Image
Maskinist sjekker instrumenter

Yrkesbeskrivelse

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Om bord på et skip kan det være flere i maskinbesetningen. Dette varierer etter hvor stort maskineriet er. På større fartøy er det både førstemaskinister og andremaskinister. Fellesbetegnelsen for de som jobber som maskinist eller maskinsjef er maskinoffiser. 

Som førstemaskinist er du maskinsjefens nestkommanderende om bord, og jobber i maskinrommet med å holde maskineriet i god teknisk stand.

Vanlige arbeidsoppgaver for førstemaskinisten:

 • daglig ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehold av maskineri og tekniske systemer på hele fartøyet 
 • planlegge større og mindre vedlikeholdsarbeider
 • vakthold i kontrollrom
 • hovedansvar for sikkerheten i maskinrommet

Vanlige arbeidsoppgaver for andremaskinisten:

 • bistå førstemaskinisten, men har også egne ansvarsområder innenfor blant annet vedlikehold
 • vakthold i kontrollrom

Ifølge lovverket må skip som har maskiner med fremdriftsmotor over 750 kW ha sertifisert maskinist om bord.

I dette yrket må du være forberedt på å arbeide turnus og kanskje være lengre perioder om bord, for eksempel fire uker om bord, fire uker fri.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber maskinister ?

Maskinisten arbeider om bord på skip eller offshore. Som maskinist kan du også jobbe på land, i rederier, offentlig sjøfortvaltning eller maritime bedrifter som for eksempel Veritas. Et maskinist-sertifikat gir deg muligheter til å jobbe over hele verden.

Personlige egenskaper

Som maskinist er det viktig å ha teknisk interesse og ha lett for å skjønne hvordan maskiner fungerer. Du må være serviceinnstilt og like å arbeide tett med andre mennesker. For å trives i jobben er det også en fordel at du liker å være på havet. 

Utdanning

Du kan først ta fagbrev og ferdighetssertifikat som motormann ved å ta videregående utdanning med to år lære i bedrift. Deretter kan du ta en toårig grad i maskinteknisk drift ved en teknisk fagskole. Etterpå må du ha seilingstid som maskinkadett og få opplæring fram til første sertifikat som maskinist. 

Fartstid som kreves for å få sertifikat:

 • seks måneder effektiv fartstid (tid ombord på båt) med opplæring for de som har fagbrev som motormann
 • tolv måneder effektiv fartstid med opplæring for de som ikke har fagbrev som motormann
 • en måned effektiv fartstid for de som har 36 måneder fartstid som motormann før de begynner på sin utdanning

Som maskinist må du ha bestått helseattest, og ha godt fargesyn og god hørsel. 

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 555201 - Enemaskinistkurs
 • 555217 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 555220 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 555213 - Fagskoleutdanning, skipsteknisk drift, UTGÅTT KODE, SE NY
 • 555202 - Maritime maskinistfag, påbygging til videregående utdanning
 • 581305 - Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig
 • 655215 - Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig
 • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
 • 655205 - Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig
 • 681308 - Høgskolekandidat, marinteknisk drift, treårig
 • 455224 - Maritime maskinistfag, videregående, avsluttende utdanning
 • 455225 - Maskinarbeiderfaget, VK II

Hva er de vanligste utdanningene for maskinister ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Maskinist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3141107 - ANDREMASKINIST (SKIP)
 • 3141101 - ANNENMASKINIST
 • 3141104 - ENEMASKINIST
 • 8162107 - FRYSEMASKINIST (STASJONÆRE ANLEGG)
 • 3141102 - FØRSTEMASKINIST (SKIP)
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 3141110 - KJØLEMASKINIST (SKIP)
 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 5163139 - MASKINIST (DRIFT AV MASKINER)
 • 8162118 - MASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 3141103 - MASKINIST (SKIP)
 • 3141109 - SKIPSMASKINIST
 • 3141106 - OFFISERSASPIRANT (MASKIN)
 • 8162109 - DRIFTSOPERATØR (VANNRENSEANLEGG)
 • 3141105 - TEKNISK ASSISTENT (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)
 • 8162117 - OPERATØR (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 3141112 - MASKINOFFISER (SKIP)
 • 8342104 - MASKINPASSER (SKIP)
 • 3141115 - SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP)

Sist kvalitetsikret den 09. oktober 2019, av Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest (Maropp), Sjøfartsdirektoratet