Kvalitetssikret av Norsk indremedisinsk forening 13. september 2023

Indremedisiner

Som indremedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer i indre organer.

Arbeidsoppgaver

En indremedisiner er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet indremedisin, som omfatter sykdommer på innsiden av kroppen, som for eksempel sykdommer i hjerte og lunger, fordøyelsesorganene, blodet eller stoffskiftet. 

Indremedisin omfatter utredning og ikke-kirurgisk behandling av både medfødte og ikke-medfødte sykdommer.

Vanlige arbeidsoppgaver for indremedisineren:

 • vurdere symptomer og sykehistorier opp mot aktuelle diagnoser
 • bestille relevante prøver og undersøkelser for å stille riktig diagnose
 • behandle sykdommer i indre organer med medisiner eller henvise til andre spesialister som gjennomfører tiltak
 • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Som indremedisiner jobber du med både akutte (raskt forbigående) og kroniske (langvarige) sykdommer. Indremedisineren foretar ofte utredninger som kan føre til operasjoner. Som indremedisiner er du involvert i mye av diagnostikken og behandlingen som gjøres.

Indremedisinere kan blant annet være involvert ved ultralyd av hjertet og ulike former for skopier, for eksempel gastroskopi (undersøkelse av spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen ved hjelp av et gastroskop), eller bronkoskopi (som er tilsvarende undersøkelse av luftveier og lunger).

Faget omfatter også forskning på årsaker, forebygging og behandling av sykdommer. Indremedisinere har pasienter i alle aldre, men ofte flest eldre pasienter. Indremedisinere arbeider også med sykdommer som høyt blodtrykk, diabetes, arteriosklerose (fortykkelser i arterieveggene), og med generelle betennelser og infeksjonssykdommer. 

  Indremedisinere samarbeider tett med en rekke andre spesialister, slik som radiologer, kirurger og andre medisinske fag. Som indremedisiner deltar du også i pasientopplæring og rehabilitering. 

  I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

  Hvor jobber indremedisinere?

  De fleste indremedisinerne arbeider på sykehus eller i egen spesialistpraksis. En del jobber også innen eldreomsorg eller psykiatri.

  Intervjuer

  Ei dame står og smiler til kameraet i det som ser ut som en slags korridor. Hun har på seg hvit sykehusfrakk og id-kort rundt halsen. Hun har briller og brunt hår til skuldrene. Hun holder den ene hånden på et rekkverk av glass.

  Indremedisiner

  Christine Strømme Assnes

  I dette yrket er det mye pasientkontakt. Jeg snakker med pasienten, undersøker og lager en plan for behandling som jeg følger opp tett, forteller indremedisiner Christine.

  Viktige egenskaper

  Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner.

  Lønn

  Utdanning

  Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

  De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

  De vanligste jobbene blant medisinutdannede

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763101 - Cand.med.-utdanning

  Fagfeltet er delt opp i åtte grenspesialiteter. De fleste indremedisinere har derfor ofte en av følgende grenspesialiteter i tillegg til indremedisin:

  Se oversikt

  Bedrifter som ansetter indremedisinere

  Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

  Bedrifter med indremedisinere

  Vigo

  Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

  Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

  Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

  Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

  Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  Andre yrker

  Aktivitør går tur med bruker.

  Aktivitør

  Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
  Lege kikker i øret på en pasient

  Allmennlege

  Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
  Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

  Ambulansearbeider

  Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
  Anestesilege setter en sprøyte på en person

  Anestesilege

  Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
  Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

  Anestesisykepleier

  Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
  To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

  Apoteker

  Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
  En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

  Apotektekniker

  Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
  Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

  Arbeidsmedisiner

  Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
  Pasient tar hørselstest

  Audiograf

  Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
  Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

  Audiopedagog

  En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
  En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

  Barne- og ungdomspsykiater

  En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
  Barne- og ungdomspsykolog i samtale med et barn som gråter

  Barne- og ungdomspsykolog

  En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.