Kirketjener i Elverhøy kirke
Yrkesbeskrivelse

Kirketjener

favoritt ikon

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.

Som kirketjener har du en slags vaktmesterfunksjon og jobber med oppgaver knyttet til kirkebygget og gudstjenester. Kirketjenerne er også til stede under gudstjenester og andre kirkelige handlinger, som for eksempel vielse og gravferd.

Vanlige arbeidsoppgaver for kirketjeneren:

  • vedlikeholde kirkebygget og området rundt kirken
  • sørge for at lys, lyd og annet utstyr er i orden
  • oppvarming og ENØK-tiltak
  • sørge for sikkerhet, brannvern og lignende
  • sørge for at utstyr som skal brukes til ulike seremonier, vielser, dåper og begravelser er på plass
  • ta vare på antikviteter og verneverdige gjenstander som kunst, kirkesølv og tekstiler
  • møte mennesker som kommer til kirken på en god måte

Hvor jobber kirketjenere?

Kirketjenere er ansatt av Den norske kirke, og har sitt virke i en eller flere av kirkene i Norge.

Personlige egenskaper

Kirketjeneren bør være ryddig og strukturert. Du må kunne jobbe selvstendig, og du bør være praktisk anlagt. Du må kunne møte mennesker i forskjellige livssituasjoner på en god og omsorgsfull måte. 

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å bli kirketjener, men det kan likevel være en fordel å ha en fagutdanning. Alternativt kan du ha vaktmesterskole, eller Kirketjenerskolen, et fjernundervisningstilbud fra KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vaktmestre
Deltid
Alle sektorer
9 469 personer
1 762 personer
7 707 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
32 430 kr
31 600 kr
32 480 kr
389 160 kr
379 200 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 200 kr
32 430 kr
31 600 kr
32 480 kr
389 160 kr
379 200 kr
389 760 kr
Ca 199 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 170 kr
31 120 kr
32 380 kr
386 040 kr
373 440 kr
388 560 kr
Ca 199 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 420 kr
31 260 kr
32 650 kr
389 040 kr
375 120 kr
391 800 kr
Vaktmestre
Heltid
Alle sektorer
14 246 personer
799 personer
13 447 personer
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 221 kr
35 810 kr
34 940 kr
35 830 kr
429 720 kr
419 280 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 221 kr
35 810 kr
34 940 kr
35 830 kr
429 720 kr
419 280 kr
429 960 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca 231 kr
37 440 kr
36 610 kr
37 490 kr
449 280 kr
439 320 kr
449 880 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca 231 kr
38 450 kr
37 130 kr
38 530 kr
461 400 kr
445 560 kr
462 360 kr
Vaktmestre
Deltid
Kommunal
3 883 personer
1 013 personer
2 870 personer
Ca 203 kr
Ca 201 kr
Ca 203 kr
32 840 kr
32 600 kr
32 930 kr
394 080 kr
391 200 kr
395 160 kr
Ca 203 kr
Ca 201 kr
Ca 203 kr
32 840 kr
32 600 kr
32 930 kr
394 080 kr
391 200 kr
395 160 kr
Ca 198 kr
Ca 194 kr
Ca 198 kr
32 000 kr
31 460 kr
32 150 kr
384 000 kr
377 520 kr
385 800 kr
Ca 198 kr
Ca 194 kr
Ca 198 kr
32 230 kr
31 560 kr
32 420 kr
386 760 kr
378 720 kr
389 040 kr
Vaktmestre
Heltid
Kommunal
5 528 personer
331 personer
5 197 personer
Ca 217 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
35 160 kr
34 610 kr
35 200 kr
421 920 kr
415 320 kr
422 400 kr
Ca 217 kr
Ca 214 kr
Ca 217 kr
35 160 kr
34 610 kr
35 200 kr
421 920 kr
415 320 kr
422 400 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
35 640 kr
35 470 kr
35 650 kr
427 680 kr
425 640 kr
427 800 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
36 520 kr
35 960 kr
36 560 kr
438 240 kr
431 520 kr
438 720 kr
Vaktmestre
Deltid
Privat
5 089 personer
490 personer
4 599 personer
Ca 192 kr
Ca 178 kr
Ca 193 kr
31 150 kr
28 900 kr
31 340 kr
373 800 kr
346 800 kr
376 080 kr
Ca 192 kr
Ca 178 kr
Ca 193 kr
31 150 kr
28 900 kr
31 340 kr
373 800 kr
346 800 kr
376 080 kr
Ca 199 kr
Ca 184 kr
Ca 201 kr
32 300 kr
29 800 kr
32 520 kr
387 600 kr
357 600 kr
390 240 kr
Ca 199 kr
Ca 184 kr
Ca 201 kr
32 550 kr
29 920 kr
32 780 kr
390 600 kr
359 040 kr
393 360 kr
Vaktmestre
Heltid
Privat
7 878 personer
348 personer
7 530 personer
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
36 900 kr
37 100 kr
36 890 kr
442 800 kr
445 200 kr
442 680 kr
Ca 228 kr
Ca 229 kr
Ca 228 kr
36 900 kr
37 100 kr
36 890 kr
442 800 kr
445 200 kr
442 680 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
38 770 kr
38 390 kr
38 790 kr
465 240 kr
460 680 kr
465 480 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
39 880 kr
38 900 kr
39 920 kr
478 560 kr
466 800 kr
479 040 kr
Vaktmestre
Deltid
Statlig
497 personer
259 personer
238 personer
Ca 199 kr
Ca 194 kr
Ca 201 kr
32 270 kr
31 410 kr
32 520 kr
387 240 kr
376 920 kr
390 240 kr
Ca 199 kr
Ca 194 kr
Ca 201 kr
32 270 kr
31 410 kr
32 520 kr
387 240 kr
376 920 kr
390 240 kr
Ca 199 kr
Ca 197 kr
Ca 201 kr
32 210 kr
31 870 kr
32 590 kr
386 520 kr
382 440 kr
391 080 kr
Ca 199 kr
Ca 197 kr
Ca 201 kr
32 640 kr
32 140 kr
33 210 kr
391 680 kr
385 680 kr
398 520 kr
Vaktmestre
Heltid
Statlig
840 personer
120 personer
720 personer
Ca 221 kr
Ca 206 kr
Ca 224 kr
35 810 kr
33 420 kr
36 240 kr
429 720 kr
401 040 kr
434 880 kr
Ca 221 kr
Ca 206 kr
Ca 224 kr
35 890 kr
33 470 kr
36 320 kr
430 680 kr
401 640 kr
435 840 kr
Ca 227 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
36 810 kr
34 600 kr
37 180 kr
441 720 kr
415 200 kr
446 160 kr
Ca 227 kr
Ca 214 kr
Ca 230 kr
37 840 kr
35 200 kr
38 280 kr
454 080 kr
422 400 kr
459 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold