSJONSSJEF (FORSIKRING)
 • 1226128 - SKADESJEF (FORSIKRING)
 • 1226152 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226120 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK)
 • 1226150 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226149 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT)
 • 1226154 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1226153 - VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING)
 • 1231122 - KREDITTSJEF
 • 1231106 - FORVALTNINGSSJEF
 • 1231121 - SOUSSJEF (BANK)
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)

Sist kvalitetssikret den 15. september 2020, av Econa