Gjennomgått i samarbeid med Handelshøyskolen, OsloMet 11. mai 2023

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.

Arbeidsoppgaver

En husøkonom planlegger og koordinerer oppgaver hovedsakelig knyttet til renhold. Husøkonomen har også ansvar for personalet i sin avdeling.

Som husøkonom har du lederfunksjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for husøkonomen:

 • ansvar for renholdet i bedriften
 • planlegge og kjøpe inn materiell til den daglige renholdsdriften
 • forhandle om pris og vilkår med leverandører 
 • organisere, lede og motivere ansatte
 • kvalitetssikre andres arbeid
 • arbeide med budsjett

Husøkonom kan også kalles serviceleder.

Hvor jobber husøkonomer?

Husøkonomer jobber i bedrifter og institusjoner av en viss størrelse. Vanlige arbeidssteder er hotell og andre overnattingsbedrifter, samt helseinstitusjoner.

Hvordan er det å jobbe som husøkonom?

Intervjuer

Ung kvinne med langt hår foran hotellskilt.

Husøkonom

Victoria Svee Madsen

– Vi gjør noe riktig når både gjester og ansatte er glade, sier Victoria.
Portrett av husøkonom Karoline Johansen

Husøkonom

Karoline Johansen

– Når man jobber som husøkonom, jobber man mye med lederskap og økonomistyring, sier Karoline Johansen.

Viktige egenskaper for en husøkonom

Som husøkonom må du være god til å planlegge, for å sikre at driften skal fungere tilfredsstillende, med mange nok ansatte, nok materiell og gode avtaler med eksterne leverandører. Jobben innebærer en del budsjettarbeid og forhandlinger med leverandører, så du bør ha en viss tallforståelse. Du bør også ha både leder- og samarbeidsevner.

Hva tjener husøkonomer?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til husøkonom?

Det er ingen bestemt utdanning du må ha for å bli husøkonom. Relevante utdanninger kan være økonomi

En annen relevant utdanning er Facility Management, eller fasilitetsstyring, som tilbys av OsloMet.

 

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Med bakgrunn som husøkonom, har du et godt grunnlag for å videreutdanne deg innen personal- og ledelsesarbeid, økonomifag, hotelldrift, samt vedlikehold og service.

Hva jobber husøkonomiutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 641155 - Bachelor, husøkonomi, treårig
 • 641111 - Høgskolekandidat, husøkonom, toårig

Bedrifter: Hvor jobber husøkonomer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med husøkonomer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3433101 - HUSØKONOM
 • 9132109 - HUSØKONOMASSISTENT
 • 3433107 - OMRÅDELEDER (HUSØKONOM)
 • 3433106 - DRIFTSLEDER (HUSØKONOM)

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytiker

En finansanalytiker jobber med å innhente og analysere finansielle data, samt informasjon om selskaper og markeder for å kunne gi råd og anbefalinger.
To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leder du omvisninger for besøkende.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.