Image
Kjøkkensjef og kokk i arbeid på kjøkken.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kjøkkensjef

En kjøkkensjef leder arbeidet på et kjøkken.

Som kjøkkensjef har du ansvar for den daglige driften av kjøkkenet. Det innebærer at du har ansvar for det kjøkkenfaglige og for økonomi og personale.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kjøkkensjef:

 • planlegge og utvikle menyen
 • lære opp og følge opp personalet
 • sette opp vaktlister
 • ansvar for budsjett, innkjøp, lagerbeholdning og varetelling
 • følge opp leverandører

I dette yrket må du ha bred kunnskap om mat, vin og annen drikke, og være oppdatert på utvikling og trender innen feltet.

På et kjøkken er det viktig å følge regelverk innen hygiene og renhold, samt HMS-rutiner. Dette er kjøkkensjefens ansvar. 

Mange kjøkken, for eksempel restaurantkjøkken, har åpent på kveldstid, i helgene og på helligdager. Du må derfor være innstilt på å arbeide turnus.

 

Denne yrkesbeskrivelsen er foreløpig ikke kvalitetssikret av en ekstern samarbeidspartner.

 

Hvor jobber kjøkkensjefer ?

Vanlige arbeidsplasser for en kjøkkensjef er restauranter, hoteller, kantiner og cateringbedrifter. 

Personlige egenskaper

Som kjøkkensjef bør du ha lederegenskaper og evnen til å motivere andre. Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må være selvstendig og strukturert, og ha evne til å jobbe under tidspress. 

 

Utdanning

Etter at du har tatt fagbrev i kokkefaget eller institusjonskokkfaget, er det vanlig å jobbe noen år som kokk før du kan prøve å bli kjøkkensjef. 

Bedrifter

Kjøkkensjef i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5122111 - ASSISTERENDE KJØKKENSJEF
 • 5122101 - DIETTKJØKKENSJEF
 • 5122109 - KJØKKENSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE)
 • 1224112 - KJØKKENSJEF (OVER 9 ANSATTE)
 • 5122107 - KJØKKENBESTYRER
 • 5122127 - ARBEIDSLEDER (KJØKKEN)
 • 1224105 - SOUSSJEF (RESTAURANT)

Sist kvalitetssikret den 15. februar 2022, av Faglig råd for restaurant og matfag