Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal), Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal) 04. januar 2023

Konsulent i offentlig sektor

Konsulent og førstekonsulent er blant de vanligste stillingstitlene for offentlige ansatte i Norge.

Arbeidsoppgaver

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges.

Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn.

Som konsulent i offentlig sektor kan du være ansatt som

 • konsulent
 • førstekonsulent
 • seniorkonsulent

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. I noen tilfeller utfører en konsulent enkel saksbehandling, som saksbehandler, eller oppgaver som ikke krever spesialisert kompetanse.

Som førstekonsulent jobber du ofte innenfor et bestemt område, og oppgavene kan kreve at du er selvstendig og gjør egne vurderinger.

Seniorkonsulentstillinger kan være en karrieremulighet for kvalifiserte førstekonsulenter. Aktuelle oppgaver for en seniorkonsulent kan være veiledning, koordinering og utviklingsoppgaver. Også rådgiverstillinger kan være en karrieremulighet for kvalifiserte førstekonsulenter.   

I offentlig sektor finnes også andre generelle stillingstitler, som forskerrådgiver, leder med flere. I tillegg finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Tittelen konsulent brukes også i det private næringsliv, men da ofte som en spesialist innen sitt fagfelt. Se egen yrkesbeskrivelse av konsulent

Hvor jobber konsulenter i offentlig sektor?

Konsulenter i offentlig sektor arbeider i kommuner, fylkeskommuner og i andre offentlige organer som departementer og direktorater. Titler som konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent kan brukes på alle arbeidsplasser i det offentlige, uavhengig av fagfelt.

Intervjuer

En mann i lysebrun genser. Han står på et kontor.

Konsulent i offentlig sektor

James David McDonald

– Jeg vet ikke hva jeg kommer til hver dag. Her oppstår spørsmål som jeg ikke alltid har svar på, sier James.

Viktige egenskaper

Som konsulent i offentlig sektor bør du være strukturert, tilpasningsdyktig og analytisk. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Serviceinnstilling er viktig. En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Lønn

Utdanning

Tittelen er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Stillinger som konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent krever ofte høyere utdanning. Du kan også tildeles tittelen konsulent når du har fagbrev innen kontorfaget/service- og administrasjonsfaget. 

Konsulenter kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning. Jobber du med saksbehandling innen spesielle områder, som for eksempel skogbruk, logistikk eller kultur, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

De som jobber som konsulenter i offentlig sektor har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter konsulenter i offentlig sektor

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med konsulenter i offentlig sektor

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2419119 - SENIORRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADM.)
 • 2419117 - SENIORKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419116 - SJEFSKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419115 - KONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419114 - RÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419113 - SPESIALRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419112 - FØRSTEKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419109 - SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON - USPESIFISERT)
 • 2419108 - FAGKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412112 - UTREDNINGSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411117 - SENIORKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411109 - UTREDNINGSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 2122102 - FØRSTEKONSULENT (STATISTIKKARBEID)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.