Gjennomgått i samarbeid med Kripos 21. desember 2022

Skriftgransker

En skriftgransker jobber med skriftundersøkelser, ofte innen kriminalteknikk.

Arbeidsoppgaver

En skriftgransker jobber med undersøkelser av skriftstykker.

Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev. En skriftgransker i Kripos jobber primært med straffesaker, på oppdrag fra politi og rettsvesen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for skriftgranskeren:

  • skriftsammenligninger, dette innebærer å sammenligne skrift for å se om det er skrevet av samme person
  • ekthetsundersøkelser, dette innebærer å finne ut om en skrift er original eller en kopi, og sjekke om skriften er endret eller manipulert
  • møte opp i retten som ekspert
  • undervisning
  • samarbeid med andre fagfelt innen kriminalteknikk

Skriftgranskere som jobber i Kripos jobber også ofte med andre dokumenttekniske undersøkelser. Det kan for eksempel være undersøkelse av pass, ID-dokumenter og penger for å avdekke om de er ekte eller falske, undersøkelse av brann- eller vannskadde materialer og lignende.

Som skriftgransker bruker du blant annet lysbord, mikroskop og annen belysning og bestråling når du undersøker skrift og dokumenter. 

Yrkestittelen skriftgransker er ikke beskyttet, men bakgrunn og erfaring fra politi- og rettsvesenet er ofte en forutsetning for å få oppdrag. De som engasjerer skriftgranskere bør stille strenge krav til dokumentert kunnskap, spesielt innen politi- og rettsvesen.

Hvor jobber skriftgranskere?

De fleste skriftgranskere arbeider i Kripos eller som selvstendig næringsdrivende. Som selvstendig næringsdrivende kan du få oppdrag fra en rekke bransjer som bank, forsikring, inkasso, offentlige institusjoner, advokatfirmaer og privatpersoner.

Intervjuer

Mann i svart skjorte og et nøkkelkort rundt halsen står ved en maskin og ser inn i kamera.

Skriftgransker

Håkon Schjønsby

– Å finne ut av sannheten er en grunnleggende motivasjon for en skriftgransker, sier Håkon.
Portrettbilde av skriftgransker Halvor Brustad

Skriftgransker

Halvor Brustad

– Tålmodighet og nøyaktighet er viktig i dette yrket, sier Halvor Brustad.

Viktige egenskaper

Som skriftgransker må du ha evne til å arbeide detaljert, systematisk og grundig. Du må ha evnen til å bruke teoretisk kunnskap i det praktiske arbeidet.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Skriftgransker er ikke en beskyttet tittel og det kreves ingen spesifikk utdanning for å arbeide som skriftgransker.

Du kan utdanne deg til skriftgransker i Kripos. Det er opp til fire år med et internt opplæringsprogram. Det er ingen krav til spesifikk utdanning, men det er et minimumskrav at du har treårig høyere utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Opplæringsprogrammet foregår kun når det er ledige stillinger i fagfeltet.

Kripos kan gi mer informasjon om utdanning for å bli skriftgransker.

Etter- og videreutdanning
Arbeid som skriftgransker krever kontinuerlig etter- og videreutdanning, fordypning og oppdatering. Tilbud og tilrettelegging for videreopplæring står som regel arbeidsgiver for, i dette tilfellet gjerne Kripos.

Bedrifter som ansetter skriftgranskere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med skriftgranskere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3449115 - SKRIFTGRANSKER

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Dommer i rettssal.

Dommer

Som dommer leder du rettsmøter, og avgjør utfallet i saker ved dom.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.