Gjennomgått i samarbeid med Norsk Sjøoffiserforbund 01. juni 2022

Kaptein

En kaptein er øverste leder på et skip og har ansvar for navigasjon, sikkerhet og fartøy.

Arbeidsoppgaver

Som kaptein er du øverste leder på et skip, og har ansvar for

 • mannskap, passasjerer
 • last og utstyr
 • navigasjon og sikkerhet

Som kaptein er du den som står ansvarlig overfor arbeidsgiver og myndigheter.

I tillegg til maritime kunnskaper, må du ha kunnskaper om ledelse og økonomi. Kapteinen jobber skift og må regne med å være om bord i lengre perioder. 

Kapteinens nestkommanderende og stedfortreder er overstyrmannen, som vanligvis har hovedansvar for laste- og losseoperasjoner og behandling av last. Kapteinen hører til i skipets ledergruppe sammen med overstyrmann, maskinsjef og førstemaskinist. På et skip er det som regel en kaptein, en overstyrmann og to-tre styrmenn. Antallet ansatte ombord varierer mellom skipstyper og fartsområder.

For å bli kaptein må du få erfaring som styrmann. Den naturlige karriereveien på et skip er at du etter utdanningen starter som kadett, deretter kan du bli styrmann, så overstyrmann og til slutt kaptein.

Styrmann, los, overstyrmann og kaptein går under betegnelsen dekksoffiser. Arbeidet som dekksoffiser varierer ut fra hvilken type skip du arbeider på. Det er stor forskjell på å arbeide på en ferge i Norge og på en tankbåt i internasjonale farvann.

Det finnes for øvrig også kapteiner som er piloter og ansatte i forsvaret

 

 

Hvor jobber kapteiner?

Kapteinen arbeider på handels- og passasjerskip i norske og internasjonale farvann, det være seg tankskip, offshorefartøy eller hurtigbåt. Hvis du vil seile i internasjonale farvann, må du være oppmerksom på at plettfri vandel ofte er et krav for å få visum i flere land.

Etter lengre tid som kaptein kan du også arbeide på land med administrasjon, personalledelse, kvalitets- og sikkerhetsarbeid, i rederiadministrasjon, maritime bedrifter eller i offentlig sjøforvaltning.

 

Intervjuer

Portrett av kaptein Lars-Morten Grønmo. Han er avbildet på broa på båten, vi ser horisonten ut vinduene. Han er iført mørkeblå genser med tre gullstriper på hver skulder.

Kaptein

Lars-Morten Grønmo

– Du velger egentlig ikke å bli kaptein, det er noe du gjør deg fortjent til, og det er en tillitserklæring, sier Lars-Morten som er kaptein på et konstruksjonsskip.

Viktige egenskaper

Som kaptein er det viktig å være besluttsom, effektiv og nøyaktig. En uoppmerksomhet eller feil beslutning kan medføre farlige situasjoner. Du må være serviceinnstilt, god til å samarbeide og like å arbeide tett med mange mennesker. Du bør kunne inspirere og lede andre.

Lønn

Utdanning

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring. For å bli kaptein må du må ha godt fargesyn og god hørsel. Hvis du har diabetes, allergi og/eller astma vil du bli vurdert spesielt før du får helseerklæring.

Etter- og videreutdanning

Kapteinen må holde seg oppdatert innen fagområdet. Det er derfor jevnlig tilbud om spesialkurs og oppdateringskurs. Det er også mulig å videreutdanne seg til kaptein, men som regel kommer forfremmelsen etter hvert som du opparbeider deg erfaring. Merk at kaptein og sjøkaptein ikke er det samme. Sjøkaptein er en beskyttet tittel for de som har sjøkaptein sertifikatet (Dekksoffiser klasse 1). Det er mulig å være kaptein på mindre fartøy med lavere sertifikat, men da ikke sjøkaptein.  

De vanligste jobbene blant nautikkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 681309 - Bachelor, nautikkutdanning, treårig
 • 681304 - Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig
 • 681303 - Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig
 • 681302 - Høgskoleingeniørutdanning, nautikk, treårig
 • 6813 - Maritime navigasjonsfag
 • 581304 - Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag
 • 5813 - Maritime navigasjonsfag

Bedrifter som ansetter kapteiner

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kapteiner

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3142121 - KAPTEIN (SJØ)
 • 3142113 - SJØKAPTEIN
 • 5139125 - AMBULANSEBÅTFØRER
 • 3142123 - BÅTFØRER
 • 3142105 - LOSBÅTFØRER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.