Gjennomgått i samarbeid med Forskerforbundet 14. desember 2022

Professor

Professoren forsker, underviser og veileder studenter.

Arbeidsoppgaver

En professor er ansatt ved et universitet eller en høgskole, og er ekspert innenfor sitt fagfelt. Professor er en beskyttet tittel, og professorstillingen er den høyest vitenskapelige stillingen du kan ha ved norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Den rangerer likt med dosentstillingen, som har mer vekt på undervisning og utviklingsarbeid enn på forskning. 

Vanlige arbeidsoppgaver for professorer:

 • utføre forskningsarbeid
 • formidle og publisere forskningsresultater
 • veilede og undervise studenter
 • redigere og vurdere andres vitenskapelige arbeider
 • samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovasjon

Professorer kan ha svært ulike arbeidsoppgaver, avhengig av både arbeidssted, fagfelt og eget ønske. 

Professor II er en betegnelse som brukes om professorer ansatt i en bistilling. Som oftest brukes denne typen stillinger når personen har sitt hovedarbeid et annet sted, for eksempel på et sykehus eller et forskningsinstitutt. I mange tilfeller kan du også være professor ved ett universitet, og fungere som professor II ved et annet universitet.

Professor emeritus/emerita er betegnelsen som benyttes på pensjonerte professorer. Ofte har en professor emeritus/emerita kontor ved sin institusjon og arbeider så mye som han eller hun ønsker, slik at kompetanse innen fagfeltet bevares.

Hvor jobber professorer?

Som professor er du ansatt ved en høgskole eller et universitet i Norge eller i utlandet.

Intervjuer

Professor Arild Angelsen sitter på en trapp i parken rundt NMBU på Ås.

Professor

Arild Angelsen

Gutten fra fiskeværet i Lofoten var fylt med vitebegjær og eventyrlyst. – Mine to viktigste egenskaper som jeg aldri må gi slipp på, gjør jeg det er jeg ikke lenger en god forsker, smiler professoren.

Viktige egenskaper

Du bør være analytisk og strukturert. I tillegg bør du være nysgjerrig og like å fordype deg i et emne. 

Lønn

Utdanning

Det er ikke et formelt krav at en professor har doktorgrad, men i dag blir i praksis ingen uten doktorgrad utnevnt til professor. Vanligvis kreves det vitenskapelig arbeid tilsvarende tre doktorgrader i omfang før man er kvalifisert til et professorat. I tillegg stilles det en rekke andre krav for å arbeide som professor, men disse kan variere fra fakultet til fakultet. 

Du kan bli professor ved å søke opprykk fra en stilling som førsteamanuensis eller ved å søke på en utlyst professorstilling. 

Doktorgradsstudier tilbys innen alle fagfelt, og ved en rekke studiesteder. Ofte er doktorgradskandidater ansatt som stipendiat.

Oversikt over doktorgradsutdanninger

Se forskrift om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 

De som jobber som professorer har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant forskerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8899 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
 • 8839 - Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
 • 8833 - Andre servicefag, andre
 • 8831 - Hår- og skjønnhetspleie
 • 8825 - Brannvernfag
 • 8824 - Tollfag
 • 8823 - Politifag
 • 8822 - Fengselsfag
 • 8821 - Militære fag
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8814 - Vegtrafikkfag
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8812 - Luftfartsfag
 • 8811 - Jernbanetrafikkfag
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8749 - Skogbruk, andre
 • 8741 - Skogbruk
 • 8739 - Gartneri og hagebruk, andre
 • 8731 - Gartneri og hagebruk
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8719 - Fiske og havbruk, andre
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8689 - Idrettsfag, andre
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8679 - Veterinærfag, andre
 • 8672 - Dyrepleie
 • 8671 - Veterinær
 • 8669 - Apotekfag, andre
 • 8663 - Apotekteknikk
 • 8662 - Reseptarfag
 • 8661 - Farmasi
 • 8659 - Terapeutiske fag, andre
 • 8653 - Kiropraktor
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8651 - Ergoterapi
 • 8649 - Tannhelsefag, andre
 • 8643 - Tannteknikk
 • 8642 - Tannpleiefag
 • 8641 - Odontologi
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8629 - Sosialfag, andre
 • 8621 - Sosialfag
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8613 - Vernepleiefag
 • 8612 - Hjelpepleiefag
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8589 - Fabrikasjon og utvinning, andre
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8583 - Produksjon av tre, papir, plast og glass
 • 8582 - Tekstil- og skinnproduksjon
 • 8581 - Næringsmiddelproduksjon
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8572 - Arkitektur
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8563 - Naturgeografi
 • 8562 - Geofysikk
 • 8561 - Geologi
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8553 - Finmekaniske fag
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8542 - Informasjonsmodellering
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8532 - Statistikk
 • 8531 - Matematikk
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8513 - Mikrobiologi og cellebiologi
 • 8512 - Botaniske fag
 • 8511 - Zoologiske fag
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8442 - Hotell- og restaurantfag
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8439 - Kontorfag, andre
 • 8432 - Kontorfag
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8421 - Handel
 • 8419 - Økonomisk-administrative fag, andre
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8389 - Sosialantropologiske fag, andre
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8372 - Kriminologi
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8352 - Journalistikk
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8329 - Sosiologiske fag, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8259 - Videreutdanninger for lærere, andre
 • 8251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8238 - Praktisk-pedagogiske utdanninger
 • 8237 - Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
 • 8236 - Primærnæringer, lærerutdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 8233 - Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
 • 8231 - Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8166 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8164 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8162 - Tre-, metall- og glasshåndverk
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8152 - Teater- og filmutdanninger
 • 8149 - Religionsutdanninger, andre
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8141 - Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8133 - Arkeologi
 • 8132 - Kunsthistorie
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8129 - Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8116 - Translatørutdanninger
 • 8114 - Utdanninger i afrikanske språk
 • 8113 - Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk
 • 8112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 8019 - Allmenne fag, andre
 • 8011 - Generelle programmer

Bedrifter som ansetter professorer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med professorer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2310116 - PROFESSOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 1228190 - DEKAN
 • 1228191 - PRODEKAN
 • 1237103 - INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1237104 - INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING)
 • 1210128 - REKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 1228192 - ASSISTERENDE REKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.