Eksaminasjon av indre organer i mageregion med stetoskop.
Yrkesbeskrivelse

Indre­medisiner

favoritt ikon

Som indremedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer i indre organer.

En indremedisiner er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet indremedisin, som omfatter sykdommer i de fleste indre organer.

Indremedisin omfatter utredning og ikke-kirurgisk behandling av både medfødte og ikke-medfødte sykdommer i indre organer.

Vanlige arbeidsoppgaver for indremedisineren:

 • vurdere symptomer og sykehistorier opp mot aktuelle diagnoser
 • bestille relevante prøver og undersøkelser for å stille riktig diagnose
 • behandle sykdommer i indre organer med medisiner eller henvise til andre spesialister som gjennomfører tiltak
 • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Som indremedisiner jobber du med både akutte (raskt forbigående) og kroniske (langvarige) sykdommer. Indremedisineren foretar ofte utredninger som kan føre til operasjoner. Som indremedisiner er du involvert i mye av diagnostikken og behandlingen som gjøres.

Indremedisinere kan blant annet være involvert ved ultralyd av hjertet og ulike former for skopier, for eksempel gastroskopi (undersøkelse av spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen ved hjelp av et gastroskop). 

Faget omfatter også forskning på årsaker, forebygging og behandling av sykdommer. Indremedisinere har pasienter i alle aldre, men ofte flest eldre pasienter.

  Indremedisinere samarbeider tett med en rekke andre spesialister, slik som radiologer, kirurger og andre medisinske fag. Som indremedisiner deltar du også i pasientopplæring og rehabilitering. 

  I dette yrket må du være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

  Hvor jobber indremedisinere?

  De fleste indremedisinerne arbeider på sykehus eller i egen spesialistpraksis. En del jobber også innen eldreomsorg eller psykiatri.

  Spesialisering

  Fagfeltet er delt opp i åtte grenspesialiteter. De fleste indremedisinere har derfor ofte en av følgende grenspesialiteter i tillegg til indremedisin:

  Se oversikt

  Personlige egenskaper

  Som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evnen til å se hver pasient som et individ. Du må ha god vurderingsevne, kunne handle raskt og takle eventuelle krisesituasjoner.

  Utdanning

  Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i minst seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

  De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

  Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Opptakskrav
   Søkere til medisinstudier må ha generell studiekompetanse med realfag, og det stilles krav til gode karakterer. Opptakskravene kan variere fra sted til sted.

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Legespesialist
  Heltid
  Alle sektorer
  13 638 personer
  7 322 personer
  6 316 personer
  Ca 512 kr
  Ca 479 kr
  Ca 553 kr
  83 000 kr
  77 530 kr
  89 650 kr
  996 000 kr
  930 360 kr
  1 075 800 kr
  Ca 512 kr
  Ca 479 kr
  Ca 553 kr
  83 850 kr
  77 990 kr
  91 190 kr
  1 006 200 kr
  935 880 kr
  1 094 280 kr
  Ca 523 kr
  Ca 491 kr
  Ca 560 kr
  84 750 kr
  79 620 kr
  90 690 kr
  1 017 000 kr
  955 440 kr
  1 088 280 kr
  Ca 523 kr
  Ca 491 kr
  Ca 560 kr
  88 100 kr
  82 290 kr
  94 820 kr
  1 057 200 kr
  987 480 kr
  1 137 840 kr
  Legespesialist
  Deltid
  Alle sektorer
  2 558 personer
  1 130 personer
  1 428 personer
  Ca 536 kr
  Ca 506 kr
  Ca 576 kr
  86 830 kr
  82 000 kr
  93 380 kr
  1 041 960 kr
  984 000 kr
  1 120 560 kr
  Ca 536 kr
  Ca 506 kr
  Ca 576 kr
  86 830 kr
  82 000 kr
  93 380 kr
  1 041 960 kr
  984 000 kr
  1 120 560 kr
  Ca 558 kr
  Ca 519 kr
  Ca 594 kr
  90 370 kr
  84 130 kr
  96 180 kr
  1 084 440 kr
  1 009 560 kr
  1 154 160 kr
  Ca 558 kr
  Ca 519 kr
  Ca 594 kr
  91 620 kr
  85 120 kr
  97 680 kr
  1 099 440 kr
  1 021 440 kr
  1 172 160 kr
  Legespesialist
  Deltid
  Kommunal
  116 personer
  Ca 463 kr
  Ca
  Ca
  75 000 kr
  900 000 kr
  Ca 463 kr
  Ca
  Ca
  75 000 kr
  900 000 kr
  Ca 467 kr
  Ca
  Ca
  75 680 kr
  908 160 kr
  Ca 467 kr
  Ca
  Ca
  76 020 kr
  912 240 kr
  Legespesialist
  Heltid
  Privat
  1 150 personer
  507 personer
  643 personer
  Ca 553 kr
  Ca 542 kr
  Ca 558 kr
  89 540 kr
  87 840 kr
  90 440 kr
  1 074 480 kr
  1 054 080 kr
  1 085 280 kr
  Ca 553 kr
  Ca 542 kr
  Ca 558 kr
  89 540 kr
  87 840 kr
  90 440 kr
  1 074 480 kr
  1 054 080 kr
  1 085 280 kr
  Ca 560 kr
  Ca 544 kr
  Ca 572 kr
  90 680 kr
  88 150 kr
  92 680 kr
  1 088 160 kr
  1 057 800 kr
  1 112 160 kr
  Ca 560 kr
  Ca 544 kr
  Ca 572 kr
  93 100 kr
  90 640 kr
  95 040 kr
  1 117 200 kr
  1 087 680 kr
  1 140 480 kr
  Legespesialist
  Deltid
  Privat
  295 personer
  141 personer
  154 personer
  Ca 574 kr
  Ca 599 kr
  Ca 553 kr
  92 960 kr
  96 990 kr
  89 580 kr
  1 115 520 kr
  1 163 880 kr
  1 074 960 kr
  Ca 574 kr
  Ca 599 kr
  Ca 553 kr
  92 960 kr
  96 990 kr
  89 580 kr
  1 115 520 kr
  1 163 880 kr
  1 074 960 kr
  Ca 599 kr
  Ca 590 kr
  Ca 609 kr
  97 100 kr
  95 660 kr
  98 640 kr
  1 165 200 kr
  1 147 920 kr
  1 183 680 kr
  Ca 599 kr
  Ca 590 kr
  Ca 609 kr
  97 350 kr
  96 120 kr
  98 670 kr
  1 168 200 kr
  1 153 440 kr
  1 184 040 kr
  Legespesialist
  Heltid
  Statlig
  12 408 personer
  6 767 personer
  5 641 personer
  Ca 510 kr
  Ca 476 kr
  Ca 553 kr
  82 640 kr
  77 180 kr
  89 650 kr
  991 680 kr
  926 160 kr
  1 075 800 kr
  Ca 510 kr
  Ca 476 kr
  Ca 553 kr
  83 760 kr
  77 760 kr
  91 590 kr
  1 005 120 kr
  933 120 kr
  1 099 080 kr
  Ca 520 kr
  Ca 488 kr
  Ca 559 kr
  84 260 kr
  79 040 kr
  90 510 kr
  1 011 120 kr
  948 480 kr
  1 086 120 kr
  Ca 520 kr
  Ca 488 kr
  Ca 559 kr
  87 710 kr
  81 740 kr
  94 860 kr
  1 052 520 kr
  980 880 kr
  1 138 320 kr
  Legespesialist
  Deltid
  Statlig
  2 147 personer
  943 personer
  1 204 personer
  Ca 536 kr
  Ca 497 kr
  Ca 588 kr
  86 780 kr
  80 530 kr
  95 320 kr
  1 041 360 kr
  966 360 kr
  1 143 840 kr
  Ca 536 kr
  Ca 497 kr
  Ca 588 kr
  86 780 kr
  80 530 kr
  95 320 kr
  1 041 360 kr
  966 360 kr
  1 143 840 kr
  Ca 555 kr
  Ca 510 kr
  Ca 596 kr
  89 850 kr
  82 580 kr
  96 560 kr
  1 078 200 kr
  990 960 kr
  1 158 720 kr
  Ca 555 kr
  Ca 510 kr
  Ca 596 kr
  91 290 kr
  83 670 kr
  98 310 kr
  1 095 480 kr
  1 004 040 kr
  1 179 720 kr

  Andre yrker

  Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

  Intensiv­­sykepleier

  En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.

  Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

  Anestesi­­sykepleier

  Som anestesi­­sykepleier tar du vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

  Leger ser på røntgenbilde.

  Radiolog

  En radiolog er en røntgenlege som jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd.

  Portør

  Portør

  Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus eller behandlingsinstitusjoner.

  Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

  Optiker

  Optikeren undersøker syn og avdekker synsfeil hos mennesker.

  Nevrosykepleiere i samtale

  Nevro­­sykepleier

  En nevro­­sykepleier har spesialisering innen behandling av sykdommer i hjernen og nervesystemet.

  Kiropraktor

  Kiropraktor

  En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

  Nevrolog

  Nevrolog

  Som nevrolog er du lege med spesialisering på sykdommer i nervesystemet.

  Helsefagarbeidar som hjelper ein mannleg pasient med barberingen.

  Helse­fag­arbeider

  En helse­fag­arbeider gir omsorg, og ut­fører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

  Psykoterapeut hører på klient

  Psyko­terapeut

  Psyko­terapeuter bruker samtaleterapi og andre metoder for å hjelpe klientene til økt livskvalitet og bedre psykisk helse.

  Fotterapeut behandler kunde

  Fot­terapeut

  Fot­terapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

  Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

  Tannpleier

  Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.