Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.
Yrkesbeskrivelse

Regnskaps­fører

favoritt ikon

En regnskapsførers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Regnskapsføreren jobber med å føre regnskap i en bedrift, eller jobber i en regnskapsbedrift som fører regnskap for andre bedrifter. Det er regnskapsføreren sitt ansvar å sørge for at alle relevante opplysninger tas inn i regnskapet slik at det blir både riktig og fullstendig.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • betale bedriftens regninger
 • sende ut fakturaer
 • betale ut lønn til ansatte
 • føre regnskap ved å registrere og dokumentere pengeoverføringer i bedriften

Et regnskap skal gi en samlet oversikt over den økonomiske situasjon til en bedrift. God og relevant regnskapsinformasjon er nødvendig for å gi ledelsen og styret i bedriften oversikt over hvorvidt bedriften lykkes innenfor sine forretningsområder. I tillegg er informasjonen viktig for eiere, investorer, banker og myndigheter.

Med tilstrekkelig utdannelse og erfaring kan regnskapsfører oppnå autorisasjon. Det vil si at du som regnskapsfører kan føre regnskap for, og gi råd til, andre virksomheter enn den du er ansatt i. En autorisert regnskapsfører kan starte egen regnskapsbedrift og påta seg oppdrag fra sine kunder.

Det er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som velger å overlate sine økonomi- og regnskapsfunksjoner til en profesjonell regnskapsbedrift. Stadig flere større virksomheter velger også å bruke en regnskapsbedrift, i stedet for å ansette egne regnskapsførere. 

Hvor jobber regnskapsførere?

En autorisert regnskapsfører jobber i en regnskapsbedrift, i økonomi- eller regnskapsavdelingen i en bedrift eller driver egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende. Regnskapsførere jobber i både privat og offentlig sektor. 

Noen velger en karriere i et regnskapsbyrå, andre innen økonomi- og regnskapsfunksjoner i andre deler av næringslivet.

Personlige egenskaper

For å bli regnskapsfører bør du være analytisk, nøyaktig, interessert i tall og kunne sette deg inn i lover og regler. Du bør like å bruke ulike IT-programmer og -systemer og du bør ha interesse for hvordan teknologi kan gjøre regnskapsproduksjonen mer effektivt.

I tillegg vil du ha mye kundekontakt og bør derfor være flink til å kommunisere med mennesker. 

Utdanning

Det finnes flere utdanningsløp som kan føre til autorisasjon innen regnskap. For å oppnå autorisasjon fra Finanstilsynet, må du minimum ha en bachelorgrad

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

 • Opptakskrav

  For å komme inn på høyere utdanning kreves det generell studiekompetanse. Du kan også komme inn på grunnlag av realkompetanse eller 60 studiepoeng fra høyere utdanning dersom du er over 25 år. Noen utdanningssteder krever forkunnskaper i matematikk.

  Autorisasjon
  For å oppnå autorisasjon kreves det at du velger fordypning i finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. For å søke Finanstilsynet om autorisasjon som regnskapsfører, må du etter endt studie også ha to års relevant arbeidspraksis.

  Les mer om autorisasjon hos Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Etter- og videreutdanning
Dersom du har fått autorisasjon som regnskapsfører, er det obligatorisk med etterutdanning. I de fleste tilfeller dekker arbeidsgiver de kursene som er nødvendig for å opprettholde autorisasjonen. 

