Økonomisjef
Yrkesbeskrivelse

­Økonomi­sjef

favoritt ikon

Økonomisjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål i bedriften du jobber. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, og kontroll på investeringer og utgifter i bedriften.

Vanlige arbeidsoppgaver for en økonomisjef:

  • føre årsregnskap med noter og delårsregnskap
  • utarbeide budsjetter og kalkyler
  • planlegge finansiering, investeringer og skatt
  • ha kontroll over forbruk og lønnsomhet
  • ha opplæring av ansatte i din avdeling
  • rapportere til styret og ledelsen i bedriften/organisasjonen

I tillegg til å være leder for en økonomiavdeling, og ofte også for firmaets regnskapsavdeling, har du som økonomisjef gjerne lederoppgaver og personalansvar.

Andre titler for økonomisjef er økonomidirektør, finansdirektør, finanssjef, regnskapssjef, regnskapsdirektør og CFO.

Hvor jobber økonomisjefer?

Økonomisjefer jobber i privat næringsliv, organisasjoner eller i offentlig sektor.

Personlige egenskaper

Som økonomisjef må du være teoretisk og analytisk anlagt. Du må ha god evne til kommunikasjon både skriftlig og muntlig. Økonomisjefen må ha evne til å lede og administrere.

Utdanning

For å bli økonomisjef kreves det som regel høyere utdanning innen økonomi og ledelse.

Etter- og videreutdanning
Innen økonomifaget finnes det flere videreutdanningsmuligheter ved de fleste universitet og høgskoler i landet. Her kan du blant annet ta master innen økonomi og administrasjon, siviløkonom, ledelse og organisasjonspsykologi, osv. Det er også gode muligheter for videreutdanning i utlandet.

