Professor underviser
Yrkesbeskrivelse

Professor

favoritt ikon

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

En professor er ansatt ved et universitet eller en høgskole. Professoren er ekspert innenfor sitt fagfelt. Professor er en beskyttet tittel, og professorstillingen er den høyest vitenskapelige stillingen du kan ha ved norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Den rangerer likt med dosentstillingen, som har mer vekt på undervisning og utviklingsarbeid enn på forskning. 

Det er ikke et formelt krav at en professor har doktorgrad, men i dag blir i praksis ingen uten doktorgrad utnevnt til professor. Vanligvis kreves det vitenskapelig arbeid tilsvarende tre doktorgrader i omfang før man er kvalifisert til et professorat. I tillegg stilles det en rekke andre krav for å arbeide som professor, men disse kan variere fra fakultet til fakultet. 

Du kan bli professor ved å søke opprykk fra en stilling som førsteamanuensis eller ved å søke på en utlyst  professorstilling. 

Professorer kan ha svært ulike arbeidsoppgaver, avhengig av både arbeidssted, fagfelt og eget ønske. Felles for professorer er at de bruker en vesentlig del av arbeidstiden sin på forskning og publisering av forskningsresultater. I tillegg bruker de fleste professorer en del av tiden sin på undervisning og veiledning.

Vanlige arbeidsoppgaver for professorer:

  • holde forelesninger eller seminarer 
  • utføre forskningsarbeid
  • veilede og undervise studenter
  • redigere og vurdere vitenskapelige artikler i forskningstidsskrift
  • samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovajon

Professor II er en betegnelse som brukes om professorer ansatt i en bistilling. Som oftest brukes denne typen stillinger når det er snakk om yrkesutøvere som har sitt hovedarbeid et annet sted, for eksempel på et sykehus eller et forskningsinstitutt. I mange tilfeller kan du også være professor ved ett universitet, og fungere som professor II ved et annet universitet.

Professor emeritus er betegnelsen som benyttes på pensjonerte professorer. Ofte har en professor emeritus kontor ved sin institusjon og arbeider så mye som han eller hun ønsker, slik at kompetanse innen fagfeltet blir bevart.

Hvor jobber professorer?

Som professor er du ansatt ved en høgskole eller et universitet i Norge eller i utlandet.

Personlige egenskaper

Du bør være analytisk og strukturert. I tillegg bør du være nysgjerrig og like å fordype deg i et emne. 

Utdanning

Professorer har i de aller fleste tilfeller en doktorgrad. Denne tas etter fullført mastergrad, og har en normert studietid på tre år. Doktorgradsstudier tilbys innen alle fagfelt, og ved en rekke studiesteder. Ofte er doktorgradskandidater ansatt som stipendiat.

Oversikt over utdanning

Se forskrift om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 

Hva jobber forskerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Alle sektorer
10 403 personer
4 825 personer
5 578 personer
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 360 kr
44 780 kr
47 380 kr
556 320 kr
537 360 kr
568 560 kr
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 360 kr
44 780 kr
47 380 kr
556 320 kr
537 360 kr
568 560 kr
Ca 287 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
46 520 kr
45 260 kr
47 800 kr
558 240 kr
543 120 kr
573 600 kr
Ca 287 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
46 570 kr
45 330 kr
47 840 kr
558 840 kr
543 960 kr
574 080 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Alle sektorer
21 693 personer
10 543 personer
11 150 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 040 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 420 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 040 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 316 kr
49 350 kr
47 330 kr
51 270 kr
592 200 kr
567 960 kr
615 240 kr
Ca 305 kr
Ca 292 kr
Ca 316 kr
49 620 kr
47 600 kr
51 530 kr
595 440 kr
571 200 kr
618 360 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Kommunal
459 personer
351 personer
108 personer
Ca 204 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 060 kr
32 740 kr
33 430 kr
396 720 kr
392 880 kr
401 160 kr
Ca 204 kr
Ca 202 kr
Ca 206 kr
33 060 kr
32 740 kr
33 430 kr
396 720 kr
392 880 kr
401 160 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 225 kr
35 320 kr
34 930 kr
36 370 kr
423 840 kr
419 160 kr
436 440 kr
Ca 218 kr
Ca 216 kr
Ca 225 kr
35 560 kr
35 140 kr
36 700 kr
426 720 kr
421 680 kr
440 400 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Kommunal
128 personer
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 540 kr
558 480 kr
Ca 287 kr
Ca
Ca
46 540 kr
558 480 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 570 kr
570 840 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 890 kr
574 680 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Privat
1 360 personer
690 personer
670 personer
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 310 kr
41 630 kr
40 420 kr
495 720 kr
499 560 kr
485 040 kr
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
41 310 kr
41 630 kr
40 420 kr
495 720 kr
499 560 kr
485 040 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
43 330 kr
42 100 kr
44 720 kr
519 960 kr
505 200 kr
536 640 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 276 kr
43 340 kr
42 100 kr
44 740 kr
520 080 kr
505 200 kr
536 880 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Privat
1 584 personer
830 personer
754 personer
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 309 kr
47 420 kr
45 680 kr
50 070 kr
569 040 kr
548 160 kr
600 840 kr
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 309 kr
47 420 kr
45 680 kr
50 070 kr
569 040 kr
548 160 kr
600 840 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
50 660 kr
47 740 kr
53 890 kr
607 920 kr
572 880 kr
646 680 kr
Ca 313 kr
Ca 295 kr
Ca 333 kr
50 800 kr
47 880 kr
54 040 kr
609 600 kr
574 560 kr
648 480 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Deltid
Statlig
8 584 personer
3 784 personer
4 800 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 298 kr
47 380 kr
46 510 kr
48 240 kr
568 560 kr
558 120 kr
578 880 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 298 kr
47 380 kr
46 510 kr
48 240 kr
568 560 kr
558 120 kr
578 880 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 300 kr
47 780 kr
46 850 kr
48 670 kr
573 360 kr
562 200 kr
584 040 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 300 kr
47 830 kr
46 920 kr
48 700 kr
573 960 kr
563 040 kr
584 400 kr
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
Heltid
Statlig
19 981 personer
9 634 personer
10 347 personer
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 490 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 880 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 490 kr
46 510 kr
49 130 kr
569 880 kr
558 120 kr
589 560 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 315 kr
49 260 kr
47 320 kr
51 070 kr
591 120 kr
567 840 kr
612 840 kr
Ca 304 kr
Ca 292 kr
Ca 315 kr
49 540 kr
47 600 kr
51 340 kr
594 480 kr
571 200 kr
616 080 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Førsteamanuensis i arbeid

Første­amanuensis

En første­amanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Faglærer i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.