Hva jobber økonomi og administrasjonsutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for regnskapsførere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
12 848 personer
6 764 personer
6 084 personer
Ca 343 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
55 590 kr
51 650 kr
60 280 kr
667 080 kr
619 800 kr
723 360 kr
Ca 343 kr
Ca 319 kr
Ca 372 kr
55 590 kr
51 650 kr
60 280 kr
667 080 kr
619 800 kr
723 360 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 406 kr
60 570 kr
55 960 kr
65 700 kr
726 840 kr
671 520 kr
788 400 kr
Ca 374 kr
Ca 345 kr
Ca 406 kr
61 960 kr
57 190 kr
67 260 kr
743 520 kr
686 280 kr
807 120 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 412 personer
968 personer
444 personer
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
48 520 kr
54 380 kr
598 680 kr
582 240 kr
652 560 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
49 890 kr
48 520 kr
54 380 kr
598 680 kr
582 240 kr
652 560 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 370 kr
54 260 kr
52 060 kr
59 900 kr
651 120 kr
624 720 kr
718 800 kr
Ca 335 kr
Ca 321 kr
Ca 370 kr
54 810 kr
52 590 kr
60 490 kr
657 720 kr
631 080 kr
725 880 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Kommunal
651 personer
469 personer
182 personer
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
44 790 kr
44 200 kr
50 180 kr
537 480 kr
530 400 kr
602 160 kr
Ca 276 kr
Ca 273 kr
Ca 310 kr
44 790 kr
44 200 kr
50 180 kr
537 480 kr
530 400 kr
602 160 kr
Ca 292 kr
Ca 282 kr
Ca 316 kr
47 270 kr
45 740 kr
51 190 kr
567 240 kr
548 880 kr
614 280 kr
Ca 292 kr
Ca 282 kr
Ca 316 kr
48 150 kr
46 630 kr
52 060 kr
577 800 kr
559 560 kr
624 720 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Kommunal
125 personer
113 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 590 kr
43 570 kr
523 080 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 790 kr
43 780 kr
525 480 kr
525 360 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Privat
9 634 personer
4 627 personer
5 007 personer
Ca 372 kr
Ca 352 kr
Ca 398 kr
60 270 kr
57 010 kr
64 490 kr
723 240 kr
684 120 kr
773 880 kr
Ca 372 kr
Ca 352 kr
Ca 398 kr
60 270 kr
57 010 kr
64 490 kr
723 240 kr
684 120 kr
773 880 kr
Ca 400 kr
Ca 373 kr
Ca 426 kr
64 830 kr
60 390 kr
68 940 kr
777 960 kr
724 680 kr
827 280 kr
Ca 400 kr
Ca 373 kr
Ca 426 kr
66 400 kr
61 820 kr
70 640 kr
796 800 kr
741 840 kr
847 680 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Privat
1 101 personer
701 personer
400 personer
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 580 kr
52 010 kr
55 640 kr
642 960 kr
624 120 kr
667 680 kr
Ca 331 kr
Ca 321 kr
Ca 343 kr
53 580 kr
52 010 kr
55 640 kr
642 960 kr
624 120 kr
667 680 kr
Ca 353 kr
Ca 340 kr
Ca 380 kr
57 200 kr
55 070 kr
61 580 kr
686 400 kr
660 840 kr
738 960 kr
Ca 353 kr
Ca 340 kr
Ca 380 kr
57 870 kr
55 750 kr
62 230 kr
694 440 kr
669 000 kr
746 760 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Heltid
Statlig
2 563 personer
1 668 personer
895 personer
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 306 kr
46 340 kr
44 730 kr
49 500 kr
556 080 kr
536 760 kr
594 000 kr
Ca 286 kr
Ca 276 kr
Ca 306 kr
46 340 kr
44 730 kr
49 500 kr
556 080 kr
536 760 kr
594 000 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 312 kr
47 930 kr
46 540 kr
50 520 kr
575 160 kr
558 480 kr
606 240 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 312 kr
48 760 kr
47 310 kr
51 460 kr
585 120 kr
567 720 kr
617 520 kr
Revisor eller regnskapsrådgiver
Deltid
Statlig
186 personer
154 personer
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 570 kr
43 570 kr
522 840 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca
43 570 kr
43 570 kr
522 840 kr
522 840 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca
45 750 kr
45 470 kr
549 000 kr
545 640 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca
45 890 kr
45 610 kr
550 680 kr
547 320 kr
Regnskapsfører
Heltid
Alle sektorer
14 744 personer
9 744 personer
5 000 personer
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 312 kr
47 400 kr
45 900 kr
50 580 kr
568 800 kr
550 800 kr
606 960 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca 312 kr
47 400 kr
45 900 kr
50 580 kr
568 800 kr
550 800 kr
606 960 kr
Ca 314 kr
Ca 299 kr
Ca 345 kr
50 920 kr
48 400 kr
55 810 kr
611 040 kr
580 800 kr
669 720 kr
Ca 314 kr
Ca 299 kr
Ca 345 kr
52 130 kr
49 590 kr
57 080 kr
625 560 kr
595 080 kr
684 960 kr
Regnskapsfører
Deltid
Alle sektorer
4 543 personer
3 415 personer
1 128 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 292 kr
44 670 kr
44 330 kr
47 240 kr
536 040 kr
531 960 kr
566 880 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca 292 kr
44 670 kr
44 330 kr
47 240 kr
536 040 kr
531 960 kr
566 880 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 317 kr
47 510 kr
46 540 kr
51 430 kr
570 120 kr
558 480 kr
617 160 kr
Ca 293 kr
Ca 287 kr
Ca 317 kr
47 820 kr
46 860 kr
51 700 kr
573 840 kr
562 320 kr
