Skriftgransking
Yrkesbeskrivelse

Skriftgransker

favoritt ikon

En skriftgransker jobber med skriftundersøkelser, ofte innen kriminalteknikk.

En skriftgransker jobber med undersøkelser av skriftstykker.

Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev. En skriftgransker i Kripos jobber primært med straffesaker, på oppdrag fra politi og rettsvesen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for skriftgranskeren:

  • skriftundersøkelser: skriftsammenligninger (granskning av ulike skriftstykker for å se om de er skrevet av samme person), ekthetsundersøkelser (finne ut om skriften er original eller en kopi) og avdekking av manipulering eller endring av dokumenter
  • rettsoppmøter (møte fram som ekspert i rettsaker)
  • undervisning
  • samarbeid med andre fagfelt innen kriminalteknikk

Skriftgranskere som jobber i Kripos jobber også ofte med andre dokumenttekniske undersøkelser. Det kan for eksempel være undersøkelse av pass, ID-dokumenter og penger for å avdekke om de er ekte eller falske, undersøkelse av brann- eller vannskadd materiale og lignende.

Som skriftgransker bruker du blant annet lysbord, mikroskop og ulik belysning/bestråling når du undersøker skrift og dokumenter. 

Yrkestittelen skriftgransker er ikke beskyttet, men bakgrunn og erfaring fra politi- og rettsvesenet er ofte en forutsetning for å få oppdrag. De fleste som engasjerer skriftgranskere stiller strenge krav til dokumentert kunnskap, spesielt innen politi- og rettsvesen.

Hvor jobber skriftgranskere?

De fleste skriftgranskere arbeider i Kripos eller som selvstendig næringsdrivende. Som selvstendig næringsdrivende kan du få oppdrag fra en rekke bransjer som bank, forsikring, inkasso, offentlige institusjoner, advokatfirmaer og privatpersoner.

Personlige egenskaper

Som skriftgransker må du ha evne til å arbeide detaljert, systematisk og grundig. Du må ha evnen til å bruke teoretisk kunnskap i det praktiske arbeidet.

Utdanning

Skriftgransker er ikke en beskyttet tittel og det kreves ingen spesifikk utdanning for å arbeide som skriftgransker.

Du kan utdanne deg til skriftgransker i Kripos. Det er opp til fire år med et internt opplæringsprogram. Det er ingen krav til spesifikk utdanning, men det er et minimumskrav at du har treårig høyere utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Opplæringsprogrammet foregår kun når det er ledige stillinger i fagfeltet.

Kripos kan gi mer informasjon om utdanning for å bli skriftgransker.

Etter- og videreutdanning
Arbeid som skriftgransker krever kontinuerlig etter- og videreutdanning, fordypning og oppdatering. Tilbud og tilrettelegging for videreopplæring står som regel arbeidsgiver for, i dette tilfellet gjerne Kripos.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Illustrasjonsbilde av tollere som kontrollerer eit skip.

Toller

Som toller kan du blant annet jobbe med kontroll av reisende, reisegods, kjøretøy og båter.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Advokat­sekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Politiet i Oslo avbildet i juni 2016. To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkesmuligheter.

Mannlig vekter foran dataskjerm som overvåker butikker

Vekter

Vekterens jobb er å skape trygghet gjennom å forebygge ulykker og lovbrudd.

Politijurist i rettsak.

Politijurist

Politijurister har lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.