Image
Illustrasjonsbilde av kontoransatte
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Konsulent i offentlig sektor

Konsulent og førstekonsulent er blant de vanligste stillingstitlene for offentlige ansatte i Norge.

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges.

Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn.

Som konsulent i offentlig sektor kan du være ansatt som

 • konsulent
 • førstekonsulent
 • seniorkonsulent

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. I noen tilfeller utfører en konsulent enkel saksbehandling, som saksbehandler, eller oppgaver som ikke krever spesialisert kompetanse.

Som førstekonsulent jobber du ofte innenfor et bestemt område, og oppgavene kan kreve at du er selvstendig og gjør egne vurderinger.

Seniorkonsulentstillinger kan være en karrieremulighet for kvalifiserte førstekonsulenter. Aktuelle oppgaver for en seniorkonsulent kan være veiledning, koordinering og utviklingsoppgaver. Også rådgiverstillinger kan være en karrieremulighet for kvalifiserte førstekonsulenter.   

I offentlig sektor finnes også andre generelle stillingstitler, som forskerrådgiver, leder med flere. I tillegg finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Tittelen konsulent brukes også i det private næringsliv, men da ofte som en spesialist innen sitt fagfelt. Se egen yrkesbeskrivelse av konsulent

Hvor jobber konsulenter i offentlig sektor ?

Konsulenter i offentlig sektor arbeider i kommuner, fylkeskommuner og i andre offentlige organer som departementer og direktorater. Titler som konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent kan brukes på alle arbeidsplasser i det offentlige, uavhengig av fagfelt.

Personlige egenskaper

Som konsulent i offentlig sektor bør du være strukturert, tilpasningsdyktig og analytisk. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Serviceinnstilling er viktig. En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Utdanning

Tittelen er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Stillinger som konsulent, førstekonsulent og seniorkonsulent krever ofte høyere utdanning.

Konsulenter kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning. Jobber du med saksbehandling innen spesielle områder, som for eksempel skogbruk, logistikk eller kultur, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

Bedrifter

Konsulent i offentlig sektor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2419108 - FAGKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419112 - FØRSTEKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419115 - KONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419117 - SENIORKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419116 - SJEFSKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419114 - RÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419109 - SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON - USPESIFISERT)
 • 2419119 - SENIORRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADM.)
 • 2419113 - SPESIALRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2122102 - FØRSTEKONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2411117 - SENIORKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 2412112 - UTREDNINGSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411109 - UTREDNINGSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)

Sist kvalitetssikret den 14. juli 2017, av Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal), Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal)