Kvalitetssikret av Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.

Arbeidsoppgaver

En familierådgiver jobber med familieterapi og har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Som familierådgiver kan du ha samtale med hele familien, foresatte eller enkeltpersoner i familien. Yrket kan også kalles familieterapeut eller familieveileder. 

En familierådgiver gir tilbud om behandling og rådgivning, for eksempel ved hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i en familie. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en familierådgiver:

 • samtale med foresatte, par og familier
 • kartlegge utfordringene familien står overfor
 • oppfølging og rådgivning
 • veiledning, undervisning og kurs for hjelpeapparat og publikum
 • mekling med foreldre og hjelp til foreldresamarbeid
 • kontakt med andre fagpersoner
 • utarbeide og utvikle arbeidsredskaper, skjemaer og veiledningsplaner
 • holde seg oppdatert på fagfeltet
 • administrativt arbeid

En familierådgiver gir ofte konkrete råd, som for eksempel øvelser som foreldre, foresatte eller hele familier kan gjøre hjemme. Noen holder også kurs, for eksempel kurs i sinnemestring eller kurs til foreldre med barn som har spesielle behov.

Som familierådgiver jobber du tett med andre fagpersoner, som for eksempel andre sosionomerbarnevernspedagoger, psykologer, helsesøstrevernepleiere og leger.

Hvor jobber familierådgivere?

En familierådgiver kan jobbe på familievernkontoret, som finnes i alle fylker. Som familierådgiver kan du også jobbe i kommunale tjenester som barnevernet og Flyktningtjenesten, på ungdomsinstitusjoner, sykehus, helsesenter og andre hjelpeinstanser.

Intervjuer

Portrett av smilende familierådgiver Tine Hauge Widlund

Familierådgiver

Tine Hauge Widlund

– Det finnes ikke noe fasit eller to rette streker under et svar på det jeg gjør, vi må bare finne ut ting sammen underveis, sier Tine Hauge Widlund.

Viktige egenskaper

Som familierådgiver må du være god til å lytte og til å prate. Du må like å jobbe med mennesker. Du bør være en omsorgsperson og ha gode samarbeidsevner. En familierådgiver bør være engasjert, tillitvekkende og strukturert. 

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning for å bli familierådgiver, men det er vanlig å være utdannet klinisk sosionom. Andre relevante utdanninger kan være barnevern, vernepleie, psykologisykepleie, pedagogikk eller lignende.

Felles for alle er at det er vanlig med videreutdanning i familieterapi for å få jobb som familierådgiver. 

Arbeidsmarked

Bedrifter med familierådgivere

 • 3460113 - FAMILIEVEILEDER
 • 3460112 - FAMILIETERAPEUT
 • 3460106 - FAMILIERÅDGIVER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.