Image
En mann inspiserer en maskin som lager garn
Lenke
Trond Isaksen

Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i industritekstilfaget

Fagoperatøren i industritekstilfaget lager tradisjonsrike og nyskapende tekstiler fra råmateriale til ferdige tekstiler.

Som fagoperatør i industritekstilfaget produserer du tekstiler ved hjelp av flere forskjellige metoder og maskiner. 

Som fagoperatør er det du som utfører produksjonen. Det betyr at du skal ta imot råmateriale, forberede og sette i gang produksjonen. Du skal også dokumentere kvalitet i produksjon og på ferdig produkt. 

Mye av produksjonen skjer maskinelt og du må kunne håndtere og gjøre enkelt vedlikehold av maskinene som brukes i produksjonen. Du må også kjenne til materialene og vite hva slags egenskaper de har og hvordan de kan bearbeides.

Som fagoperatør i industritekstil skal du bruke sikkerhetsdatablad, et dokument som informerer om hvordan kjemikalier skal håndteres, brukes, oppbevares og kastes på en sikker måte. Du må kunne håndtere kjemikalier og avfall etter gjeldende regler.

Fagoperatører i industritekstil kan spesialisere seg på ett av følgende områder: farging- trykking og etterbehandling, garnframstilling, industrisøm, trikotasje eller veving.

Farging, trykking og etterbehandling

Med denne fordypning jobber du med farging, trykking og etterbehandling av ulike tekstile materialer.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatøren kan være:

 • forberede produksjon og vurdere og velge fargestoff til ulike produkt
 • kontrollere råmateriale, kjemikalier og fargestoff
 • planlegge å utføre daglig vedlikehold av produksjonsmaskinene
 • utføre fargemålinger og nyansering i produksjonen og dokumentere resultat
 • håndtere kjemikalier og avfall
Garnframstilling

Med fordypning i garnframstilling jobber du med å produsere garn industrielt.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatøren kan være:

 • utarbeide produksjonsplan og beregne materialforbruk
 • kjenne til ulike fibertyper og ulike metoder for spinning og tvinning
 • klargjøre fiber etter rutiner og krav om kvalitet
 • forberede, stille inn og bruke garnframstillingsmaskinene fra fiber til ferdig garn
 • utføre tester og målinger på fiber og garn i produksjonen og på ferdig garn
Industrisøm

Med fordypning i industrisømfaget produserer du tekstilvarer ved hjelp av ulike sammenføyningsteknikker.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatøren kan være:

 • utarbeide produksjonsplan med en operasjonsrekkefølge
 • planlegge, velge maler, utføre merking og tilskjæring av metervare
 • utføre sammenføyninger etter spesifikasjoner og produksjonsplan
Trikotasje

Med fordypning i trikotasje produseres strikkede tekstiler industrielt.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatøren kan være:

 • planlegge og beregne materialbehov for produksjon av en ordre
 • velge, plukke og kontrollere garn for fremstilling av en ordre ut fra produksjonsspesifikasjon
 • beskrive og tegne de ulike grunnbindingene for strikk
 • utføre mønsterskifte på strikkemaskin ut fra mønster, tetthet og fargevalg i produksjonen
Veving

Med fordypning i veving produserer du tekstiler ved hjelp av veveteknikk og bruker renne- og vevemaskiner i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for fagoperatøren kan være:

 • lage en produksjonsplan, forberede renning og vev, og beregne materialforbruk
 • velge og begrunne valg av garn, utstyr, bindinger og mønster som skal brukes i renning og vev
 • teste og vurdere kvaliteten på materialer og garn
 • sette opp garn i rennehekk og utføre renning og bomming på rennemaskin
 • forberede og utføre produksjon på vevemaskin

 

Hvor jobber ?

Fagoperatøren i industristekstil er som regel ansatt i små bedrifter innenfor tekstil- og konfeksjonsindustrien. Industrien er liten, men det stilles høye krav til kompetanse for å kunne holde produksjonen effektiv og av høy nok kvalitet.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i industritekstilfaget bør du ha godt håndlag, arbeide effektivt, nøyaktig og ha evne til å løse problemer med kreativitet og praktisk sans.

Hva jobber industritekstilfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 458207 - Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling, Vg3
 • 458208 - Industritekstilfaget, fiskeredskap, Vg3
 • 458211 - Industritekstilfaget, garnframstilling, Vg3
 • 458204 - Industritekstilfaget, garnfremstilling/spinning, VK I og VK II, særløp
 • 458213 - Industritekstilfaget, trikotasje, Vg3
 • 458206 - Industritekstilfaget, trikotasje, VK I og VK II, særløp
 • 458212 - Industritekstilfaget, veving, Vg3
 • 458205 - Industritekstilfaget, veving, VK I og VK II, særløp

Bedrifter

Fagoperatør i industritekstilfaget i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8263107 - INDUSTRISYER
 • 8263110 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRISYING)
 • 8263109 - STOPPER (TEKSTIL)
 • 8263114 - SYER (BÅTKALESJER)
 • 8263103 - SYER (KONFEKSJONSINDUSTRI)
 • 8263112 - SYER (MØBELINDUSTRI)
 • 8263111 - SØMOPERATØR
 • 8263106 - TELTSYER
 • 8266117 - APPRETURARBEIDER (TEKSTIL)
 • 8266116 - FARGERIARBEIDER (TEKSTIL)
 • 8266106 - FARGERIOPERATØR
 • 8266107 - IMPREGNERINGSOPERATØR (TEKSTIL)
 • 8266122 - OPERATØR (STOFFBLEKINGSMASKIN)
 • 8266123 - OPERATØR (TEKSTILFARGINGSMASKIN)
 • 8266101 - TEKSTILOPERATØR (FARGING, TRYKKING, ETTERBEHANDLING)
 • 8266108 - TEKSTILTRYKKER
 • 8262103 - FAGOPERATØR (TRIKOTASJE)
 • 8262102 - FAGOPERATØR (VEVING)
 • 8262110 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (TRIKOTASJE)
 • 8262109 - SPESIALARBEIDER (TRIKOTASJE)
 • 8262106 - STRIKKEMASKINOPERATØR
 • 8262101 - TEKSTILOPERATØR (TRIKOTASJE)
 • 8262108 - TEKSTILOPERATØR (VEVING)
 • 8262107 - VEVEMASKINOPERATØR
 • 8261102 - FAGOPERATØR (GARNFREMSTILLING OG SPINNING)
 • 8261103 - OPERATØR (SPINNE- OG NØSTEMASKIN)
 • 8261110 - SPESIALARBEIDER (SPINNE- OG NØSTEMASKIN)
 • 8261101 - TEKSTILOPERATØR (GARNFREMSTILLING OG SPINNING)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 15. juli 2022, av Norsk Industri