Husøkonom
Yrkesbeskrivelse

Hus­økonom

favoritt ikon

Som husøkonom har du ansvar for renhold i større virksomheter.

En husøkonom planlegger og koordinerer oppgaver hovedsakelig knyttet til renhold. Husøkonomen har også ansvar for personalet i sin avdeling.

Som husøkonom har du lederfunksjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for husøkonomen:

  • ansvar for renholdet i bedriften
  • planlegge og kjøpe inn materiell til den daglige renholdsdriften
  • forhandle om pris og vilkår med leverandører 
  • organisere, lede og motivere ansatte
  • kvalitetssikre andres arbeid
  • arbeide med budsjett

Husøkonom kan også kalles serviceleder.

Hvor jobber husøkonomer?

Husøkonomer jobber i bedrifter og institusjoner av en viss størrelse. Vanlige arbeidssteder er hotell og andre overnattingsbedrifter, samt helseinstitusjoner.

Personlige egenskaper

Som husøkonom må du være god til å planlegge, for å sikre at driften skal fungere tilfredsstillende, med mange nok ansatte, nok materiell og gode avtaler med eksterne leverandører. Jobben innebærer en del budsjettarbeid og forhandlinger med leverandører, så du bør ha en viss tallforståelse. Du bør også ha både leder- og samarbeidsevner.

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning du må ha for å bli husøkonom. Relevante utdanninger kan være økonomi.

 

Etter- og videreutdanning
Med bakgrunn som husøkonom, har du et godt grunnlag for å videreutdanne deg innen personal- og ledelsesarbeid, økonomifag, hotelldrift, samt vedlikehold og service.

Hva jobber husøkonomiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for husøkonomer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken