Yrkesbeskrivelse

Øyelege

favoritt ikon

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.

En øyelege er en lege med spesialisering i øyesykdommer. Faget er også kalt oftalmologi. Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer som omfatter øyet. Øyelegers ekspertise kan også avdekke andre sykdommer som har innvirkning på øyet, som for eksempel diabetes, høyt blodtrykk og hjernesvulster.

Eksempler på sykdommer som øyeleger behandler:

  • synsforstyrrelser
  • grønn- og grå stær
  • øyeskader
  • tårekanal-lidelser
  • øyelokkslidelser
  • skjeling og brytningsfeil
  • diabeteskomplikasjoner

Pasienter blir henvist til øyelege av indremedisinerenevrolog, allmennpraktiserende lege eller optiker.

Øyeleger bruker avanserte instrumenter til å diagnostisere og undersøke øyet. Mikroskoper blir benyttet i arbeidet både til undersøkelse og operasjoner. Behandling kan være medisiner i form av dråper eller tabletter. Andre tilstander krever spesielle syns- eller øyetreningsopplegg. I en del tilfeller er det nødvendig med operasjoner med laser eller andre høyteknologiske instrumenter.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner. Øyeleger må jobbe spesielt nøyaktig og konsentrert, da de fleste sykdommer i øyet er på mikroskopnivå. 

Hvor jobber øyeleger?

Som øyelege kan du jobbe ved sykehusavdelinger, poliklinikker eller i private praksiser. Mange er også knyttet til universitetsklinikker med forskning og undervisning. 

Utdanning

For å bli øyelege kreves det fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum fem år. Ett av årene under spesialiseringen kan brukes på forskning. Spesialiseringen tas samtidig som du praktiserer som lege på en øyeavdeling.

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Opptakskrav
    Søkere til medisinstudier må ha generell studiekompetanse med realfag, og det stilles krav til gode karakterer. Alle universitetene har forskjellige kvoteordninger på medisinstudiene, så opptakskravene kan variere fra sted til sted.

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Leger

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

10 816 personer

5 485 personer
5 331 personer

Ca 430 kr

Ca 400 kr
Ca 450 kr

69 200 kr

65 200 kr
73 500 kr

807 600 kr

748 800 kr
868 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold