Image
Kirketjener i Elverhøy kirke

Yrkesbeskrivelse

Kirketjener

En kirketjener har ansvar for kirkebygget og jobber med klargjøring til gudstjenester, renhold, rydding, omvisninger og reparasjoner.

Som kirketjener har du en slags vaktmesterfunksjon og jobber med oppgaver knyttet til kirkebygget og gudstjenester. 

Kirketjenerne er også til stede under gudstjenester og andre kirkelige handlinger, som for eksempel vielse og gravferd.

Vanlige arbeidsoppgaver for kirketjeneren:

 • vedlikeholde kirkebygget og området rundt kirken
 • sørge for at lys, lyd og annet utstyr er i orden
 • oppvarming og ENØK-tiltak
 • sørge for sikkerhet, brannvern og lignende
 • sørge for at utstyr som skal brukes til eksempelvis vielser, dåpsseremonier og begravelser er på plass
 • ta vare på antikviteter og verneverdige gjenstander som kunst, kirkesølv og tekstiler
 • møte mennesker som kommer til kirken på en god måte

Hvor jobber kirketjenere ?

Kirketjenere er ansatt i Den norske kirke, og har sitt virke i en eller flere av kirkene i Norge.

Personlige egenskaper

En kirketjener bør være ryddig og strukturert. Du må kunne jobbe selvstendig, og du bør være praktisk anlagt. Du må kunne møte mennesker i forskjellige livssituasjoner på en god og omsorgsfull måte. 

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å bli kirketjener, men det kan likevel være en fordel å ha en fagutdanning. Alternativt kan du ha Kirketjenerskolen, et fjernundervisningstilbud fra KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.

Bedrifter

Kirketjener i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5163103 - KIRKETJENER
 • 5163104 - KIRKEVAKTMESTER
 • 5163117 - GRAVER (KIRKEGÅRD)
 • 5163123 - KIRKEGÅRDFORSTANDER
 • 5163106 - KIRKEGÅRDSARBEIDER
 • 5163113 - KIRKEGÅRDSTJENER

Sist kvalitetssikret den 25. september 2020, av Den norske kirke