Lingvist

En lingvist er en person som forsker på, eller jobber med språk og tale. Lingvister kan også kalles språkforskere eller språkvitere. Som lingvist har du utdanning innen språkvitenskap.

Arbeidsoppgaver

 

En lingvist jobber med språk og kommunikasjon, og studerer og spesialiserer seg på ulike deler av språk. Som lingvist kan du jobbe spesifikt med hvordan vi kommuniserer, hvordan språk endrer seg, hvordan vi lærer oss å kommunisere, hva språk er, og du kan jobbe med skriftspråk. En lingvist kan også jobbe med kommunikasjon som ikke skjer mellom mennesker, for eksempel kommunikasjon med datamaskiner. Dette kalles datalingvistikk.

En lingvist kan jobbe med flere språk, eller med bare ett språk. Lingvisten kan også forske på, analysere og arbeide med flere forskjellige egenskaper ved språket. Du kan for eksempel jobbe spesielt med språkhistorie, eller analysere hvordan språket er bygget opp. Lingvister kan studere setningsoppbygging eller lydsystemet. Studiet av språklyder og hvordan vi produserer disse kalles for fonetikk. Noen lingvister spesialiserer seg i hvordan vi som mennesker lærer oss språk. Det kan innebære å forske på hvordan barn lærer seg språk fra fødselen av, eller å se på hvordan vi lærer oss nye språk når vi blir eldre. 

Vanlige arbeidsoppgaver for lingvister: 

 • lingvister kan jobbe som undervisere, vitenskapelige ansatte, eller ha administrative oppgaver på et utdanningssted. Dette kan for eksempel forskning, saksbehandling eller undervisning i språkhistorie, språkutvikling og språkoppbygning.
 • jobbe med formidling
 • forske og publisere forskningsresultater
 • holde foredrag og seminarer
 • veilede

Lingvister blir ofte ansatt med andre stillingstitler enn "lingvist", for eksempel som rådgiver, konsulent eller forsker

Hvor jobber Lingvister?

Lingvister kan jobbe innenfor mange ulike fagområder, både i det offentlige og i det private. Noen lingvister jobber med mennesker som har språkvansker, eller de jobber med kommunikasjon i bedrifter. Mange lingvister jobber som forskere, spesielt på universiteter og høyskoler. Andre jobber med undervisning. Som lingvist kan du jobbe i forlagsbransjen, som forfatter, eller som kommunikasjonsrådgiver. 

Viktige egenskaper

Som lingvist må du være interessert i kommunikasjon og språk. Du bør interessere deg for andre mennesker, og være glad i å analysere og forske på ting. Du må også være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap, ha et godt språkøre og være flink til å kommunisere skriftlig og muntlig. 

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant lingvistikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 711701 - Cand.philol.-utdanning, anvendt språkvitenskap/lingvistikk
 • 711702 - Cand.philol.-utdanning, datalingvistikk
 • 711704 - Cand.philol.-utdanning, lingvistikk
 • 711726 - Master, datalingvistikk, toårig
 • 711727 - Master, lingvistikk, toårig
 • 811704 - Ph.d.-program, lingvistikk

Bedrifter som ansetter Lingvister

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Lingvister

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER
 • 2544101 - LINGVIST

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.

Relaterte lenker