Image
Resepsjonist på hotell
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Resepsjonist

Resepsjonister hjelper gjester med å få et hyggelig opphold ved å gi dem nyttig informasjon og god service.

Resepsjonister tar imot gjester ved hoteller og andre steder med behov for resepsjon. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • sjekke inn og ut gjester
 • hjelpe gjestene med det de skulle møte av utfordringer og svare på spørsmål
 • gi generell informasjon til gjestene
 • salg og booking
 • bidra med markedsføring

Som resepsjonist er du bedriftens ansikt utad. Derfor er det viktig at du er hjelpsom og hyggelig overfor gjestene.

Gode språkkunnskaper er en fordel i dette yrket.

Hvor jobber resepsjonister ?

Vanlige arbeidsplasser for en resepsjonist er hoteller og andre overnattingssteder, konferansesentre og større arbeidsplasser, både private og offentlige.

Personlige egenskaper

En resepsjonist må være serviceinnstilt og glad i å omgås mennesker. Som resepsjonist bør du også være tilpasningsdyktig og kunne arbeide effektivt og systematisk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i resepsjonsfag, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber resepsjonistutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 444901 - Resepsjonsfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for resepsjonister ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Resepsjonist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4222102 - NATTPORTIER
 • 4222105 - RESEPSJONIST (EKSKL. HOTELL)
 • 4222106 - RESEPSJONSFULLMEKTIG (EKSKL. HOTELL)
 • 4222132 - RESEPSJONSFUNKSJONÆR (EKSKL. HOTELL)
 • 4222110 - RESEPSJONSFUNKSJONÆR (HOTELL)
 • 4222104 - RESEPSJONSLEDER (EKSKL. HOTELL)
 • 4222133 - RESEPSJONSMEDARBEIDER (EKSKL. HOTELL)
 • 4222111 - RESEPSJONSMEDARBEIDER (HOTELL)
 • 4222109 - RESEPSJONSSEKRETÆR (HOTELL)
 • 4222134 - RESEPSJONSSEKRETØR (EKSKL. HOTELL)
 • 4222136 - RESEPSJONSVAKT (EKSKL. HOTELL)
 • 4222113 - RESEPSJONSVAKT (HOTELL)
 • 4223105 - SENTRALBORDOPERATØR
 • 4222127 - BOOKINGSEKRETÆR
 • 4223108 - SENTRALBORDMEDARBEIDER
 • 4223104 - SENTRALBORDBETJENT
 • 4223109 - SENTRALBORDLEDER
 • 4222120 - BILUTLEIER
 • 4222122 - KUNDEBEHANDLER (UTLEIEVIRKSOMHET)
 • 4222117 - KONFERANSEVERTINNE
 • 4222103 - OPPLYSNINGSMEDARBEIDER
 • 4223101 - DROSJESENTRALVAKT
 • 4222116 - KONFERANSEVERT
 • 4222123 - BOOKINGANSVARLIG (HOTELL)
 • 4222124 - BOOKINGMEDARBEIDER
 • 4222108 - BOOKINGMEDARBEIDER (HOTELL)
 • 4222130 - CAMPINGPLASSMEDARBEIDER
 • 4222128 - HOTELLARBEIDER
 • 4222112 - RESEPSJONSSJEF (HOTELL)
 • 4222119 - HOTELLMEDARBEIDER
 • 4222118 - KUNDEMOTTAKER (BILVERKSTED)

Sist kvalitetssikret den 19. desember 2016, av NHO reiseliv