Kvalitetssikret av Naturviterne 29. juni 2022

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Arbeidsoppgaver

Som naturforvalter har du gode kunnskaper både om naturens mangfold, og om lover og regler for hvordan man skal, og kan, forvalte naturens ressurser.

En naturforvalter er opptatt av hvordan man kan skjerme naturen mot inngrep, og hvordan man kan utnytte de ressursene naturen gir på en fornuftig måte. Du baserer gjerne arbeidet ditt på økosystem-tankegang. Økosystemer er samfunn av levende og døde organismer, for eksempel et fjellvann, en fjord eller et skogsområde.

Naturforvaltere har kompetanse innen mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag og det finnes mange spesialiseringer innen fagområdet; viltforvaltning, fiskeforvaltning, miljø- og ressursøkonomi, landskapsøkologi, vannforurensning, ferskvannsøkologi, økotoksikologi m.m.

Vanlige arbeidsoppgaver for naturforvalteren:

 • konsekvensutrede natur- og miljøhensyn for utbyggingsprosjekter
 • vurdere prosjekter i naturen med tanke på lovverket om naturverdier og naturressurser
 • kunnskapsinnhenting om økosystemer, arter og friluftsliv
 • lede ulike prosjekter
 • lage planer for bruk og forvaltning av naturen
 • bidra i arbeidet med kommuneplaner eller annet planverk 
 • veilede andre fagpersoner og instanser
 • skrive rapporter og utredninger
 • restaurering og skjøtsel av naturområder
 • tilrettelegging og samarbeid med organisasjoner når det gjelder friluftsliv

I dette yrket er det gode sjanser for å kunne ferdes ute i naturen i deler av arbeidstiden. Det gjelder spesielt hvis du jobber som naturoppsyn eller fjelloppsyn (tidligere kalt naturoppsynsmann og fjelloppsynsmann).

Naturforvaltere samarbeider ofte med andre fagpersoner, som for eksempel biologer.

Hvor jobber naturforvaltere?

Som naturforvalter kan du jobbe hos Statsforvalteren eller i statlige etater som Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn, Statens vegvesen eller Bane NOR. Du kan jobbe i en kommune, eller som fjelloppsyn ansatt i et fjellstyre (en lokal instans som administrerer statsalmenninger).

En naturforvalter kan også jobbe for private selskaper, for eksempel ulike rådgivingsbedrifter. Naturforvaltere kan dessuten jobbe i ulike forskningsinstitusjoner eller med undervisning.

Intervjuer

Portrettbilde av naturforvalter Helene Lind Jensen, iført en islandsgenser og et rødoransje bånd rundt halsen. Har på seg briller og brunt hår som når henne til skuldrene.

Naturforvalter

Helene Lind Jensen

Naturforvalter Helene Lind Jensen i Sabima trives med at jobben gjør at hun får tilbringe mye tid ute i naturen. – Mitt motto er "jo mer folk vet om naturen, jo mer ønsker de å ta vare på den", forteller hun.

Viktige egenskaper

Som naturforvalter må du være interessert i natur- og miljøspørsmål. Du må ha evnen til å sette deg inn i ulike problemstillinger og kunne jobbe selvstendig, strukturert og målrettet. Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, og du må også ha gode samarbeidsevner.

 

 

Lønn

Arbeidsmarked

Bedrifter med naturforvaltere

 • 3213118 - FJELLOPPSYNSMANN
 • 3213107 - VILTKONSULENT
 • 2212112 - NATURFORVALTNINGSKANDIDAT

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Kvinne holder to hunder på fanget sitt, foran en kennel

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.