Image
En familerådgiver i samtale med en klient
Lenke
Adobe stock / Yakobchuk Olena

Yrkesbeskrivelse

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.

En familierådgiver jobber med familieterapi og har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Som familierådgiver kan du ha samtale med hele familien, foresatte eller enkeltpersoner i familien. Yrket kan også kalles familieterapeut eller familieveileder. 

En familierådgiver gir tilbud om behandling og rådgivning, for eksempel ved hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i en familie. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en familierådgiver:

 • samtale med foresatte, par og familier
 • kartlegge utfordringene familien står overfor
 • oppfølging og rådgivning
 • veiledning, undervisning og kurs for hjelpeapparat og publikum
 • mekling med foreldre og hjelp til foreldresamarbeid
 • kontakt med andre fagpersoner
 • utarbeide og utvikle arbeidsredskaper, skjemaer og veiledningsplaner
 • holde seg oppdatert på fagfeltet
 • administrativt arbeid

En familierådgiver gir ofte konkrete råd, som for eksempel øvelser som foreldre, foresatte eller hele familier kan gjøre hjemme. Noen holder også kurs, for eksempel kurs i sinnemestring eller kurs til foreldre med barn som har spesielle behov.

Som familierådgiver jobber du tett med andre fagpersoner, som for eksempel andre sosionomerbarnevernspedagoger, psykologer, helsesøstrevernepleiere og leger.

Hvor jobber familierådgivere ?

En familierådgiver kan jobbe på familievernkontoret, som finnes i alle fylker. Som familierådgiver kan du også jobbe i kommunale tjenester som barnevernet og Flyktningtjenesten, på ungdomsinstitusjoner, sykehus, helsesenter og andre hjelpeinstanser.

Personlige egenskaper

Som familierådgiver må du være god til å lytte og til å prate. Du må like å jobbe med mennesker. Du bør være en omsorgsperson og ha gode samarbeidsevner. En familierådgiver bør være engasjert, tillitvekkende og strukturert. 

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning for å bli familierådgiver, men det er vanlig å være utdannet klinisk sosionom. Andre relevante utdanninger kan være barnevern, vernepleie, psykologisykepleie, pedagogikk eller lignende.

Felles for alle er at det er vanlig med videreutdanning i familieterapi for å få jobb som familierådgiver. 

Bedrifter

Familierådgiver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460106 - FAMILIERÅDGIVER
 • 3460112 - FAMILIETERAPEUT
 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. november 2021, av Fellesorganisasjonen