Hva jobber økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for økonomisjefer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- og økonomisjefer
Deltid
Alle sektorer
952 personer
543 personer
409 personer
Ca 339 kr
Ca 320 kr
Ca 391 kr
54 860 kr
51 820 kr
63 380 kr
658 320 kr
621 840 kr
760 560 kr
Ca 339 kr
Ca 320 kr
Ca 391 kr
54 860 kr
51 820 kr
63 380 kr
658 320 kr
621 840 kr
760 560 kr
Ca 392 kr
Ca 338 kr
Ca 477 kr
63 460 kr
54 690 kr
77 220 kr
761 520 kr
656 280 kr
926 640 kr
Ca 392 kr
Ca 338 kr
Ca 477 kr
63 590 kr
54 850 kr
77 300 kr
763 080 kr
658 200 kr
927 600 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Alle sektorer
7 536 personer
3 307 personer
4 229 personer
Ca 434 kr
Ca 386 kr
Ca 481 kr
70 350 kr
62 600 kr
78 000 kr
844 200 kr
751 200 kr
936 000 kr
Ca 434 kr
Ca 386 kr
Ca 481 kr
70 350 kr
62 600 kr
78 000 kr
844 200 kr
751 200 kr
936 000 kr
Ca 501 kr
Ca 421 kr
Ca 564 kr
81 210 kr
68 230 kr
91 370 kr
974 520 kr
818 760 kr
1 096 440 kr
Ca 501 kr
Ca 421 kr
Ca 564 kr
81 530 kr
68 690 kr
91 580 kr
978 360 kr
824 280 kr
1 098 960 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Kommunal
397 personer
198 personer
199 personer
Ca 360 kr
Ca 347 kr
Ca 372 kr
58 250 kr
56 250 kr
60 340 kr
699 000 kr
675 000 kr
724 080 kr
Ca 360 kr
Ca 347 kr
Ca 372 kr
58 250 kr
56 250 kr
60 340 kr
699 000 kr
675 000 kr
724 080 kr
Ca 363 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
58 810 kr
56 470 kr
61 140 kr
705 720 kr
677 640 kr
733 680 kr
Ca 363 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
59 340 kr
57 030 kr
61 640 kr
712 080 kr
684 360 kr
739 680 kr
Finans- og økonomisjefer
Deltid
Privat
937 personer
535 personer
402 personer
Ca 339 kr
Ca 321 kr
Ca 394 kr
54 910 kr
51 990 kr
63 750 kr
658 920 kr
623 880 kr
765 000 kr
Ca 339 kr
Ca 321 kr
Ca 394 kr
54 910 kr
51 990 kr
63 750 kr
658 920 kr
623 880 kr
765 000 kr
Ca 393 kr
Ca 338 kr
Ca 479 kr
63 630 kr
54 750 kr
77 670 kr
763 560 kr
657 000 kr
932 040 kr
Ca 393 kr
Ca 338 kr
Ca 479 kr
63 760 kr
54 910 kr
77 750 kr
765 120 kr
658 920 kr
933 000 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Privat
6 956 personer
3 016 personer
3 940 personer
Ca 440 kr
Ca 390 kr
Ca 490 kr
71 300 kr
63 250 kr
79 440 kr
855 600 kr
759 000 kr
953 280 kr
Ca 440 kr
Ca 390 kr
Ca 490 kr
71 300 kr
63 250 kr
79 440 kr
855 600 kr
759 000 kr
953 280 kr
Ca 510 kr
Ca 425 kr
Ca 575 kr
82 680 kr
68 930 kr
93 200 kr
992 160 kr
827 160 kr
1 118 400 kr
Ca 510 kr
Ca 425 kr
Ca 575 kr
82 970 kr
69 370 kr
93 380 kr
995 640 kr
832 440 kr
1 120 560 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Statlig
183 personer
Ca 438 kr
Ca
Ca
70 970 kr
851 640 kr
Ca 438 kr
Ca
Ca
70 970 kr
851 640 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 200 kr
890 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 900 kr
898 800 kr
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Deltid
Alle sektorer
301 personer
86 personer
215 personer
Ca 364 kr
Ca
Ca 415 kr
59 030 kr
67 210 kr
708 360 kr
806 520 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 415 kr
59 030 kr
67 210 kr
708 360 kr
806 520 kr
Ca 482 kr
Ca 316 kr
Ca 548 kr
78 060 kr
51 240 kr
88 790 kr
936 720 kr
614 880 kr
1 065 480 kr
Ca 482 kr
Ca 316 kr
Ca 548 kr
78 260 kr
51 240 kr
88 970 kr
939 120 kr
614 880 kr
1 067 640 kr
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Heltid
Alle sektorer
4 956 personer
1 591 personer
3 365 personer
Ca 464 kr
Ca 426 kr
Ca 494 kr
75 180 kr
68 970 kr
80 000 kr
902 160 kr
827 640 kr
960 000 kr
Ca 464 kr
Ca 426 kr
Ca 494 kr
75 180 kr
68 970 kr
80 000 kr
902 160 kr
827 640 kr
960 000 kr
Ca 547 kr
Ca 475 kr
Ca 581 kr
88 600 kr
76 950 kr
94 110 kr
1 063 200 kr
923 400 kr
1 129 320 kr
Ca 547 kr
Ca 475 kr
Ca 581 kr
88 870 kr
77 280 kr
94 350 kr
1 066 440 kr
927 360 kr
1 132 200 kr
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Deltid
Privat
300 personer
86 personer
214 personer
Ca 365 kr
Ca
Ca 415 kr
59 170 kr
67 210 kr
710 040 kr
806 520 kr
Ca 365 kr
Ca
Ca 415 kr
59 170 kr
67 210 kr
710 040 kr
806 520 kr
Ca 482 kr
Ca 316 kr
Ca 549 kr
78 140 kr
51 240 kr
88 950 kr
937 680 kr
614 880 kr
1 067 400 kr
Ca 482 kr
Ca 316 kr
Ca 549 kr
78 340 kr
51 240 kr
89 130 kr
940 080 kr
614 880 kr
1 069 560 kr
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Heltid
Privat
4 897 personer
1 567 personer
3 330 personer
Ca 467 kr
Ca 425 kr
Ca 495 kr
75 610 kr
68 880 kr
80 200 kr
907 320 kr
826 560 kr
962 400 kr
Ca 467 kr
Ca 425 kr
Ca 495 kr
75 610 kr
68 880 kr
80 200 kr
907 320 kr
826 560 kr
962 400 kr
Ca 549 kr
Ca 476 kr
Ca 583 kr
88 860 kr
77 150 kr
94 370 kr
1 066 320 kr
925 800 kr
1 132 440 kr
Ca 549 kr
Ca 476 kr
Ca 583 kr
89 110 kr
77 430 kr
94 600 kr
1 069 320 kr
929 160 kr
1 135 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker