Gjennomgått i samarbeid med Norsk Fysioterapeutforbund 11. januar 2023

Fysioterapeut

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Arbeidsoppgaver

En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer. De bidrar til at mennesker skal kunne være i arbeid, delta i samfunnet og ha best mulig funksjonsevne ut ifra sine muligheter.

Som fysioterapeut gir du behandling som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker å oppnå. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse og å mestre helseutfordringer. For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.  

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • undersøkelse og vurdering av pasientens funksjon og finne rett behandling
 • yte individuell behandling og gruppebehandling, samt lage egentreningsprogram
 • motivere pasienten for egen innsats
 • følge opp og dokumentere behandlingen
 • gi råd og veiledning slik at pasienten bedre kan mestre egen situasjon
 • samarbeide med pasienten, pårørende, annet helsepersonell og andre

 

Fysioterapeuten behandler personer i alle aldre i mange ulike livssituasjoner. Det kan være medfødte funksjonsnedsettelser, etter skader og ulykker, eller behandling under eller etter alvorlig sykdom. Fysioterapeuter jobber også helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper, og på samfunnsnivå. De samarbeider ofte med helsepersonell og andre tjenesteytere.

Veiledning er en viktig del av arbeidet, både for å fremme helse og for å forebygge og behandle plager.

Som fysioterapeut samarbeider du ofte med annet helsepersonell. 

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber fysioterapeuter?

Mange fysioterapeuter arbeider i kommunene. Der jobber de på fysioterapiklinikker, på helsestasjon og barnehage, i skole, på frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre, i hjemmetjenesten og helsehus og sykehjem. Fysioterapeuter arbeider også i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. I tillegg kan fysioterapeuter arbeide i bedriftshelsetjenesten eller i privat helsetjeneste. Noen velger å bli forskere. 

Intervjuer

Portrettbilde av Celine Grøndahl. Hun smiler inn i kamera og har håret i en knute bak hodet.

Fysioterapeut

Celine Grøndahl

Tre uker før pandemien stengte landet, åpnet Celine klinikken Mor & Mini. Det ble en beintøff start, men nå går det rett vei, smiler Celine.

Viktige egenskaper

Du må ha evne til å skape tillit, motivere og ha gode kommunikasjonsferdigheter. Du må både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. 

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant fysioterapiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 665204 - Bachelor, fysioterapi, treårig
 • 665205 - Bachelor, mensendieck, treårig
 • 665203 - Videreutdanning for fysioterapeuter
 • 665202 - Mensendieckutdanning, treårig
 • 665201 - Fysioterapeututdanning, treårig
 • 765204 - Master, fysioterapivitenskap, toårig
 • 765205 - Master, idrettsfysioterapi, toårig
 • 765207 - Master, klinisk fysioterapi, toårig
 • 765203 - Videreutdanning for fysioterapeuter

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi.

Spesialiseringer

 • allmennfysioterapi
 • barne- og ungdomsfysioterapi
 • fysioterapi for eldre
 • folkehelse
 • helse- og miljøarbeid, ergonomi og arbeidshelse
 • hjerte- og lungefysioterapi
 • idrettsfysioterapi
 • kvinnehelse
 • manuellterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • onkologisk fysioterapi
 • ortopedisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

Les mer om spesialistordningen på NFFs nettsider

Bedrifter som ansetter fysioterapeuter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fysioterapeuter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3226102 - FYSIOTERAPEUT
 • 3226122 - FYSIOTERAPEUT (TURNUSKANDIDAT)
 • 3226118 - FYSIOTERAPEUT (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3226115 - AVDELINGSLEDER/FYSIOTERAPEUT
 • 3226112 - BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT
 • 3226109 - SJEFSFYSIOTERAPEUT
 • 3226108 - LEDENDE FYSIOTERAPEUT
 • 3226107 - SPESIALFYSIOTERAPEUT
 • 3226105 - KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
 • 3226103 - INSTRUKTØR (FYSIOTERAPEUT)
 • 3226120 - MANUELL TERAPEUT
 • 3226121 - MENSENDIECKER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.