Image
En kvinne jobber med regnskap på en pc med en stor perm på bordet
Lenke
Adobe stock / Andrey Popov

Yrkesbeskrivelse

Regnskapsfører

En regnskapsførers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Regnskapsføreren jobber med å føre regnskap i en bedrift, eller jobber i en regnskapsbedrift som fører regnskap for andre bedrifter. Det er regnskapsføreren sitt ansvar å sørge for at alle relevante opplysninger tas inn i regnskapet slik at det blir både riktig og fullstendig.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • betale bedriftens regninger
 • sende ut fakturaer
 • betale ut lønn til ansatte
 • føre regnskap ved å registrere og dokumentere pengeoverføringer i bedriften

Et regnskap skal gi en samlet oversikt over den økonomiske situasjon til en bedrift. God og relevant regnskapsinformasjon er nødvendig for å gi ledelsen og styret i bedriften oversikt over hvorvidt bedriften lykkes innenfor sine forretningsområder. I tillegg er informasjonen viktig for eiere, investorer, banker og myndigheter.

En regnskapsfører uten autorisasjon kan føre regnskap for virksomheten der regnskapsføreren er ansatt. Hvis en regnskapsfører skal føre regnskap for andre virksomheter, så kreves det autorisasjon. En autorisert regnskapsfører kan starte egen regnskapsbedrift og påta seg oppdrag fra sine kunder.

For å bli autorisert som regnskapsfører er det egne krav til utdanning og praksis

Det er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som velger å overlate sine økonomi- og regnskapsfunksjoner til en profesjonell regnskapsbedrift. Stadig flere større virksomheter velger også å bruke en regnskapsbedrift, i stedet for å ansette egne regnskapsførere. 

Hvor jobber regnskapsførere ?

En autorisert regnskapsfører jobber i en regnskapsbedrift, i økonomi- eller regnskapsavdelingen i en bedrift eller driver egen virksomhet som selvstendig næringsdrivende. Regnskapsførere jobber i både privat og offentlig sektor. 

Noen velger en karriere i et regnskapsbyrå, andre innen økonomi- og regnskapsfunksjoner i andre deler av næringslivet.

Personlige egenskaper

For å bli regnskapsfører bør du være analytisk, nøyaktig, interessert i tall og kunne sette deg inn i lover og regler. Du bør like å bruke ulike IT-programmer og -systemer og du bør ha interesse for hvordan teknologi kan gjøre regnskapsproduksjonen mer effektivt.

I tillegg vil du ha mye kundekontakt og bør derfor være flink til å kommunisere med mennesker. 

Utdanning

Det finnes flere utdanningsløp som kan føre til autorisasjon innen regnskap. For å oppnå autorisasjon fra Finanstilsynet, må du minimum ha en bachelorgrad

Etter- og videreutdanning
Dersom du har fått autorisasjon som regnskapsfører, er det obligatorisk med etterutdanning. I de fleste tilfeller dekker arbeidsgiver de kursene som er nødvendig for å opprettholde autorisasjonen. 

Hva jobber økonomi og administrasjonsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 641142 - Bachelor, regnskap og revisjon, treårig
 • 641148 - Høgskolekandidat, regnskapsøkonomi, toårig
 • 641125 - Regnskapsøkonomi, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for regnskapsførere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Regnskapsfører i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2511102 - AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 • 3432101 - REGNSKAPSFØRER
 • 4121104 - KONTORMEDARBEIDER (REGNSKAP)
 • 4121107 - REGNSKAPSANSVARLIG
 • 4121109 - REGNSKAPSASSISTENT
 • 3432102 - REGNSKAPSKONSULENT
 • 3432135 - REGNSKAPSKOORDINATOR
 • 3432126 - REGNSKAPSLEDER
 • 4121115 - REGNSKAPSMEDARBEIDER
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)
 • 3432112 - CONTROLLER (REGNSKAP)
 • 4113108 - REGNSKAPSSEKRETÆR
 • 4121101 - LØNNINGSMEDARBEIDER
 • 4121111 - LØNNSKONSULENT
 • 2541116 - KONTROLLER (REGNSKAP)
 • 3432117 - KALKULATØR
 • 3432125 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (EIENDOMSMEGLING)
 • 3432115 - FORRETNINGSFØRER (REGNSKAP)
 • 3432122 - LØNNSGRUPPELEDER
 • 3432129 - FAKTURERINGSMEDARBEIDER
 • 3432127 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (ØKONOMI)
 • 3432128 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (AKSJE-, FINANS- OG FONDSMEKLING)
 • 3432132 - SUPERVISOR (REGNSKAP)

Sist kvalitetssikret den 27. januar 2017, av Regnskap Norge