Image
Resepsjonist på hotell
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Resepsjonist

Resepsjonisten er hotellets ansikt utad, og sørger for at gjestene får et flott opphold ved å gi dem god service, og god informasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • betjene resepsjoner
 • sjekke inn og ut gjester (booking)
 • yte god service til gjestene og svare på spørsmål til alle gjester
 • gi god og oppdatert informasjon til gjestene om nærmiljøet
 • salg og booking via telefon, e-post og andre portaler
 • administrative oppgaver
 • bidra med markedsføring

Hvor jobber resepsjonister ?

Vanlige arbeidsplasser for en resepsjonist er hoteller og andre overnattingssteder, båt- og cruisetrafikk, konferansesentre og større arbeidsplasser, både private og offentlige.

Personlige egenskaper

En resepsjonist må være serviceinnstilt og glad i å omgås mennesker. Du bør ha et øye for detaljer., samt et overordnet blikk, være trygg og handlekraftig om uønskede situasjoner oppstår. Som resepsjonist bør du også være tilpasningsdyktig og kunne arbeide effektivt og systematisk. Du må også ha gode språkkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i resepsjonsfag, er det mulig å ta enkelte bachelorutdanninger via y-veien.

Hva jobber resepsjonistutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 444901 - Resepsjonsfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for resepsjonister ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Resepsjonist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4222102 - NATTPORTIER
 • 4222105 - RESEPSJONIST (EKSKL. HOTELL)
 • 4222106 - RESEPSJONSFULLMEKTIG (EKSKL. HOTELL)
 • 4222132 - RESEPSJONSFUNKSJONÆR (EKSKL. HOTELL)
 • 4222110 - RESEPSJONSFUNKSJONÆR (HOTELL)
 • 4222104 - RESEPSJONSLEDER (EKSKL. HOTELL)
 • 4222133 - RESEPSJONSMEDARBEIDER (EKSKL. HOTELL)
 • 4222111 - RESEPSJONSMEDARBEIDER (HOTELL)
 • 4222109 - RESEPSJONSSEKRETÆR (HOTELL)
 • 4222134 - RESEPSJONSSEKRETØR (EKSKL. HOTELL)
 • 4222136 - RESEPSJONSVAKT (EKSKL. HOTELL)
 • 4222113 - RESEPSJONSVAKT (HOTELL)
 • 4223105 - SENTRALBORDOPERATØR
 • 4222127 - BOOKINGSEKRETÆR
 • 4223108 - SENTRALBORDMEDARBEIDER
 • 4223104 - SENTRALBORDBETJENT
 • 4223109 - SENTRALBORDLEDER
 • 4222120 - BILUTLEIER
 • 4222122 - KUNDEBEHANDLER (UTLEIEVIRKSOMHET)
 • 4222117 - KONFERANSEVERTINNE
 • 4222103 - OPPLYSNINGSMEDARBEIDER
 • 4223101 - DROSJESENTRALVAKT
 • 4222116 - KONFERANSEVERT
 • 4222123 - BOOKINGANSVARLIG (HOTELL)
 • 4222124 - BOOKINGMEDARBEIDER
 • 4222108 - BOOKINGMEDARBEIDER (HOTELL)
 • 4222130 - CAMPINGPLASSMEDARBEIDER
 • 4222128 - HOTELLARBEIDER
 • 4222112 - RESEPSJONSSJEF (HOTELL)
 • 4222119 - HOTELLMEDARBEIDER
 • 4222118 - KUNDEMOTTAKER (BILVERKSTED)

Sist kvalitetssikret den 09. februar 2022, av Faglig råd for salg, service og reiseliv