Yrkesbeskrivelse

Fysio­terapeut

favoritt ikon

Fysioterapeuter behandler mennesker med skader og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet.

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Som fysioterapeut har du kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet.

Fysioterapeuten tester bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. I tillegg gir fysioterapeuter råd og veileder andre for å fremme og forebygge helse. Å motivere og veilede er en viktig del av arbeidet.

Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Personlige egenskaper

Du må ha evne til å skape tillit og være flink til å kommunisere. Arbeidet krever at du er i god fysisk form, og du må kunne takle stress.

Hvor jobber fysioterapeuter?

Fysioterapeuter arbeider i den kommunale helsetjenesten, på sykehus, institusjoner og i bedriftshelsetjeneste. Mange arbeider på private fysikalske institutt. Fysioterapeuter kan også arbeide hos fylkeslegen, helsetilsyn og departement.

Spesialisering

Norsk Fysioterapeutforbund godkjenner spesialister i fysioterapi.

Spesialiseringer

 • allmennfysioterapi
 • barne- og ungdomsfysioterapi
 • geriatrisk fysioterapi
 • helse/miljø-ergonomi og arbeidshelse
 • hjerte- og lungefysioterapi
 • idrettsfysioterapi
 • kvinnehelse
 • manuellterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • onkologisk fysioterapi
 • ortopedisk fysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi

Les mer om spesialistordningen på NFFs nettsider

Utdanning

Fysioterapi er et treårig bachelorstudium.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber fysioterapiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

1 432 personer

1 238 personer
194 personer

Ca 230 kr

Ca 230 kr
Ca 230 kr

37 100 kr

37 100 kr
37 000 kr

442 800 kr

444 000 kr
438 000 kr

Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

1 400 personer

1 180 personer
220 personer

Ca 230 kr

Ca 240 kr
Ca 230 kr

38 100 kr

38 100 kr
37 600 kr

440 400 kr

442 800 kr
430 800 kr

Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l.

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

371 personer

Ca 230 kr

37 300 kr

433 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold