Professor underviser en gruppe studenter.
Yrkesbeskrivelse

Professor

favoritt ikon

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

En professor er ansatt ved et universitet eller en høgskole. Professoren er ekspert innenfor sitt fagfelt. Professor er en beskyttet tittel, og professorstillingen er den høyest vitenskapelige stillingen du kan ha ved norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Den rangerer likt med dosentstillingen, som har mer vekt på undervisning og utviklingsarbeid enn på forskning. 

Vanlige arbeidsoppgaver for professorer:

  • forskning og publisering av forskningsresultater
  • holde forelesninger eller seminarer 
  • utføre forskningsarbeid
  • veilede og undervise studenter
  • redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrift
  • samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovasjon

Professorer kan ha svært ulike arbeidsoppgaver, avhengig av både arbeidssted, fagfelt og eget ønske. 

Professor II er en betegnelse som brukes om professorer ansatt i en bistilling. Som oftest brukes denne typen stillinger når det er snakk om yrkesutøvere som har sitt hovedarbeid et annet sted, for eksempel på et sykehus eller et forskningsinstitutt. I mange tilfeller kan du også være professor ved ett universitet, og fungere som professor II ved et annet universitet.

Professor emeritus er betegnelsen som benyttes på pensjonerte professorer. Ofte har en professor emeritus kontor ved sin institusjon og arbeider så mye som han eller hun ønsker, slik at kompetanse innen fagfeltet blir bevart.

Hvor jobber professorer?

Som professor er du ansatt ved en høgskole eller et universitet i Norge eller i utlandet.

Personlige egenskaper

Du bør være analytisk og strukturert. I tillegg bør du være nysgjerrig og like å fordype deg i et emne. 

Utdanning

Det er ikke et formelt krav at en professor har doktorgrad, men i dag blir i praksis ingen uten doktorgrad utnevnt til professor. Vanligvis kreves det vitenskapelig arbeid tilsvarende tre doktorgrader i omfang før man er kvalifisert til et professorat. I tillegg stilles det en rekke andre krav for å arbeide som professor, men disse kan variere fra fakultet til fakultet. 

Du kan bli professor ved å søke opprykk fra en stilling som førsteamanuensis eller ved å søke på en utlyst professorstilling. 

Doktorgradsstudier tilbys innen alle fagfelt, og ved en rekke studiesteder. Ofte er doktorgradskandidater ansatt som stipendiat.

Oversikt over utdanning

Se forskrift om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 

Hva jobber forskerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Alle sektorer
10 950 personer
5 184 personer
5 766 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 298 kr
46 600 kr
45 300 kr
48 310 kr
559 200 kr
543 600 kr
579 720 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 298 kr
46 600 kr
45 300 kr
48 310 kr
559 200 kr
543 600 kr
579 720 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
46 970 kr
45 470 kr
48 560 kr
563 640 kr
545 640 kr
582 720 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
47 030 kr
45 530 kr
48 610 kr
564 360 kr
546 360 kr
583 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Alle sektorer
22 370 personer
11 053 personer
11 317 personer
Ca 301 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 530 kr
50 280 kr
586 080 kr
570 360 kr
603 360 kr
Ca 301 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 530 kr
50 280 kr
586 080 kr
570 360 kr
603 360 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 322 kr
50 410 kr
48 660 kr
52 130 kr
604 920 kr
583 920 kr
625 560 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 322 kr
50 700 kr
48 960 kr
52 420 kr
608 400 kr
587 520 kr
629 040 kr
Forsker i høyere utdanning
Kommunal
711 personer
529 personer
182 personer
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 257 kr
37 490 kr
35 980 kr
41 710 kr
449 880 kr
431 760 kr
500 520 kr
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 257 kr
37 490 kr
35 980 kr
41 710 kr
449 880 kr
431 760 kr
500 520 kr
Ca 248 kr
Ca 239 kr
Ca 270 kr
40 230 kr
38 720 kr
43 660 kr
482 760 kr
464 640 kr
523 920 kr
Ca 248 kr
Ca 239 kr
Ca 270 kr
40 550 kr
38 990 kr
44 090 kr
486 600 kr
467 880 kr
529 080 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Kommunal
585 personer
457 personer
128 personer
Ca 209 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
33 890 kr
33 690 kr
34 400 kr
406 680 kr
404 280 kr
412 800 kr
Ca 209 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
33 890 kr
33 690 kr
34 410 kr
406 680 kr
404 280 kr
412 920 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
35 920 kr
35 690 kr
36 660 kr
431 040 kr
428 280 kr
439 920 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 250 kr
35 950 kr
37 230 kr
435 000 kr
431 400 kr
446 760 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Kommunal
126 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 320 kr
555 840 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 320 kr
555 840 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca
47 810 kr
573 720 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca
48 110 kr
577 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Privat
3 132 personer
1 671 personer
1 461 personer
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 302 kr
46 670 kr
45 680 kr
48 950 kr
560 040 kr
548 160 kr
587 400 kr
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 302 kr
46 670 kr
45 680 kr
48 950 kr
560 040 kr
548 160 kr
587 400 kr
Ca 304 kr
Ca 289 kr
Ca 323 kr
49 320 kr
46 740 kr
52 320 kr
591 840 kr
560 880 kr
627 840 kr
Ca 304 kr
Ca 289 kr
Ca 323 kr
49 460 kr
46 900 kr
52 430 kr
593 520 kr
562 800 kr
629 160 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Privat
1 469 personer
791 personer
678 personer
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 790 kr
41 570 kr
43 130 kr
501 480 kr
498 840 kr
517 560 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 790 kr
41 570 kr
43 130 kr
501 480 kr
498 840 kr
517 560 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca 277 kr
42 960 kr
41 480 kr
44 850 kr
515 520 kr
497 760 kr
538 200 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca 277 kr
42 980 kr
41 510 kr
44 860 kr
515 760 kr
498 120 kr
538 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Privat
1 663 personer
880 personer
783 personer
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
48 280 kr
46 670 kr
50 700 kr
579 360 kr
560 040 kr
608 400 kr
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
48 280 kr
46 670 kr
50 700 kr
579 360 kr
560 040 kr
608 400 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 337 kr
51 380 kr
48 550 kr
54 570 kr
616 560 kr
582 600 kr
654 840 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 337 kr
51 560 kr
48 760 kr
54 710 kr
618 720 kr
585 120 kr
656 520 kr
Forsker i høyere utdanning
Statlig
29 477 personer
14 037 personer
15 440 personer
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 600 kr
50 150 kr
586 080 kr
571 200 kr
601 800 kr
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 600 kr
50 150 kr
586 080 kr
571 200 kr
601 800 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 319 kr
50 130 kr
48 550 kr
51 660 kr
601 560 kr
582 600 kr
619 920 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 319 kr
50 400 kr
48 820 kr
51 930 kr
604 800 kr
585 840 kr
623 160 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Statlig
8 896 personer
3 936 personer
4 960 personer
Ca 298 kr
Ca 291 kr
Ca 305 kr
48 250 kr
47 090 kr
49 450 kr
579 000 kr
565 080 kr
593 400 kr
Ca 298 kr
Ca 291 kr
Ca 305 kr
48 250 kr
47 090 kr
49 450 kr
579 000 kr
565 080 kr
593 400 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 306 kr
48 590 kr
47 530 kr
49 580 kr
583 080 kr
570 360 kr
594 960 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 306 kr
48 630 kr
47 580 kr
49 620 kr
583 560 kr
570 960 kr
595 440 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Statlig
20 581 personer
10 101 personer
10 480 personer
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 630 kr
50 260 kr
586 080 kr
571 560 kr
603 120 kr
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 630 kr
50 260 kr
586 080 kr
571 560 kr
603 120 kr
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 321 kr
50 350 kr
48 690 kr
51 950 kr
604 200 kr
584 280 kr
623 400 kr
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 321 kr
50 650 kr
48 990 kr
52 250 kr
607 800 kr
587 880 kr
627 000 kr
Forsker i høyere utdanning
Alle sektorer
33 320 personer
16 237 personer
17 083 personer
Ca 299 kr
Ca 291 kr
Ca 309 kr
48 480 kr
47 090 kr
50 020 kr
581 760 kr
565 080 kr
600 240 kr
Ca 299 kr
Ca 291 kr
Ca 309 kr
48 480 kr
47 090 kr
50 020 kr
581 760 kr
565 080 kr
600 240 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 319 kr
49 930 kr
48 200 kr
51 650 kr
599 160 kr
578 400 kr
619 800 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 319 kr
50 190 kr
48 460 kr
51 910 kr
602 280 kr
581 520 kr
622 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Førsteamanuensis i arbeid

Første­amanuensis

En første­amanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.