Økonomisjef
Yrkesbeskrivelse

­Økonomi­sjef

favoritt ikon

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • føre årsregnskap med noter og delårsregnskap
  • budsjetter og prognoser 
  • planlegge finansiering, investeringer og skatt
  • ha kontroll over forbruk og lønnsomhet
  • ha opplæring av ansatte i din avdeling
  • er med i bedriftens ledergruppe

Økonomisjefen er ofte leder for både økonomiavdelingen og regnskapsavdelingen. Det innebærer både faglig ansvar, lederoppgaver og personalansvar. Du er også selskapets bindeledd til revisor når årsoppgjøret skal godkjennes.

Andre titler for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, regnskapssjef, regnskapsdirektør og CFO.

Hvor jobber økonomisjefer?

Økonomisjefer jobber i privat næringsliv, organisasjoner eller i offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Som økonomisjef må du være teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Du må også ha evne til å lede og administrere.

Utdanning

For å bli økonomisjef kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi og ledelse.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Innen økonomifaget finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved de fleste universitet og høgskoler i landet. Her kan du blant annet ta master innen økonomi og administrasjon, siviløkonomi, ledelse og organisasjonspsykologi. Det er også gode muligheter for videreutdanning i utlandet.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for økonomisjefer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Økonomisjef
Heltid
Alle sektorer
7 626 personer
3 330 personer
4 296 personer
Ca 469 kr
Ca 418 kr
Ca 519 kr
75 910 kr
67 750 kr
84 060 kr
910 920 kr
813 000 kr
1 008 720 kr
Ca 469 kr
Ca 418 kr
Ca 519 kr
75 910 kr
67 750 kr
84 060 kr
910 920 kr
813 000 kr
1 008 720 kr
Ca 547 kr
Ca 454 kr
Ca 619 kr
88 570 kr
73 470 kr
100 270 kr
1 062 840 kr
881 640 kr
1 203 240 kr
Ca 547 kr
Ca 454 kr
Ca 619 kr
88 900 kr
73 920 kr
100 510 kr
1 066 800 kr
887 040 kr
1 206 120 kr
Økonomisjef
Deltid
Alle sektorer
930 personer
504 personer
426 personer
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 412 kr
60 000 kr
56 370 kr
66 670 kr
720 000 kr
676 440 kr
800 040 kr
Ca 370 kr
Ca 348 kr
Ca 412 kr
60 000 kr
56 370 kr
66 670 kr
720 000 kr
676 440 kr
800 040 kr
Ca 424 kr
Ca 375 kr
Ca 492 kr
68 640 kr
60 780 kr
79 670 kr
823 680 kr
729 360 kr
956 040 kr
Ca 424 kr
Ca 375 kr
Ca 492 kr
68 830 kr
61 030 kr
79 770 kr
825 960 kr
732 360 kr
957 240 kr
Økonomisjef
Heltid
Kommunal
396 personer
194 personer
202 personer
Ca 386 kr
Ca 372 kr
Ca 402 kr
62 500 kr
60 190 kr
65 120 kr
750 000 kr
722 280 kr
781 440 kr
Ca 386 kr
Ca 372 kr
Ca 402 kr
62 500 kr
60 190 kr
65 120 kr
750 000 kr
722 280 kr
781 440 kr
Ca 392 kr
Ca 375 kr
Ca 409 kr
63 580 kr
60 790 kr
66 260 kr
762 960 kr
729 480 kr
795 120 kr
Ca 392 kr
Ca 375 kr
Ca 409 kr
64 190 kr
61 650 kr
66 640 kr
770 280 kr
739 800 kr
799 680 kr
Økonomisjef
Heltid
Privat
7 054 personer
3 048 personer
4 006 personer
Ca 477 kr
Ca 422 kr
Ca 533 kr
77 330 kr
68 380 kr
86 390 kr
927 960 kr
820 560 kr
1 036 680 kr
Ca 477 kr
Ca 422 kr
Ca 533 kr
77 330 kr
68 380 kr
86 390 kr
927 960 kr
820 560 kr
1 036 680 kr
Ca 557 kr
Ca 458 kr
Ca 632 kr
90 240 kr
74 220 kr
102 430 kr
1 082 880 kr
890 640 kr
1 229 160 kr
Ca 557 kr
Ca 458 kr
Ca 632 kr
90 540 kr
74 630 kr
102 650 kr
1 086 480 kr
895 560 kr
1 231 800 kr
Økonomisjef
Deltid
Privat
911 personer
494 personer
417 personer
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 415 kr
60 310 kr
56 430 kr
67 250 kr
723 720 kr
677 160 kr
807 000 kr
Ca 372 kr
Ca 348 kr
Ca 415 kr
60 310 kr
56 430 kr
67 250 kr
723 720 kr
677 160 kr
807 000 kr
Ca 426 kr
Ca 376 kr
Ca 495 kr
68 980 kr
60 960 kr
80 260 kr
827 760 kr
731 520 kr
963 120 kr
Ca 426 kr
Ca 376 kr
Ca 495 kr
69 170 kr
61 220 kr
80 360 kr
830 040 kr
734 640 kr
964 320 kr
Økonomisjef
Heltid
Statlig
176 personer
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 040 kr
900 480 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 040 kr
900 480 kr
Ca 480 kr
Ca
Ca
77 830 kr
933 960 kr
Ca 480 kr
Ca
Ca
78 660 kr
943 920 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Alle sektorer
4 762 personer
1 575 personer
3 187 personer
Ca 512 kr
Ca 478 kr
Ca 538 kr
83 010 kr
77 500 kr
87 080 kr
996 120 kr
930 000 kr
1 044 960 kr
Ca 512 kr
Ca 478 kr
Ca 538 kr
83 010 kr
77 500 kr
87 080 kr
996 120 kr
930 000 kr
1 044 960 kr
Ca 588 kr
Ca 529 kr
Ca 618 kr
95 290 kr
85 640 kr
100 060 kr
1 143 480 kr
1 027 680 kr
1 200 720 kr
Ca 588 kr
Ca 529 kr
Ca 618 kr
95 560 kr
85 960 kr
100 310 kr
1 146 720 kr
1 031 520 kr
1 203 720 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Alle sektorer
280 personer
199 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 730 kr
102 620 kr
1 088 760 kr
1 231 440 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 790 kr
102 640 kr
1 089 480 kr
1 231 680 kr
Leder, forsikring eller finans
Heltid
Privat
4 722 personer
1 557 personer
3 165 personer
Ca 513 kr
Ca 477 kr
Ca 540 kr
83 170 kr
77 330 kr
87 400 kr
998 040 kr
927 960 kr
1 048 800 kr
Ca 513 kr
Ca 477 kr
Ca 540 kr
83 170 kr
77 330 kr
87 400 kr
998 040 kr
927 960 kr
1 048 800 kr
Ca 589 kr
Ca 529 kr
Ca 619 kr
95 400 kr
85 670 kr
100 200 kr
1 144 800 kr
1 028 040 kr
1 202 400 kr
Ca 589 kr
Ca 529 kr
Ca 619 kr
95 640 kr
85 930 kr
100 420 kr
1 147 680 kr
1 031 160 kr
1 205 040 kr
Leder, forsikring eller finans
Deltid
Privat
280 personer
199 personer
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 413 kr
Ca
Ca 463 kr
66 950 kr
75 000 kr
803 400 kr
900 000 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 730 kr
102 620 kr
1 088 760 kr
1 231 440 kr
Ca 560 kr
Ca
Ca 633 kr
90 790 kr
102 640 kr
1 089 480 kr
1 231 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.