620 400 kr
Regnskapsfører
Heltid
Kommunal
1 269 personer
962 personer
307 personer
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
42 830 kr
42 330 kr
45 420 kr
513 960 kr
507 960 kr
545 040 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
42 830 kr
42 330 kr
45 420 kr
513 960 kr
507 960 kr
545 040 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
44 640 kr
43 850 kr
47 120 kr
535 680 kr
526 200 kr
565 440 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 170 kr
44 420 kr
47 520 kr
542 040 kr
533 040 kr
570 240 kr
Regnskapsfører
Deltid
Kommunal
240 personer
193 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 870 kr
42 820 kr
514 440 kr
513 840 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 920 kr
42 870 kr
515 040 kr
514 440 kr
Regnskapsfører
Heltid
Privat
13 178 personer
8 570 personer
4 608 personer
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 316 kr
47 920 kr
46 530 kr
51 260 kr
575 040 kr
558 360 kr
615 120 kr
Ca 296 kr
Ca 287 kr
Ca 316 kr
47 920 kr
46 530 kr
51 260 kr
575 040 kr
558 360 kr
615 120 kr
Ca 319 kr
Ca 303 kr
Ca 349 kr
51 630 kr
49 010 kr
56 500 kr
619 560 kr
588 120 kr
678 000 kr
Ca 319 kr
Ca 303 kr
Ca 349 kr
52 920 kr
50 270 kr
57 830 kr
635 040 kr
603 240 kr
693 960 kr
Regnskapsfører
Deltid
Privat
4 275 personer
3 199 personer
1 076 personer
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 293 kr
45 000 kr
44 680 kr
47 540 kr
540 000 kr
536 160 kr
570 480 kr
Ca 278 kr
Ca 276 kr
Ca 293 kr
45 000 kr
44 680 kr
47 540 kr
540 000 kr
536 160 kr
570 480 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 320 kr
47 820 kr
46 800 kr
51 880 kr
573 840 kr
561 600 kr
622 560 kr
Ca 295 kr
Ca 289 kr
Ca 320 kr
48 150 kr
47 140 kr
52 170 kr
577 800 kr
565 680 kr
626 040 kr
Regnskapsfører
Heltid
Statlig
297 personer
212 personer
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca
44 330 kr
43 460 kr
531 960 kr
521 520 kr
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca
44 330 kr
43 460 kr
531 960 kr
521 520 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca
46 080 kr
44 570 kr
552 960 kr
534 840 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca
47 040 kr
45 570 kr
564 480 kr
546 840 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 397 personer
10 159 personer
3 238 personer
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 270 kr
42 940 kr
42 740 kr
43 750 kr
515 280 kr
512 880 kr
525 000 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 270 kr
42 940 kr
42 740 kr
43 750 kr
515 280 kr
512 880 kr
525 000 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
44 810 kr
44 210 kr
46 710 kr
537 720 kr
530 520 kr
560 520 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
46 500 kr
45 530 kr
49 570 kr
558 000 kr
546 360 kr
594 840 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
6 568 personer
5 423 personer
1 145 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 620 kr
40 830 kr
39 790 kr
487 440 kr
489 960 kr
477 480 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 620 kr
40 830 kr
39 790 kr
487 440 kr
489 960 kr
477 480 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 340 kr
42 350 kr
42 250 kr
508 080 kr
508 200 kr
507 000 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 610 kr
42 620 kr
42 550 kr
511 320 kr
511 440 kr
510 600 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Kommunal
172 personer
144 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
42 440 kr
42 200 kr
509 280 kr
506 400 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
43 080 kr
42 730 kr
516 960 kr
512 760 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Privat
13 125 personer
9 943 personer
3 182 personer
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 269 kr
42 960 kr
42 790 kr
43 630 kr
515 520 kr
513 480 kr
523 560 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 269 kr
42 960 kr
42 790 kr
43 630 kr
515 520 kr
513 480 kr
523 560 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
44 830 kr
44 230 kr
46 730 kr
537 960 kr
530 760 kr
560 760 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
46 540 kr
45 570 kr
49 620 kr
558 480 kr
546 840 kr
595 440 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Privat
6 487 personer
5 352 personer
1 135 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 245 kr
40 630 kr
40 830 kr
39 760 kr
487 560 kr
489 960 kr
477 120 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 245 kr
40 630 kr
40 830 kr
39 760 kr
487 560 kr
489 960 kr
477 120 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
42 380 kr
42 400 kr
42 250 kr
508 560 kr
508 800 kr
507 000 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
42 650 kr
42 670 kr
42 560 kr
511 800 kr
512 040 kr
510 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Sekretær

Sekretær

En sekretær svarer på telefon og e-post, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgaver.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken