Gjennomgått i samarbeid med Tekna 03. november 2022

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog jobber du med ivaretakelse av fiskehelse og fiskevelferd.

Arbeidsoppgaver

En fiskehelsebiolog har mange av de samme oppgavene som veterinærer har for dyr på land. Fiskehelsebiologen jobber bredt innenfor feltet, og de har som hovedmål å ivareta fiskehelse - og velferd. Dette gjør de gjennom forebyggende helsearbeid, diagnostisering, rådgivning og behandling av sykdommer. 

Som fiskehelsebiolog, eller veterinær med spesialisering innen akvakultursykdommer, forebygger, påviser og behandler du sykdom hos fisk. Målet er å øke produksjonen og redusere dødeligheten ved oppdrettsanlegg. Som fiskehelsebiolog skriver du også ut resepter for å behandle sykdommer.

For å jobbe som fiskehelsebiolog må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Det får du vanligvis hvis du har relevant eksamen fra et norsk universitet eller vitenskapelig høgskole eller lignende fra utlandet.  Fiskehelsebiolog er sidestilt med veterinær-tittelen for arbeid med helse hos fisk og andre organismer i vann.

Fiskehelsebiologer rapporterer til myndighetene og passer på at lover og regelverk om hygiene, dyrevelferd og veterinærkontroller blir fulgt. Fiskehelsebiologen kan også gi råd, forske på sykdommer og parasitter, jobbe med ernæring samt lage vaksiner og andre medisiner.

Vanlige arbeidsoppgaver: 

  • ta prøver av fisk, organismer og vann
  • diagnostisere og behandle sykdommer
  • gi råd om fiskevelferd og forebyggende arbeid
  • undervise og tilby kurs til relevant personell 

Hvor jobber fiskehelsebiologer?

Fiskehelsebiologer kan jobbe i privat og offentlig sektor i fiskehelsetjenesten, i farmasøytisk industri, i fôrfirma, i oppdrettsnæringen, i nasjonal eller internasjonal forvaltning og for konsulentfirma.

Viktige egenskaper

For å jobbe som fiskehelsebiolog bør du interessere deg for kjemi, biologi og fisk. Det kreves at du er nøyaktig, selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 

Lønn

Utdanning

Det er to hovedveier til å bli fiskehelsebiolog. Du kan ta det femårige profesjonsstudiet med integrert master i fiskehelse og søke om autorisasjon som fiskehelsebiolog. Alternativt kan du utdanne deg til veterinær og spesialisere deg innen akvakultursykdommer.

De vanligste jobbene blant fiskehelseutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 771109 - Master, fiskehelse/akvamedisin (aquatic medicine), toårig
  • 771106 - Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig
  • 771103 - Fiskehelsestudiet
  • 771101 - Cand.scient.-utdanning, fiskehelse
  • 751599 - Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå

Bedrifter som ansetter fiskehelsebiologer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fiskehelsebiologer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 6310105 - AKVAKULTURARBEIDER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Kvinne holder to hunder på fanget sitt, foran en kennel

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.