Kvalitetssikret av Den norske kirke 25. september 2020

Kirketjener

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.

Arbeidsoppgaver

Som kirketjener har du en slags vaktmesterfunksjon og jobber med oppgaver knyttet til kirkebygget og gudstjenester. 

Kirketjenerne er også til stede under gudstjenester og andre kirkelige handlinger, som for eksempel vielse og gravferd.

Vanlige arbeidsoppgaver for kirketjeneren:

 • vedlikeholde kirkebygget og området rundt kirken
 • sørge for at lys, lyd og annet utstyr er i orden
 • oppvarming og ENØK-tiltak
 • sørge for sikkerhet, brannvern og lignende
 • sørge for at utstyr som skal brukes til eksempelvis vielser, dåpsseremonier og begravelser er på plass
 • ta vare på antikviteter og verneverdige gjenstander som kunst, kirkesølv og tekstiler
 • møte mennesker som kommer til kirken på en god måte

Hvor jobber kirketjenere?

Kirketjenere er ansatt i Den norske kirke, og har sitt virke i en eller flere av kirkene i Norge.

Intervjuer

Kirketjener Merete Thalberg

Kirketjener

Merete Thalberg

Merete Thalberg stortrives som kirketjener i Sverresborg Menighet. Hun arbeider i Havstein kirke og er menighetens ansikt utad.

Viktige egenskaper

En kirketjener bør være ryddig og strukturert. Du må kunne jobbe selvstendig, og du bør være praktisk anlagt. Du må kunne møte mennesker i forskjellige livssituasjoner på en god og omsorgsfull måte. 

Lønn

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å bli kirketjener, men det kan likevel være en fordel å ha en fagutdanning. Alternativt kan du ha Kirketjenerskolen, et fjernundervisningstilbud fra KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Arbeidsmarked

Bedrifter med kirketjenere

 • 5163103 - KIRKETJENER
 • 5163113 - KIRKEGÅRDSTJENER
 • 5163123 - KIRKEGÅRDFORSTANDER
 • 5163117 - GRAVER (KIRKEGÅRD)
 • 5163106 - KIRKEGÅRDSARBEIDER
 • 5163104 - KIRKEVAKTMESTER

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Diakon snakker med medlem av menigheten

Diakon

En diakon arbeider med sosialt arbeid, fellesskapsbyggende tiltak, og klima- og miljøengasjement ut fra Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.
En gruppe ungdommer på sitterputer, snakker sammen

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.
Fylkesskogmester som ser på en avkappet granstamme

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.
Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferdskonsulent

En gravferdskonsulent hjelper etterlatte i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferdskonsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for etterlatte ved dødsfall.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.
An prosjektleder snakker foran et møte

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.