Mann på tur i Jotunheimen.
Yrkesbeskrivelse

Naturforvalter

favoritt ikon

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Som naturforvalter har du gode kunnskaper både om naturens mangfold, og om lover og regler for hvordan man skal, og kan, forvalte naturens ressurser. En naturforvalter er opptatt av hvordan man kan skjerme naturen mot inngrep, og hvordan man kan utnytte de ressursene naturen gir på en fornuftig måte.

Naturforvaltere har kompetanse innen mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag.

Vanlige arbeidsoppgaver for naturforvalteren:

  • utrede om store og små utbyggingsprosjekter har noen påvirkning på eller kan skade naturen
  • se på prosjekter i naturen med tanke på lovverket om naturressurser
  • sørge for at mennesker og naturen kan fungere sammen på en god måte
  • skrive rapporter og utredninger
  • ferdes i naturen

Naturforvaltere samarbeider ofte med andre fagpersoner, som for eksempel biologer.

Hvor jobber naturforvaltere?

Som naturforvalter jobber du hos for eksempel fylkesmannen, Miljødirektoratet eller som miljøvernleder eller miljørådgiver i kommunene. Naturforvaltere kan også jobbe for private selskaper som planlegger naturinngrep av ulike slag. Mange naturforvaltere jobber i ulike forskningsinstitusjoner eller med undervisning.

Personlige egenskaper

Som naturforvalter er du selvsagt glad i å være i naturen. Du må også ha interesse for å utføre administrative arbeidsoppgaver, som for eksempel å skrive og sende rapporter til rette instanser. Dette krever en evne til å kommunisere klart og tydelig.

Utdanning

Det tilbys studier i fagområder som naturforvaltning, økologi og utmarksforvaltning på både bachelor- og masternivå i Norge.

Etter- og videreutdanning
En bachelorgrad er utgangspunkt for en mastergrad. Her finnes flere alternativer, for eksempel master i naturforvaltning eller i økologi.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronomer
Deltid
Alle sektorer
113 personer
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 580 kr
534 960 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 580 kr
534 960 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 780 kr
549 360 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 870 kr
550 440 kr
Sivilagronomer
Heltid
Alle sektorer
403 personer
179 personer
224 personer
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 309 kr
49 790 kr
49 180 kr
50 000 kr
597 480 kr
590 160 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 309 kr
49 790 kr
49 180 kr
50 000 kr
597 480 kr
590 160 kr
600 000 kr
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 324 kr
51 200 kr
49 590 kr
52 490 kr
614 400 kr
595 080 kr
629 880 kr
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 324 kr
51 400 kr
49 720 kr
52 750 kr
616 800 kr
596 640 kr
633 000 kr
Sivilagronomer
Heltid
Privat
240 personer
102 personer
138 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 319 kr
51 120 kr
51 620 kr
613 440 kr
619 440 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 319 kr
51 120 kr
51 620 kr
613 440 kr
619 440 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca 341 kr
54 150 kr
52 760 kr
55 180 kr
649 800 kr
633 120 kr
662 160 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca 341 kr
54 450 kr
52 760 kr
55 560 kr
653 400 kr
633 120 kr
666 720 kr
Sivilagronomer
Heltid
Statlig
156 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 660 kr
571 920 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 660 kr
571 920 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 200 kr
566 400 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 260 kr
567 120 kr
Miljøvernrådgivere
Heltid
Alle sektorer
335 personer
159 personer
176 personer
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 303 kr
46 670 kr
45 500 kr
49 090 kr
560 040 kr
546 000 kr
589 080 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 303 kr
46 670 kr
45 500 kr
49 090 kr
560 040 kr
546 000 kr
589 080 kr
Ca 324 kr
Ca 298 kr
Ca 348 kr
52 520 kr
48 230 kr
56 390 kr
630 240 kr
578 760 kr
676 680 kr
Ca 324 kr
Ca 298 kr
Ca 348 kr
53 420 kr
48 510 kr
57 850 kr
641 040 kr
582 120 kr
694 200 kr
Miljøvernrådgivere
Heltid
Privat
221 personer
96 personer
125 personer
Ca 311 kr
Ca
Ca 346 kr
50 400 kr
56 050 kr
604 800 kr
672 600 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca 346 kr
50 400 kr
56 050 kr
604 800 kr
672 600 kr
Ca 350 kr
Ca 312 kr
Ca 379 kr
56 680 kr
50 600 kr
61 350 kr
680 160 kr
607 200 kr
736 200 kr
Ca 350 kr
Ca 312 kr
Ca 379 kr
57 920 kr
50 600 kr
63 250 kr
695 040 kr
607 200 kr
759 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold