Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.

En fiskehelsebiolog har mange av de samme oppgavene som veterinærer har for dyr på land. Fiskehelsebiologen jobber bredt innenfor feltet, og de har som hovedmål å ivareta fiskehelse - og velferd. Dette gjør de gjennom forebyggende helsearbeid, diagnostisering, rådgivning og behandling av sykdommer. 

Som fiskehelsebiolog, eller veterinær med spesialisering innen akvakultursykdommer, forebygger, påviser og behandler du sykdom hos fisk. Målet er å øke produksjonen og redusere dødeligheten ved oppdrettsanlegg. Som fiskehelsebiolog skriver du også ut resepter for å behandle sykdommer.

For å jobbe som fiskehelsebiolog må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Det får du vanligvis hvis du har relevant eksamen fra et norsk universitet eller vitenskapelig høgskole eller lignende fra utlandet.  Fiskehelsebiolog er sidestilt med veterinær-tittelen for arbeid med helse hos fisk og andre organismer i vann.

Fiskehelsebiologer rapporterer til myndighetene og passer på at lover og regelverk om hygiene, dyrevelferd og veterinærkontroller blir fulgt. Fiskehelsebiologen kan også gi råd, forske på sykdommer og parasitter, jobbe med ernæring samt lage vaksiner og andre medisiner.

Vanlige arbeidsoppgaver: 

  • ta prøver av fisk, organismer og vann
  • diagnostisere og behandle sykdommer
  • gi råd om fiskevelferd og forebyggende arbeid
  • undervise og tilby kurs til relevant personell 

Hvor jobber fiskehelsebiologer ?

Fiskehelsebiologer kan jobbe i privat og offentlig sektor i fiskehelsetjenesten, i farmasøytisk industri, i fôrfirma, i oppdrettsnæringen, i nasjonal eller internasjonal forvaltning og for konsulentfirma.

Personlige egenskaper

For å jobbe som fiskehelsebiolog bør du interessere deg for kjemi, biologi og fisk. Det kreves at du er nøyaktig, selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 

Utdanning

Det er to hovedveier til å bli fiskehelsebiolog. Du kan ta det femårige profesjonsstudiet med integrert master i fiskehelse og søke om autorisasjon som fiskehelsebiolog. Alternativt kan du utdanne deg til veterinær og spesialisere deg innen akvakultursykdommer.

Hva jobber fiskehelseutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

  • 751599 - Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå
  • 771101 - Cand.scient.-utdanning, fiskehelse
  • 771103 - Fiskehelsestudiet
  • 771109 - Master, fiskehelse/akvamedisin (aquatic medicine), toårig
  • 771106 - Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig

Bedrifter

Fiskehelsebiolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 6310105 - AKVAKULTURARBEIDER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 03. november 2022, av Tekna