Fysioterapeut.
Yrkesbeskrivelse

Fysio­terapeut

favoritt ikon

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Som fysioterapeut gir du behandling som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • undersøkelse og vurdering av pasienten
 • individuell trening og gruppetrening
 • lage program for pasientens egentrening
 • gi råd om og formidle hjelpemidler
 • samarbeide i tverrfaglige team

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå.

Veiledning er en viktig del av arbeidet, både for å fremme helse og for å forebygge og behandle plager.

Som fysioterapeut samarbeider du ofte med annet helsepersonell. 

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber fysioterapeuter?

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjenesten. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, i Helsetilsynet og i ulike departement.

Spesialisering

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi.

Spesialiseringer

 • allmennfysioterapi
 • barne- og ungdomsfysioterapi
 • geriatrisk fysioterapi
 • helse/miljø-ergonomi og arbeidshelse
 • hjerte- og lungefysioterapi
 • idrettsfysioterapi
 • kvinnehelse
 • manuellterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • onkologisk fysioterapi
 • ortopedisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

Les mer om spesialistordningen på NFFs nettsider

Personlige egenskaper

Du må ha evne til å skape tillit og ha gode kommunikasjonsferdigheter. Du må både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber fysioterapiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysioterapeut
Heltid
Alle sektorer
4 641 personer
3 470 personer
1 171 personer
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 276 kr
43 770 kr
43 340 kr
44 710 kr
525 240 kr
520 080 kr
536 520 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 276 kr
43 770 kr
43 340 kr
44 710 kr
525 240 kr
520 080 kr
536 520 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 140 kr
42 420 kr
45 270 kr
517 680 kr
509 040 kr
543 240 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 240 kr
42 520 kr
45 380 kr
518 880 kr
510 240 kr
544 560 kr
Fysioterapeut
Deltid
Alle sektorer
1 665 personer
1 350 personer
315 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 260 kr
42 780 kr
42 990 kr
42 080 kr
513 360 kr
515 880 kr
504 960 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 260 kr
42 780 kr
42 990 kr
42 080 kr
513 360 kr
515 880 kr
504 960 kr
Ca 263 kr
Ca 262 kr
Ca 265 kr
42 540 kr
42 470 kr
42 950 kr
510 480 kr
509 640 kr
515 400 kr
Ca 263 kr
Ca 262 kr
Ca 265 kr
42 590 kr
42 520 kr
43 020 kr
511 080 kr
510 240 kr
516 240 kr
Fysioterapeut
Heltid
Kommunal
2 143 personer
1 764 personer
379 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
42 210 kr
42 230 kr
42 080 kr
506 520 kr
506 760 kr
504 960 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 260 kr
42 210 kr
42 230 kr
42 080 kr
506 520 kr
506 760 kr
504 960 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
41 540 kr
41 510 kr
41 640 kr
498 480 kr
498 120 kr
499 680 kr
Ca 256 kr
Ca 256 kr
Ca 257 kr
41 560 kr
41 530 kr
41 670 kr
498 720 kr
498 360 kr
500 040 kr
Fysioterapeut
Deltid
Kommunal
915 personer
756 personer
159 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
42 080 kr
42 140 kr
41 670 kr
504 960 kr
505 680 kr
500 040 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
42 080 kr
42 140 kr
41 670 kr
504 960 kr
505 680 kr
500 040 kr
Ca 259 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
42 010 kr
42 120 kr
41 350 kr
504 120 kr
505 440 kr
496 200 kr
Ca 259 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
42 030 kr
42 140 kr
41 380 kr
504 360 kr
505 680 kr
496 560 kr
Fysioterapeut
Heltid
Privat
1 243 personer
689 personer
554 personer
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 294 kr
45 020 kr
44 170 kr
47 700 kr
540 240 kr
530 040 kr
572 400 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 294 kr
45 020 kr
44 170 kr
47 700 kr
540 240 kr
530 040 kr
572 400 kr
Ca 285 kr
Ca 273 kr
Ca 301 kr
46 230 kr
44 160 kr
48 800 kr
554 760 kr
529 920 kr
585 600 kr
Ca 285 kr
Ca 273 kr
Ca 301 kr
46 340 kr
44 250 kr
48 920 kr
556 080 kr
531 000 kr
587 040 kr
Fysioterapeut
Deltid
Privat
401 personer
304 personer
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 340 kr
43 270 kr
520 080 kr
519 240 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 340 kr
43 270 kr
520 080 kr
519 240 kr
Ca 269 kr
Ca 264 kr
Ca
43 520 kr
42 830 kr
522 240 kr
513 960 kr
Ca 269 kr
Ca 264 kr
Ca
43 580 kr
42 900 kr
522 960 kr
514 800 kr
Fysioterapeut
Heltid
Statlig
1 255 personer
1 017 personer
238 personer
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
44 830 kr
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
44 830 kr
44 830 kr
44 830 kr
537 960 kr
537 960 kr
537 960 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
42 820 kr
42 810 kr
42 840 kr
513 840 kr
513 720 kr
514 080 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
43 070 kr
43 060 kr
43 070 kr
516 840 kr
516 720 kr
516 840 kr
Fysioterapeut
Deltid
Statlig
349 personer
290 personer
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 520 kr
44 580 kr
534 240 kr
534 960 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 520 kr
44 580 kr
534 240 kr
534 960 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 930 kr
43 020 kr
515 160 kr
516 240 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
43 050 kr
43 120 kr
516 600 kr
517 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleier

Tannpleieren undersøker og behandler pasientens tenner og tannkjøtt, og gir veiledning i god munnhygiene og gode tannhelsevaner.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesial­­sykepleier innen psykisk helse

Som spesial­­sykepleier innen psykisk helse hjelper du mennesker som har psykiske helseutfordringer.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreft­­sykepleier

Kreft­­sykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog er du en lege som behandler pasienter med kreft.

Kjeveortoped

Kjeveortoped

En kjeveortoped er en tannlege som har spesialisert seg på å behandle feil i tannstilling og bitt.

Gynekolog

Gynekolog

En gynekolog er en lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid til stede når pasienter opereres.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor har du ansvar for og følger opp den fødende under fødselen. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.