Image
Skriftgransking
Lenke
stock.xchng

Yrkesbeskrivelse

Skriftgransker

En skriftgransker jobber med skriftundersøkelser, ofte innen kriminalteknikk.

En skriftgransker jobber med undersøkelser av skriftstykker.

Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev. En skriftgransker i Kripos jobber primært med straffesaker, på oppdrag fra politi og rettsvesen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for skriftgranskeren:

  • skriftundersøkelser: skriftsammenligninger (granskning av ulike skriftstykker for å se om de er skrevet av samme person), ekthetsundersøkelser (finne ut om skriften er original eller en kopi) og avdekking av manipulering eller endring av dokumenter
  • rettsoppmøter (møte fram som ekspert i rettsaker)
  • undervisning
  • samarbeid med andre fagfelt innen kriminalteknikk

Skriftgranskere som jobber i Kripos jobber også ofte med andre dokumenttekniske undersøkelser. Det kan for eksempel være undersøkelse av pass, ID-dokumenter og penger for å avdekke om de er ekte eller falske, undersøkelse av brann- eller vannskadd materiale og lignende.

Som skriftgransker bruker du blant annet lysbord, mikroskop og ulik belysning/bestråling når du undersøker skrift og dokumenter. 

Yrkestittelen skriftgransker er ikke beskyttet, men bakgrunn og erfaring fra politi- og rettsvesenet er ofte en forutsetning for å få oppdrag. De fleste som engasjerer skriftgranskere stiller strenge krav til dokumentert kunnskap, spesielt innen politi- og rettsvesen.

Hvor jobber skriftgranskere ?

De fleste skriftgranskere arbeider i Kripos eller som selvstendig næringsdrivende. Som selvstendig næringsdrivende kan du få oppdrag fra en rekke bransjer som bank, forsikring, inkasso, offentlige institusjoner, advokatfirmaer og privatpersoner.

Personlige egenskaper

Som skriftgransker må du ha evne til å arbeide detaljert, systematisk og grundig. Du må ha evnen til å bruke teoretisk kunnskap i det praktiske arbeidet.

Utdanning

Skriftgransker er ikke en beskyttet tittel og det kreves ingen spesifikk utdanning for å arbeide som skriftgransker.

Du kan utdanne deg til skriftgransker i Kripos. Det er opp til fire år med et internt opplæringsprogram. Det er ingen krav til spesifikk utdanning, men det er et minimumskrav at du har treårig høyere utdanning på høyskole- og universitetsnivå. Opplæringsprogrammet foregår kun når det er ledige stillinger i fagfeltet.

Kripos kan gi mer informasjon om utdanning for å bli skriftgransker.

Etter- og videreutdanning
Arbeid som skriftgransker krever kontinuerlig etter- og videreutdanning, fordypning og oppdatering. Tilbud og tilrettelegging for videreopplæring står som regel arbeidsgiver for, i dette tilfellet gjerne Kripos.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Skriftgransker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3449115 - SKRIFTGRANSKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 19. februar 2019, av Kripos