Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk
Yrkesbeskrivelse

Fiskehelsebiolog

favoritt ikon

Som fiskehelsebiolog behandler du sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

En fiskehelsebiolog har samme oppgaver som veterinærer har for dyr på land. Fiskehelsebiologen behandler sykdom hos fisk og andre organismer under vann.

Som fiskehelsebiolog, eller veterinær med spesialisering innen akvakultursykdommer, forebygger, påviser og behandler du sykdom hos fisk. Målet er å øke produksjonen og redusere dødeligheten ved oppdrettsanlegg. Som fiskehelsebiolog skriver du også ut resepter for å behandle sykdommer.

Tittelen fiskehelsebiolog er en lovbeskyttet yrkestittel med rett til autorisasjon fra Mattilsynet. Tittelen er sidestilt med veterinærtittelen for arbeid med helse hos fisk og andre organismer i vann.

Fiskehelsebiologer rapporterer til myndighetene og passer på at lover og regelverk om hygiene, dyrevelferd og veterinærkontroller blir fulgt. Fiskehelsebiologen kan også gi råd, forske på sykdommer og parasitter, jobbe med ernæring samt lage vaksiner og andre medisiner.

Feltet er i sterk utvikling og det er mange muligheter for dagens fiskehelsebiologer.

Hvor jobber fiskehelsebiologer?

Fiskehelsebiologer kan jobbe i privat og offentlig sektor i fiskehelsetjenesten, i farmasøytisk industri, i fôrfirma, i oppdrettsnæringen, i nasjonal eller internasjonal forvaltning og for konsulentfirma.

Personlige egenskaper

Du bør være nøyaktig, selvstendig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Videre bør du ha interesse for kjemi, biologi, fisk og akvamedisin.

Utdanning

Det er to hovedveier til å bli fiskehelsebiolog. Du kan ta det femårige profesjonsstudiet med integrert master i fiskehelse og søke om autorisasjon som fiskehelsebiolog. Alternativt kan du utdanne deg til veterinær og spesialisere deg innen akvakultursykdommer.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber fiskehelseutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Havbruksarbeidere
Deltid
Alle sektorer
1 523 personer
421 personer
1 102 personer
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
31 800 kr
33 610 kr
396 960 kr
381 600 kr
403 320 kr
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 207 kr
34 300 kr
32 420 kr
35 270 kr
411 600 kr
389 040 kr
423 240 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
34 760 kr
33 360 kr
35 280 kr
417 120 kr
400 320 kr
423 360 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
37 760 kr
34 790 kr
38 860 kr
453 120 kr
417 480 kr
466 320 kr
Havbruksarbeidere
Heltid
Alle sektorer
4 441 personer
482 personer
3 959 personer
Ca 264 kr
Ca 234 kr
Ca 268 kr
42 770 kr
37 850 kr
43 430 kr
513 240 kr
454 200 kr
521 160 kr
Ca 264 kr
Ca 234 kr
Ca 268 kr
45 780 kr
39 490 kr
46 590 kr
549 360 kr
473 880 kr
559 080 kr
Ca 268 kr
Ca 237 kr
Ca 271 kr
43 350 kr
38 460 kr
43 950 kr
520 200 kr
461 520 kr
527 400 kr
Ca 268 kr
Ca 237 kr
Ca 271 kr
47 510 kr
41 270 kr
48 270 kr
570 120 kr
495 240 kr
579 240 kr
Havbruksarbeidere
Deltid
Privat
1 516 personer
417 personer
1 099 personer
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 207 kr
33 080 kr
31 800 kr
33 610 kr
396 960 kr
381 600 kr
403 320 kr
Ca 204 kr
Ca 196 kr
Ca 207 kr
34 300 kr
32 420 kr
35 270 kr
411 600 kr
389 040 kr
423 240 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
34 770 kr
33 380 kr
35 280 kr
417 240 kr
400 560 kr
423 360 kr
Ca 215 kr
Ca 206 kr
Ca 218 kr
37 770 kr
34 820 kr
38 860 kr
453 240 kr
417 840 kr
466 320 kr
Havbruksarbeidere
Heltid
Privat
4 436 personer
482 personer
3 954 personer
Ca 264 kr
Ca 234 kr
Ca 268 kr
42 810 kr
37 850 kr
43 460 kr
513 720 kr
454 200 kr
521 520 kr
Ca 264 kr
Ca 234 kr
Ca 268 kr
45 820 kr
39 490 kr
46 620 kr
549 840 kr
473 880 kr
559 440 kr
Ca 268 kr
Ca 237 kr
Ca 271 kr
43 360 kr
38 460 kr
43 960 kr
520 320 kr
461 520 kr
527 520 kr
Ca 268 kr
Ca 237 kr
Ca 271 kr
47 520 kr
41 270 kr
48 280 kr
570 240 kr
495 240 kr
579 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold