Akupunktur
Yrkesbeskrivelse

­Terapeut

favoritt ikon

Terapi handler om å løse et fysisk eller psykisk problem.

Terapeutyrket spenner vidt og omfatter yrkesgrupper som i større eller mindre grad har likhetstrekk. Metodene som brukes innenfor de forskjellige terapiformene er svært ulike.

En del av yrkestitlene er beskyttede yrkestitler. Noen av terapeutyrkene er knyttet til naturmedisin og alternativ behandling.

Alternativ behandling er et omstridt tema. Det finnes ingen formelle krav til utdanning. Det betyr at selv om du har utdanning innen alternativ behandling, har du ikke den samme kompetanse, de formelle kvalifikasjoner og det samme ansvaret som autorisert helsepersonell har.

Det finnes en lang rekke terapeutyrker.

Yrkestitler som krever høyere utdanning:

Følgende yrker har ikke autorisasjon som helsepersonell og blir regnet som alternativ behandling: 

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk