En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Som fotograf tar du stort sett bilder på vegne av kunder. Du må kommunisere godt med kunden og forstå bildekommunikasjon, slik at du kan skape visuelle uttrykk som samsvarer med kundens ønsker, enten kundene er privatpersoner, media, offentlige institusjoner eller bedrifter.

Fotografenes arbeidsoppgaver og metoder varierer ut fra hvilke oppdrag de har og hvem de jobber for. Mange fotografer velger å spesialisere seg innenfor ett felt, som portrett, mote, presse, reklame, sport eller natur. 

Som fotograf må du ha et ønske om å skape bilder som formidler et budskap visuelt og som fungerer i en bestemt sammenheng. Det er viktig å ha et eget uttrykk. Du må gjerne tenke utradisjonelt for å skape bilder som fanger oppmerksomheten. Men det er ikke nok å være kreativ. Som fotograf må du også beherske den tekniske siden ved fotografi, som kamera, lys og etterarbeid.

Du må ha godt farge- og dybdesyn.

Lignende yrker er fotojournalist eller tv-fotograf.

 

 

Hvor jobber fotografer ?

Som fotograf kan du jobbe i fotostudio som portrettfotograf. Du kan jobbe i reklamebransjen eller for magasiner og aviser. Du kan også jobbe ved for eksempel museer, sykehus, universitet eller i kommunikasjonsavdelinger i offentlige eller private virksomheter. Noen fotografer jobber som uavhengige kunstfotografer. 

De fleste fotografer er er ikke fast ansatt, men jobber som selvstendig næringsdrivende. 

Personlige egenskaper

Som fotograf må du være kreativ og skapende. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig. Du må også kunne samarbeide godt både med mennesker du fotograferer og med kunder. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Mange folkehøgskoler tilbyr også linjer innen foto.

Hva jobber fotografutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 516301 - Bachelor, fotofag, treårig (ikke godkjent høgskoleutdanning)
 • 516311 - Fagskoleutdanning, foto, halvårig
 • 516303 - Fagskoleutdanning, fotografi
 • 516308 - Fagskoleutdanning, fotografi, ettårig
 • 516305 - Fagskoleutdanning, fotografi, toårig
 • 516309 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig
 • 516312 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig
 • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
 • 416301 - Fotograffaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for fotografer ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Lønn

Den gjennomsnittlige årsinntekten for kunstneriske fotografer fra kunstnerisk virksomhet var 123 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

 

 

Bedrifter

Fotograf i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7342110 - FAGARBEIDER (FOTOGRAFI)
 • 7342112 - FORMANN (FOTOGRAFI)
 • 7342114 - FOTOGRAF
 • 7342116 - FOTOLEDER
 • 7342109 - FOTOMEDARBEIDER
 • 7342117 - FØRSTEFOTOGRAF
 • 7342103 - INSTITUSJONSFOTOGRAF
 • 7342106 - NATURFOTOGRAF
 • 7342101 - PORTRETTFOTOGRAF
 • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
 • 7342104 - REKLAMEFOTOGRAF

Sist kvalitetssikret den 23. april 2019, av Norges fotografforbund