Eksaminasjon av indre organer i mageregion med stetoskop.
Yrkesbeskrivelse

Indre­medisiner

favoritt ikon

Som indremedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer i indre organer.

En indremedisiner er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet indremedisin, som omfatter sykdommer i de fleste indre organer.

Indremedisin omfatter utredning og ikke-kirurgisk behandling av både medfødte og ikke-medfødte sykdommer i indre organer.

Som indremedisiner jobber du med både akutte og kroniske sykdommer. Indremedisineren foretar ofte utredninger som kan føre til operasjoner. Som indremedisiner er du involvert i mye av diagnostikken og behandlingen som gjøres. Indremedisinere kan blant annet være involvert ved ultralyd av hjertet og ulike former for skopier, for eksempel gastroskopi. 

Faget omfatter også forskning på årsaker, forebygging og behandling av sykdommer. Indremedisinere har pasienter i alle aldre, men ofte flest eldre pasienter.

Vanlige arbeidsoppgaver for indremedisineren:

  • vurdere symptomer og sykehistorier opp mot aktuelle diagnoser
  • bestille relevante prøver og undersøkelser for å stille riktig diagnose
  • behandle sykdommer i indre organer med medisiner eller henvise til andre spesialister som gjennomfører tiltak
  • gi omsorg, råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Indremedisinere samarbeider tett med en rekke andre spesialister, slik som radiologer, kirurger og andre medisinske fag. Som indremedisiner deltar du også i pasientopplæring og rehabilitering.

Hvor jobber indremedisinere?

De fleste indremedisinerne arbeider på sykehus eller i egen spesialistpraksis. En del jobber også tilknyttet institusjoner, som for eksempel sykehjem eller psykiatriske institusjoner.

Spesialisering

Fagfeltet er delt opp i åtte grenspesialiteter. De fleste indremedisinere har derfor ofte en av følgende grenspesialiteter i tillegg til indremedisin:

Se oversikt

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Du må se pasientens behandling i et helhetsperspektiv, og ta hensyn til pasientens ønsker. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Legespesialister
Deltid
Alle sektorer
2 470 personer
1 096 personer
1 374 personer
501 kr
466 kr
548 kr
81 240 kr
75 430 kr
88 740 kr
974 880 kr
905 160 kr
1 064 880 kr
501 kr
466 kr
548 kr
81 240 kr
75 430 kr
88 740 kr
974 880 kr
905 160 kr
1 064 880 kr
526 kr
485 kr
565 kr
85 220 kr
78 550 kr
91 550 kr
1 022 640 kr
942 600 kr
1 098 600 kr
526 kr
485 kr
565 kr
86 500 kr
79 610 kr
93 040 kr
1 038 000 kr
955 320 kr
1 116 480 kr
Legespesialister
Heltid
Alle sektorer
12 816 personer
6 673 personer
6 143 personer
485 kr
454 kr
525 kr
78 570 kr
73 510 kr
85 070 kr
942 840 kr
882 120 kr
1 020 840 kr
485 kr
454 kr
525 kr
79 440 kr
73 940 kr
86 640 kr
953 280 kr
887 280 kr
1 039 680 kr
497 kr
466 kr
530 kr
80 440 kr
75 430 kr
85 890 kr
965 280 kr
905 160 kr
1 030 680 kr
497 kr
466 kr
530 kr
83 720 kr
78 030 kr
89 900 kr
1 004 640 kr
936 360 kr
1 078 800 kr
Legespesialister
Deltid
Privat
259 personer
122 personer
137 personer
535 kr
521 kr
540 kr
86 600 kr
84 360 kr
87 440 kr
1 039 200 kr
1 012 320 kr
1 049 280 kr
535 kr
521 kr
540 kr
86 600 kr
84 360 kr
87 440 kr
1 039 200 kr
1 012 320 kr
1 049 280 kr
563 kr
556 kr
571 kr
91 230 kr
90 060 kr
92 480 kr
1 094 760 kr
1 080 720 kr
1 109 760 kr
563 kr
556 kr
571 kr
91 780 kr
90 800 kr
92 820 kr
1 101 360 kr
1 089 600 kr
1 113 840 kr
Legespesialister
Heltid
Privat
1 092 personer
466 personer
626 personer
505 kr
498 kr
516 kr
81 820 kr
80 750 kr
83 640 kr
981 840 kr
969 000 kr
1 003 680 kr
505 kr
498 kr
516 kr
81 820 kr
80 750 kr
83 640 kr
981 840 kr
969 000 kr
1 003 680 kr
527 kr
514 kr
537 kr
85 380 kr
83 250 kr
86 960 kr
1 024 560 kr
999 000 kr
1 043 520 kr
527 kr
514 kr
537 kr
87 640 kr
85 460 kr
89 260 kr
1 051 680 kr
1 025 520 kr
1 071 120 kr
Legespesialister
Deltid
Statlig
2 111 personer
935 personer
1 176 personer
501 kr
463 kr
550 kr
81 170 kr
74 960 kr
89 120 kr
974 040 kr
899 520 kr
1 069 440 kr
501 kr
463 kr
550 kr
81 170 kr
74 960 kr
89 120 kr
974 040 kr
899 520 kr
1 069 440 kr
523 kr
477 kr
567 kr
84 800 kr
77 270 kr
91 840 kr
1 017 600 kr
927 240 kr
1 102 080 kr
523 kr
477 kr
567 kr
86 220 kr
78 400 kr
93 520 kr
1 034 640 kr
940 800 kr
1 122 240 kr
Legespesialister
Heltid
Statlig
11 655 personer
6 171 personer
5 484 personer
484 kr
452 kr
526 kr
78 400 kr
73 150 kr
85 290 kr
940 800 kr
877 800 kr
1 023 480 kr
484 kr
452 kr
526 kr
79 570 kr
73 740 kr
87 270 kr
954 840 kr
884 880 kr
1 047 240 kr
494 kr
462 kr
530 kr
80 020 kr
74 880 kr
85 800 kr
960 240 kr
898 560 kr
1 029 600 kr
494 kr
462 kr
530 kr
83 400 kr
77 510 kr
90 020 kr
1 000 800 kr
930 120 kr
1 080 240 kr