Gjennomgått i samarbeid med Regnskap Norge 04. oktober 2022

Regnskapsfører

Regnskapsføreren hjelper kundene med regnskapet og gir økonomisk rådgivning som sikrer lønnsom drift.

Arbeidsoppgaver

Regnskapet gir en samlet oversikt over den økonomiske situasjonen til en bedrift. Regnskapsføreren sørger for at regnskapet er riktig og fullstendig, og bruker sin tallforståelse til å oversette regnskapet for kunden.

En regnskapsfører er bedriftens nærmeste økonomiske rådgiver. God og relevant regnskapsinformasjon gir ledelsen og styret i en bedrift oversikt over den økonomiske situasjonen. I tillegg er dette viktig informasjon for eiere, investorer, banker og myndigheter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en regnskapsfører:

 • rådgiving
 • gi kunden et bilde av bedriftens økonomiske situasjon
 • føre regnskap
 • rapportere til myndighetene
 • fakturere
 • utbetale lønn
 • betale regninger
 • budsjettere

Som regnskapsfører har du bred faglig kompetanse og fullt innsyn i bedriftens økonomi. Derfor er regnskapsførerens råd viktig når beslutninger skal tas. Som regnskapsfører hjelper du også kundene med bærekraftsrapportering og med å utvikle lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller.

En regnskapsfører uten autorisasjon kan føre regnskap for virksomheten der regnskapsføreren er ansatt. Hvis en regnskapsfører skal føre regnskap for andre virksomheter kreves det autorisasjon.

En autorisert regnskapsfører kan jobbe i en regnskapsbedrift, i økonomi- eller regnskapsavdelingen i andre deler av næringslivet eller drive egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende. For å bli autorisert som regnskapsfører er det egne krav til utdanning, praksis og skikkethet.

Regnskap er et fagområde hvor det stadig skjer endringer og det er viktig å holde seg faglig oppdatert.

Hvor jobber regnskapsførere?

Mange regnskapsførere jobber i regnskapsvirksomheter. Flere jobber også med regnskap og økonomi i næringslivet eller i offentlig sektor. Du kan også drive egen virksomhet.

Bli med en regnskapsfører på jobb

Hvordan er det å jobbe som regnskapsfører?

Intervjuer

Ung kvinne med grønn kjole smiler mot kamera

Regnskapsfører

Marita Eide Halvorsen

– Jeg liker fleksibiliteten og friheten i egen hverdag, forteller Marita.
Portrett av regnskapsfører Ole Nistad

Regnskapsfører

Ole Nistad

– Hvis du vil være en god regnskapsfører, må du være god med tall og være god teknologisk, sier Ole Nistad.

Passer jeg til å bli regnskapsfører?

Regnskapsførere jobber med mange ulike bedrifter. Det er derfor viktig å ha gode sosiale ferdigheter for å bli kjent med kundene og forstå deres behov og bransje. Du bør ha gode kommunikasjonsevner for å formidle og oversette analytisk informasjon til kunder på en forståelig måte.

Som regnskapsfører bør du være strukturert og ha god tallforståelse. I tillegg bør du ha interesse for innovasjon og teknologi, da dette er en bransje i utvikling.

Hva tjener regnskapsførere?

Hvordan utdanner du deg til regnskapsfører?

Det finnes flere utdanningsløp som kan føre til autorisasjon innen regnskap. For å oppnå autorisasjon fra Finanstilsynet, må du minimum ha en bachelorgrad

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Autoriserte regnskapsførere må ta etterutdanning. Dersom du jobber i regnskapsbransjen vil arbeidsgiver vanligvis sørge for at du får vedlikeholdt og oppdatert din kompetanse.

Hvilke utdanninger er vanligst for regnskapsførere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber økonomi og administrasjonsutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 641148 - Høgskolekandidat, regnskapsøkonomi, toårig
 • 641142 - Bachelor, regnskap og revisjon, treårig
 • 641125 - Regnskapsøkonomi, lavere nivå

Bedrifter: Hvor jobber regnskapsførere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med regnskapsførere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 4121115 - REGNSKAPSMEDARBEIDER
 • 4121111 - LØNNSKONSULENT
 • 4121109 - REGNSKAPSASSISTENT
 • 4121107 - REGNSKAPSANSVARLIG
 • 4121104 - KONTORMEDARBEIDER (REGNSKAP)
 • 4121101 - LØNNINGSMEDARBEIDER
 • 4113108 - REGNSKAPSSEKRETÆR
 • 3432135 - REGNSKAPSKOORDINATOR
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)
 • 3432132 - SUPERVISOR (REGNSKAP)
 • 3432129 - FAKTURERINGSMEDARBEIDER
 • 3432128 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (AKSJE-, FINANS- OG FONDSMEKLING)
 • 3432127 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (ØKONOMI)
 • 3432126 - REGNSKAPSLEDER
 • 3432125 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (EIENDOMSMEGLING)
 • 3432122 - LØNNSGRUPPELEDER
 • 3432117 - KALKULATØR
 • 3432115 - FORRETNINGSFØRER (REGNSKAP)
 • 3432112 - CONTROLLER (REGNSKAP)
 • 3432102 - REGNSKAPSKONSULENT
 • 3432101 - REGNSKAPSFØRER
 • 2541116 - KONTROLLER (REGNSKAP)
 • 2511102 - AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 4121119 - ØKONOM (REGNSKAPSMEDARBEIDER)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytiker

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir informasjon, tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og inngår forsikringsavtaler.