Husøkonom
Yrkesbeskrivelse

Hus­økonom

favoritt ikon

Som husøkonom jobber du med drift og innkjøp i større virksomheter.

En husøkonom planlegger og koordinerer oppgaver knyttet til innemiljø og vedlikehold i bedriften. Husøkonomen har ansvar for innkjøp, drift, service og for personalet i en avdeling eller virksomhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for husøkonomen:

  • planlegge og kjøpe inn materiell til den daglige driften
  • forhandle om pris og vilkår med leverandører av varer og tjenester
  • organisere, lede og motivere ansatte
  • kvalitetssikre andres arbeid
  • arbeide med budsjett

Husøkonom kan også kalles serviceleder.

Hvor jobber husøkonomer?

Husøkonomer jobber i bedrifter og institusjoner av en viss størrelse, der det er nødvendig at noen har ansvaret for innkjøp, renhold og kantiner. Mange husøkonomer arbeider i Nordsjøen eller i virksomheter som tilbyr overnatting.

Personlige egenskaper

Husøkonomen bør ha gode samarbeidsevner. Som husøkonom må du tenke langt fram i tid for å sikre at driften skal fungere tilfredsstillende, med mange nok ansatte, nok materiell og gode avtaler med eksterne leverandører. Jobben innebærer en del budsjettarbeid og forhandlinger med leverandører, så du bør ha en viss tallforståelse.

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning du må ha for å bli ansatt som husøkonom. Kravet arbeidsgivere stiller til utdanning varierer mye avhengig av stillingens ansvarsområde.

Det finnes utdanninger innenfor husøkonomi på universitets- og høyskolenivå.

Se oversikt over utdanningssteder

Etter- og videreutdanning
Med bakgrunn som husøkonom, har du et godt grunnlag for å videreutdanne deg innen personal- og ledelsesarbeid, økonomifag, hotelldrift, samt vedlikehold og service.

Hva jobber husøkonomiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold