Image
Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Yrkesbeskrivelse

Gravferdskonsulent

En gravferdskonsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferdskonsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.

Som gravferdskonsulent hjelper du pårørende i forbindelse med dødsfall og begravelse. Det er de etterlatte som bestemmer hvor mye hjelp de vil ha til praktiske ting i etterkant av et dødsfall.

Gravferdskonsulentene skal informere om alternative løsninger ved gravferd og legge til rette slik at de etterlatte kan gjøre sine personlige valg for gravferden.

Vanlige arbeidsoppgaver for gravferdskonsulenten:

 • gi råd og veiledning om hva etterlatte skal gjøre i forbindelse med et dødsfall
 • sende inn meldinger om dødsfall til rette instanser
 • organisere det de pårørende føler de trenger hjelp til i forbindelse med gravferden
 • stelle den avdøde
 • ha ansvar for pynting og gjennomføring av seremonier i kirker og andre lokaler som benyttes til begravelser
 • kjøre bårebilen
 • ordne med inskripsjon på gravsteinen

Hvor jobber gravferdskonsulenter ?

Gravferdskonsulenter jobber i hovedsak i begravelsesbyråer. Dette er gjerne små eller mellomstore bedrifter, og ofte er det familiebedrifter. Mange begravelsesbyråer går i arv, og barna overtar bedriften etter foreldrene. Det finnes i dag omkring 350 begravelsesbyråer i Norge. 

Personlige egenskaper

Du må være flink til å kommunisere, og det er svært viktig med empatiske evner. Du må møte pårørende med respekt og omtanke. Som gravferdskonsulent bør du ha en viss ordenssans og være ryddig. En gravferdskonsulent skal kunne utføre alle oppgaver knyttet til et gravferdsoppdrag. Du må også ha førerkort klasse B for vanlig personbil.

Utdanning

Det fins ingen krav til formell utdanning for å bli gravferdskonsulent. Begravelsesbyråer som er medlemmer av Virke Gravferd har diverse kurstilbud til sine ansatte gjennom Virke Gravferd. 

Hva er de vanligste utdanningene for gravferdskonsulenter ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Gravferdskonsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5142102 - BEGRAVELSESBYRÅASSISTENT
 • 5142101 - BEGRAVELSESBYRÅMEDARBEIDER
 • 5142106 - BEGRAVELSESBYRÅSJÅFØR
 • 5142103 - GRAVFERDSKONSULENT

Sist kvalitetsikret den 11. november 2016, av Virke Gravferd