Familierådgiver
Yrkesbeskrivelse

Familie­rådgiver

favoritt ikon

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.

En familierådgiver jobber med familieterapi og har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Som familierådgiver kan du ha samtale med hele familien, foresatte eller enkeltpersoner i familien. Yrket kan også kalles familieterapeut eller familieveileder. 

En familierådgiver gir tilbud om behandling og rådgivning, for eksempel ved hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i en familie. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en familierådgiver:

  • samtale med foresatte, par og familier
  • kartlegge utfordringene familien står overfor
  • oppfølging og rådgivning
  • veiledning, undervisning og kurs for hjelpeapparat og publikum
  • mekling med foreldre og hjelp til foreldresamarbeid
  • kontakt med andre fagpersoner
  • utarbeide og utvikle arbeidsredskaper, skjemaer og veiledningsplaner
  • holde seg oppdatert på fagfeltet
  • administrativt arbeid

En familierådgiver gir ofte konkrete råd, som for eksempel øvelser som foreldre, foresatte eller hele familier kan gjøre hjemme. Noen holder også kurs, for eksempel kurs i sinnemestring eller kurs til foreldre med barn som har spesielle behov.

Som familierådgiver jobber du tett med andre fagpersoner, som for eksempel andre sosionomerbarnevernspedagoger, psykologer, helsesøstrevernepleiere og leger.

Hvor jobber familierådgivere?

En familierådgiver kan jobbe på familievernkontoret, som finnes i alle fylker. Som familierådgiver kan du også jobbe i kommunale tjenester som barnevernet og Flyktningtjenesten, på ungdomsinstitusjoner, sykehus, helsesenter og andre hjelpeinstanser.

Personlige egenskaper

Som familierådgiver må du være god til å lytte og til å prate. Du må like å jobbe med mennesker. Du bør være en omsorgsperson og ha gode samarbeidsevner. En familierådgiver bør være engasjert, tillitvekkende og strukturert. 

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning for å bli familierådgiver, men det er vanlig å være utdannet klinisk sosionom. Andre relevante utdanninger kan være barnevern, vernepleie, psykologisykepleie, pedagogikk eller lignende.

Felles for alle er at det er vanlig med videreutdanning i familieterapi for å få jobb som familierådgiver. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken