Gjennomgått i samarbeid med Norges fotografforbund 07. februar 2023

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Arbeidsoppgaver

Som fotograf tar du stort sett bilder på vegne av kunder. Du må kommunisere godt med kunden og forstå bildekommunikasjon, slik at du kan skape visuelle uttrykk som samsvarer med kundens ønsker, enten kundene er privatpersoner, media, offentlige institusjoner eller bedrifter.

Fotografenes arbeidsoppgaver og metoder varierer ut fra hvilke oppdrag de har og hvem de jobber for. Mange fotografer velger å spesialisere seg innenfor ett felt, som portrett, mote, presse, reklame, sport eller natur. 

Som fotograf må du ha et ønske om å skape bilder som formidler et budskap visuelt og som fungerer i en bestemt sammenheng. Det er viktig å ha et eget uttrykk. Du må gjerne tenke utradisjonelt for å skape bilder som fanger oppmerksomheten. Men det er ikke nok å være kreativ. Som fotograf må du også beherske den tekniske siden ved fotografi, som kamera, lys og etterarbeid.

Du må ha godt farge- og dybdesyn.

Lignende yrker er fotojournalist eller tv-fotograf.

 

 

Hvor jobber fotografer?

Som fotograf kan du jobbe i fotostudio som portrettfotograf. Du kan jobbe i reklamebransjen eller for magasiner og aviser. Du kan også jobbe ved for eksempel museer, sykehus, universitet eller i kommunikasjonsavdelinger i offentlige eller private virksomheter. Noen fotografer jobber som uavhengige kunstfotografer. 

De fleste fotografer er er ikke fast ansatt, men jobber som selvstendig næringsdrivende. 

Bli med en fotograf på jobb

Hvordan er det å jobbe som fotograf?

Intervjuer

Portrettbilde av en kvinne i grønn jakke som holder et kamera. Hun smiler. Veggen bak henne er mørk grå og bildet er tatt innendørs.

Fotograf

Line Owren

– Det er en klisjé, men det er sant. Fotografi handler om å fange øyeblikket, sier Line.
Portrett av fotograf Sebastian S. Bjerkvik

Fotograf

Sebastian S. Bjerkvik

For å lykkes som fotograf er det veldig viktig å være selvgående, sier Sebastian Bjerkvik.

Passer jeg til å bli fotograf?

Som fotograf må du være kreativ og skapende. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig. Du må også kunne samarbeide godt både med mennesker du fotograferer og med kunder. 

Hva tjener fotografer?

Den gjennomsnittlige årsinntekten for kunstneriske fotografer fra kunstnerisk virksomhet var 123 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

 

 

Hvordan utdanner du deg til fotograf?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Mange folkehøgskoler tilbyr også linjer innen foto.

Hvilke utdanninger er vanligst for fotografer?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber fotografutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
 • 516312 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig
 • 516311 - Fagskoleutdanning, foto, halvårig
 • 516309 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig
 • 516308 - Fagskoleutdanning, fotografi, ettårig
 • 516305 - Fagskoleutdanning, fotografi og film, toårig
 • 516303 - Fagskoleutdanning, fotografi
 • 516301 - Bachelor, fotofag, treårig (ikke godkjent høgskoleutdanning)
 • 416301 - Fotograffaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416302 - Fotograffaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber fotografer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fotografer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7342114 - FOTOGRAF
 • 7342117 - FØRSTEFOTOGRAF
 • 7342116 - FOTOLEDER
 • 7342112 - FORMANN (FOTOGRAFI)
 • 7342110 - FAGARBEIDER (FOTOGRAFI)
 • 7342109 - FOTOMEDARBEIDER
 • 7342106 - NATURFOTOGRAF
 • 7342104 - REKLAMEFOTOGRAF
 • 7342103 - INSTITUSJONSFOTOGRAF
 • 7342101 - PORTRETTFOTOGRAF
 • 3131112 - MUSEUMSFOTOGRAF
 • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
 • 3491108 - FOTOJOURNALIST

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.